Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toimintakykyarvio.fi

127 views

Published on

Toimintakykyarvio.fi -palvelu: Miten palvelu tukee oppilaan ja huoltajan osallisuutta? Miten se tuo oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet näkyväksi? Miten voit hyödyntää palvelusta saatavaa monialaisesti tuotettua toimintakyvyn kuvausta oppilaan jatkopolun suunnittelussa? Nettikahvilassa tutustutaan Valterissa kehitetyn palvelun käyttöön sekä vahvuusperustaisen toimintakykytiedon hyödyntämiseen tuen, tavoitteiden ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toimintakykyarvio.fi

 1. 1. Anna-Kaisa Puusaari Veli-Pekka Nitovuori Pedagoginen nettikahvila 13.2.2018 Toimintakykyarvio.fi -palvelu oppilaanohjauksen tukena
 2. 2. Tämä webinaari on valittu edistämään Erasmus+ ’All Aboard!’ – projektia. Projektin tavoitteena on innovatiivisten ratkaisujen ja osaamisen jakaminen inklusiivisen koulunkäynnin tueksi all-aboard-erasmus.euLisätietoja: Yhteistyössä:
 3. 3. www.otf2017. fi Lähtökohtia • Tervareitti-hanke 2015-2017 • Ohjausmalli lisätukea tarvitsevan oppilaan ohjaukseen • Vertaisryhmän merkitys siirtymävaiheen tukena • Toimintakyvyn vahvuudet ja haasteet näkyväksi
 4. 4. Toimintakykyarvio.fi
 5. 5. Toimintakykyarvio.fi • ICF-luokitukseen pohjautuva työkalu • Laaja-alainen ja moniääninen kuvaus oppilaan toimintakyvystä • Vahvuudet ja tuen tarpeet näkyviin • Yhteinen kieli ja ymmärrys toimintakyvystä • Toimintakyky vaihtelee eri ympäristöissä
 6. 6. Vahvuusperustaisuus Vahvuuksia löytyy kaikille. Vahvuudet on saatava näkyviin.
 7. 7. Osallisuus  Toimintakyky on oppilaan oma asia  Oppilaan ääni kuuluviin  Lisää oppilaan ymmärrystä omasta toimintakyvystä  Huoltajien osallisuus
 8. 8. oniäänisyys Oppilas huoltajat opettaja ohjaaja/avustaja oppilaanohjaaja psykologi fysioterapeutti puheterapeuttisosiaalityöntekijä koulukuraattori toimintaterapeutti terveydenhoitaja
 9. 9. Toimintakykyarvio.fi -palvelun käyttäminen 1. Suostumus 2. Rekisteröityminen palveluun 3. Arvion luominen ja lähettäminen 4. Vastaaminen 5. Toimintakyvyn kuvaus – erilaiset näkymät 6. Koostaminen ja hyödyntäminen
 10. 10. Suostumus • ladataan sivustolta ja pyydetään huoltajan allekirjoitus Rekisteröityminen ja kirjautuminen • sähköpostiosoitteella • vastaajien ei tarvitse rekisteröityä
 11. 11. Arvion luominen: Uuden toimintakykyarvion aloittaminen
 12. 12. Arvion luominen: Kysymyspatteriston valinta
 13. 13. Arvion luominen: Tunniste ja kuvaus • Luodaan anonyymi tunniste ja kirjataan se muistiin (ja arvioon osallistuville tiedoksi) • Kuvaus vastaajalle, esim.: ”Toimintakykyarvion tekemisen tarkoitus on tukea oppimista ja koulunkäyntiä. Arvion tietoja käytetään oppilaan oppimisen ja opiskelun edistämiseksi ja tukemiseksi perusasteella sekä hänen siirtyessään jatko-opintoihin. Toimintakykyarvion tekemisestä on saatu kirjallinen lupa huoltajalta. Lisätietoja toimintakykyarviosta saat opettajalta.”
 14. 14. Arvion luominen: Toimintakykyarvion osa-alueiden valinta
 15. 15. Arvion luominen: Lähettäminen • Lähettäminen: • tarvitaan vastaajien sähköpostiosoitteet • lähetetään oppilaalle, huoltajalle ja oppilaan lähitoimijoille • saateviestiin voi kirjata esim. viimeisen vastauspäivän • Pyydämme täyttämään lomakkeen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 13.4.2018, jotta ehdimme koostaa tiedot ja keskustella toimintakyvyn kuvauksesta.
 16. 16. Arvion luominen: Vastaaminen • vastaaminen onnistuu millä tahansa laitteella • oppilas voi vastata koulussa tai kotona • mahdollista tallentaa keskeneräisenä • kolme kysymystyyppiä: • avoin • 0-4 • kyllä / ei • toimintakykyarvion tekijä pystyy tarkastelemaan vastausten etenemistä Tiedot-näkymästä
 17. 17. Kun vastaukset on saatu...
 18. 18. Arviosta saatava toimintakykytieto: Erilaiset näkymät
 19. 19. HOX! Hakutoiminto
 20. 20. Arviosta saatava toimintakykytieto: Kooste • koosteeseen kerätään eri näkymistä oppilaan toimintakyvyn kannalta olennaisimmat asiat • koosteessa on kolme osiota • vahvuudet • tuen tarpeet • erilaiset näkemykset • koosteeseen voidaan kirjoittaa yhteisessä keskustelussa esiin tulleet asiat, mutta ne eivät tallennu palvelimelle (muista ladata PDF)
 21. 21. Toimintakykytiedon hyödyntäminen • Oppilaan vahvuudet esiin ja puheeksi • Oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelu ja tavoitteet • Pedagogiset asiakirjat • Arjen tukitoimet • Kuntoutussuunnitelma • Opintopolun suunnittelu toimintakykyyn soveltuen • Tiedonsiirron käytänteet
 22. 22. Kiitos! Lisätietoja ja käyttötukea: Veli-Pekka Nitovuori veli-pekka.nitovuori@valteri.fi p. 0295294169 Anna-Kaisa Puusaari anna-kaisa.puusaari@valteri.fi p. 0505254436 Erja Kaakkuriniemi erja.kaakkuriniemi@valteri.fi p. 0295294980

×