Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagoginen kpl kahvila

682 views

Published on

KPL – materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagoginen kpl kahvila

 1. 1. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. 16.2.2017 ©Valteri 2015
 2. 2. KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun Tiina Siiskonen, ohjaava opettaja Tiina Ervelius, erityisluokanopettaja 16.2.2017 ©Valteri 2015 Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.valteri.fi/nettikahvila Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2017
 3. 3. KPL-menetelmän tarkoituksena on • ensisijaisesti kehittää oppijoiden käsite- ja sanavarastoa sekä • tutustuttaa heitä kirjoitettuun suomen kieleen. Lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen KPL ei sellaisenaan sovellu. Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 4. 4. KPL on kokosanamenetelmä • Tarkoitettu käytettäväksi synteettisten kielenopetusmenetelmien pohjaksi tai rinnalle. • Ainakin aluksi sanoja käsitellään kokonaisina sanahahmoina. • Sanoja voidaan myös yhdistellä lauseiksi ja jakaa osiin eri tavoin. KPL-materiaalia voidaan käyttää opetusmenetelmästä riippumatta. Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 5. 5. KPL-materiaali sopii • kaikenikäisille, • erityisopetukseen, • suomi toisena kielenä -opetukseen, • äidinkielen esi- ja alkuopetukseen, • ryhmä- ja yksilöopetukseen. KPL-menetelmä on tarkoitettu erityisesti niille, joilla on suuria vaikeuksia suomen kielen tai lukutaidon omaksumisessa. Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 6. 6. KPL-sanaston sisältö • Perussanastossa on 242 sanaa. • Sanasto on ryhmitelty aihepiireittäin 20 sanaryhmään. ● Jokaisessa sanaryhmässä on 12 sanaa. ● Viisi ensimmäistä sanaryhmää ja suurin osa (177) koko sanastosta on substantiiveja. ● Lisäksi sanastossa on 39 verbiä ja 24 adjektiivia sekä kaksi apusanaa (on, ja) lauseenmuodostusta varten. http://www.voppi.fi/wp-content/uploads/2016/01/kpl_sanasto_2016.pdf Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 7. 7. KPL-kuva- ja sanakortit Sisältävät koko KPL-sanaston 16.2.2017 Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun www.valteri.fi/puoti
 8. 8. Verkosta tulostettava KPL-materiaali sisältää • kuva- ja sanamonisteita, • perustehtäviä, • lisätehtäviä sekä • materiaalin käyttöohjeita ja –vinkkejä (käyttäjän opas tulossa). www.voppi.fi Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 9. 9. KPL-kuva- ja sanamonisteet • Sisältävät koko KPL-sanaston kuva- ja sanamonisteina. • Kuvamonisteista on mustavalkoiset ja värilliset versiot. • Sanamonisteista on pienaakkos- ja suuraakkosversiot. • Kirjasintyyppivaihtoehtoina ovat OPH:n mallikirjaimet 2004 ja 2016. • Yhteensä 84 monistetta kummassakin kirjasintyyppivaihtoehdossa. Monisteiden kuva- ja sanaruudut ovat samankokoisia kuin painetut kuva- ja sanakortit. Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 10. 10. KPL-perustehtävät ja lisätehtävät • Yhteensä 960 (480 + 480) tulostettavaa tehtävää. • Kaikista tehtävistä on  pienaakkos- ja suuraakkosvaihtoehdot sekä  useita eri vaikeustasoja. • Kirjasintyyppivaihtoehtoina ovat OPH:n mallikirjaimet 2004 ja 2016. • Eri tehtävätyyppeihin on laadittu opettajaa varten  esimerkkitavoitteita sekä  materiaalin käyttö- ja sovellusvinkkejä. Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 11. 11. 240 sanan perussanasto opetellaan tavallisesti • ymmärtämään käsitteinä, • tuottamaan puhuen ja/tai viittoen, • tunnistamaan kokonaisina sanahahmoina ja • kirjoittamaan. Tavoitteet asetetaan kuitenkin aina yksilöllisesti. Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 12. 12. Kuvien tunnistaminen Kuultujen ja/tai viitottujen sanojen tunnistaminen Käsitteiden ymmärtäminen Sanojen tuottaminen puhuen ja/tai viittoen 16.2.2017 Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 13. 13. Kuvien tunnistaminen, merkitysten ymmärtäminen ja nimeäminen Verkosta tulostettavat KPL-perustehtävät / Yhdistä kuvaparit (7-12) 16.2.2017 Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 14. 14. Kuultujen tai viitottujen sanojen tunnistaminen ja merkitysten ymmärtäminen Kuvien tunnistaminen ja nimeäminen Bingo (Pelialustojen tekemisessä käytetty verkosta tulostettavia KPL-monisteita) 16.2.2017 Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 15. 15. Kuvien ja kirjoitettujen sanojen tunnistaminen, merkitysten ymmärtäminen ja nimeäminen Verkosta tulostettavat KPL-perustehtävät / Sanan ja kuvan yhdistäminen (1-12) 16.2.2017 Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 16. 16. Kuvien ja kirjoitettujen sanojen tunnistaminen, merkitysten ymmärtäminen ja nimeäminen Lotto (Pelialustojen tekemisessä käytetty verkosta tulostettavia KPL-monisteita) 16.2.2017 Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 17. 17. Sanojen kirjoittaminen Verkosta tulostettavat KPL-perustehtävät / Kirjoita sanat viivastolle, apusanat (1-6) 16.2.2017 Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 18. 18. KPL-sanoja on helppo yhdistellä lauseiksi ● Kaikki substantiivit (tyttö) ja adjektiivit (pieni) ovat perusmuodoissaan. ● Verbit ovat yksikön kolmannessa persoonassa (istuu). ● Sanoja voidaan suoraan yhdistellä kahden (tyttö istuu) tai kolmen sanan (pieni tyttö istuu) lauseiksi. ● Substantiiveja, adjektiiveja ja verbejä voidaan yhdistellä lauseiksi myös olla-verbin (tyttö on pieni) tai ja-sidesanan (tyttö istuu ja nauraa) avulla. Tiina Siiskonen ja Tiina Ervelius KPL – Materiaalia suomen kielen alkeiden opetteluun
 19. 19. Lisää tietoa KPL-menetelmästä ja materiaaleista www.voppi.fi • Valterin verkkopalvelu • Sisältää  maksuttomia ja maksullisia verkkojulkaisuja, -luentoja ja teemasivuja  vinkkejä oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen  tietoa KPL-menetelmästä ja materiaaleista  KPL-verkkomateriaaleja www.valteri.fi/koulutus • KPL-iltapäiväkoulutus Onervassa 23.3.2017 • Tilauskoulutukset www.valteri.fi/puoti 16.2.2017 ©Valteri 2015
 20. 20. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri PL 101 40049 VALTERI , Onerva tiina.siiskonen@valteri.fi tiina.ervelius@valteri.fi 0295 33 2860 0295 33 2874 www.valteri.fi, www.voppi.fi Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ollaan yhteyksissä! Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2017
 21. 21. Pedagogiset nettikahvilat Maksuttomat alustukset ajankohtaisista aiheista kerran kuussa tiistaina klo 15:00–16:00 etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki nettikahvilaan. Lähetys koostuu n. 30-40 minuutin alustuksesta. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella yhteisesti alustajan kanssa. Alustukset on katsottavissa myös tallenteena myöhemmin. Lukuvuoden 2016-2017 ohjelma valteri.fi/nettikahvila 16.2.2017 ©Valteri 2015

×