Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nujuamisen pedagogiikka

673 views

Published on

Nujuamisen pedagogiikka – positiivinen fyysinen kosketus kasvatuksellisena tehokeinona

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nujuamisen pedagogiikka

 1. 1. Nujuamisen pedagogiikka Positiivinen fyysinen kosketus kasvatuksen tehokeinona 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka
 2. 2. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka Leikki
 3. 3. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka Fyysinen kontakti Voimansäätely ystävällisyys Nauru, leikkiin kuuluvat huudot ja karjahdukset NUJUAMINEN, RIEHUMINEN PEUHAAMINEN Hyppiminen Juokseminen Painiminen Takaa-ajo Pakeneminen Leikkitappelu Hymy, ilmeet, eleet Roolin otto ja vaihtaminen. Midelikuvitus TASOITUKSEN ANTAMINEN Positiivinen agressiivisuus Source: Mighty mighty bigmac/Flickr
 4. 4. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka
 5. 5. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka
 6. 6. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka Mitä nujuaminen voisi olla koulussa? Aikaa ja paikkaa – ohjausta ja struktuuria
 7. 7. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka Liikunta edistää oppimista, lapset joille liikkuminen on päivittäistä oppivat asioita tutkitusti paremmin kuin ne lapset, jotka eivät harrasta arkiliikuntaa. Lisäksi on tutkittu, että fyysisesti paremmassa kunnossa olevat lapset käyttäytyvät paremmin. (Jaakkola 2014, 9.) Liikunnan kautta lapsi kokee ja aistii asioita monin eri tavoin. Leikkien ja liikkumisen avulla kehittyvät myös lapsen omatoimisuus, joka on oleellista lapsen kehitykselle. (Zimmer 2002) Liikunnan ei ole todettu sinänsä parantavan oppimistuloksia mutta aivot saavat lisää happea ja se vaikuttaa oppimistuloksiin. Tutkimusten mukaan vain 1% leikkitappeluista päättyy oikeaan tappeluun! Pojista n.60% tykkää leikkiä näitä nujuamisleikkejä. Noin 10%vapaa-ajasta. Lapset voivat harjoitella nujuamisessa erilaisten tunnetilojen tuottamista, tunnistamista ja vastaanottamista sekä ikätovereiden kesken että aikuisen kanssa.
 8. 8. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka
 9. 9. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka
 10. 10. 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka Koulutusta Nujuamisen pedagogiikasta Ota yhteyttä! sonja.pelkonen@valteri.fi pasi.remes@valteri.fi jukka.vetoniemi@valteri.fi
 11. 11. Lähteitä ja lisätietoa • Kosketus vähentää stressiä: http://areena.yle.fi/1-4060601 • http://www.studieguiden.fi/download/144729_Li ikunta_ja_oppiminen_2.pdf • Peter K. Smith 1998 Physical Activity Play: The Nature and Function of a Neglected Aspect of Play. Child Development. • Saranpää S-M, Tuominiemi, L 2000. Iloa vai raivoa, ystäviä vai vihollisia?; 5-6 vuotiaiden lasten riehumis- ja peuhuleikit. Pro gradu tutkielma. Jyväskylän Yliopisto • https://www.psychologytoday.com/blog/growi ng-friendships/201506/do-boys-need-rough- and-tumble-play • https://familydaycare.com/wp- content/uploads/pop_pt2_Rough-and- Tumble-Play-2009-University-of-Arkansas- for-Medical-Sciences.pdf 16.5.2017 Ohjaava opettaja Pasi Remes, psykologi Sonja Pelkonen, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Nujuamisen pedagogiikka
 12. 12. 16.5.2017Tekijän nimi Esityksen nimi

×