Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuulovammainen oppilas koulussa

Kuulovammaisen lapsen/oppilaan kohtaaminen ja tarpeiden huomiointi päiväkodin/koulun arjessa.

Millainen on hyvä kuunteluympäristö? Mitä on hyvä ottaa huomioon kuulovammaisen lapsen tai oppilaan kohtaamisessa, ohjaamisessa ja opetuksessa?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kuulovammainen oppilas koulussa

 1. 1. Miia Kareisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Kuulovammainen lapsi/oppilas ryhmässä Nettikahvila 27.8.2019 Miia Kareisto, ohjaava opettaja Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri
 2. 2. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri • Henkilö, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen kuulon alenema • Voi olla lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen • Kuulovamman vaikeusaste ja tyyppi selvitetään kuulontutkimuksissa ja havainnollistetaan kuulokäyrän avulla. • Apuvälineet Kuulovammainen Kuvat: Kuuloavain, Kuuloliitto
 3. 3. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Kuulemisen vaikeudet ? oppi ärtyisyys väsyminen tarkkaamattomuus toiminnanohjauksen pulmat oppimisen työläys vetämättömyys impulsiivisuus
 4. 4. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Kuunteluolosuhteet Jukka Rasa, Esteetön kuunteluympäristö. Kuuloliitto ry.
 5. 5. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Kuunteluympäristöön vaikuttaminen • Työrauha • Ryhmäkoko, tilan/luokan sijainti • Akustointi • Apuvälineiden säännöllinen käyttö • Taustamelun vähentäminen
 6. 6. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Vuorovaikutus ja kommunikaatio 1. Selvitä miten lapsi kommunikoi. 2. Kiinnitä lapsen huomio. 3. Varmista ,että lapsi näkee kasvosi selvästi. 4. Puhu selvästi ja luonnollisesti. 5. Kiinnitä huomiota suuhusi. 6. Käytä näkövihjeitä. 7. Ilmaise keskustelun aihe selkeästi. 8. Seiso niin, että kasvosi on valossa. 9. Jaa puheenvuorot yhdelle kerrallaan. 10. Vähennä taustamelua. 11. Älä luovuta.
 7. 7. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri • Pysy puhuessasi ryhmän edessä paikallaan. • Havainnollista kerrontaa/opetusta. • Muista selkeä ja kuuluva puhe. • Anna aikaa oppilaalle prosessoida • Tarkista säännöllisin väliajoin, että lapsi/oppilas on kuullut ja ymmärtänyt. • Mieti, kenelle puhut, kun puhut FM-laitteen kautta. Huoneentaulu • Toista muiden lasten/oppilaiden vastaukset. • Huomioi, että äännesävyjen huomioiminen ja tunnistaminen voi olla vaikeaa, joka vaikuttaa suoraan tunteiden väärinymmärtämiseen ja viestin väärinymmärtämiseen. • Jos suuntakuulossa on ongelmia, on vaikea tietää kuka puhuu ja kenen huuliota pitäisi seurata.
 8. 8. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri Päivän/tuokion rakenne selkeäksi ja näkyväksi Tiistai Äidinkieli Matematiikka Ruokailu Ympäristöoppi Kuvat: Symwriter
 9. 9. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri Dia: Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla; Raisa Sieppi ja Kristiina Pitkänen Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 10. 10. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri Oppimistilanteet • Ennakointi • Visualisointi • Havainnollistaminen ja konkretisointi • Kysymään rohkaiseminen • Ajan antaminen muistiin-panojen tekemiseen/niiden kuvaaminen • Kertaaminen
 11. 11. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri Kielen ja kommunikointitaitojen kehityksen edellytyksenä on vuorovaikutus - Ryhmässä keskustelu: https://www.youtube.com/watch?v=_dZDFP05ZGA - FM-laitteen merkitys: https://www.youtube.com/watch?v=JNzxOJKCUug&feature=youtu.be - Esimerkkejä erilaisista kuunteluolosuhteista suhteessa kuulovamman asteeseen: https://www.starkey.com/hearing-loss-simulator#!/hls/page/6 Esimerkkejä
 12. 12. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri • www.voppi.fi (KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla) • www.kuuloavain.fi • www.satakieliohjelma.fi • www.kuuloliitto.fi • www.lapci.fi • www.viittomakielinenkirjasto.fi • www.viitotturakkaus.fi Linkkejä
 13. 13. www.otf2017.fiMiia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri Oulu: Miia Kareisto, Tervaväylä miia.kareisto@valteri.fi, p. 0295 29 4670 Jyväskylä: Kristiina Pitkänen, Onerva kristiina.pitkanen@valteri.fi, p. 0295 33 2878 Helsingfors: Eivor Larpes, eivor.larpes@valteri.fi, p. 0295 33 2221 (tjänster på svenska) Yhteydenotot:
 14. 14. www.otf2017.fi Kiitos! www.valteri.fi miia.kareisto@valteri.fi Miia Kareisto, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri

×