Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vienkārši padomi darba apstākļu uzlabošanai valsts pārvaldē

2,101 views

Published on

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu organizēja atklātu lekciju valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem ar mērķi::
* Sniegt ieskatu par biežākajām darba vides problēmām birojos un to vienkāršiem risinājumiem;
* Attīstīt prasmes atpazīt nedrošās un neveselīgās darba situācijas dalībnieku pārstāvētajās valsts pārvaldes iestādēs;
* Mudināt īstenot veselības veicināšanas pasākumus darbavietās valsts pārvaldē.
2014.gada 24.septembris
Lektori - Linda Matisāne un Sandra Zariņa

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vienkārši padomi darba apstākļu uzlabošanai valsts pārvaldē

 1. 1. Vienkārši padomi darba apstākļu uzlabošanai valsts pārvaldē Linda Matisāne Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja
 2. 2. Saturs • Tipiskas darba vides problēmas birojos • Nelaimes gadījumu piemēri • Interaktīvi rīki darba aizsardzībā • Veselības veicināšana
 3. 3. Darbs ar datoru – veselības traucējumi un nelaimes gadījumu risks MK noteikumi nr. 343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”(pieņemti 06.08.2002., stājās spēkā ar 10.08.2002.) – redzes sasprindzinājums – fiziskā slodze – psiholoģiskā pārslodze Vismaz 2 stundas dienā (10 stundas nedēļā)
 4. 4. Kabeļu organizatori
 5. 5. Monitora paliktņi
 6. 6. Kāju paliktņi
 7. 7. Darba vides riska novērtēšana
 8. 8. Viss minētais ir svarīgi, bet varbūt preventīvais pasākums būtu sakārtot vadus un kabeļus?
 9. 9. Vai «uzmanīties» ir preventīvs pasākums?
 10. 10. Darbiniekiem pasakām, ka var paslīdēt un uzskatām, ka riski ir novērsti?
 11. 11. Piemērs no iekšējās kārtības noteikumiem Darbiniekiem pēc iespējas uzmanīgi pārvietoties pa uzņēmuma teritoriju, lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību. Īpaši jāuzmanās uz kāpnēm, pie durvju vērtnēm un logiem, stiklotām mēbelēm, uz mitras grīdas, vājā apgaismojumā Varbūt pa mitrām grīdām nestaigāt? Izvietot brīdinājumus? Varbūt uzlabot apgaismojumu?
 12. 12. Kuras konkrēti drošības zīmes ir jāizvieto?
 13. 13. Kādā veidā minētais riska faktors izraisa konkrētās sekas?
 14. 14. Nodarbinātais strādā ar zāģi! Kas riska novērtējumā ir domāts ar frāzi: «Darbiniekiem, kuriem nav iespējams atgaiņāties...» Kā fiziski izskatās atgaiņāšanās, ja rokās ir motorzāģis? Vai ir noteikts piemērots pasākums?
 15. 15. Vai šie ir preventīvie pasākumi? Vakcinācija, repelenti, piemērots apģērbs? Izrādās insektiem piemīt tieksme pulcēties un uzbrukt… Tāpēc pēc darba ir jāpārbauda, vai viņi ir piesūkušies…
 16. 16. Kas ir LAGOFTAUMS? Māte - google
 17. 17. Kas ir KAULANDE? Māte - google OSTEOARTROZE DEĢENERATĪVA
 18. 18. Nelaimes gadījumu piemēri valsts pārvaldē
 19. 19. katrās 13 dienās viens nodarbinātais gāja bojā nelaimes gadījumā darbā katrās nepilnās 2 dienās viens nodarbinātais cieta nelaimes gadījumā darbā, kas radīja smagus veselības traucējumus ik pēc katrām nepilnām 6 stundām viens nodarbinātais cieta nelaimes gadījumā darbā Latvijā 2013. gadā
 20. 20. Nelaimes gadījums darbā ir darba vietā vienas darba dienas vai maiņas laikā noticis ārkārtējs notikums, pēc kura personai radušies veselības traucējumi vai pastāv veselības traucējumu iestāšanās varbūtība (inficēšanās risks), vai iestājusies iesaistītās personas nāve 25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 2.p.; Normatīvie dokumenti nosaka šādu nelaimes gadījumu iedalījumu pēc smaguma pakāpes: •Veselības traucējumi nav smagi; •Veselības traucējumi ir smagi; •Cietušais ir gājis bojā; •Noticis inficēšanās risks (insektu kodumi, saskare ar inficētām asinīm vai šķidrumiem); •Ārvalstīs noticis nelaimes gadījums. Kas ir nelaimes gadījums darbā?
 21. 21. • lai nodrošinātu nelaimes gadījumu cēloņu noteikšanu un novēršanu; • uzlabotu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā; • nodrošinātu nelaimes gadījumu uzskaiti atbilstoši starptautiskajām prasībām; • veicinātu nelaimes gadījumā cietušajai personai paredzētās apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu (Likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums; Kāpēc ir jāizmeklē nelaimes gadījums darbā?
 22. 22. Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2007. – 2013.)
 23. 23. Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000 strādājošajiem dinamika (2007. – 2013.)
 24. 24. Nozares, kurās 2013. gadā notikuši letāli nelaimes gadījumi darbā
 25. 25. Galvenie smago un letālo nelaimes gadījumu cēloņi 2013. gadā
 26. 26. VDI sagatavoto letālo NG aktu par darbā notikušajiem NG, kas nav saistīti ar DVRF iedarbību (“dabīgās nāves”) skaits
 27. 27. Dabiskajā nāvē mirušais darbinieks – vidējais portrets Vīrietis 53 gadi Pilsonis Noslēgts darba līgums Kvalificēts strādnieks, amatnieks Veikta veselības pārbaude, instruēts darba aizsardzībā Nāves cēlonis – strauja veselības stāvokļa pasliktināšanās sirds – asinsvadu sistēmas slimības dēļ
 28. 28. Nelaimes gadījumu darbā skaits valsts pārvaldē dinamikā (2010.-2013.)
 29. 29. Galvenie nelaimes gadījumu cēloņi 2013. gadā valsts pārvaldē
 30. 30. 2013. gadā nelaimes gadījumos darbā cietušo valsts pārvaldes darbinieku skaits sadalījumā pēc vecuma * Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati.
 31. 31. 2013. gadā nelaimes gadījumos darbā cietušo valsts pārvaldes darbinieku skaits sadalījumā pēc darba stāža * Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati.
 32. 32. 2013.gadā notikušie letālie nelaimes gadījumi valsts pārvaldē- liktenīgie koki •Stipra vēja rezultātā , pa šoseju braucošai VID automašīnai uzkrita koks, kurā brauca Muitas pārvaldes muitas uzraugi. Viens no viņiem gāja bojā notikuma vietā (50/8); •Darbinieki veica ceļa malas attīrīšanu no krūmu un koku aizaugumiem. Cietušais brīdī, kad nozāģētais koks sāka krist, neatkāpās drošā attālumā pa iztīrīto atkāpšanās ceļu, bet palika stāvot tieši bīstamajā zonā pretēji nozāģētā koka gāšanas virzienam (56/12).
 33. 33. 2013.gadā notikušie smagie nelaimes gadījumi valsts pārvaldē •Palika slikti, saķērās kājas, guva smagus lūzumus (54/5); •Pildīja savus darba pienākumus devās uz objektu, paslīdēja kāja un viņa nokrita (65/15); •Stipra vēja rezultātā , pa šoseju braucošai VID automašīnai uzkrita koks, kurā brauca Muitas pārvaldes muitas uzraugi. Cietušais guva smagas muguras traumas (31/3); •Apzāģējot zarus un pieturoties pie sausa zara netīšām pagriežoties, sausais zars lūza un neveiksmīgi krītot cietušais algoto sabiedrisko darbu veicējs atmuguriski uzkrita apmalei, gūstot kreisās gūžas traumu (59/0); •Pansionāta aprūpētājai palika slikti (sareiba galva) un viņa paģība, kā rezultātā viņa krita un uzkrītot ķeblītim, to salauza un guva rokas traumu (61/8); •Algoto sabiedrisko darbu veicējs atmuguriski nokrita uz asfalta, gūstot smadzeņu satricinājumu (57/0); • Algoto sabiedrisko darbu veicējs, nesa rokās zāģi un pēkšņi paklupa , aizķerot slēdzi un uzkrita virsū uz darbojošā motorzāģa ar rotējošo ķēdi (51/7); •Palīgstrādnieks nogrieza no stumbra sauso koku, tā galotne iekārās tā paša koka zaros., ar kolēģi sāka koka kratīt, kā rezultātā galotne trāpīja cietušajam pa galvu (31/0) •Arhivāre (35/6), meklējot dokumentu, kas atradās augšējā plauktā, pakāpjoties, neizmantoja saliekamās kāpnes, bet gan pakāpās uz plauktu sistēmas malas. Paņēmusi dokumentu, kāpa lejā uz grīdas, kā rezultātā neveiklas kustības dēļ satrieca kāju.
 34. 34. Nepareizi lietots krēsls ir bīstams
 35. 35. Nesmagie nelaimes gadījumi valsts pārvaldē - -Klientu apkalpotāja-intervētāja, dodoties uz intervēšanu, paslīdēja un pakrita; -Kurinātājam, nesot malku tā izslīdēja no rokām un uzkrita uz kājas; -Strādniekam, veicot ūdensvada avārijas remontdarbus, notika nenostiprinātas tranšejas nogruvums un tika traumēts krūšu kurvis; -Palīgstrādniekam, veicot strūklakas apkopšanas darbus, uz kājas uzkrita kontrolakas vāks; -Apkopēja paslīdēja uz uzkoptās mitrās grīdas un guva rokas locītavas traumu; -Muitas uzraugs cieta ceļu satiksmes negadījumā; -Pašvaldības policijas darbiniekam, veicot tiešos darba pienākumus, futbola spēles fani meta ar krēslu, trāpot pa galvu un plecu; -Aprūpētāja paslīdēja uz mitras linoleja grīdas un krita; -Direktora vietniece nesa darba dokumentus un kāpdama pa trepēm paklupa; -Pašvaldības darbiniecei slīdēja kāja un viņa atsitās ar galvu pret lifta ieejas ailas aso kanti; - Mēģinot apturēt pa skolas gaiteni skrienošu bērnu, skolotāja ar pieri atsitās pret gaiteņa sienu.
 36. 36. Uzbrukuma (vardarbības) rezultātā notikušie nelaimes gadījumi darbā 1. Psihiatrija māsa (47/10) lūdz pacientam doties uz gultu. Pacients neklausīja, kļuva agresīvs un uzbruka, sperot un ar dūrēm sitot viņai pa galvu. 2. Patversmes darbiniece (57/15) savā kabinetā veica dokumentu apstrādi. Kabinetā ienāca patversmes kliente un izteica neapmierinātību, ka arī viņai pašai jāņem līdzdalība noteiktu dokumentu noformēšanā un draudēja fiziski izrēķināties ar darbinieci. Patversmes darbiniece par radušos situāciju informēja savu vadītāju. Darbinieci, kura devās atpakaļ uz savu kabinetu, neapmierinātā kliente parāva un iesita pa galvu un seju. 3. Skolotāja (48/12)iegāja klasē, lai pārbaudītu kā skolēni gatavo mājas darbus. Klasē bija viens skolēns, kurš skolotājai atbildēja necenzētiem vārdiem. Kad skolotāja zvanīja skolēna vecākiem, viņš paņēma grāmatu un meta skolotājai sejā, traumējot viņas labo aci.
 37. 37. Konstatētie pārkāpumi valsts pārvaldes iestādēs (salīdzinājumā ar kopējo pārkāpumu skaitu)
 38. 38. Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasību neievērošanu 2013. gadā izdots rīkojums
 39. 39. Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasību neievērošanu 2013. gadā piemērots administratīvais sods
 40. 40. Gadās arī tā: • Inspektora klātbūtnē nokrita no pareizticīgo baznīcas jumta, kur veica remontdarbus, piecēlās, nopurinājās un aizgāja; • Demontējot koka logus PII palīgstrādnieks ar skaldāmuru sita loga rāmi no sienas. Vienā brīdī izlidoja kopā ar skaldāmuru pa 3. stāva logu. Iekrita būvgružu kaudzē sveiks un vesels; • Elektriķis darba laikā taisīja paštaisītu šaujamierīci, vīlējot stobru, patrona detonēja un lode trāpīja vēderā; • Sešgadīgs bērns ceļoties trāpīja un salauza skolotājai degunu; • Sociālā aprūpes centra aprūpētāja dušas telpā uzsāka pansionāta iemītnieka mazgāšanu. Iemītnieks vēl nebija nomazgāts, kad viņš pagriezās, lai ietu prom uz izeju. Aprūpētāja centās viņu satvert aiz rokas. Tajā brīdī aprūpētajai paslīdēja kāja, viņa krita un guva galvas traumu. • Darbiniece, aplejot puķupodā augošo citronkoku, pieliecās un, sajūtot sāpes acī, saprata, ka ar aci ir uzdūrusies zaram ar ērkšķi; • Apkopēja mazgāja vannu. Vannā, kurā tecēja karstais ūdens, viņa iepūta ķīmisku līdzekli. Notika reakcija ar karsto ūdeni un ķīmiskā līdzekļa tvaiki iešļācās istabenei sejā, kā rezultātā viņa guva ķīmiskus sejas apdegumus; • Inspektors, ejot no tirdzniecības zāles cauri mehāniskajām durvīm, pētīja vai pircēja iedotā prece nav bojāta. Šādi virzoties, viņa nepievērsa uzmanību durvīm, kā rezultātā tajās ieskrēja un sasita galvu; • Steidzoties sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību CSN, NMPD a/m saslīdēja un iebrauca grāvī, apmetot kūleni. Cieta 3 NMPD darbinieki.
 41. 41. Interaktīvi rīki darba vides problēmu identificēšanai un darbinieku apmācībai
 42. 42. www.stradavesels.lv
 43. 43. Nelaimes gadījumu izmaksu kalkulators •Datu ievade ar 6 soļiem •Tiek aprēķinātas tiešās un netiešās izmaksas •Iespējams izdrukāt PDF
 44. 44. Spēle «Atpazīsti bīstamību» •Uzklikšķinot uz bīstamības, parādās skaidrojums •Ja nevar atrast, var palūgt, lai pasaka priekšā
 45. 45. Letālo nelaimes gadījumu notikumu vietas wwww.vdi.gov.lv sadaļa «Darba aizsardzība - Nelaimes gadījumu karte»
 46. 46. Online interactive Risk Assessment Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē
 47. 47. 78 Filmas par NAPO Izmantošana darbinieku izglītošanā par darba aizsardzību (17) www.napofilm.net
 48. 48. 79 Veselības veicināšana darba vietās
 49. 49. Veselības veicināšana darbā? • Darba vietā tiek pavadītas vidēji 9 stundas dienā (55% no nomoda laika) vai 9 neveselīgas stundas • Ir pieejami resursi un iespējas izmantot modernās tehnoloģijas • Motivēšana (burkāns pret pātagu): – Finansiāla motivācija – Materiāla motivācija (sporta krekli, kafijas krūzes utt.) – Motivēšanai jābūt vērstai nevis uz iesaistīšanos aktivitātēs, bet gan sasniegumiem (piemēram, zaudētie kilogrami, neizsmēķēto cigarešu skaits) – Komandas efekts
 50. 50. Tipiskākie neveselīgi paradumi darbā • Nekārtīgs darba galds (rada nevajadzīgu stresu) • Pārāk garas darba stundas • Baumas birojā • Neērta darba poza, nepietiekamas kustības • Neveselīgas uzkodas (konfektes, cepumiņi, bulciņas, čipsi utt.)– aizvieto ar rozīnēm, riekstiem • Pusdienu neēšana (pazemināts enerģijas līmenis, nespēja koncentrēties, pārēšanās vakarā) • Ēšana darba vietā (tieši tajā vietā, kur strādā) • Saldinātie dzērieni ūdens vietā
 51. 51. Velokustība • Velosipēda drošība (velonovietnes, saslēgšana) • Sadzīves atpūtas telpas (dušas, skapītis ķiverei, maiņas drēbes)
 52. 52. Plakāts «5 iemesli, kāpēc kāp pa kāpnēm»
 53. 53. Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana • Speciālu vingrojumu kompleksu attīstība, apmācība (piemēram, darbam pie datora, smagumu pārvietošanai u.c.) • Kopīga vingrošanas sanāksmēs • Kopīga vingrošana fizioterapeita vadībā, izmantojot modernās tehnoloģijas (skype) • Atgādinājumi par izkustēšanos (piemēram, ekrāna saudzētāji) • Telpu plānošanas aspekti (printeri, tualetes) • Sporta nodarbību apmeklējumu veicināšana (daļēja apmaksa, uzņēmumu sporta zāļu veidošana u.c.) • Deju pauzes, galda tenisa galds • Dažādas sacensības
 54. 54. Pretsmēķēšanas pasākumi
 55. 55. Pret smēķēšanas pasākumi • Informēšana uzņēmuma iekšējā izdevumā • Informatīvas lapas, kas izvietotas uzņēmuma teritorijā • Smēķēšanas vietās izvietoti informatīvie materiāli par smēķēšanas kaitīgumu • Uzraksti – aicinājumi smēķēšanu aizvietot ar kādu citu nodarbi • Smēķēšanas atmešanas sms serviss • Stratēģisks lēmums dažu gadu laikā likvidēt / samazināt smēķētavu skaitu • Smēķētava atrodas: • ārpus uzņēmuma telpām, kas mazina darbinieku vēlmi aukstā laikā doties ārā (vistālāk no darba vietām) • tieši telpu vidū stikla telpā, lai visi redz, kurš un cik ilgi smēķē • nost no pārvietošanās ceļiem • Piemaksa darbiniekiem – nesmēķētājiem
 56. 56. Veselīga ēšana • Veselīgs ēdiens darbinieku ēdnīcā konkrētā nedēļas dienā • Svaigi augļi un dārzeņi sanāksmju laikā • Dzeriet bērzu sulas uz veselību! • Pa ābolam katram darbiniekam katru dienu (rudenī)! • Augļu grozi • Citroni, ingvers un medus virtuvītē gripas periodā • Iespējas uzdot jautājumus dietologam (uzņēmuma iekšējā tīklā) • Apmācības par veselīga uztura pamatiem (ar motivāciju apmeklēt) • Mainīt jubileju svinēšanas tradīcijas
 57. 57. Papildus veselības pārbaudes • Veselības apdrošināšanas polise (piemēram, mamogrāfijas pārbaudes darbiniecēm, cukura, holesterīna līmeņa noteikšana asinīs u.c.) • Parunājies ar dakterīti • Ķermeņa masas indeksa noteikšana
 58. 58. ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv JAUTĀ: info@vdi.gov.lv SEKO: @darbaizsardziba @darbainspekcija SKATIES: http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/u IEPAZĪSTIES: http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija
 59. 59. Paldies par uzmanību!

×