Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veselīgas darba vietas uzvar stresu - kampaņas atklāšanas prezentācija

1,320 views

Published on

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) uzsākusi divu gadu ilgu Eiropas mēroga kampaņu «Veselīgas darba vietas uzvar stresu», lai mudinātu darba devējus un darbiniekus kopīgiem spēkiem izskaust ar darbu saistītu stresu.
Kampaņa tika atklāta 08.04.2014. tehnoloģiju uzņēmumā DPA, kas ikdienā izmanto dažādus darba stresa izskaušanas instrumentus. Kampaņas atklāšanā uzstājās arī Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis. Viņš informēja par kampaņas aktualitātēm, kā arī informēja par Labas prakses balvu darba aizsardzībā "Zelta ķivere".

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veselīgas darba vietas uzvar stresu - kampaņas atklāšanas prezentācija

 1. 1. Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam. Veselīgas darba vietas uzvar stresu Darba vides stresa un psihosociālo riska faktoru novēršana Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors
 2. 2. 2 www.healthy-workplaces.eu Ievads kampaņā  Koordinē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)  Notiek vairāk nekā 30 valstīs
 3. 3. 3 www.healthy-workplaces.eu Galvenie mērķi  Uzlabot izpratni par stresu darbā un tā cēloņiem  Veicināt darba vides psihoemocionālo riska faktoru novēršanu  Sniegt atbalstu un informāciju darbiniekiem un darba devējiem  Veicināt praktisku, lietotājiem ērtu rīku izmantošanu  Novērst stresa nelabvēlīgo ietekmi
 4. 4. 4 www.healthy-workplaces.eu Darba psihosociālā vide – daži piemēri Nelabvēlīgas psihosociālās darba vides cēloņi var būt:  pārmērīgas vai pretrunīgas darba prasības  līdzdalības un ietekmes trūkums attiecībā uz veicamo darbu  slikta komunikācija un atbalsta trūkums  psiholoģiska un seksuāla uzmākšanās un citu personu vardarbība  vāji pārvaldītas organizatoriskās izmaiņas un nedrošība par darbu
 5. 5. 5 www.healthy-workplaces.eu Nelabvēlīgā ietekme Uz indivīdu • Grūtības koncentrēties un kļūdu pieļaušana • Pārslodze un nomāktība • Sarežģījumi personiskajā dzīvē • Apreibinošo vielu un alkohola lietošana • Slikta fiziskā veselība Uz organizāciju • Slikti kopējie darbības rezultāti • Biežāka prombūtne un neproduktīva atrašanās darba vietā • Lielāka varbūtība, ka notiks negadījumi un traumas
 6. 6. 6 www.healthy-workplaces.eu Psihosociālo risku novēršanas ieguvumi  Uzlabota darbinieku labklājība un apmierinātība ar darbu  Veseli, motivēti un produktīvi darbinieki  Labāki kopējie rezultāti un darba ražīgums  Retāka prombūtne un darbinieku mainība  Mazāk izdevumu un mazāks slogs sabiedrībai kopumā  Tiek ievērotas normatīvo aktu prasības
 7. 7. 7 www.healthy-workplaces.eu Svarīgākie kampaņas laika posmi  Kampaņas sākums: 2014.gada aprīlis  Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļa un Zelta ķiveres pasniegšana: 2014.gada oktobris  Eiropas Labas prakses balvas ceremonija: 2015.gada aprīlis  Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļa (nacionālā konference): 2015.gada oktobris  Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu samits: 2015.gada novembris
 8. 8. 8 www.healthy-workplaces.eu Eiropas Labas prakses balva  Izcilu un inovatīvu paraugprakšu atzīšana  Risinājumi stresa un psihosociālo risku pārvaldībai darbā  1.etaps – nacionālais konkurss – Latvijā «Zelta ķivere»  2 kategorijas: −uzņēmumi, kuros nodarbināti mazāk par 100 darbiniekiem −uzņēmumi, kuros nodarbināti 100 un vairāk darbinieki  Pieteikšanās līdz 8.septembrim
 9. 9. 9 www.healthy-workplaces.eu Zelta ķiveres laureāti Gads Uzņēmums Piemērs 2003 PAS „Grindex” Telpu vēdināšanas kvalitātes un efektivitātes uzlabošana 2004 SIA "Arčers" Veiksmīga risku novēršana būvniecībā 2005 AS "Grindeks” Skolu jaunatnes, studentu un jauno darbinieku sagatavošana drošam darbam 2006 SIA „Simeks” Trokšņainās telpas atdalīšana ar starpsienu no telpas ar zemāku trokšņu līmenī 2007 SIA "Būvuzņēmums STATS" un SIA "STATS Serviss" Ergonomikas jautājumu sistemātisks risinājums un integrācija darba procesā 2008 AS „Latvenergo” Efektīva darba vides risku novērtēšana: Datorizēta darba vides uzraudzības sistēma – LEDA 2010 SIA „Latvija Statoil” Drošas uzvedības programma 2012 SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” Darbinieku un vadības iesaiste drošības prasību un negadījumu risku vizualizācijā
 10. 10. Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam. Veselīgas darba vietas uzvar stresu Paldies par uzmanību!

×