Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi

894 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi

 1. 1. RĪGA, 2014 Valsts darba inspekcijas jaunais internetapkalpošanas centrs un e-pakalpojumi, kā arī citas aktualitātes
 2. 2. Valsts darba inspekcijas aktuālākie jautājumi un veikto pārbaužu rezultāti • VDI jaunais Interapkalpošanas centrs un 16 e-pakalpojumi • Jaunā VDI informatīvā sistēma un tās iespējas • 2 VDI e-pakalpojumu darbības procesa apskate • Aktuālākie VDI pārbaužu rezultāti (t.sk. tirdzniecība un lauksaimniecība)
 3. 3. VDI Internetapkalpošanas centrs • VDI jaunā Internetapkalpošanas centra izveides mērķis – uzlabot VDI klientu apkalpošanas servisu • Internetapkalpošanas centra mērķauditorija – darba devēji, darbinieki un sadarbības iestādes • Lietošanas nosacījumi – interneta pieslēgums, autentifikācija (internetbankas autentifikācijas karte, vai e-paraksts, vai mobilā ID autentifikācija) • Saturs: 16 e-pakalpojumi
 4. 4. VDI pakalpojumi 3 klikšķu attālumā! E-pakalpojumi pieejami arī Latvija.lv
 5. 5. Darbu sāk jaunais Internetapkalpošanas centrs
 6. 6. VDI e-pakalpojumi privātpersonām 1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana Nodarbināta persona, jebkurš iedzīvotājs (bet var arī juridiskas 6 personas) 2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā Nodarbināta persona
 7. 7. 3. Ziņojums par arodslimības gadījumu 4. Darba vietas higiēniskais raksturojums Arodārstu komisija Sadarbības iestādes 7 Arodārsti 5. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā 6. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana 7. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā 8. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu Ārstniecības iestādes Ģimenes ārsti, ārsti Valsts policija VDI e-pakalpojumi sadarbības iestādēm
 8. 8. 9. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Darba devēji (bet arī liecinieki, cietušie) 8 11. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana 12. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai 13. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai 14. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem 15. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana 16. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana Jebkura juridiska persona VDI e-pakalpojumi juridiskām personām 10. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem Valsts iepirkumu prasībām
 9. 9. Ko realizētais projekts dod Valsts darba inspekcijas klientiem? Ieguvumi: •gan privātpersonas, gan uzņēmumi vienkāršā, ātrā un ērtā veidā varēs lietot nepieciešamos e-pakalpojumus; • varēs izmantot VDI pakalpojumus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā jebkurā tiem ērtā vietā, kur ir pieejams internets. Rezultāts: • klientiem vairs nebūs jāapmeklē VDI klātienē vai jādodas uz pastu, lai pieteiktu vai saņemtu pakalpojumus; • ieekonomēti gan klientu, gan VDI laika un finanšu resursi.
 10. 10. VDI jaunā IS un tās iespējas Galvenās izmaiņas: •Izstrādāta jauna lietvedības sistēma ELDIS •Pilnveidota objektu apsekošanas informācijas sistēma •No jauna izveidota elektroniska datu apmaiņa ar citām valsts iestādēm : UR, PMLP, VSAA, VRAA, NVD, VID, IEM IC (Sodu reģistrs) VDI ieguvumi: •Automatizēta informācijas aprite un uzskaite •Saīsināts pakalpojumu sniegšanas laiks - tiešsaistē nodrošināta informācijas aprite ar citām sadarbības iestādēm •Atbrīvoti darbinieku resursi un novirzīti prioritāro VDI funkciju veikšanai •Samazinātas administratīvās izmaksas
 11. 11. Jaunie e-pakalpojumi DIVI PIEMĒRI
 12. 12. Veiktas vērienīgas pārmaiņas informācijas sistēmās VDI informācijas sistēma: • Uzņēmumu, fizisko personu datubāze • Pārbaužu plānošana, uzņēmumu riska faktoru gradācija • Darba procesu pilnveidošana ELDIS dokumentu vadības sistēma Integrācija ar valsts nozīmes reģistriem: • Uzņēmumu reģistrs • VSAA • Nacionālais veselības dienests • VID • VZD adrešu reģistrs • IeM sodu reģistrs PMLP iedzīvotāju reģistrs 16 e-pakalpojumi izmantojot VISS
 13. 13. Jaunais e-pakalpojums privātpersonām: Iesniegums Valsts darba inspekcijai VDI Eldis E-pakalpojuma lietotājs Internets autorizācija VISS Fiziska persona Juridiska persona PLMP (iedz.reģistrs) Iesnieguma sagatavošana VID Uzņēmumu reģistrs - Iesnieguma izskatīšana - Atbildes sagatavošana - E-pasta nosūtīšana e-pakalpojumu lietotājam Sūdzība par fizisku personu Adrešu reģistrs VDI IS Sūdzība par juridisko personu Pakalpojumi visa veida iesniegumu iesniegšanai
 14. 14. Jaunais e-pakalpojums uzņēmējiem: Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem - eParaksts - eID - internetbanka VDI IS Sodu reģistrs ~ 2 minūtes iesniegšana Rezultāta saņemšana ~ 10 minūtes E-pakalpojuma lietotājs autorizācija Internets VISS Būtisks pakalpojums uzņēmumiem, kas piedalās valsts iepirkumos
 15. 15. Paldies!

×