Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darba devēju biežāk pieļautās nepilnības darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesā

704 views

Published on

2017. gada marta Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītājas Sandras Zariņas prezentācija par biežākajām darba devēju pieļautajām kļūdām, izmeklējot darbā notikušos nelaimes gadījumus

Published in: Business
 • Be the first to comment

Darba devēju biežāk pieļautās nepilnības darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesā

 1. 1. Darba devēju biežāk pieļautās nepilnības darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesā Sandra Zariņa, VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra.Zarina@vdi.gov.lv 27.03.2017., Rīga
 2. 2. Izmeklēto nelaimes gadījumu darbā dinamika (2008. gads –2016. gads) 2 1781 1473 265 43 1203 996 175 32 1232 1035 172 25 1366 1143 190 33 1545 1291 219 35 1740 1389 230 31 1766 1511 214 41 1736 1539 171 26 1837 1624 180 33 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Kopā Nesmagi Smagi Letāli * Par 2016. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
 3. 3. Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu uz 100 000 strādājošajiem skaita dinamika Baltijas valstīs (2011. – 2016.) 3 4.05 5.1 5.3 5.1 3.5 4.44 4.51 3.92 5.24 3.32 4.24 3.1 2.2 3.2 2.6 2.5 2.05 1.94 1.8 1.62 0 1 2 3 4 5 6 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Lietuva Latvija Igaunija vidēji Eiropas Savienībā *Par 2016. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
 4. 4. Nozares, kurās 2016. gadā visbiežāk notikuši nelaimes gadījumi darbā 4 554 519 31 4 281 234 36 11 236 219 16 1 135 127 8 0 129 113 14 2 123 80 38 5 74 58 9 7 0 100 200 300 400 500 600 Apstrādes rūpniecība Transports un uzglabāšana Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība Veselība un sociālā aprūpe Valsts pārvalde un aizsardzība Būvniecība Lauksaimniecība, mežsaimniecība kopā nesmagi smagi letāli *Par 2016. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
 5. 5. Darba devēju/ kompetento institūciju biežāk pieļautās nepilnības: 5 Nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas akts tiek aizpildīts, neizlasot noteikumus; Pirms nelaimes gadījuma darbā akta sastādīšanas nelasa VDI metodisko materiālu: http://www.vdi.gov.lv/lv/darba-aizsardziba/informacija-par-ng-pazinosanu/ Nepilnīgs nelaimes gadījuma apstākļu apraksts; Joprojām tiek izmantotas vecās akta veidlapas (mainītas 2014. gadā); Nesavāc visus dokumentus, kas raksturo nelaimes gadījumu;  Nelaimes gadījumu apstākļu apraksts bieži sastādīts, pamatojoties uz pieņēmumiem;  Pēc akta reģistrēšanas vienu akta eksemplāru neizsniedz vai nenosūta cietušajam;
 6. 6. Darba devēju/ kompetento institūciju biežāk pieļautās nepilnības: 6 Darba devēji neiepazīstina cietušos ar nelaimes gadījuma izmeklēšanas materiāliem; Nelaimes gadījuma akta veidlapā neieraksta traumējošos faktorus un cēloņus (biežākais cēlonis- darbinieka neuzmanība); Atkārtoti neizvērtē darba vides riskus, neparedz pasākumus nelaimes gadījuma cēloņu novēršanai, neveic neplānoto instruktāžu; Nelaimes gadījumus, par kuriem sastādīti akti, nereģistrē nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnālā;  Nenosūta VDI paziņojumu par darba devēja zaudējumiem sakarā ar notikušo nelaimes gadījumu darbā.
 7. 7. Nelaimes gadījuma akta forma atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 1. pielikumam 7
 8. 8. Nelaimes gadījuma akta forma atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 1. pielikumam 8 Traumējošo faktoru jānorāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 950 5. pielikuma prasībām nevis kāds no kodiem, kas norādīts ārstniecības iestādes izziņā par traumas smaguma pakāpi.
 9. 9. Nelaimes gadījuma akta forma atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 1. pielikumam 9
 10. 10. Piemērs 10 Nodarbinātais veica darbu tranšejā, kurai nebija nostiprinātas sānu sienas. Notika zemes nogruvums un cietušais tika apbērts līdz viduklim un guva nesmagas traumas. •Darba devējs nelaimes gadījuma izmeklēšanas akta 6.p. kā cēloni bija norādījis darba aizsardzības instrukcijas nr.3 neievērošanu, kurā bija noteikts: .... « neveikt darbus tranšejās, kurām ir nenostiprinātas sānu sienas»... •Darba vietā nekādi tranšeju stiprinājuma elementi nebija piegādāti; •Ko vajadzēja nodarbinātajam darīt? •Kāds ir nelaimes gadījuma darbā cēlonis?
 11. 11. Paldies par uzmanību Rīga, 27.03.2017.

×