Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darba aizsardzība metālapstrādes nozarē

1,103 views

Published on

Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija 2014.gada jūlijā rīkoja fokusgrupu diskusiju par darba aizsardzības jautājumiem, kuras ietvaros Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa prezentēja situāciju metālapstrādes nozarē Valsts darba inspekcijas skatījumā (nozarē notikušie nelaimes gadījumi, pārbaužu rezultāti). kā arī izstāstīja par pieejamajiem interaktīvajiem rīkiem darba aizsardzībā, kas pieejami interneta vietnē www.stradavesels.lv.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darba aizsardzība metālapstrādes nozarē

 1. 1. Situācija metālapstrādes nozarē VDI vērtējumā (C24 – metālu ražošana, C25 – gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas)
 2. 2. Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits 2013. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu un 2011. gadu 1397 1167 196 34 1546 1292 219 35 1595 1347 219 29 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2011 2012 2013 Kopā Nesmagi Smagi Letāli
 3. 3. 2013. gadā kopējais darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits pa nozarēm Pārējās nozares 21% Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 13% Būvniecība 9% Veselība un sociālā aprūpe 8% Valsts pārvalde un aizsardzība 5% Transports un uzglabāšana 15% Apstrādes rūpniecība 29%
 4. 4. 2013. gadā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits metālapstrādes nozarē* salīdzinājumā ar kopējo nelaimes gadījumu skaitu 2011. un 2012. gadā 1397 381 59 1545 423 61 1595 471 72 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2011 2012 2013 NG kopā valstī NG kopā apstrādes rūpniecībā NG metālapstrādes nozarē * Darbā notikušo nelaimes gadījumu kopējais skaits C24 – metālu ražošanas nozare un C25 – gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
 5. 5. Nozares, kurās 2013. gadā notikuši letāli nelaimes gadījumi darbā mazumtirdzniecība; 5, 17% sauszemes transports,4, 14% augkopība un lopkopība, 3, 10% būvniecība; 3; 10% kokapstrāde, 2, 7% valsts pārvalde un aizsardzība, 2, 7% operācijas ar nekustamo īpašumu, 2, 7% zivsaimniecība, 1, 3% ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, 1, 3% ādas un ādas izstrādājumu ražošana, 1, 3% gatavo metālizstrādājumu ražošana, 1, 3% citur neklasificētu iekārtu ražošana, 1, 3% citu transportlīdzekļu ražošana, 1, 3% atkritumu savākšana un apstrāde,1, 3% vairumtirdzniecība, 1, 3% azartspēles un derības, 1, 3%
 6. 6. 2013. gadā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits metālapstrādes nozarē salīdzinājumā ar 2011. un 2012. gadu 59 42 15 2 61 49 10 2 72 60 11 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2011 2012 2013 Kopā Nesmagi Smagi Letāli
 7. 7. 2013. gadā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits metālapstrādes nozarē pēc cietušo vecuma salīdzinājumā ar 2011. un 2012. gadu 0 0 0 11 16 13 11 18 31 12 9 13 17 7 9 6 9 6 2 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 līdz 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65- 2011 2012 2013
 8. 8. 2013. gadā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits metālapstrādes nozarē pēc darba stāža salīdzinājumā ar 2011. un 2012. gadu 28 23 28 15 23 28 8 14 14 5 1 1 2 0 0 1 0 1 0 5 10 15 20 25 30 līdz 1 gadam 1-3 4-10 11-15 16-20 21- 2011 2012 2013
 9. 9. 2013. gadā darbā notikušo nelaimes gadījumu cēloņi metālapstrādes nozarē Nav ievēroti darba drošības noteikumi vai instrukcijas 39% Nepietiekoša uzmanība 17% Neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība 8% Neapmierinoša darba vietas izveidošana 6% Nav lietots drošības aprīkojums vai IAL 5% Trūkumi darba vadībā, nepietiekoša kontrole 4% Trūkst drošības aprīkojums, tas nedarbojas vai ir nepietiekošs 4% Pārējie cēloņi 17%
 10. 10. Metālapstrādes nozarē darbā notikušais nelaimes gadījums ar letālām sekām Darbinieks veica metināšanas darbus. Metināmās metālā konstrukcijas garums bija 4 m, platums 1,20 m un svars 200 kg. Aculiecinieku notikušajam nelaimes gadījumam darbā nebija.Bojā gājušajam rokā atradās metināšanas aprīkojuma rokturis. Metināšanas maska atradās uz betona grīdas aiz muguras bojā gājušam. Uz metāla konstrukcijas bija piestiprināts maks ar neizlietotiem metināšanas elektrodiem. Uz metāla konstrukcijas bija redzamas svaigas metināšanas šuves. Betona grīdā bija redzamas iedobes no metālā konstrukcijas, kas liecināja par to, ka konstrukcija metināšanas laikā atradusies pacelta uz sāniem. Blakus metālā konstrukcijai, uz grīdas, atradās metināšanas aprīkojums – leņķveida slīpmašīna un metāla griešanas aprīkojums. Nelaimes gadījuma izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka metinātājs, veicot metināšanas darbus, nebija nostiprinājis uz sāna novietoto metināmo metāla konstrukciju, kā rezultātā, konstrukcijai uzkrītot virsū, darbiniekam iestājās nāve. Cietušā darbinieka vecums – 27 gadi un darba stāžs – 3,5 mēneši. Cēloņi: •Neapmierinoša darba vietas izveidošana.
 11. 11. Metālapstrādes nozarē darbā notikušais nelaimes gadījums ar smagām traumām Presētājs metālapstrādes cehā uzsāka darbu pie preses. Pirms darbu uzsākšanas viņš pārģērbās – uzvilka darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus, tajā skaitā dzirdes aizsardzības līdzekļus, brilles, cimdus un apavus. Darba gaitā presēšanas iekārta apstājās, jo bija iestrēgusi metāla lente. Darbinieks piegāja pie preses un nolēma ar roku lenti palabot. Lai to veiktu, viņam bija jāpārslēdz prese uz manuālo režīmu, bet presētājs kļūdījās, atstājot presi automātiskajā režīmā. Steidzoties palabot lenti, neizmantoja metāla lauzni, bet iebāza roku preses darbības zonā un tajā brīdī notika preses sitiens, kā rezultātā darbinieks guva smagu rokas traumu. Cietušā darbinieka vecums – 26 gadi un darba stāžs – 5 gadi. Cēloņi: •Darba drošības noteikumu, instrukciju neievērošana.
 12. 12. Biežākie traumēšanas faktori nelaimes nelaimes gadījumos darbā metālapstrādes nozarē laika posmā no 2004. gada līdz 2013. gadam 1. Krītoša priekšmeta iedarbība Metālapstrādes darbgaldu operators, izmantojot rokas elektrisko urbi un stacionāro urbi, tīrīja urbumus metāla konstrukcijā. Darbinieks paņēma rokās rokas elektrisko urbjmašīnu un to nejauši izmeta no rokām. Krītot, urbjmašīnas urbis iedūrās viņam kājā apmēram 10 centimetri virs potītes, radot nesmagus miesas bojājumus. • Krišana, pakrišana, krišana no augstuma Metinātāja, dodoties uz ražošanas ceha izeju, gāja garām detaļu plauktam un paletēm. Viņa nejauši aizķērās aiz detaļu paletes, pakrita un guva nesmagu ceļgala traumu. 3. Ievilkšana, saspiešana, iespiešana – starp iekārtu, objektu u.c. Metāla apstrādes iekārtas operators, ņemot no darbgalda ārā detaļu, neievēroja darba drošību. Viņš ar roku mēģināja atgriezt darbgalda kustīgo galdu sākuma pozīcijā, kā rezultātā darbinieka roka tika iespiesta starp iekārtas kustīgajām daļām. 4. Ķermeņa daļas/daļu bojājumi Velmētājs iestropēja detaļu un deva komandu kravas celtņa operatorei kravu pacelt. Viņš neievēroja, ka stropējot kravu, starp kāsi un stropes gredzenu ir atstājis kreiso roku ar cimdu. To viņš sajuta kad sākās stropes iespriegošana un kravas celšana. Viņš centās izraut cimdu, taču tas bija piespiests ļoti cieši un raujot tika norauta rokas pirksta āda. 5. Saskarsme ar asu priekšmetu (naži, asmeņi u.c.) Metinātājs ar rokām cēla metināmo detaļu, kurai bija asas malas. Detaļa sāka slīdēt ārā no rokām un, tai krītot, viņš sagrieza rokas plaukstu.
 13. 13. Vidējais smagi cietuša darbinieka portrets metālapstrādes nozarē Vīrietis 45 gadus vecs pilsonis ar 3 gadu darba stāžu Iekārtu apkalpojošais personāls (operators, mehāniķis, atslēdznieks u.c) Rakstveidā noslēgts darba līgums Nelaimes gadījumā darbā cietis otrdien Konstatētas 0,4 ‰ alkohola.
 14. 14. C24 un C25 nozarē notikušajos nelaimes gadījumos darbā ievainotās ķermeņa daļas
 15. 15. www.stradavesels.lv
 16. 16. NG izmaksu kalkulators (1) • Visas izmaksas, kas rodas, ja darbā noticis NG, var iedalīt 2 grupās: - tiešie (tūlīt aprēķināmie) izdevumi, kuri saistīti ar cietušā ārstēšanās izdevumu segšanu un pārejošas darba nespējas pabalstu, izdevumi par bojātām iekārtām, darba aprīkojumu, sagrautām ēkām, būvēm - netiešie jeb slēptie izdevumi (nav tūlīt aprēķināmi skaitliskā formā), kas saistīti ar: meklējot, pieņemot darbā un apmācot jaunu nodarbināto, nokavētiem darbu nodošanas termiņiem u.c
 17. 17. NG izmaksu kalkulators (2) • Jo mazāks ir uzņēmums, jo grūtāk tam ir tikt galā ar ekonomiskajiem zaudējumiem, ja uzņēmumā kāds nodarbinātais ir cietis nelaimes gadījumā darbā. Iespējama pat šī uzņēmuma maksātnespēja un bankrots. • Lai iegūtu iespējami precīzu informāciju, Jums būs nepieciešami dažādi dati aprēķiniem (piemēam, vidējā alga mēnesī, slimības lapas izmaksas, finanšu līdzekļi, kas nepieciešami iekārtu labošanai u.tml.).
 18. 18. Nelaimes gadījumu izmaksu kalkulators •Datu ievade ar 6 soļiem •Tiek aprēķinātas tiešās un netiešās izmaksas •Iespējams izdrukāt PDF •Uz šo brīdi izmantojuši vairāk kā 200 darba devēji
 19. 19. Spēle «Atpazīsti bīstamību» •Uzklikšķinot uz bīstamības, parādās skaidrojums •Ja nevar atrast, var palūgt, lai pasaka priekšā
 20. 20. Paldies par uzmanību!

×