Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 kļūdas darba tiesību jomā, ko darba devējiem nevajadzētu pieļaut, un cita aktuāla VDI informācija

710 views

Published on

2016.gada septembrī notika konference ikgadēja darba tiesību un personāla konference, kurā Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis uzstājās ar prezentāciju.

Published in: Business
 • Be the first to comment

5 kļūdas darba tiesību jomā, ko darba devējiem nevajadzētu pieļaut, un cita aktuāla VDI informācija

 1. 1. 5 kļūdas darba tiesību jomā, ko darba devējiem nevajadzētu pieļaut, un cita aktuāla VDI informācija Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors 27.09.2016. Rīga
 2. 2. 2 Par ko šodien runāsim? • Situācija darba tiesību jomā Valsts darba inspekcijas (VDI) vērtējumā • 5 kļūdas (pārkāpumi), ko darba devēji visbiežāk pieļauj darba tiesību jomā • Valsts darba inspekcijas piedāvātie pakalpojumi, kas var ietaupīt jūsu laiku un līdzekļus • Jaunā ESF projekta (2016-2022) piedāvātās iespējas 2
 3. 3. 3 Ko dara Valsts darba inspekcija? • Īsteno valsts uzraudzības un kontroles funkciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā • Konsultē darba devējus un darbiniekus (telefons, e-pasts, e-pakalpojumi, atbildes uz iesniegumiem) • Veic uzņēmumu pārbaudes • Ja nepieciešams – izdod rīkojumus, piemēro administratīvos sodus 3
 4. 4. 4 Situācija darba tiesību jomā VDI vērtējumā • VDI gadā saņemto iesniegumu skaits ~3000 (~94% par darba tiesību pārkāpumiem) • VDI pārbaudēs konstatēto pārkāpumu skaits gadā ~17 000 (gan darba aizsardzībā, gan darba tiesībās) • Nereģistrētās nodarbinātības risks joprojām saglabājas augsts (VDI konstatē ~1500 ēnstrādniekus gadā) 27.09.2016., Rīga 5 būtiskākās darba devēju kļūdas darba tiesību jomā 4
 5. 5. 5 Biežāk konstatētie darba devēju pārkāpumi darba tiesību jomā • Darba tiesisko attiecību izbeigšana neatbilstoši likumam • Darba līgumu nenoslēgšana, vai noslēgšana neatbilstoši likuma prasībām • Darba samaksas neatbilstoša izmaksa • Darba un atpūtas laika neievērošana • VDI likumīgo prasību neievērošana 5
 6. 6. 6 5 kļūdas (pārkāpumi), ko darba devēji visbiežāk pieļauj darba tiesību jomā 1. Darba tiesisko attiecību izbeigšana •Darba likuma (DL) 128.p. prasību neievērošana par galīgā aprēķina izmaksu. Netiek izmaksāts galīgais aprēķins pēdējā dienā, t.sk. neizmantotā atvaļinājuma kompensācija •DL 79.p. un 80.p. prasību neievērošana neatbilstošu ieturējumu veikšanu (bez darbinieka piekrišanas un/vai pārsniedzot atļauto ieturējumu apmēru) •DL 101.p. prasību neievērošana par paskaidrojumu nepieprasīšanu (darba devēja uzteikuma gadījumā) •DL 102.p. prasību neievērošanu par apstākļu nenorādīšanu uzteikumā (neder tikai konkrēta likuma panta norādīšana, vajag norādīt pamatojumu!) •DL 103.p. prasību neievērošanu par darba devēja uzteikuma termiņiem (atbrīvo ātrāk nekā likumā noteikts) 6
 7. 7. 7 5 kļūdas (pārkāpumi), ko darba devēji visbiežāk pieļauj darba tiesību jomā 2. Darba līgumi •DL 28.p. prasību neievērošana par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar darba līgumu - nodarbina bez līguma pārbaudes laikā, «testējot» darbinieku, «kamēr apgūst iemaņas», aizvietojot steidzami citu darbinieku utt. •DL 40.p. prasību neievērošanu par darba līguma noslēgšanu rakstveidā pirms darba uzsākšanas (vienpusēji parakstīti līgumi neskaitās) •MK not. Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” punktu 8.1. un 8.3 prasību neievērošanu (darbinieka nepaziņošana VID pirms darbu uzsākšanas) 7
 8. 8. 8 5 kļūdas (pārkāpumi), ko darba devēji visbiežāk pieļauj darba tiesību jomā 3. Darba samaksa •DL 69.panta prasību neievērošanu par darba samaksas izmaksu (aizkavē darba samaksu, neizmaksā darba līgumā atrunātajos termiņos, neizmaksā atvaļinājuma naudu pirms atvaļinājuma) 4. Darba laiks •DL 130.panta prasību neievērošana par darba laika noteikšanu darba līgumā vai darba kārtības noteikumos •DL 137.panta prasību neievērošanu par darba laika uzskaiti (netiek precīzi uzskaitīts darbinieka nostrādātais darba laiks, t.sk. virsstundas) – faktiski nereģistrēta nodarbinātība 8
 9. 9. 9 5 kļūdas (pārkāpumi), ko darba devēji visbiežāk pieļauj darba tiesību jomā 5. Atpūtas laiks - atvaļinājumi •DL 149.panta prasību neievērošana par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu (nepiešķir atvaļinājumu, jo darbinieks «neprasa», vismaz 2 nedēļas gadā ir jāpiešķir obligāti!) Citi •VDI likumīgo prasību neievērošana (neierašanās uz VDI pēc uzaicinājuma, dokumentu neiesniegšana utt.) VDI var izskatīt lietu un pieņemt lēmumu arī bez darba devēja klātbūtnes, ja nav ieradies uz lietas izskatīšanu. Sasniedzamība juridiskajā adresē. Tiesu izpildītāji var nobloķēt arī kontus. 9
 10. 10. Klientu konsultēšana: - 2015.gadā sniegtas 45 816 konsultācijas, t.sk. - 36 303 telefonkonsultācijas - 7 636 klātienes konsultācijas - 1 852 elektroniskās konsultācijas (3x vairāk nekā 2014.gadā) - 25 sociālajos tīklos (FB) - VDI tagad arī VKAC Talejas ielā 1, Rīgā (2015.gadā apkalpoti 623 klienti) - VDI e-pakalpojumi pieejami arī pašvaldību KAC - Jauns VDI KAC Bauskā (Zaļā iela 1) VDI pakalpojumi un atbalsts (1) 10
 11. 11. VDI e-pakalpojumi: - Pieejami 17 VDI e-pakalpojumi, 10 no tiem domāti darba devējiem: www.vdi.gov.lv vai www.latvija.lv - 2016.gadā apkalpots jau 2391 klients, izmantojot VDI e-pakalpojumus (2015.gadā kopā - 1332 klienti) - Elektroniskās izziņas par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem sastāda 63,6%! no visa kopējā VDI sniegto izziņu skaita - Klientu konsultācijas par VDI e-pakalpojumiem un praktiska palīdzība to aizpildīšanā (Rīgā, Talejas ielā 1, tel. 66950044 vai 67021724) VDI pakalpojumi un atbalsts (2) 11
 12. 12. VDI e-pakalpojumi darba devējiem: - Izziņas publisko iepirkumu konkursiem par darba tiesību būtisku pārkāpumu (ne)esamību - Iesniegums VDI un VDI atbildes saņemšana - Nelaimes gadījuma paziņošana, darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta iesniegšana reģistrācijai VDI, VDI sastādītā izmeklēšanas akta saņemšana, paziņojuma iesniegšana VDI par darba devēja zaudējumiem saistībā ar nelaimes gadījumu darbā - Darba devēja paziņojums VDI par novērstajiem pārkāpumiem - VDI izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana, VDI amatpersonas lēmuma apstrīdēšana - Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai VDI pakalpojumi un atbalsts (3) 12
 13. 13. Bezmaksas darba vides risku novērtēšanas rīks: www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/ Specializēti OiRA moduļi 7 nozarēm/darbiem (biroji, veikali, izglītības iestādes, lauksaimniecība, uzkopšanas darbi, sabiedriskā ēdināšana, viesnīcas un viesu mājas). 2015.gada populārākais rīks – birojiem! 2015.gadā divkāršojies ar OiRA lietotāju skaits un veikto vērtējumu skaits salīdzinot ar 2014.gadu 2016.gada 20. un 21.oktobrī izstāde RIGA COMM 2016 Atraktīvas bezmaksas video pamācības par darba drošību, ko var izmantot darbinieku instruktāžu vizualizēšanai un «atsvaidzināšanai» - Napo – Drošība ar smaidu www.napofilm.net/lv/ Elektroniskie rīki darba aizsardzības jomā 13
 14. 14. VDI īstenots ESF projekts «Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos» - termiņš: no 2016.gada oktobra (plāns) līdz 2022.gada decembrim - kopējais finansējums: 12 643 472 EUR Paredzētais atbalsts uzņēmumiem: - 4700 atbalstītu mikro, mazo un vidējo uzņēmumu - No 2017.gada varēs pieteikties uz atbalsta saņemšanu - Bezmaksas darba vides risku novērtēšana (t.sk. laboratoriskie mērījumi), darbinieku apmācība - LDDK konsultācijas darba devējiem darba strīdu risināšanā (plānots no 2016.gada oktobra) - semināri, ekskursijas uz labas prakses uzņēmumiem u.c. aktivitātes Jaunais ESF plānošanas periods 2016- 2022.gadam un atbalsts darba devējiem 14
 15. 15. Mājas lapas: www.vdi.gov.lv www.stradavesels.lv www.osha.lv FB: Valsts darba inspekcija @darbaizsardziba @darbainspekcija www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija www.youtube.com/user/LMVDI#p/u Aktuālā informācija par darba tiesībām un darba aizsardzību 15
 16. 16. PALDIES! 27.09.2016, Rīga Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors

×