Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Praktiskais Latvietis, 21. maijs, 2012. 23
DROŠĪBA
Padomi drošai grillēšanai
Ja aizdedzies grills:
1. Uzmanīgi izsmidzinie...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Praktiski padomi grilēšanai

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Praktiski padomi grilēšanai

  1. 1. Praktiskais Latvietis, 21. maijs, 2012. 23 DROŠĪBA Padomi drošai grillēšanai Ja aizdedzies grills: 1. Uzmanīgi izsmidziniet/uzlejiet ūdeni vai izmantojiet ugunsdzēsības aparātu, lai apdzēstu liesmas! 2. Ja ugunsgrēks ir izpleties un aizdegušās būves, nekavējoties izsauciet Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruni 112! Ugunsdrošības noteikumi l Grillus var lietot tikai ārā, kategoriski aizliegts tos iz- mantot telpās! l Kategoriski nedrīkst novietot grillu pie pašas mājas sie- nas vai kāda degoša materiāla! Iesakām to turēt vismaz 3 m attālumā! l Parūpējieties, lai bērni un dzīvnieki nenokļūst tuvāk par 1 m no iekurta grilla! l Nekad neatstājiet grillu bez uzraudzības! l Uzturiet grillu tīru, vienmēr atbrīvojiet to no vecajiem taukiem! l Ļaujiet grillam atdzist un tikai tad to novietojiet telpās vai apsedziet! 112! viens tālrunis visā Eiropā, ja apdraudēta dzīvība, veselība un drošība! Zvanot uz vienoto ārkārtējo notikumu tālruni 112, sniedzat šādu informāciju: • Nosauciet adresi, vai aprakstiet notikuma vietu! • Izklāstiet, kas ir noticis! • Atbildiet uz dispečera jautājumiem! • Nosauciet savu uzvārdu un tālruņa numuru! • Nepārtrauciet sarunu pirmais, iekams operators to nav beidzis! • Esiet sazvanāms, ja būs nepieciešams sazināties vēlreiz! SIA FN-Serviss ✆ 67556799 www.fnserviss.lv Ja izmanto gāzes grillu: Pirms lietošanas ar ziepj­ ūdeni pārbaudiet savieno- jumu vietas, lai pārliecinātos, ka nav gāzes noplūdes! Katrā mājā jābūt: Ugunsdzēsības aparātam Cena no Ls 8 Ugunsdzēsības pārklājam Cena no Ls 5 Edgars Rozentāls, SIA FN-SERVISS valdes priekšsēdētājs Ja lieto degšķidrumu: Nekad nelejiet degšķidrumu vai kādu citu degošu šķidrumu uz uguns! Tas ir ļoti bīstami, viegli varat gūt apdegumus vai izraisīt citu priekšmetu aizdegšanos! Novietojot degšķidrumu tā, lai tas nebūtu pakļauts kar- stuma iedarbībai! Vienmēr turiet degšķidrumu bērniem nepieejamā vietā! Ja grillu novieto pie mājas sienas: 1. Dzirksteles/liesmas var viegli iekļūt telpās pa logu vai nokrist uz jumta, kur var notikt aizdegšanās! 2. Var aizdegties siena, tai ilgstoši atrodoties karstuma iedarbībā!

×