Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Valmetin tilinpäätöstiedote 2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 63 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (17)

Advertisement

Similar to Valmetin tilinpäätöstiedote 2015 (17)

More from Valmet Oyj (18)

Advertisement

Valmetin tilinpäätöstiedote 2015

 1. 1. Liikevaihto kasvoi 2,9 miljardiin euroon ja EBITA 182 miljoonaan euroon vuonna 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 9. helmikuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Kari Saarinen, talousjohtaja
 2. 2. Sisältö 2015 lyhyesti Taloudellinen kehitys Osinkoehdotus, tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät 1 2 3 5 6 Tilinpäätöstiedote 2015 Liiketoimintalinjojen kehitys 4 7 Yhteenveto tilinpäätöstiedotteesta 2015 8 Painopisteiden toteuttaminen Valmet sijoituskohteena Liitteet
 3. 3. 2015 lyhyesti
 4. 4. Saadut tilaukset laskivat ja liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa2 Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 20154 2015 lyhyesti 1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat 2) Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat Hyvää kehitystä kannattavuudessa Nettovelat 178 miljoonaa euroa Tilauskanta 2,1 miljardia euroa Onnistunut automaatioliiketoiminnan hankinta
 5. 5. 23 % 31 % 8 % 39 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit 21 % 11 % 45 % 10 % 13 % Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka EMEA Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue Liikevaihdon jakauma vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 20155 Liikevaihto alueittainLiikevaihto liiketoiminta- linjoittainSaadut tilaukset 2 878 miljoonaa euroa Liikevaihto 2 928 miljoonaa euroa EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) 182 miljoonaa euroa EBITA-marginaali (ennen kertaluonteisia eriä) 6,2 % Henkilöstö 12 306 Vakaan liiketoiminnan liikevaihto 1,4 miljardia euroa Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat
 6. 6. 2,1 % 4,3 % 6,2 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 2013 2014 2015 EBITA-marginaali (ennen kertaluonteisia eriä) 1 035 1 055 1 341 1 147 2 016 1 537 2 182 3 071 2 878 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2013 2014 2015 Projektiliiketoiminta Vakaa liiketoiminta 1 032 989 1 357 1 581 1 484 1 572 2 613 2 473 2 928 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2013 2014 2015 Projektiliiketoiminta Vakaa liiketoiminta 54 106 182 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2013 2014 2015 EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) Valmetin kehitys 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 20156 Saadut tilaukset (milj. euroa)1 1) Vuoden 2013 luvut carve-out-perusteisesti Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat Liikevaihto (milj. euroa)1 EBITA (ennen kertaluonteisia eriä, milj. euroa)1 EBITA-marginaali (ennen kertaluonteisia eriä, %)1 EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) tavoite 6–9%
 7. 7. Pohjois- Amerikka 25 % Etelä- Amerikka 6 % EMEA 46 % Kiina 15 % Aasian ja Tyynenmeren alue 9 % 267 273 242 273 293 392 322 334 834 750 224 208 287 388 403 460 1 101 1 023 466 480 580 781 725 793 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Vakaa liiketoiminta Projektiliiketoiminta Viim. 4 neljännestä (oik) Saadut tilaukset 2,9 miljardia euroa vuonna 2015, vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset 1,3 miljardia euroa 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 20157 • Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 1,3 miljardiin euroon vuonna 2015 vastaten 47 % kaikista saaduista tilauksista • Projektiliiketoiminnan saadut tilaukset laskivat 1,5 miljardiin euroon vuonna 2015 vastaten 53 % kaikista saaduista tilauksista • Pohjois-Amerikan ja EMEA:n osuus saaduista tilauksista oli 71 % vuonna 2015 Saadut tilaukset (milj. euroa), vakaa- ja projektiliiketoiminta Saadut tilaukset vuonna 2015 (milj. euroa), alueittain
 8. 8. 1 972 2 406 2 312 1 998 2 064 2 208 2 117 2 074 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Tilauskanta 2,1 miljardia euroa • Tilauskanta 44 miljoonaa euroa matalampi kuin kauden Q3/2015 lopussa • Tällä hetkellä noin 80 % tilauskannasta odotetaan tuloutuvan vuoden 2016 aikana • Noin 25 % tilauskannasta kuuluu vakaaseen liiketoimintaan 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 20158 Tilauskanta (milj. euroa) ~25 % ~75 % Vakaa liiketoiminta Projektiliiketoiminta Tilauskannan rakenne
 9. 9. Painopisteiden toteuttaminen
 10. 10. 9. helmikuuta 2016 Painopisteiden toteuttaminen vuonna 2015 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201510 • Vaalia yhteisiä arvoja • Edistää erinomaisia suorituksia • Jatkaa osaamisemme laajentamista maailmanlaajuisesti • Vahvistaa läsnäoloamme lähellä asiakkaita ja kasvumarkkinoita • Vahvistaa avainasiakashallintaa luodaksemme kasvua asiakkaillemme • Tukea palvelujen kasvua pyrkimällä pitkiin palvelusopimuksiin ja asiakaskantamme laajentamiseen • Parantaa tuotteiden hintakilpailukykyä bruttokatteen kasvattamiseksi • Uudistua bioteknologiaratkaisujen ja uuden tarjonnan kautta • Toteuttaa Lean laatukustannusten ja toimitusaikojen vähentämiseksi • Säästää hankinnoissa • Parantaa työterveyttä ja työturvallisuutta • Myynnin ja projektihallinnan prosessi tuotekatteen parantamiseksi • Jatkaa kustannuskilpailukyvyn parantamista Painopisteiden toteuttamisen keskeiset tavoitteet vuodelle 2015Painopisteet Customer excellence Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa Erinomaiset prosessit Erinomainen asiakas- osaaminen Voittava joukkue
 11. 11. 10,1 8,3 6,4 5,5 3,3 2011 2012 2013 2014 2015 Tapaturmataajuus (LTIF) 2012 2013 2014 2015 2016 tavoite Milj. euroa % liikevaihdosta 2014 2015 2016 Säästötavoite Toteutuneet säästöt 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201511 Tuloksia ”Erinomaisissa prosesseissa” Tuloksia vuonna 2015  2015 tulokset tavoitteen mukaiset  Aktiivista Lean-koulutusta kaikilla tasoilla  Yli 100 Lean-projektia käynnissä  Muutos laatuasenteessa kaikkialla organisaatiossa Tuloksia vuonna 2015  2015 tavoite ylitetty  Hankinta kasvanut kaikilla pääasiallisilla kustannuskilpailukykyisillä alueilla: Kiina, Intia, Itä- Eurooppa ja Meksiko Hankinta Laatukustannukset Tavoitteena säästää 10 % hankinnoissa vuoden 2016 loppuun mennessä (vertailuvuosi 2013) Tavoitteena laskea laatukustannuksia 50 % vuoden 2016 loppuun mennessä (vertailuvuosi 2012) Työterveys ja työturvallisuus Tavoitteena laskea LTIF-luku <2 vuoden 2018 loppuun mennessä Tuloksia vuonna 2015  Huomio ennaltaehkäisevien turvatoimien parantamisessa, turvallisuustietoisuuden ja -johtajuuden vahvistamisessa ja asiakasprojektien toimitusten terveys-, turvallisuus- ja ympäristökäytäntöjen harmonisoinnissa maailmanlaajuisesti
 12. 12. Liiketoimintalinjojen kehitys
 13. 13. 267 273 242 273 293 307 252 267 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 224 251 235 278 242 304 268 314 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea) Saadut tilaukset 1,1 miljardia euroa Palvelut- liiketoimintalinjalla vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201513 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) • Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset pysyivät edellisen vuoden tasolla - Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa suhteessa kauteen Q4/2014 ja laskivat muilla alueilla - Saadut tilaukset kasvoivat Telat-liiketoimintayksikössä, pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q4/2015 Kudokset- ja Prosessiosat-liiketoimintayksiköissä ja laskivat muissa liiketoimintayksiköissä. • Liikevaihto kasvoi suhteessa kauteen Q4/2014 2014: 1 055 milj. euroa 2015: 1 119 milj. euroa 2014: 989 milj. euroa 2015: 1 128 milj. euroa
 14. 14. 19 % 28 % 26 % 15 % 12 % Telat Tehdasparannukset Prosessiosat Kudokset Energia ja ympäristö 29 % 7 % 45 % 8 % 10 % Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka EMEA Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue Palvelut-liiketoimintalinja vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201514 Saadut tilaukset 1 119 milj. euroa Liikevaihto 1 128 milj. euroa Henkilöstö 5 363 Markkina-asema #1–2 Palvelut Liikevaihto liiketoiminta- yksiköittäin Liikevaihto alueittain
 15. 15. Saadut tilaukset1 Automaatiossa yhteensä noin 250 miljoonaa euroa vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201515 Liikevaihto3 (milj. euroa)Saadut tilaukset2, 3 (milj. euroa) • Saadut tilaukset 67 miljoonaa euroa kaudella Q4/2015 - Sisäiset saadut tilaukset olivat 8 miljoonaa euroa - EMEA:n osuus oli ~65 % ja Pohjois-Amerikan ~20 % saaduista tilauksista - Sellu ja paperi -liiketoiminnan osuus oli ~70 % ja energia ja prosessi -liiketoiminnan ~30 % saaduista tilauksista • Liikevaihto 95 miljoonaa euroa kaudella Q4/2015 - Sisäinen liikevaihto oli 6 miljoonaa euroa 1) Sisältää sisäiset ja ulkoiset saadut tilaukset. 2) Kauden Q1/2015 saadut tilaukset on laskettu Metson raportoiduista luvuista sekä pro forma -luvuista ilman Prosessiautomaatiojärjestelmiä, ja ovat näin ollen vain viitteellisiä. 3) Kausien Q2/2015, Q3/2015 ja Q4/2015 luvut sisältävät sisäiset saadut tilaukset ja liikevaihdon Automaation ja Valmetin muiden liiketoimintalinjojen välillä. Q2–Q4/2015: 222 milj. euroa (ulkoinen) Q2–Q4/2015: 229 milj. euroa (ulkoinen) 85 70 67 10 8 8 62 95 78 75 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Saadut tilaukset, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta) Saadut tilaukset, ulkoinen Saadut tilaukset, yhteensä (sis. sisäisen) 68 66 95 11 6 6 55 79 72 101 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Liikevaihto, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta) Liikevaihto, ulkoinen Liikevaihto, yhteensä (sis. sisäisen)
 16. 16. 67 % 33 % Sellu ja paperi Energia ja prosessi 22 % 5 % 59 % 6 % 8 % Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka EMEA Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue Automaatio-liiketoimintalinja vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201516 Liikevaihto liiketoiminta- yksiköittäin Automaatio-liiketoiminnan osto saatettiin loppuun 1. huhtikuuta 2015 Liikevaihto alueittain Saadut tilaukset 222 milj. euroa Liikevaihto 229 milj. euroa Henkilöstö 1 637 Markkina-asema #1–3 Sellu ja paperi
 17. 17. Saadut tilaukset noin 860 miljoonaa euroa Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201517 • Saadut tilaukset yli kolminkertaistuivat suhteessa kauteen Q4/2014 - Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla - Saadut tilaukset kasvoivat selluliiketoiminnassa ja laskivat energialiiketoiminnassa • Liikevaihto laski suhteessa kauteen Q4/2014 2014: 1 344 milj. euroa 2015: 864 milj. euroa 2014: 956 milj. euroa 2015: 913 milj. euroa Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) 622 560 96 66 138 259 206 261 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 181 229 234 312 222 231 215 245 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 18. 18. 66 % 34 % Sellu Energia 9 % 25 % 46 % 3 % 18 % Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka EMEA Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue Sellu ja energia -liiketoimintalinja vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201518 Liikevaihto alueittainLiikevaihto liiketoiminta- yksiköittäinSaadut tilaukset 864 milj. euroa Liikevaihto 913 milj. euroa Henkilöstö 1 750 Markkina-asema #1–2 Sellu #1–3 Energia
 19. 19. Saadut tilaukset noin 670 miljoonaa euroa Paperit-liiketoimintalinjalla vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201519 • Saadut tilaukset kasvoivat suhteessa kauteen Q4/2014 - Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella ja Aasian ja Tyynenmeren alueella - Saadut tilaukset kasvoivat sekä kartonki ja paperi- että pehmopaperiliiketoiminnassa. • Liikevaihto kasvoi suhteessa kauteen Q4/2014 2014: 671 milj. euroa 2015: 673 milj. euroa 2014: 528 milj. euroa 2015: 659 milj. euroa Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) 212 190 128 142 149 129 197 199 0 150 300 450 600 750 900 0 50 100 150 200 250 300 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 114 108 120 186 97 177 185 200 0 150 300 450 600 750 900 0 50 100 150 200 250 300 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 20. 20. 55 %33 % 12 % Kartonki Pehmopaperi Paperi 24 % 2 % 36 % 26 % 12 % Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka EMEA Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue 55 % 45 % Uudet linjat Uusinnat ja yksittäiset rakenneryhmät Paperit-liiketoimintalinja vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201520 Liikevaihto tyypeittäin Liikevaihto alueittain Saadut tilaukset 673 milj. euroa Liikevaihto 659 milj. euroa Henkilöstö 3 036 Markkina-asema #1 Kartonki #1 Pehmopaperi #1 Paperi Liikevaihto liike- toimintayksiköittäin
 21. 21. Taloudellinen kehitys
 22. 22. • Saadut tilaukset lähes neljä kertaa korkeammat suhteessa kauteen Q4/2014 Sellu ja energia -liiketoiminta- linjalla, ja kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla suhteessa kauteen Q4/2014 Saadut tilaukset kasvoivat ja liikevaihto laski projektiliiketoiminnassa2 • Saadut tilaukset pysyivät edellisen vuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla, saadut tilaukset 67 miljoonaa euroa Automaatio-liiketoimintalinjalla kaudella Q4/2015 • Liikevaihto kasvoi Palvelut-liiketoimintalinjalla suhteessa kauteen Q4/2014, liikevaihto 95 miljoonaa euroa Automaatio-liiketoimintalinjalla Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201522 Q4/2015 lyhyesti • EBITA3 kasvoi 63 miljoonaan euroon • EBITA3-marginaali ennätyskorkealla 7,3 prosentissa EBITA 3 -marginaali tavoitetasolla Nettovelat 178 miljoonaa euroa, vahva kassavirta • Nettovelkaantuneisuusaste 21 prosenttia • Liiketoiminnan rahavirta 64 miljoonaa euroa • Tilauskanta 44 miljoonaa euroa matalampi kuin kauden Q3/2015 lopussa Tilauskanta 2,1 miljardia euroa 1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat 2) Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat 3) EBITA = Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä
 23. 23. Avainluvut 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201523 Miljoonaa euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos 2015 2014 Muutos Saadut tilaukset 793 480 65 % 2 878 3 071 -6 % Tilauskanta1 2 074 1 998 4 % 2 074 1 998 4 % Liikevaihto 854 777 10 % 2 928 2 473 18 % EBITA2 63 48 31 % 182 106 73 % % liikevaihdosta 7,3 % 6,1 % 6,2 % 4,3 % Liikevoitto (EBIT)3 41 38 11 % 120 72 65 % % liikevaihdosta 4,9 % 4,8 % 4,1 % 2,9 % Tulos per osake, euroa 0,18 0,17 9 % 0,51 0,31 67 % Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja 12 % 9 % Liiketoiminnan rahavirta 64 30 >100 % 78 236 -67 % Nettovelkaantuneisuusaste 21 % -21 % 1) Kauden lopussa 2) Ennen kertaluonteisia eriä 3) Kertaluonteisten erien jälkeen Kertaluonteiset erät : -10 miljoonaa euroa kaudella Q4/2015 (-5 miljoonaa euroa kaudella Q4/2014), -26 miljoonaa euroa vuonna 2015 (-12 miljoonaa euroa vuonna 2014).
 24. 24. Hyvää kehitystä bruttokatteessa verrattuna kauteen Q4/2014 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201524 • Bruttokate kasvoi • Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat Automaation oston myötä • Lisätoimenpiteitä bruttokatteen parantamiseksi painopisteiden (Must-Win) toteuttamisella Bruttokate (milj. euroa ja % liikevaihdosta) Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset (milj. euroa ja % liikevaihdosta) 22 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 40 80 120 160 200 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea) 17 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 40 80 120 160 200 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)
 25. 25. 224 251 235 278 242 371 334 409295 337 354 498 319 408 400 445 519 588 590 777 561 779 734 854 0,7 % 3,7 % 5,5 % 6,1 % 3,5 % 6,9 % 6,4 % 7,3 % Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Projektiliiketoiminta Vakaa liiketoiminta EBITA-% (ennen kertaeriä) EBITA-tavoite 6–9 % EBITA-marginaali tavoitetasolla 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201525 Liikevaihto ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä (milj. euroa) • Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat verrattuna kauteen Q4/2014 - Kannattavuus parani Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjojen korkeammasta liikevaihdosta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen • Liikevaihto tyypillisesti matalin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 194 22 32 48 54 6347 EBITA ennen kertaluonteisia eriä (milj. euroa)
 26. 26. 43 46 117 30 -20 17 16 64 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Liiketoiminnan rahavirta 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201526 • Nettokäyttöpääoman muutos1 -11 miljoonaa euroa kaudella Q4/2015 • Investoinnit ilman yritysostoja -15 miljoonaa euroa kaudella Q4/2015 • Liiketoiminnan rahavirta 78 miljoonaa euroa vuonna 2015 Liiketoiminnan rahavirta (milj. euroa) 1) Nettokäyttöpääoman muutos ilman yrityshankintojen ja -myyntien vaikutusta oli lyhennetyssä konsernin rahavirtalaskelmassa
 27. 27. -257 -249 -345 -353 -355 -265 -244 -238 1 101 1 023 466 480 580 781 725 793 -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Saadut tilaukset (vas) Nettokäyttöpääoma (vas) Keskim. nettokäyttöpääoma/liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset (oik) Nettokäyttöpääoma/liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset (oik) Nettokäyttöpääoma -8 % liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201527 • Nettokäyttöpääoma -238 miljoonaa euroa, joka vastaa -8% liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista • Suurten projektien maksuaikatauluilla on merkittävä vaikutus nettokäyttöpääoman kehitykseen Nettokäyttöpääoma ja saadut tilaukset (milj. euroa)
 28. 28. Nettovelka laski verrattuna kauteen Q3/2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201528 • Nettovelkaantuneisuusaste (21 %) ja nettovelka (178 milj. euroa) laskivat suhteessa kauteen Q3/2015 • Omavaraisuusaste kasvoi kaudesta Q3/2015 • Automaatioliiketoiminnan osto saatettiin loppuun 1. huhtikuuta 2015 Nettovelat (milj. euroa) ja nettovelkaantuneisuusaste (%) Omavaraisuusaste (%) -39 -54 -158 -166 -134 238 229 178 -5 % -7 % -20 % -21 % -17 % 29 % 28 % 21 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % -300 -200 -100 0 100 200 300 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Nettovelka (milj. euroa) Nettovelkaantuneisuusaste (%) 40 % 40 % 41 % 42 % 34 % 35 % 35 % 36 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15
 29. 29. 985 967 902 877 1 239 1 240 1 214 1 231 1 % 2 % 2 % 10 % 10 % 12 % 14 % 14 % Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Sitoutunut pääoma ROCE (ennen veroja ja kertaluon. eriä), liuk. 12 kk Sitoutunut pääoma ja sitoutuneen pääoman tuotto 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201529 • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) lähellä 15 %:n tavoitetta Sitoutunut pääoma (milj. euroa) ja sitoutuneen pääoman tuotto1 (ROCE), ennen veroja ja kertaluonteisia eriä (prosenttia) 1) Sitoutuneen pääoman tuottoaste (ROCE) ennen veroja, liukuvat 12 kuukautta. Vuoden 2013 carve-out-lukuja on käytetty kausien Q1/14, Q2/14 ja Q3/14 lukujen laskemiseen.
 30. 30. Osinkoehdotus, tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät
 31. 31. Osinkoehdotus 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201531 Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta Hallituksen ehdotus osingosta varsinaiselle yhtiökokoukselle Osinkopolitiikka Osinko per osake (euroa) 0,35 euroa osakkeelta 0,35 0,15 0,25 2013 2014 2015 (hallituksen ehdotus)
 32. 32. Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät 32 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 2015 Tyydyttävä Sellu ja energia Paperit Tyydyttävä Sellu Energia Kartonki ja paperi Pehmopaperi Tulosohjeistus vuodelle 2016 Palvelut Lyhyen aikavälin markkinanäkymät Tulosohjeistus vuodelle 2016 Hyvä Heikko Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Heikko Hyvä Tyydyttävä Q1/2015 Q2/2015 Tyydyttävä Hyvä Heikko Tyydyttävä Tyydyttävä Q3/2015 Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Q4/2015 Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2016 kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa). Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä TyydyttäväAutomaatio Lyhyen aikavälin markkinanäkymät on annettu seuraavalle kuudelle kuukaudelle jokaisen vuosineljänneksen päättymisestä.
 33. 33. Valmet sijoituskohteena
 34. 34. Yhteenveto Valmetista sijoituskohteena 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201534 1 2 3 5 4 Vahva markkina-asema kasvavilla markkinoilla Vakaa liiketoiminta 1,4 miljardin euron liikevaihdolla tarjoaa vakautta, kasvua ja kannattavuutta Vahva markkina-asema projektiliiketoiminnassa, jossa kustannusrakenne vastaa liiketoiminnan vaatimuksia Järjestelmällinen yhtiön ja kannattavuuden kehittäminen painopisteiden avulla Teknologiajohtaja ainutlaatuisella tarjoomalla Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat
 35. 35. Vahva markkina-asema kasvavilla markkinoilla 9. helmikuuta 2016 2 3 4 51 Palvelut #1-2 • Asiakkaat ulkoistavat ydinliike- toiminnan ulkopuolista toimintaa • Kasvava kapasiteetti Kiinassa, Etelä- Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella Energia #1-3 Kartonki #1 Paperi #1 Sellu #1-2 • Kasvava energiankulutus • Kysyntä kestävälle energialle • Ikääntyvien tehtaiden uusiminen • Kannustimet ja säädökset • Kasvua paperin, kartongin ja pehmopaperin kulutuksessa Aasiassa • Tarve ensiömassalle, sillä kierrätysaste ei voi kasvaa loputtomasti • Sellulinjojen ja tehtaiden kasvanut koko • Kasvumaailman- kaupassa,verkko- kaupassaja kehittyvillä markkinoillalisää pakkaustenkysyntää • Siirtyminen muovipakkauksista uusiutuviin materiaaleihin • Kevennetyn kartonginkysyntä globaalisti • Kasvua kehittyvillä markkinoilla • Ostovoiman ja elintason nousu kehittyvillä markkinoilla Pehmopaperi #1 • Digitaalisen median kasvava rooli vähentää kirjoitus- ja painopaperin kysyntää • Lievää kasvua kehittyvillä markkinoilla Nykyisen markkinan arvioitu koko (euroa)Odotettu pitkän aikavälin kasvu ~2 % p.a. 7,5 mrd ~1 % p.a. 2,0 mrd ~1 % p.a. 1,4 mrd ~3 % p.a. 1,0 mrd ~3 % p.a. 0,6 mrd ~-1 % p.a. 0,6 mrd Lähde: Johtavat konsulttiyritykset, RISI, johdon arviot Markkina-ajurit Automaatio #1-3 • Investoinnit uusiin sellu- ja paperikoneisiin sekä voimantuotanto- laitoksiin • Ikääntyvät koneet ja asennetut automaatio- järjestelmät • Älykkäiden teknologioiden kysyntä ~1 % p.a. 2,0 mrd © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201535 39 % liikevaihdosta 8 % liikevaihdosta 20 % liikevaihdosta 11 % liikevaihdosta 12 % liikevaihdosta 8 % liikevaihdosta % liikevaihdosta (2015) 3 % liikevaihdosta
 36. 36. Saadut tilaukset2 (havainnollistava, milj. euroa)  Tavoitteena kääntyä kasvuun Saadut tilaukset1 (milj. euroa)  Tavoitteena kasvun jatkuminen Vakaa liiketoiminta 1,4 miljardin euron liikevaihdolla tarjoaa vakautta, kasvua ja kannattavuutta 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201536 AutomaatioPalvelut 2 3 4 51 1) Vuoden 2013 luvut carve-out-perusteisesti. 2) Automaation luvut kausilta 2013, 2014 ja Q1/2015 ovat erillisen liiketoiminnan lukuja perustuen Metson raportoimiin lukuihin ja pro forma -lukuihin pois lukien Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminta ja ovat siitä johtuen vain viitteellisiä. Kausien Q2/2015–Q4/2015 luvut ovat Automaatio-liiketoimintalinjan lukuja sisältäen sisäisen liikevaihdon. Vuonna 2015 Automaatio kasvatti Valmetin saatuja tilauksia 222 miljoonalla eurolla. 3) CAGR = Kumulatiivinen vuotuinen kasvuprosentti ~0 % CAGR3 1 035 1 055 1 119 2013 2014 2015 ~3 % CAGR3 309 296 309 2013 2014 2015
 37. 37. Saadut tilaukset1 Liikevaihto1 (milj. euroa) (milj. euroa)  Korkea syklisyys saaduissa tilauksissa, liikevaihto tasaisempaa  Valmet on varautunut syklisyyteen korkealla kustannus- rakenteen joustavuudella: kapasiteettikustannus2 suhteessa liikevaihtoon 24 % vuonna 2015 Vahva markkina-asema projektiliiketoiminnassa, jossa kustannusrakenne vastaa liiketoiminnan vaatimuksia Saadut tilaukset1 Liikevaihto1 (milj. euroa) (milj. euroa)  Paperit-liiketoimintalinja uudella, tasapainoisella tasolla  Kapasiteettikustannus2 suhteessa liikevaihtoon 41 % vuonna 2015 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201537 2 3 4 51 Sellu ja energiaPaperit 1) Vuoden 2013 luvut carve-out-perusteisesti 2) Kapasiteettikustannus tarkoittaa kaikkia kiinteäntyyppisiä omia kustannuksia, jotka tyypillisesti eivät muutu tuotannon tason mukaan ja jotka perustuvat normaaliin kapasiteettiin, esim. palkat ja palkkiot, vuokrat ja leasingsopimukset, tilat ja laitteet, matkustus, yleiset toiminnot, tietoliikennekustannukset, vakuutukset ja muut ulkopuoliset palvelut Markkina-asema #1 Markkina-asema #1-3 467 671 673 2013 2014 2015 674 528 659 2013 2014 2015 680 1 344 864 2013 2014 2015 907 956 913 2013 2014 2015
 38. 38. 9. helmikuuta 2016 Teknologiajohtaja ainutlaatuisella tarjoomalla 2 3 4 51 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201538 Automaation osto on vahvistanut Valmetin tarjoomaa Teollisen internetin edelläkävijä • Palvelemme asiakkaitamme älykkäällä teknologialla, teknologialla ja palveluilla paikallisesti ja etänä • Parannamme liikkuvuutta ja esittelemme entistä kehittyneempiä automaatio- teknologioita ja upotettua diagnostiikkaa Alan johtaja • Uusia palvelukonsepteja • Jatkuva virta keihäänkärki- tuotteita • Tarkoitukseen sovitettu tuotetarjooma • Integrointi asiakkaan toimintoihin Kustannuskilpailukykyisiä, keskittyneitä ratkaisuita paperissa • 10 OptiConcept M -konetta myyty • 6 Advantage NTT -konetta myyty Valmius toimittaa kokonainen sellutehdas • Uusinta teknologiaa kaikille sellutyypeille Kattava tarjonta energia- asiakkaille • Ratkaisuja vaativille polttoaineille Painopiste vahvasti asiakashyödyissä Asiakas
 39. 39. 9. helmikuuta 2016 Järjestelmällinen yhtiön ja kannattavuuden kehittäminen painopisteiden avulla 2 3 4 51 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201539 • Vaalia yhteisiä arvoja • Edistää erinomaisia suorituksia • Jatkaa osaamisemme laajentamista maailmanlaajuisesti • Vahvistaa läsnäoloamme lähellä asiakkaita ja kasvumarkkinoita • Vahvistaa avainasiakashallintaa palvellaksemme asiakkaita kattavalla tarjoomallamme • Tarjota asiakkaille hyötyjä yhdistämällä prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluita • Kehittää Valmetin palvelukonseptia, etäkäyttöpalveluita ja edistää kasvua palvelusopimuksilla • Parantaa tuotteiden hintakilpailukykyä bruttokatteen kasvattamiseksi ja asiakkaan investointi- ja käyttökustannusten vähentämiseksi • Kehittää uusia tuotteita ja teknologioita uuden liikevaihdon luomiseksi • Myynnin ja projektihallinnan prosessi tuotekatteen parantamiseksi • Toteuttaa Lean laatukustannusten ja toimitusaikojen vähentämiseksi • Säästää hankinnoissa ja varmistaa kestävä toimitusketju • Parantaa työterveyttä ja työturvallisuutta • Jatkaa kustannuskilpailukyvyn parantamista Painopisteiden toteuttamisen keskeiset tavoitteet vuonna 2016Painopisteet Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa Erinomaiset prosessit Erinomainen asiakas- osaaminen Voittava joukkue
 40. 40. Monet asiakkaat hyödyntävät teollisen internetin osaamistamme jo tänään 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201540 Asiakkaan prosessi Online-yhteyttä Suorituskyky- sopimusta, joihin sisältyy etäyhteydet Analytiikan hyödyntämiseen liittyen asiakkaiden kanssa Valmetin DCS- järjestelmää Valmetin toimittamilla tuotantolinjoilla 440 350 kunnonvalvonnan referenssiä ja yli 70 000 I/O liitäntää 350 70 000 80 Kehittyneiden säätöjen toimitusta 320740 Käynnissä Valmetin etäpalvelukeskus Valmetin osaamis- verkosto
 41. 41. Yhteenveto tilinpäätöstiedotteesta 2015
 42. 42. 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201542 2015 lyhyesti Saadut tilaukset laskivat ja liikevaihto kasvoi projektiliiketoiminnassa2 Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1 1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat 2) Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat Hyvää kehitystä kannattavuudessa Nettovelat 178 miljoonaa euroa Tilauskanta 2,1 miljardia euroa Onnistunut automaatioliiketoiminnan hankinta
 43. 43. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 27. huhtikuuta 2016 www.valmet.com/sijoittajat Pääomamarkkina- päivä 20. syyskuuta 2016 Helsinki Lisätietoa tulossa!
 44. 44. Liitteet
 45. 45. Pohjois-Amerikka 9. helmikuuta 2016 Kehittynyt, palveluihin keskittynyt markkina, jolla toistuvia mahdollisuuksia paperissa, pehmopaperissa ja automaatiossa Saadut tilaukset (milj. euroa ja % kaikista) Liikevaihto (milj. euroa ja % kaikista) Henkilöstö (milj. euroa ja % kaikista) Saadut tilaukset liike- toimintalinjoittain (2015) Liikevaihto liike- toimintalinjoittain(2015) • Kehittynyt, palveluihin keskittynyt markkina, jolla toistuvia mahdollisuuksia paperissa, pehmopaperissa ja automaatioissa • Laaja asennettu kanta, joka vaatii huoltoa • Mahdollisuuksia sopimuspohjaisessa liiketoiminnassa • Kasvumahdollisuuksia lisääntyvästä ulkoistuksesta • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia pehmopaperissa ja kartongissa • Teknologiaprojekteissa aktiviteettitaso korkealla • Vahva asema ja markkinaosuus Valmetin tavoittelemissa projektiliiketoiminnoissa • Palveluliiketoiminnan asema on vakiintunut hyvin • Avainkilpailijoita Voith, Andritz, Emerson, ABB, Honeywell sekä yhdysvaltalaiset palveluyhtiöt Albany, Xerium, Kadant, Asten Johnsson Markkinaympäristö Valmetin asema ja kilpailu Vuoden 2013 luvut ovat carve-out-lukuja. Automaatio-liiketoimintalinjan luvut ovat mukana kaudesta Q2/2015 alkaen. © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201545 Kohde- markkinan koko 2,9 mrd. euroa 414 490 717 19 % 16 % 25 % 2013 2014 2015 422 449 615 16 % 18 % 21 % 2013 2014 2015 1 147 1 141 1 367 10 % 11 % 11 % 2013 2014 2015 44 % 7 % 21 % 28 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit 53 % 8 % 13 % 26 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit
 46. 46. 533 281 16624 % 9 % 6 % 2013 2014 2015 Etelä-Amerikka 9. helmikuuta 2016 Syklinen projektiliiketoiminta on riippuvainen uusista selluprojekteista, Palvelut, kartonki ja pehmopaperi tarjoavat kasvumahdollisuuksia © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201546 • Syklinen projektiliiketoiminta on riippuvainen uusista selluprojekteista • Palvelut, pehmopaperi ja tietyt kartonkisovellukset tarjoavat kasvumahdollisuuksia • Kasvupotentiaalia palveluissa kasvavan laitekannan ja tehokkaampien asiakasoperaatioiden kysynnän kautta • Kasvavaa kiinnostusta optimointiprojekteihin liittyen, mm. energiaan, kemikaalien säästöön, operaatioiden tehokkuuteen ja laitteiston saatavuuteen • Valmetilla on vahva asema ja asennettu kanta sellutehtaissa ja palveluissa • Vahvaa kilpailua paikallisten ja maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa kaikilla markkinoilla palvelu-, paperi- ja energialiiketoiminnassa • Voimakasta kilpailua Andritzin kanssa suurista uusista selluprojekteista • Paikallinen läsnäolo ja ratkaisut tärkeitä Markkinaympäristö Valmetin asema ja kilpailu Vuoden 2013 luvut ovat carve-out-lukuja. Automaatio-liiketoimintalinjan luvut ovat mukana kaudesta Q2/2015 alkaen. Kohde- markkinan koko 1,5 mrd. euroa Saadut tilaukset (milj. euroa ja % kaikista) Liikevaihto (milj. euroa ja % kaikista) Henkilöstö (milj. euroa ja % kaikista) Saadut tilaukset liike- toimintalinjoittain (2015) Liikevaihto liike- toimintalinjoittain(2015) 421 325 335 16 % 13 % 11 % 2013 2014 2015 418 432 531 4 % 4 % 4 % 2013 2014 2015 25 % 4 % 64 % 7 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit 55 % 5 % 34 % 6 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit
 47. 47. 804 1 470 1 320 37 % 48 % 46 % 2013 2014 2015 EMEA 9. helmikuuta 2016 Valmetin suurin ja tärkein alue, jolla merkittävät palvelu- ja teknologiamarkkinat kaikille Valmetin liiketoiminnoille © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201547 • Valmetin suurin ja tärkein alue, jolla merkittävät palvelu- ja teknologiamarkkinat kaikille Valmetin liiketoiminnoille • Laaja asennettu kanta, joka vaatii huoltoa • Kasvumahdollisuuksia sopimuspohjaisessa liiketoiminnassa. • Paino- ja kirjoituspaperiliiketoiminta kutistuu, potentiaalia konversioissa • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia kartongissa, sellussa, pehmopaperissa ja bioenergiassa • Epävarmuudet lainsäädännössä ja matala energian hinta viivästyttävät asiakkaiden päätöksentekoa • Valmetilla on vahva asema sekä projekti- että palveluliiketoiminnassa • Pienet toimijat ovat vahvistaneet tarjontaansa yritysostoilla Markkinaympäristö Valmetin asema Vuoden 2013 luvut ovat carve-out-lukuja. Automaatio-liiketoimintalinjan luvut ovat mukana kaudesta Q2/2015 alkaen. Kohde- markkinan koko: 6,0 mrd. euroa Saadut tilaukset (milj. euroa ja % kaikista) Liikevaihto (milj. euroa ja % kaikista) Henkilöstö (milj. euroa ja % kaikista) Saadut tilaukset liike- toimintalinjoittain (2015) Liikevaihto liike- toimintalinjoittain(2015) 1 096 1 053 1 304 42 % 43 % 45 % 2013 2014 2015 1 096 1 053 1 304 42 % 43 % 45 % 2013 2014 2015 38 % 10 % 37 % 15 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit 39 % 11 % 32 % 18 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit
 48. 48. 2 061 1 927 1 955 18 % 18 % 16 % 2013 2014 2015 Kiina 9. helmikuuta 2016 Projektiliiketoiminta uudella normaalitasolla, kasvumahdollisuuksia Palvelut-liiketoimintalinjalla © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201548 • Projektiliiketoiminnan markkina on tasainen ja syklinen, palvelumarkkina kasvaa • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia kartongissa ja pehmopaperissa, investointeja erityisesti matalamman kustannustason keskikokoisiin koneisiin ja uudistuksiin • Kehittyvä palvelumarkkina, jolla kasvupotentiaalia kasvavan asennetun konekannan ja ikääntyvän laitteiston kautta • Valmetilla on vahva asema paperissa. Menestystä viime aikoina modulaarissa kartonkikoneissa (OptiConcept M) • Kilpailu jatkuu: uusia kilpailijoita keskikokoisten koneiden segmentissä, paikalliset kilpailijat vahvistuvat solmimalla kumppanuuksia länsimaisten yhtiöiden kanssa. • Valmetilla laaja asennettu kanta Markkinaympäristö Valmetin asema ja kilpailu Vuoden 2013 luvut ovat carve-out-lukuja. Automaatio-liiketoimintalinjan luvut ovat mukana kaudesta Q2/2015 alkaen. Kohde- markkinan koko 2,1 mrd. euroa Saadut tilaukset (milj. euroa ja % kaikista) Liikevaihto (milj. euroa ja % kaikista) Henkilöstö (milj. euroa ja % kaikista) Saadut tilaukset liike- toimintalinjoittain (2015) Liikevaihto liike- toimintalinjoittain(2015) 244 244 428 11 % 8 % 15 % 2013 2014 2015 392 268 303 15 % 11 % 10 % 2013 2014 2015 24 % 4 % 30 % 42 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit 33 % 6 % 8 % 53 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit
 49. 49. 625 588 706 5 % 6 % 6 % 2013 2014 2015 Aasian ja Tyynenmeren alue 9. helmikuuta 2016 Kehittyvä palvelumarkkina, jolla kasvupotentiaalia © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201549 • Kasvaneet investoinnit monipolttoaineisiin ja uusiutuvan energian kehityssuunnitelmia • Projektiliiketoiminnan mahdollisuuksia energiassa ja kartongissa asiakkaiden portfoliomuutosten ja tuotantolinjapäivitysten kautta • Kehittyvä palvelumarkkina, jolla on kasvupotentiaalia kapasiteetin kasvamisesta, laajemmasta asennetusta kannasta ja korkeammasta markkinaosuudesta johtuen • Valmetilla on vahva markkina-asema, ja sen paikallinen läsnäolo lisääntyy - Uusi teknologiakeskus Indonesiassa • Kilpailijat kasvattavat paikallista läsnäoloaan Markkinaympäristö Valmetin asema ja kilpailu Kohde- markkinan koko: 2,6 mrd euroa Saadut tilaukset (milj. euroa ja % kaikista) Liikevaihto (milj. euroa ja % kaikista) Henkilöstö (milj. euroa ja % kaikista) Saadut tilaukset liike- toimintalinjoittain (2015) Liikevaihto liike- toimintalinjoittain(2015) Vuoden 2013 luvut ovat carve-out-lukuja. Automaatio-liiketoimintalinjan luvut ovat mukana kaudesta Q2/2015 alkaen. 32 % 6 % 41 % 21 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit 48 % 8 % 13 % 31 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit 282 378 372 11 % 15 % 13 % 2013 2014 2015 187 586 247 9 % 19 % 9 % 2013 2014 2015
 50. 50. Rahoitusreservit Rahoitusvelkojen rakenne 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201550 • Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen maturiteetti on 3,4 vuotta - Keskimääräinen korko on 1,3 % Pääasialliset rahoituslähteet Korolliset velat 371 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2015 Ei yhtään käytössä Ei yhtään käytössä 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Korollisten velkojen määrä (milj. euroa) Määrä Rahoittaja Määrä Ulkona Euroopan Investointipankki Skandinaviska Enskilda Banken Pohjoismaiden Investointipankki Swedish Export Kredit 104 milj. euroa 100 milj. euroa 70 milj. euroa 95 milj. euroa 200 milj. euroa kotimainen yritystodistusohjelma 200 milj. euroa syndikoitu luottolimiittisopimus
 51. 51. © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201551 9. helmikuuta 2016 Suurimmat osakkeenomistajat 31.1.2016 Perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin # Osakkeenomistajan nimi Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista ja äänistä 1 Solidium Oy1 16 695 287 11,14 % 2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 208 465 2,81 % 3 Nordea -rahastot 3 130 892 2,09 % 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 980 055 1,99 % 5 Valtion Eläkerahasto 1 520 000 1,01 % 6 Keva 1 502 166 1,00 % 7 Danske Invest -rahastot 1 343 700 0,90 % 8 OP -rahastot 1 296 993 0,87 % 9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 217 307 0,81 % 10 Odin -rahastot 974 240 0,65 % 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 34 869 105 23,27 % Muut osakkeenomistajat 114 995 514 76,73 % Yhteensä 149 864 619 100,00 % Suurimmat osakkeenomistajat 1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö • Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistus laski 7 196 324 osakkeeseen (aiemmin 7 517 629 shares) 9.6.2015, mikä vastaa 4,80 % (aiemmin 5,02 %) Valmetin osakkeista. • Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus laski 10 323 191 osakkeeseen (aiemmin 20 813 714 kpl) 12.2.2015, mikä vastaa 6,89 % (aiemmin 13,89 %) Valmetin osakkeista.
 52. 52. © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201552 9. helmikuuta 2016 Omistusrakenne 31.1.2016 Sektori Omistajien määrä % kaikista omistajista Osakkeiden määrä % osakkeista Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 297 0,6 % 76 492 501 51,0 % Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt 2 638 5,5 % 34 764 144 23,2 % Solidium Oy1 0 0,0 % 16 695 287 11,1 % Suomalaiset yksityissijoittajat 45 250 93,9 % 21 912 687 14,6 % Yhteensä 48 185 100,0 % 149 864 619 100,0 % 51.0% 23.2% 11.1% 14.6% Nominee registered and non-Finnish holders Finnish institutions, companies and foundations Solidium Oy Finnish private investors 1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.
 53. 53. 47 000 49 000 51 000 53 000 55 000 57 000 59 000 44 % 46 % 48 % 50 % 52 % 54 % 56 % 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 Ulkomaiset omistajat (vas) Omistajien lukumäärä (oik) © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201553 9. helmikuuta 2016 Ulkomaisten omistajien osuus ja osakkeenomistajien lukumäärä
 54. 54. 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201554 Paperin, kartongin ja pehmopaperin tuotantotrendit Lähde: RISI Pohjois-Amerikka (miljoonaa tonnia) Eurooppa (miljoonaa tonnia) Kiina (miljoonaa tonnia) Aasian ja Tyynenmeren alue (milj. tonnia) 10 20 30 40 4 6 8 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 10 15 20 25 30 35 40 5 7 9 11 13 15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 5 15 25 35 45 55 2 4 6 8 10 12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 5 10 15 20 25 30 35 40 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik)
 55. 55. 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201555 Paperin, kartongin ja pehmopaperin käyttöasteet Lähde: RISI Pohjois-Amerikka Eurooppa Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 70 % 80 % 90 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki
 56. 56. 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201556 Paperin ja kartongin kulutuksen kasvutrendit Väestö kasvaa kehittyvillä markkinoilla nopeammin kuin kehittyneillä markkinoilla Kulutustaso henkeä kohti on kehittyvillä markkinoilla selvästi kehittyneitä markkinoita alemmalla tasolla Tämä luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia Paperin ja kartongin kulutus henkeä kohti vs. väestö Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 53 kg henkeä kohti Lähde: RISI 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 50 100 150 200 250 Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Japani Kiina MuuAasia Oseaania Afrikka Lähi-itä Kulutus henkilöä kohden, kg (vasen) Väestö, miljoonaa (oikea)
 57. 57. 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201557 Luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla Pehmopaperin kulutuksen kasvutrendit Uudet tuotteet ja kulutusmallit lisäävät pehmopaperin kulutusta kehittyneillä markkinoilla Kehittyvien markkinoiden kulutus yhä pientä, mutta kasvussa Pehmopaperin kulutus henkeä kohti vs. väestö Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 4,5 kg henkeä kohti Lähde: RISI 0 5 10 15 20 25 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Japani Kiina MuuAasia Oseaania Afrikka Lähi-itäVäestö, miljoonaa (vasen) Kulutus henkilöä kohden, kg (oikea)
 58. 58. 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1.12.2007 1.3.2008 1.6.2008 1.9.2008 1.12.2008 1.3.2009 1.6.2009 1.9.2009 1.12.2009 1.3.2010 1.6.2010 1.9.2010 1.12.2010 1.3.2011 1.6.2011 1.9.2011 1.12.2011 1.3.2012 1.6.2012 1.9.2012 1.12.2012 1.3.2013 1.6.2013 1.9.2013 1.12.2013 1.3.2014 1.6.2014 1.9.2014 1.12.2014 1.3.2015 1.6.2015 1.9.2015 1.12.2015 Eukalyptussellu (USD/t) Pohjoinen valkaistu havupuusellu (USD/t) Päällystämätön (USD/t) Kopiopaperi (EUR/t) Testlinerkartonki (EUR/t) 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201558 Sellun ja paperin hintatrendi Lähde: Bloomberg
 59. 59. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 CIF ARA höyryhiili (USD/t) (vasen) Brent raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Maakaasu spot hinta NBP (GBp/therm) (oikea) 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 European Energy Exchange, Phelix (EUR/MWh) (vasen) Nordpool Power (EUR/MWh) (vasen) UK:n peruskuorma (GBP/MWh) (oikea) 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201559 Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö Eurooppa Lähde: Bloomberg
 60. 60. 0 1 2 3 4 5 6 7 0 20 40 60 80 100 120 140 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 FOB Höyryhiili Richards Bay (USD/t) (vasen) WTI raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Henry Hub kaasu (USD/MMBtu) (oikea) 70 75 80 85 90 0 50 100 150 200 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 Sähkön spot hinta, PJM (USD/MWh) (vasen) Sähkön spot hinta, NEPOOL (USD/MWh) (vasen) USA:n hyödykekapasiteetin käyttöaste (oikea) 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201560 Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö Yhdysvallat Lähde: Bloomberg
 61. 61. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.11.2012 2.12.2012 2.1.2013 2.2.2013 2.3.2013 2.4.2013 2.5.2013 2.6.2013 2.7.2013 2.8.2013 2.9.2013 2.10.2013 2.11.2013 2.12.2013 2.1.2014 2.2.2014 2.3.2014 2.4.2014 2.5.2014 2.6.2014 2.7.2014 2.8.2014 2.9.2014 2.10.2014 2.11.2014 2.12.2014 2.1.2015 2.2.2015 2.3.2015 2.4.2015 2.5.2015 2.6.2015 2.7.2015 2.8.2015 2.9.2015 2.10.2015 2.11.2015 2.12.2015 European Energy Exchange (EEX) spot hinta (EUR/t) 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201561 Euroopan hiilipäästöoikeudet Lähde: Bloomberg
 62. 62. Important notice 9. helmikuuta 2016 © Valmet | Tilinpäätöstiedote 201562 IMPORTANT: The following applies to this document, the oral presentation of the information in this document by Valmet (the “Company”) or any person on behalf of the Company, and any question-and-answer session that follows the oral presentation (collectively, the “Information”). In accessing the Information, you agree to be bound by the following terms and conditions. The Information is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident of, or located in, any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction. The Information is not for publication, release or distribution in the United States, the United Kingdom, Australia, Canada or Japan. The Information does not constitute or form part of, and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to subscribe for or purchase any securities, and nothing contained therein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever, nor does it constitute a recommendation regarding any securities. Prospective investors are required to make their own independent investigations and appraisals of the business and financial condition of the Company before taking any investment decision with respect to securities of the Company. No securities of the Company are being offered or sold, directly or indirectly, in or into the United States and no shares in the Company have been, or will be, registered under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or under the securities laws of any state of the United States and, accordingly, may not be offered or sold, directly or indirectly, in or into the United States (as defined in Regulation S under the Securities Act), unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable state securities laws of the United States. The Information is directed solely at: (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons with professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 as amended (the “Order”), (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities of the Company or any member of its group may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons in (i)-(iv) above being “Relevant Persons”). Any investment activity to which the Information relates will only be available to and will only be engaged with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on the Information. By accessing the Information, you represent that you are a Relevant Person. The Information contains forward-looking statements. All statements other than statements of historical fact included in the Information are forward-looking statements. Forward- looking statements give the Company’s current expectations and projections relating to its financial condition, results of operations, plans, objectives, future performance and business. These statements may include, without limitation, any statements preceded by, followed by or including words such as “target,” “believe,” “expect,” “aim,” “intend,” “may,” “anticipate,” “estimate,” “plan,” “project,” “will,” “can have,” “likely,” “should,” “would,” “could” and other words and terms of similar meaning or the negative thereof. Such forward- looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors beyond the Company’s control that could cause the Company’s actual results, performance or achievements to be materially different from the expected results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company’s present and future business strategies and the environment in which it will operate in the future. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the Information or the opinions contained therein. The Information has not been independently verified and will not be updated. The Information, including but not limited to forward- looking statements, applies only as of the date of this document and is not intended to give any assurances as to future results. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate any updates or revisions to the Information, including any financial data or forward-looking statements, and will not publicly release any revisions it may make to the Information that may result from any change in the Company’s expectations, any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based, or other events or circumstances arising after the date of this document. Market data used in the Information not attributed to a specific source are estimates of the Company and have not been independently verified.

×