Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Valmetin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 44 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Valmetin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 (20)

More from Valmet Oyj (18)

Advertisement

Valmetin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

 1. 1. Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa Kiinassa – kannattavuus tavoitetasolla kaudella Q3/2015 Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2015 28. lokakuuta 2015 Pasi Laine, toimitusjohtaja Markku Honkasalo, talousjohtaja
 2. 2. Sisältö Q3/2015 lyhyesti Liiketoimintalinjojen kehitys Taloudellinen kehitys Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q3/2015 Liitteet 1 2 3 5 6 Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2015 Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät4
 3. 3. Q3/2015 lyhyesti
 4. 4. • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla suhteessa kauteen Q3/2014 • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla suhteessa kauteen Q3/2014 Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat projektiliiketoiminnassa • Saadut tilaukset pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q3/2014 Palvelut-liiketoimintalinjalla, saadut tilaukset 70 miljoonaa euroa Automaatio-liiketoimintalinjalla • Liikevaihto kasvoi Palvelut-liiketoimintalinjalla suhteessa kauteen Q3/2014, Automaatio-liiketoiminta- linjalla liikevaihto 66 miljoonaa euroa Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1 28. lokakuuta 2015 © Valmet4 Q3/2015 lyhyesti 1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat 2) EBITA = Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä • EBITA2 kasvoi 47 miljoonaan euroon • EBITA2-marginaali parani ja oli tavoitetasolla 6,4 prosentissa Hyvää kehitystä kannattavuudessa Nettovelat 229 miljoonaa euroa • Nettovelkaantuneisuusaste 28 % • Liiketoiminnan rahavirta 16 miljoonaa euroa • Tilauskanta 90 miljoonaa euroa matalampi kuin kauden Q2/2015 lopussa Tilauskanta noin 2,1 miljardia euroa
 5. 5. 36 % 9 % 29 % 25 % Liikevaihdon jakauma kaudella Q3/2015 28. lokakuuta 2015 © Valmet5 22 % 7 % 50 % 11 % 11 % Liikevaihdon jakauma alueittain Liikevaihdon jakauma liiketoimintalinjoittainSaadut tilaukset 725 miljoonaa euroa Liikevaihto 734 miljoonaa euroa EBITA ennen kertaeriä 47 miljoonaa euroa Työntekijät 12 296 Vakaan liiketoiminnan liikevaihto 334 miljoonaa euroa Palvelut Automaatio Sellu ja energia Pohjois-Amerikka EMEA Etelä-Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue KiinaPaperit
 6. 6. Avainluvut Q3/2015 28. lokakuuta 2015 © Valmet6 1) Kauden lopussa 2) Ennen kertaluonteisia eriä 3) Kertaluonteisten erien jälkeen 4) Annualisoitu Miljoonaa euroa Q3/2015 Q3/2014 Muutos Q1–Q3/2015 Q1–Q3/2014 Muutos Saadut tilaukset 725 466 56 % 2 085 2 590 -19 % Tilauskanta1 2 117 2 312 -8 % 2 117 2 312 -8 % Liikevaihto 734 590 25 % 2 074 1 697 22 % EBITA2 47 32 45 % 120 58 >100 % % liikevaihdosta 6,4 % 5,5 % 5,8 % 3,4 % EBIT3 33 26 25 % 78 35 >100 % % liikevaihdosta 4,4 % 4,4 % 3,8 % 2,1 % Tulos per osake, euroa 0,14 0,11 25 % 0,33 0,14 >100 % Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja4 11 % 6 % Liiketoiminnan rahavirta 16 117 -86 % 14 206 -93 % Nettovelkaantuneisuusaste1 28 % -20 % Kertaluonteiset erät: -4 miljoonaa euroa kaudella Q3/2015 (-1 miljoona euroa kaudella Q3/2014), -16 miljoonaa euroa kaudella Q1–Q3/2015 (-7 miljoonaa euroa kaudella Q1–Q3/2014).
 7. 7. Saadut tilaukset kasvoivat erityisesti Kiinassa, vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset 322 milj. euroa • Saadut tilaukset vakaat Palvelut-liiketoimintalinjalla: kasvu vuoden alusta 9 % • Saadut tilaukset 70 miljoonaa euroa Automaatio-liiketoimintalinjalla • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla: päälaitteisto sellutehdasprojektiin Kiinassa • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla: kartonkikone ja kolme pehmopaperikonetta • Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat Kiinassa ja kasvoivat EMEA-alueella sekä Pohjois-Amerikassa 28. lokakuuta 2015 © Valmet7 Saadut tilaukset (milj. euroa), liiketoimintalinjoittain Saadut tilaukset (milj. euroa), alueittain 185 82 135 88 189 196 170 24 194 23 40 50 38 22 437 567 189 277 202 443 248 35 121 54 35 54 45 224 420 59 66 41 85 58 61 1 101 1 023 466 480 580 781 725 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Aasian ja Tyynenmeren alue (vas) Kiina (vas) EMEA (vas) Etelä-Amerikka (vas) Pohjois-Amerikka (vas) Viim. 4 neljännestä (oik) 267 273 242 273 293 307 252 85 70 622 560 96 66 138 259 206 212 190 128 142 149 129 197 1 101 1 023 466 480 580 781 725 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Palvelut (vas) Automaatio (vas) Sellu ja energia (vas) Paperit (vas) Viim. 4 neljännestä (oik)
 8. 8. 1 972 2 406 2 312 1 998 2 064 2 208 2 117 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Tilauskanta noin 2,1 miljardia euroa • Tilauskanta 90 miljoonaa euroa matalampi kuin kauden Q2/2015 lopussa • Noin 30 % tilauskannasta kuuluu vakaaseen liiketoimintaan 28. lokakuuta 2015 © Valmet8 Tilauskanta (milj. euroa) ~30 % ~70 % Vakaa liiketoiminta Projektiliiketoiminta Tilauskannan rakenne
 9. 9. EBITA-tavoite 6–9 % EBITA-marginaali tavoitetasolla 28. lokakuuta 2015 © Valmet9 Liikevaihto ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä (milj. euroa) • Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat verrattuna kauteen Q3/2014 - Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen - Valuuttakurssimuutokset1 kasvattivat liikevaihtoa noin 14 miljoonalla eurolla ja EBITA:aa noin 1 miljoonalla eurolla2 EBITA ennen kertaluonteisia eriä (milj. euroa) 194 22 32 48 1) Verrattuna heinä–syyskuun 2014 valuuttakursseihin 2) Vain viitteellinen 54 47 224 251 235 278 242 371 334 519 588 590 777 561 779 734 0,7 % 3,7 % 5,5 % 6,1 % 3,5 % 6,9 % 6,4 % Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Projektiliiketoiminta Vakaa liiketoiminta EBITA-%
 10. 10. Hyvää kehitystä bruttokatteessa verrattuna kauteen Q3/2014 28. lokakuuta 2015 © Valmet10 Bruttokate (milj. euroa ja % liikevaihdosta) • Bruttokate kasvoi, myös Automaation vaikutus poislukien • Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset hallinnassa • Lisätoimenpiteitä bruttokatteen parantamiseksi painopisteiden (Must-Win) toteuttamisella Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset (milj. euroa ja % liikevaihdosta) 21 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 40 80 120 160 200 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea) 16 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 40 80 120 160 200 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)
 11. 11. Painopisteiden keskeiset tavoitteet Valmetin kehittämiseksi edelleen ja kannattavuuden parantamiseksi 28. lokakuuta 2015 © Valmet11 • Vaalia yhteisiä arvoja • Edistää erinomaisia suorituksia • Jatkaa osaamisemme laajentamista maailmanlaajuisesti • Vahvistaa läsnäoloamme lähellä asiakkaita ja kasvumarkkinoita • Vahvistaa avainasiakashallintaa palvellaksemme asiakkaita kattavalla tarjoomallamme • Tarjota asiakkaille hyötyjä yhdistämällä prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluita • Kehittää Valmetin palvelukonseptia, etäkäyttöpalveluita ja edistää kasvua palvelusopimuksilla • Parantaa tuotteiden hintakilpailukykyä bruttokatteen kasvattamiseksi ja asiakkaan investointi- ja käyttökustannusten vähentämiseksi • Kehittää uusia tuotteita ja teknologioita uuden liikevaihdon luomiseksi • Myynnin ja projektihallinnan prosessi tuotekatteen parantamiseksi • Toteuttaa Lean laatukustannusten ja toimitusaikojen vähentämiseksi • Säästää hankinnoissa ja varmistaa kestävä toimitusketju • Parantaa työterveyttä ja työturvallisuutta • Jatkaa kustannuskilpailukyvyn parantamista Painopisteiden toteuttamisen keskeiset tavoitteet vuonna 2016Painopisteet Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa Erinomaiset prosessit Erinomainen asiakas- osaaminen Voittava joukkue
 12. 12. Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa: Esimerkkejä T&K-työmme tuloksista 28. lokakuuta 2015 © Valmet12 Advantage NTT -pehmopaperikoneOptiConcept M- kartonki- ja paperikone  Kustannustehokas, korkealaatuinen, turvallinen ja joustava kartonginvalmistuskonsepti  Merkittävät säästöt energian, veden ja raaka-aineiden kulutuksessa – Energiatehokkuus paranee jopa 30 %  Modulaarinen ja kompakti koko – Lyhyt toimitusaika, nopea käyttöönotto ja pienempi tilavaatimus  Toiminnallinen suunnittelu lisää turvallisuutta ja saavutettavuutta  Korkea joustavuus ja energiatehokkuus – Vaihto kuvioimattomasta kuvioidun pehmopaperin valmistukseen muutamassa tunnissa – Matala energiankulutus  Korkealuokkainen tuotelaatu  Säästöjä kuidussa – 10–30 % pienempi kuidunkulutus  Korkea nopeus ja kapasiteetti – 2 000 m/min kuvioimattomalle paperille, 1 800 m/min kuvioidulle paperille 10 myytyä OptiConcept M -konetta 5 myytyä Advantage NTT -konetta
 13. 13. 3,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Erinomaiset prosessit: Hyvää kehitystä työturvallisuudessa ja vastuullisuudessa  Valmet on edistynyt erinomaisesti työterveydessä ja -turvallisuudessa – LTIF on laskenut 3,5:een kaudella Q3/2015  Valmet on hyväksytty Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) toista vuotta peräkkäin – Valmet säilyttää asemansa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä maailman 317 johtavaksi tunnustettujen kestävän kehityksen yritysten joukossa – Valmet listattiin sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World että DJSI Europe – Valmetin lisäksi kolme muuta yritystä Suomesta hyväksyttiin DJSI World -indeksiin tänä vuonna 28. lokakuuta 2015 © Valmet13 1) Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (LTIF) ilmaisee vähintään päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. LTIF-luku pitää sisällään oman henkilöstön, ja se lasketaan viimeiseltä 12 kuukaudelta. Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien esiintyvyys (LTIF)1 Vastuullisuus Valmet on sitoutunut työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Yhdessä viemme turvallisuutta eteenpäin. Pitkän tähtäimen tavoitteena NOLLA vahinkoa
 14. 14. Liiketoimintalinjojen kehitys
 15. 15. Saadut tilaukset pysyivät vakaina ja liikevaihto kasvoi Palvelut-liiketoimintalinjalla kaudella Q3/2015 28. lokakuuta 2015 © Valmet15 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) • Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q3/2014 - Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa, pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q3/2014 Pohjois- Amerikassa, EMEA:ssa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja laskivat Etelä-Amerikassa - Saadut tilaukset kasvoivat Tehdasparannukset- ja Kudokset-liiketoimintayksiköissä, pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q3/2014 Prosessiosat-liiketoimintayksikössä ja laskivat Energia ja ympäristö- sekä Telat-liiketoimintayksiköissä - Valuuttakurssimuutokset1 kasvattivat saatuja tilauksia noin 11 miljoonalla eurolla • Liikevaihto kasvoi suhteessa kauteen Q3/2014 1) Verrattuna heinä–syyskuun 2014 valuuttakursseihin Q1–Q3/2014: 782 milj. euroa Q1–Q3/2015: 852 milj. euroa Q1–Q3/2014: 711 milj. euroa Q1–Q3/2015: 814 milj. euroa 267 273 242 273 293 307 252 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 224 251 235 278 242 304 268 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 16. 16. Automaatio-liiketoimintalinjan saadut tilaukset yhteensä 78 miljoonaa euroa kaudella Q3/2015 28. lokakuuta 2015 © Valmet16 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset1 (milj. euroa) • Saadut tilaukset 78 miljoonaa euroa kaudella Q3/2015 - Sisäiset saadut tilaukset olivat 8 miljoonaa euroa - EMEA:n osuus oli ~50 % ja Pohjois-Amerikan ~30 % saaduista tilauksista - Sellu ja paperi -liiketoiminnan osuus oli ~70 % ja energia ja prosessi -liiketoiminnan ~30 % saaduista tilauksista • Liikevaihto 72 miljoonaa euroa kaudella Q3/2015 - Sisäinen liikevaihto oli 6 miljoonaa euroa 1) Kauden Q1/2015 saadut tilaukset on laskettu Metson raportoiduista luvuista sekä pro forma -luvuista ilman Prosessiautomaatiojärjestelmiä, ja ovat näin ollen viitteellisiä. Kausien Q2/2015 ja Q3/2015 luvut ovat todellisia Automaatio- liiketoimintalinjan lukuja 85 70 10 862 95 78 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Saadut tilaukset, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta) Saadut tilaukset, raportoitu Saadut tilaukset, yhteensä (sis. sisäisen) 68 66 11 655 79 72 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Liikevaihto, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta) Liikevaihto, raportoitu Liikevaihto, yhteensä (sis. sisäisen)
 17. 17. Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla kaudella Q3/2015 28. lokakuuta 2015 © Valmet17 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) • Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat suhteessa kauteen Q3/2014 - Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa, pysyivät vakaina EMEA:ssa ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Etelä-Amerikassa - Saadut tilaukset kasvoivat selluliiketoiminnassa ja pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q3/2014 energialiiketoiminnassa • Liikevaihto laski verrattuna kauteen Q3/2014 Q1–Q3/2014: 1 279 milj. euroa Q1–Q3/2015: 603 milj. euroa Q1–Q3/2014: 644 milj. euroa Q1–Q3/2015: 668 milj. euroa 622 560 96 66 138 259 206 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 181 229 234 312 222 231 215 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 18. 18. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat Paperit- liiketoimintalinjalla kaudella Q3/2015 28. lokakuuta 2015 © Valmet18 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) • Saadut tilaukset kasvoivat suhteessa kauteen Q3/2014 - Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa, EMEA:ssa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa - Saadut tilaukset kasvoivat sekä pehmopaperiliiketoiminnassa että kartonki ja paperi -liiketoiminnassa. • Liikevaihto kasvoi suhteessa kauteen Q3/2014 Q1–Q3/2014: 530 milj. euroa Q1–Q3/2015: 474 milj. euroa Q1–Q3/2014: 342 milj. euroa Q1–Q3/2015: 459 milj. euroa 212 190 128 142 149 129 197 0 150 300 450 600 750 900 0 50 100 150 200 250 300 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 114 108 120 186 97 177 185 0 150 300 450 600 750 900 0 50 100 150 200 250 300 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 19. 19. Taloudellinen kehitys
 20. 20. 43 46 117 30 -20 17 16 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Liiketoiminnan rahavirta 28. lokakuuta 2015 © Valmet20 Liiketoiminnan rahavirta (milj. euroa) • Investoinnit ilman yritysostoja (-11 milj. euroa) aineellisten hyödykkeiden poistoja (-14 milj. euroa) pienemmät
 21. 21. -257 -249 -345 -353 -355 -265 -244 1 101 1 023 466 480 580 781 725 -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Saadut tilaukset (vas) Nettokäyttöpääoma (vas) Nettokäyttöpääoma/liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset (oik) Nettokäyttöpääoman kehitys 28. lokakuuta 2015 © Valmet21 Nettokäyttöpääoma ja saadut tilaukset (milj. euroa) Historiallisesti nettokäyttöpääoma on ollut keskimäärin -9 % liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista • Nettokäyttöpääoma -244 miljoonaa, joka vastaa -10 % liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista
 22. 22. Nettovelka kasvoi Automaation ostosta johtuen 28. lokakuuta 2015 © Valmet22 • Nettovelkaantuneisuusaste (28 %) ja nettovelka (229 milj. euroa) kasvoivat Automaation ostosta johtuen • Omavaraisuusaste samalla tasolla kuin kaudella Q2/2015 Nettovelat (milj. euroa) ja nettovelkaantuneisuusaste (%) Omavaraisuusaste (%) -39 -54 -158 -166 -134 238 229 -5 % -7 % -20 % -21 % -17 % 29 % 28 % -35 % -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Nettovelka (milj. euroa) Nettovelkaantuneisuusaste (%) 40 % 40 % 41 % 42 % 34 % 35 % 35 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15
 23. 23. 985 967 902 877 1 239 1 240 1 214 4 22 32 48 19 54 47 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Sitoutunut pääoma EBITA (ennen kertaluon. eriä) ROCE (ennen veroja ja kertaluon. eriä), liuk. 12 kk 1 % 2 % 2 % 10 % 10 % 12 % 14 % Sitoutunut pääoma ja sitoutuneen pääoman tuottoaste 28. lokakuuta 2015 © Valmet23 • Sitoutuneen pääoman tuottoasteen (ROCE) kehityssuunta nouseva Sitoutuneen pääoman tuottoaste1 (ROCE), ennen veroja ja kertaeriä 1) Sitoutuneen pääoman tuottoaste (ROCE) ennen veroja, liukuvat 12 kuukautta. Vuoden 2013 carve-out-lukuja on käytetty kausien Q1/14, Q2/14 ja Q3/14 lukujen laskemiseen.
 24. 24. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rahoitusvelkojen rakenne 28. lokakuuta 2015 © Valmet24 Korollisten velkojen määrä (milj. euroa) • Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen maturiteetti on 3,6 vuotta - Keskimääräinen korko on 1,4 % Pääasialliset rahoituslähteet Rahoitusreservit Korolliset velat 399 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2015 122 milj. euroa 100 milj. euroa Euroopan Investointipankki Skandinaviska Enskilda Banken Pohjoismaiden Investointipankki Määrä Rahoittaja 70 milj. euroa Swedish Export Kredit 95 milj. euroa 0 miljoonaa euroa 200 milj. euroa kotimainen yritystodistusohjelma 200 milj. euroa syndikoitu luottolimiittisopimus Määrä Ulkona 10 miljoonaa euroa
 25. 25. Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät
 26. 26. Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät 26 28. lokakuuta 2015 © Valmet Hyvä Sellu ja energia Paperit Tyydyttävä Sellu Energia Kartonki ja paperi Pehmopaperi Tulosohjeistus vuodelle 2015 Palvelut Lyhyen aikavälin markkinanäkymät Tulosohjeistus vuodelle 2015 (kuten annettu 6. helmikuuta 2015) Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Heikko Hyvä Tyydyttävä Q4/2014 Q1/2015 Tyydyttävä Hyvä Heikko Hyvä Tyydyttävä Q2/2015 Tyydyttävä Heikko Tyydyttävä Tyydyttävä Q3/2015 Valmet arvioi, että huomioiden Prosessiautomaatiojärjestelmät- liiketoiminnan oston, liikevaihto vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (2 473 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (106 milj. euroa). - Tyydyttävä Tyydyttävä TyydyttäväAutomaatio
 27. 27. Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q3/2015
 28. 28. 28. lokakuuta 2015 © Valmet28 Q3/2015 lyhyesti 1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat 2) EBITA = Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla suhteessa kauteen Q3/2014 • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla suhteessa kauteen Q3/2014 Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat projektiliiketoiminnassa • Saadut tilaukset pysyivät vakaina suhteessa kauteen Q3/2014 Palvelut-liiketoimintalinjalla, saadut tilaukset 70 miljoonaa euroa Automaatio-liiketoimintalinjalla • Liikevaihto kasvoi Palvelut-liiketoimintalinjalla suhteessa kauteen Q3/2014, Automaatio-liiketoiminta- linjalla liikevaihto 66 miljoonaa euroa Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1 • EBITA2 kasvoi 47 miljoonaan euroon • EBITA2-marginaali parani ja oli tavoitetasolla 6,4 prosentissa Hyvää kehitystä kannattavuudessa Nettovelat 229 miljoonaa euroa • Nettovelkaantuneisuusaste 28 % • Liiketoiminnan rahavirta 16 miljoonaa euroa • Tilauskanta 90 miljoonaa euroa matalampi kuin kauden Q2/2015 lopussa Tilauskanta noin 2,1 miljardia euroa
 29. 29. Tilinpäätöstiedote 2015 9. helmikuuta 2016 www.valmet.com/sijoittajat Tuleva tehdasvierailu: Automaatio Tampere 26. marraskuuta 2015
 30. 30. Liitteet
 31. 31. 28. lokakuuta 2015 © Valmet31 Julkistetut tilaukset vuonna 2015 Pvm Kuvaus Liiketoimintalinja Maa Arvo 23.1. Kartonkikoneen avainteknologiat Paperit Kiina Ei julkistettu 4.2. Savukaasujen puhdistus- ja lauhdutuslaitos Sellu ja energia Suomi Noin 8 miljoonaa euroa 17.2. Laitteisto revinnäissellun muunnosprojektiin Sellu ja energia, ja Paperit Yhdysvallat Ei julkistettu 2.3. Ulkopakkauskartonkia valmistava OptiConcept M -tuotantolinja Paperit Taiwan Ei julkistettu 3.3. Havupuusellulinjan uusintatilaus Sellu ja energia Ruotsi Ei julkistettu 11.3. Biomassaa käyttävä kattilalaitos Sellu ja energia Suomi Ei julkistettu 30.3. Pehmopaperikoneen uudistus Paperit Turkki Ei julkistettu 20.4. Avainteknologiaa paperikoneen lajinvaihtouudistukseen Paperit Suomi Ei julkistettu 22.4. Avainteknologiaa biotuotetehtaalle Sellu ja energia Suomi Noin 125–150 miljoonaa euroa 9.4. Automaation ja etäkäytön uudistus Automaatio Suomi Ei julkistettu1 16.6. Haihdutuslaitoksen uudistus Sellu ja energia Ruotsi Ei julkistettu 23.6. Kaksi energiantalteenottojärjestelmää Paperit Italia ja Puola Ei julkistettu 24.6. Automaatiota uuteen jätteenpolttolaitokseen Automaatio Iso-Britannia Ei julkistettu1 29.6. Kaksi uutta automaatioteknologian tilausta Automaatio Suomi Ei julkistettu1 30.6. OptiConcept M -hienopaperilinja Paperit Indonesia Ei julkistettu 6.7. Pituusleikkausteknologiaa paperikoneelle lajinvaihtouusintaa varten Paperit Alankomaat Ei julkistettu 7.7. Valkolipeän käsittelyjärjestelmä Sellu ja energia Ruotsi Ei julkistettu 18.8. Päälaitteistot sellutehdasprojektiin Sellu ja energia Kiina Noin 110 miljoonaa euroa 20.8. Pehmopaperikoneen uusinta Paperit Saksa Ei julkistettu 21.8. OptiConcept M -paperinvalmistuslinja Paperit Kiina Ei julkistettu 24.8. Analysaattoreita ja laadunhallintajärjestelmä Automaatio Suomi Ei julkistettu1 27.8. Savukaasujen rikinpoisto- ja typenpoistojärjestelmä Sellu ja energia Puola Noin 40 miljoonaa euroa 2.9. Voimalaitoksen automaatio Automaatio Suomi Ei julkistettu1 3.9. Pehmopaperin tuotantolinja Paperit USA Ei julkistettu 7.9. Monivuotinen kulutusosa- ja telahuoltosopimus Services Ruotsi Ei julkistettu 8.9. Automaatio LNG-käyttöiselle matkustaja-autolautalle Automaatio Suomi Ei julkistettu 14.9. Pehmopaperin tuotantolinja Paperit Portugali Ei julkistettu 15.9. Kahden pehmopaperikoneen uusintatilaus Paperit Kiina Ei julkistettu 24.9. Kaukolämpöverkon optimointi ja tuotannonsuunnittelujärjestelmä Automaatio Suomi Ei julkistettu 2.10. Uusi sellunkeittojärjestelmä Sellu ja energia Yhdysvallat Ei julkistettu 7.10. Kiintoainemittaus- ja optimointisäätösovellus Automaatio Suomi Ei julkistettu 14.10. Jatkuvatoiminen kuitumassan analysaattori Automaatio Yhdysvallat Ei julkistettu 1) Automaatiojärjestelmien toimitussopimusten arvo vaihtelee yleensä alle 1 miljoonan euron ja 3 miljoonan euron välillä
 32. 32. © Valmet32 28. lokakuuta 2015 Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2015 Perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin # Osakkeenomistajan nimi Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista ja äänistä 1 Solidium Oy1 16 695 287 11,14 % 2 Solero Luxco S.A.R.L 5 349 756 3,57 % 3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 208 465 2,81 % 4 Nordea -rahastot 3 681 332 2,46 % 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 980 055 1,99 % 6 Valtion Eläkerahasto 1 520 000 1,01 % 7 Keva 1 502 166 1,00 % 8 OP -rahastot 1 298 549 0,87 % 9 Danske Invest -rahastot 1 269 000 0,85 % 10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 217 307 0,81 % 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 39 721 917 26,51 % Muut osakkeenomistajat 110 142 702 73,49 % Yhteensä 149 864 619 100,00 % Suurimmat osakkeenomistajat 1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö • Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistus laski 7 196 324 osakkeeseen (aiemmin 7 517 629 shares) 9.6.2015, mikä vastaa 4,80 % (aiemmin 5,02 %) Valmetin osakkeista. • Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus laski 10 323 191 osakkeeseen (aiemmin 20 813 714 kpl) 12.2.2015, mikä vastaa 6,89 % (aiemmin 13,89 %) Valmetin osakkeista.
 33. 33. 52,1 % 22,4 % 11,1 % 14,4 % Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt Solidium Oy Suomalaiset yksityissijoittajat © Valmet33 28. lokakuuta 2015 1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö Omistusrakenne 30.9.2015 Sektori Omistajien määrä % kaikista omistajista Osakkeiden määrä % osakkeista Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 293 0,6 % 78 047 951 52,1 % Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt 2 630 5,5 % 33 564 662 22,4 % Solidium Oy1 0 0,0 % 16 695 287 11,1 % Suomalaiset yksityissijoittajat 44 984 93,9 % 21 556 719 14,4 % Yhteensä 47 907 100,0 % 149 864 619 100,0 % Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.
 34. 34. 47 000 49 000 51 000 53 000 55 000 57 000 59 000 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 Ulkomaiset omistajat (vas) Omistajien lukumäärä (oik) © Valmet34 28. lokakuuta 2015 Ulkomaisten omistajien osuus ja osakkeenomistajien määrä
 35. 35. Paperin, kartongin ja pehmopaperin tuotantotrendit 28. lokakuuta 2015 © Valmet35 Lähde: RISI Pohjois-Amerikka (miljoonaa tonnia) Eurooppa (miljoonaa tonnia) Kiina (miljoonaa tonnia) Aasian ja Tyynenmeren alue (milj. tonnia) 10 20 30 40 4 6 8 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 10 15 20 25 30 35 40 5 7 9 11 13 15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 5 15 25 35 45 55 2 4 6 8 10 12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 5 10 15 20 25 30 35 40 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik)
 36. 36. 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 70 % 80 % 90 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki Paperin, kartongin ja pehmopaperin käyttöasteet 28. lokakuuta 2015 © Valmet36 Lähde: RISI Pohjois-Amerikka Eurooppa Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue
 37. 37. Paperin ja kartongin kulutuksen kasvutrendit 28. lokakuuta 2015 © Valmet37 Väestö kasvaa kehittyvillä markkinoilla nopeammin kuin kehittyneillä markkinoilla Kulutustaso henkeä kohti on kehittyvillä markkinoilla selvästi kehittyneitä markkinoita alemmalla tasolla Tämä luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia Paperin ja kartongin kulutus henkeä kohti vs. väestö Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 53 kg henkeä kohti Lähde: RISI 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 50 100 150 200 250 Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Japani Kiina MuuAasia Oseaania Afrikka Lähi-itä Kulutus henkilöä kohden, kg (vasen) Väestö, miljoonaa (oikea)
 38. 38. Luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla Pehmopaperin kulutuksen kasvutrendit 28. lokakuuta 2015 © Valmet38 Uudet tuotteet ja kulutusmallit lisäävät pehmopaperin kulutusta kehittyneillä markkinoilla Kehittyvien markkinoiden kulutus yhä pientä, mutta kasvussa Pehmopaperin kulutus henkeä kohti vs. väestö Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 4,5 kg henkeä kohti Lähde: RISI 0 5 10 15 20 25 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Japani Kiina MuuAasia Oseaania Afrikka Lähi-itäVäestö, miljoonaa (vasen) Kulutus henkilöä kohden, kg (oikea)
 39. 39. 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1.12.2007 1.3.2008 1.6.2008 1.9.2008 1.12.2008 1.3.2009 1.6.2009 1.9.2009 1.12.2009 1.3.2010 1.6.2010 1.9.2010 1.12.2010 1.3.2011 1.6.2011 1.9.2011 1.12.2011 1.3.2012 1.6.2012 1.9.2012 1.12.2012 1.3.2013 1.6.2013 1.9.2013 1.12.2013 1.3.2014 1.6.2014 1.9.2014 1.12.2014 1.3.2015 1.6.2015 1.9.2015 Eukalyptussellu (USD/t) Pohjoinen valkaistu havupuusellu (USD/t) Päällystämätön (USD/t) Kopiopaperi (EUR/t) Testlinerkartonki (EUR/t) Sellun ja paperin hintatrendi 28. lokakuuta 2015 © Valmet39 Lähde: Bloomberg
 40. 40. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 CIF ARA höyryhiili (USD/t) (vasen) Brent raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Maakaasu spot hinta NBP (GBp/therm) (oikea) 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 European Energy Exchange, Phelix (EUR/MWh) (vasen) Nordpool Power (EUR/MWh) (vasen) UK:n peruskuorma (GBP/MWh) (oikea) Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö 28. lokakuuta 2015 © Valmet40 Eurooppa Lähde: Bloomberg
 41. 41. 0 1 2 3 4 5 6 7 0 20 40 60 80 100 120 140 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 FOB Höyryhiili Richards Bay (USD/t) (vasen) WTI raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Henry Hub kaasu (USD/MMBtu) (oikea) 70 75 80 85 90 0 50 100 150 200 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 Sähkön spot hinta, PJM (USD/MWh) (vasen) Sähkön spot hinta, NEPOOL (USD/MWh) (vasen) USA:n hyödykekapasiteetin käyttöaste (oikea) Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö 28. lokakuuta 2015 © Valmet41 Yhdysvallat Lähde: Bloomberg
 42. 42. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.11.2012 2.12.2012 2.1.2013 2.2.2013 2.3.2013 2.4.2013 2.5.2013 2.6.2013 2.7.2013 2.8.2013 2.9.2013 2.10.2013 2.11.2013 2.12.2013 2.1.2014 2.2.2014 2.3.2014 2.4.2014 2.5.2014 2.6.2014 2.7.2014 2.8.2014 2.9.2014 2.10.2014 2.11.2014 2.12.2014 2.1.2015 2.2.2015 2.3.2015 2.4.2015 2.5.2015 2.6.2015 2.7.2015 2.8.2015 2.9.2015 European Energy Exchange (EEX) spot hinta (EUR/t) Euroopan hiilipäästöoikeudet 28. lokakuuta 2015 © Valmet42 Lähde: Bloomberg
 43. 43. 28. lokakuuta 2015 © Valmet43 Olennainen huomautus TÄRKEÄÄ: Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko Valmetin (jäljempänä ”Yhtiö”) tai sitä edustavan henkilön toimesta sekä kyselytilaisuuksia, jotka seuraavat suullisia esityksiä (nämä yhdessä jäljempänä, ”Informaatio”). Informaatiota saavana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Mahdollisten sijoittajien tulee suorittaa omat itsenäiset tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellistaa tilaa ennen Yhtiön arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen tekemistä. Informaatio ei ole suunnattu tai tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi missään valtiossa tai muulla lainkäyttöalueella mikäli Informaation jakelu tai käyttö olisi vastoin lakia tai määräyksiä tai vaatisi rekisteröintiä tai lisensiointia tällaisella lainkäyttöalueella. Informaatio ei ole tarjous merkitä tai ostaa Yhtiön arvopapereita eikä se muodosta suositusta koskien mitään arvopapereita. Mitään Yhtiön arvopapereita ei ole tarjottu tai myyty, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä mitään Yhtiön arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään vuoden 1933 Yhdysvaltojen Arvopaperilain (muutoksineen) (jäljempänä ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S – säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakeja noudattaen. Informaatio sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja arvioihin Yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista, tulevaisuuden tuloksesta ja liiketoiminnasta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä jotka eivät ole Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden strategiaan sekä Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön. Informaatio on annettu tämän dokumentin päivämääränä. Informaatiota ei ole itsenäisesti vahvistettu eikä sitä tulla päivittämään. Yhtiö ei tule erikseen päivittämään tai tarkistamaan Informaatiota. Tiedossa käytetyt markkinatiedot, joita ei ole johdettu mistään tietystä lähteestä, ovat Yhtiön arvioita eikä niitä ole itsenäisesti vahvistettu.

×