Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 45 Ad

More Related Content

Viewers also liked (13)

Advertisement

Similar to Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 (20)

More from Valmet Oyj (17)

Advertisement

Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

 1. 1. Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2016 27. huhtikuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Kari Saarinen, talousjohtaja
 2. 2. Sisältö Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2016 Q1/2016 lyhyesti Liiketoimintalinjojen kehitys Taloudellinen kehitys Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q1/2016 Liitteet 1 2 3 5 6 Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät4
 3. 3. Q1/2016 lyhyesti
 4. 4. Tilauskanta 2,2 miljardia euroa Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat projektiliiketoiminnassa2 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20164 Q1/2016 lyhyesti 1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat 2) Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat Nettovelat 192 miljoonaa euroa Kannattavuus parani verrattuna kauteen Q1/2015, mutta oli alle tavoitetason Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1
 5. 5. 24 % 7 % 45 % 14 % 11 % Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka EMEA Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue 39 % 9 % 28 % 24 % Palvelut Automaatio Sellu ja energia Paperit Liikevaihdon jakauma kaudella Q1/2016 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20165 Liikevaihto alueittainLiikevaihto liiketoiminta- linjoittainSaadut tilaukset 803 miljoonaa euroa Liikevaihto 652 miljoonaa euroa Vertailukelpoinen EBITA1 31 miljoonaa euroa Vertailukelpoinen EBITA1-marginaali 4,8 % Henkilöstö 12 297 1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä” tunnusluvulla ”vertailukelpoinen EBITA”. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen ”vertailukelpoinen EBITA” vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä” (182 miljoonaa euroa vuonna 2015). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä.
 6. 6. 1 101 1 023 466 480 580 781 725 793 803 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Saadut tilaukset (vas) Viim. 4 neljännestä (oik) Pohjois- Amerikka 13 % Etelä- Amerikka 14 % EMEA 55 % Kiina 11 % Aasian ja Tyynenmeren alue 7 % Saadut tilaukset kasvoivat 803 miljoonaan euroon kaudella Q1/2016 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20166 • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 66 miljoonalla eurolla • Pohjois-Amerikan ja EMEA-alueen osuus saaduista tilauksista oli 69 % kaudella Q1/2016 Saadut tilaukset (milj. euroa) Saadut tilaukset kaudella Q1/2016, alueittain
 7. 7. 267 273 242 273 293 307 252 267 313 95 78 75 81 267 273 242 273 293 402 330 342 394 0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200 1 350 1 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Palvelut (vas) Automaatio, yhteensä (sis. sisäisen) (vas) Viimeiset 4 neljännestä (oik) Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 1 468 miljoonaa euroa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20167 Saadut tilaukset (milj. euroa) vakaassa liiketoiminnassa • Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 394 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 • Vakaan liiketoiminnan liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset ovat kasvaneet 1,1 miljardista eurosta lähes 1,5 miljardiin euroon
 8. 8. ~25 % ~75 % Vakaa liiketoiminta Projektiliiketoiminta 1 972 2 406 2 312 1 998 2 064 2 208 2 117 2 074 2 207 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Tilauskanta 2,2 miljardia euroa • Tilauskanta 133 miljoonaa euroa korkeampi kuin kauden Q4/2015 lopussa • Noin 70 % tilauskannasta odotetaan tuloutuvan vuoden 2016 aikana • Noin 25 % tilauskannasta kuuluu vakaaseen liiketoimintaan 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20168 Tilauskanta (milj. euroa) Tilauskannan rakenne
 9. 9. Liiketoimintalinjojen kehitys
 10. 10. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla kaudella Q1/2016 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201610 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) • Saadut tilaukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015 - Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja pysyivät vakaina EMEA- alueella, Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella - Saadut tilaukset kasvoivat Tehdasparannukset-, Prosessiosat- ja Kudokset- liiketoimintayksiköissä, pysyivät vakaina Telat-liiketoimintayksikössä ja laskivat Energia ja ympäristö -liiketoimintayksikössä - Valuuttakurssimuutokset1 laskivat saatuja tilauksia noin 3 miljoonalla eurolla • Liikevaihto kasvoi verrattuna kauteen Q1/2015 1) Verrattuna tammi-maaliskuun 2015 valuuttakursseihin 2015: 1 119 milj. euroa 2015: 1 128 milj. euroa 2014: 1 055 milj. euroa 2014: 989 milj. euroa 267 273 242 273 293 307 252 267 313 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 224 251 235 278 242 304 268 314 257 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 11. 11. Saadut tilaukset1 Automaatio-liiketoimintalinjalla yhteensä 81 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201611 • Saadut tilaukset 66 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 - EMEA:n osuus oli ~55 % ja Pohjois-Amerikan ~25 % saaduista tilauksista - Sellu ja paperi -liiketoiminnan osuus oli ~75 % ja energia ja prosessi -liiketoiminnan ~25 % saaduista tilauksista - Sisäiset saadut tilaukset olivat 15 miljoonaa euroa • Liikevaihto 58 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 - Sisäinen liikevaihto oli 9 miljoonaa euroa Liikevaihto2 (milj. euroa)Saadut tilaukset2 (milj. euroa) 1) Sisältää sisäiset ja ulkoiset saadut tilaukset. 2) Kauden Q1/2015 saadut tilaukset, “Saadut tilaukset, viimeiset 4 kuukautta” ja “Saadut tilaukset, viimeiset 4 kuukautta” on laskettu Metson raportoitujen lukujen ja pro forma -lukujen ilman Prosessiautomaatiojärjestelmiä perusteella, ja ovat näin ollen vain viitteellisiä. 85 70 67 66 10 8 8 1562 95 78 75 81 0 75 150 225 300 375 450 0 20 40 60 80 100 120 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Saadut tilaukset, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta) Saadut tilaukset, ulkoinen Saadut tilaukset, yhteensä (sis. sisäisen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 68 66 95 58 11 6 6 9 55 79 72 101 66 0 75 150 225 300 375 450 0 20 40 60 80 100 120 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Liikevaihto, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta) Liikevaihto, ulkoinen Liikevaihto, yhteensä (sis. sisäisen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 12. 12. Saadut tilaukset kasvoivat ja liikevaihto laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla kaudella Q1/2016 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201612 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) • Saadut tilaukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015 - Saadut tilaukset laskivat Pohjois-Amerikassa ja kasvoivat kaikilla muilla alueilla - Saadut tilaukset kasvoivat sekä sellu- että energialiiketoiminnassa • Liikevaihto laski verrattuna kauteen Q1/2015 2015: 864 milj. euroa 2015: 913 milj. euroa 2014: 1 344 milj. euroa 2014: 956 milj. euroa 622 560 96 66 138 259 206 261 238 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 100 200 300 400 500 600 700 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 181 229 234 312 222 231 215 245 181 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 0 50 100 150 200 250 300 350 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 13. 13. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat Paperit- liiketoimintalinjalla kaudella Q1/2016 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201613 Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa) • Saadut tilaukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015 - Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella ja Kiinassa ja laskivat muilla alueilla - Saadut tilaukset kasvoivat sekä kartonki ja paperi- että pehmopaperiliiketoiminnassa • Liikevaihto kasvoi verrattuna kauteen Q1/2015 2015: 673 milj. euroa 2015: 659 milj. euroa 2014: 671 milj. euroa 2014: 528 milj. euroa 212 190 128 142 149 129 197 199 186 0 150 300 450 600 750 0 50 100 150 200 250 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Saadut tilaukset (vasen) Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea) 114 108 120 186 97 177 185 200 157 0 150 300 450 600 750 0 50 100 150 200 250 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Liikevaihto (vasen) Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)
 14. 14. Edistymistä “Johtajuudessa teknologioissa ja innovaatioissa” 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201614  IQ Portfolio – Tuote: Laitteita paperikoneiden ja sellunkuivauslinjojen tuotteiden laadun mittaukseen ja säätöön – Asiakashyöty: Parempi lopputuotteen laatu – Kestävä kehitys: Raaka-ainesäästöt  OptiFlo-perälaatikko Aqua-kerrostusteknologialla – Tuote: OptiFlo-perälaatikko Aqua-kerrostusteknologialla ulkopakkauskartonkien tuotantoon – Asiakashyöty: Kaksi kerrosta yhdellä perälaatikolla, paremmat lopputuotteen lujuusominaisuudet, ja säästöjä märän pään kemikaalikulutuksessa (30 % vähemmän kemikaaleja) – Kestävä kehitys: Energia-, raaka-aine- ja kemikaalisäästöt  Advantage™ ReTurne – Tuote: Turbiini, joka ottaa energiaa talteen paperikoneen perälaatikosta – Asiakashyöty: Sähköenergian säästö (talteenotto 50 % vesivirtauksen energiasta ~ 4 800 MWh / vuosi) – Kestävä kehitys: Sähköenergiasäästöt  PolySulfidin valmistus ja keitto – Tuote: Polysulfidin valmistuslaitos ja keittojärjestelmä – Asiakashyöty: Matalammat tuotantokustannukset ja vahvempi havupuusellu pakkauspaperin ja -kartongin tuotantoon – Kestävä kehitys: Raaka-ainesäästöt
 15. 15. Menestyksekäs vuosi Automaation kanssa 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201615  Integrointi – Integrointiprosessi saatettu onnistuneesti loppuun  Henkilöstö – Automaation henkilöstön sitoutuminen korkealla  Uusia tuotteita – Useita uusia tuotteita lanseerattu, kuten Valmet IQ -laadunhallintaratkaisu  Ristiinmyynti – 31 automaatiopakettia myyty yhdessä Valmetin sellu- energia- ja paperiprojektien kanssa  Teollinen internet – Vahvisti Valmetin asemaa teollisessa internetissä  Kasvatti Valmetin vakaata liiketoimintaa – Tuki saatuja tilauksia 329 miljoonalla eurolla ja liikevaihtoa 318 miljoonalla eurolla 31.3.2016 päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Valmet IQ -laadunhallintaratkaisu
 16. 16. Taloudellinen kehitys
 17. 17. Avainluvut kaudella Q1/2016 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201617 Miljoonaa euroa Q1/2016 Q1/2015 Muutos 2015 Saadut tilaukset 803 580 38 % 2 878 Tilauskanta1 2 207 2 064 7 % 2 074 Liikevaihto 652 561 16 % 2 928 Vertailukelpoinen EBITA2 31 19 61 % 182 % liikevaihdosta 4,8 % 3,5 % 6,2 % EBITA 30 19 56 % 157 Liikevoitto (EBIT) 19 13 43 % 120 % liikevaihdosta 2,9 % 2,4 % 4,1 % Tulos per osake, euroa 0,08 0,05 43 % 0,51 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja3 7 % 6 % 12 % Liiketoiminnan rahavirta 3 -20 78 Nettovelkaantuneisuusaste1 24 % -17 % 21 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: -2 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 (0 miljoonaa euroa kaudella Q1/2015) 1) Kauden lopussa 2) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä” tunnusluvulla ”vertailukelpoinen EBITA”. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen ”vertailukelpoinen EBITA” vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä”. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä. 3) Annualisoitu
 18. 18. 561 15 58 -41 60 652 Liikevaihto kaudella Q1/2015 Palvelut- liiketoimintalinja Automaatio- liiketoimintalinja Sellu ja energia -liiketoimintalinja Paperit- liiketoimintalinja Liikevaihto kaudella Q1/2016 Muutos liikevaihdossa Vakaan liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 73 miljoonaa euroa verrattuna kauteen Q1/2015 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201618 Liikevaihdon siltalaskelma, kausi Q1/2015 vs. kausi Q1/2016 (milj. euroa) • Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla verrattuna kauteen Q1/2015 • Liikevaihto laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla • Automaatiosta tuli osa Valmetia 1. huhtikuuta 2015
 19. 19. Hyvää kehitystä bruttokatteessa verrattuna kauteen Q1/2015 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201619 Bruttokate (milj. euroa ja % liikevaihdosta) • Bruttokate kasvoi verrattuna kauteen Q1/2015 • Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015 Automaation oston myötä • Lisätoimenpiteitä bruttokatteen parantamiseksi painopisteiden (Must-Win) toteuttamisella Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset (milj. euroa ja % liikevaihdosta) 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 40 80 120 160 200 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea) 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 40 80 120 160 200 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)
 20. 20. 224 251 235 278 242 371 334 409 314295 337 354 498 319 408 400 445 338 519 588 590 777 561 779 734 854 652 0,7% 3,7% 5,5% 6,1% 3,5% 6,9% 6,4% 7,3% 4,8% Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Projektiliiketoiminta Vakaa liiketoiminta Vertailukelpoinen EBITA-% Tavoite 6–9 % Vertailukelpoisen EBITA-marginaalin kehitys 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201620 Liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA (milj. euroa) • Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015 - Kannattavuus parani Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen. • Ensimmäinen vuosineljännes oli heikoin neljännes vuosina 2014 ja 2015 Vertailukelpoinen EBITA (milj .euroa) 19 54 47 63 314 22 32 48
 21. 21. 43 46 117 30 -20 17 16 64 3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Liiketoiminnan rahavirta 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201621 • Nettokäyttöpääoman muutos1 -41 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 • Investoinnit ilman yritysostoja -11 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 • Liiketoiminnan rahavirta 3 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 Liiketoiminnan rahavirta (milj. euroa) 1) Nettokäyttöpääoman muutos ilman yrityshankintojen ja -myyntien vaikutusta lyhennetyssä konsernin rahavirtalaskelmassa
 22. 22. -257 -249 -345 -353 -355 -265 -244 -238 -247 1 101 1 023 466 480 580 781 725 793 803 -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Saadut tilaukset (vas) Nettokäyttöpääoma (vas) Keskim. nettokäyttöpääoma/liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset (oik) Nettokäyttöpääoma/liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset (oik) Nettokäyttöpääoma -8 % liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201622 • Nettokäyttöpääoma -247 miljoonaa euroa, joka vastaa -8 % liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista • Suurten projektien maksuaikatauluilla on merkittävä vaikutus nettokäyttöpääoman kehitykseen Nettokäyttöpääoma ja saadut tilaukset (milj. euroa)
 23. 23. Nettovelka kasvoi verrattuna kauteen Q4/2015 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201623 • Nettovelkaantuneisuusaste (24 %) ja nettovelka (192 milj. euroa) kasvoivat verrattuna kauteen Q4/2015 • Omavaraisuusaste laski kaudesta Q4/2015 • Automaatioliiketoiminnan osto saatettiin loppuun 1. huhtikuuta 2015 Nettovelka (milj. euroa) ja nettovelkaantuneisuusaste (%) Omavaraisuusaste (%) -39 -54 -158 -166 -134 238 229 178 192 -5 % -7 % -20 % -21 % -17 % 29 % 28 % 21 % 24 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % -300 -200 -100 0 100 200 300 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Nettovelka (milj. euroa) Nettovelkaantuneisuusaste (%) 40 % 40 % 41 % 42 % 34 % 35 % 35 % 36 % 35 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16
 24. 24. 985 967 902 877 1 239 1 240 1 214 1 231 1 184 1 % 2 % 2 % 10 % 10 % 12 % 14 % 14 % 13 % Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Sitoutunut pääoma Vertailukelpoinen ROCE (ennen veroja), liuk. 12 kk Sitoutunut pääoma ja vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201624 • Sitoutuneen oman pääoman tuoton (ROCE) tavoite: 15 % Sitoutunut pääoma (milj. euroa) ja vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja1 (prosenttia) 1) Liukuvat 12 kuukautta
 25. 25. Valmet jatkaa investointeja erinomaisiin prosesseihin 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201625 Uusi ERP-ratkaisu uudistaa ja parantaa Valmetin toimintavalmiutta Ohjelman tavoitteet • Ohjelman tavoitteena on uudistaa ja parantaa Valmetin toimintavalmiutta - yhdenmukaistamalla ja standardisoimalla prosesseja - uudistamalla ja modernisoimalla ERP-alustaa - kehittämällä datan ja raportoinnin laatua • Ohjelman hyödyt perustuvat prosessitehokkuuteen, datalaadun tarkkuuteen ja säästöihin IT-alustan yksinkertaistamisesta • Ohjelman odotetaan kestävän 4 vuotta Arvioidut kustannukset Nordics-vaiheessa • Kokonaisinvestointi noin 50 miljoonaa euroa, josta 30 miljoonaa euroa ulkoista investointia ja 20 miljoonaa euroa kuluja • Ulkoinen investointi aktivoidaan ja poistetaan odotetun käyttöajan kuluessa • Vuotuisten hyötyjen odotetaan maailmanlaajuisesti ylittävän 30 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen Riskinhallinta • Vahva Valmetin tiimi, jota tukee globaali teknologiakumppani • Standardi toimintamallien hyödyntäminen: rakennetaan parhaaseen käytäntöön perustuvat standardit prosesseille, datalle ja järjestelmälle • Vaiheittainen käyttöönotto Pohjoismaissa, kokemuksia hyödynnetään muissa maissa
 26. 26. Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät
 27. 27. Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät 27 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2016 Tyydyttävä Sellu ja energia Paperit Tyydyttävä Sellu Energia Kartonki ja paperi Pehmopaperi Tulosohjeistus vuodelle 2016 Palvelut Lyhyen aikavälin markkinanäkymät Tulosohjeistus vuodelle 2016 (kuten annettu 9.2.2016) Hyvä Heikko Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Heikko Tyydyttävä Tyydyttävä Q2/2015 Q3/2015 Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Q4/2015 Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä Tyydyttävä Q1/2016 Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2016 kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa). Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä TyydyttäväAutomaatio Lyhyen aikavälin markkinanäkymät on annettu seuraavalle kuudelle kuukaudelle jokaisen vuosineljänneksen päättymisestä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä” tunnusluvulla ”vertailukelpoinen EBITA”. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen ”vertailukelpoinen EBITA” vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä” (182 miljoonaa euroa vuonna 2015). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä.
 28. 28. Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q1/2016
 29. 29. Tilauskanta 2,2 miljardia euroa Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat projektiliiketoiminnassa2 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201629 Q1/2016 lyhyesti 1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat 2) Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat Nettovelat 192 miljoonaa euroa Kannattavuus parani verrattuna kauteen Q1/2015, mutta oli alle tavoitetason Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1
 30. 30. Liitteet
 31. 31. 0 50 100 150 200 250 300 350 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rahoitusreservit Rahoitusvelkojen rakenne 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201631 • Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen maturiteetti on 3,4 vuotta - Keskimääräinen korko on 1,2 % Pääasialliset rahoituslähteet Korolliset velat 371 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2016 Ei yhtään käytössä 40 miljoonaa euroa käytössä Korollisten velkojen määrä (milj. euroa) Määrä Rahoittaja Määrä Ulkona Euroopan Investointipankki Skandinaviska Enskilda Banken Pohjoismaiden Investointipankki Swedish Export Kredit 88 milj. euroa 86 milj. euroa 61 milj. euroa 95 milj. euroa 200 milj. euroa kotimainen yritystodistusohjelma 200 milj. euroa syndikoitu luottolimiittisopimus
 32. 32. © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201632 27. huhtikuuta 2016 Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2016 Perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin # Osakkeenomistajan nimi Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista ja äänistä 1 Solidium Oy1 16 695 287 11,14 % 2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 108 465 4,08 % 3 Solero Luxco S.A.R.L 5 374 482 3,59 % 4 Nordea -rahastot 3 395 486 2,27 % 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 388 055 2,26 % 6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 510 000 1,67 % 7 Valtion Eläkerahasto 1 695 000 1,13 % 8 Keva 1 502 166 1,00 % 9 Danske Invest -rahastot 1 318 700 0,88 % 10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 217 307 0,81 % 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 43 204 948 28,83 % Muut osakkeenomistajat 106 659 671 71,17 % Yhteensä 149 864 619 100,00 % Suurimmat osakkeenomistajat 1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö • Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus laski 0 osakkeeseen (aiemmin 10 323 191 kpl) 4.3.2016, mikä vastaa 0,00 % (aiemmin 6,89 %) Valmetin osakkeista.
 33. 33. 46,5 % 27,6 % 11,1 % 14,7 % Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt Solidium Oy Suomalaiset yksityissijoittajat © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201633 27. huhtikuuta 2016 Omistusrakenne 31.3.2016 Sektori Omistajien määrä % kaikista omistajista Osakkeiden määrä % osakkeista Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 314 0.7% 69,694,143 46.5% Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt 2,649 5.5% 41,428,708 27.6% Solidium Oy1 0 0.0% 16,695,287 11.1% Suomalaiset yksityissijoittajat 45,291 93.9% 22,046,481 14.7% Yhteensä 48,254 100.0% 149,864,619 100.0% 1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.
 34. 34. 47 000 49 000 51 000 53 000 55 000 57 000 59 000 44 % 46 % 48 % 50 % 52 % 54 % 56 % 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 Ulkomaiset omistajat (vas) Omistajien lukumäärä (oik) © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201634 27. huhtikuuta 2016 Ulkomaisten omistajien osuus ja osakkeenomistajien lukumäärä
 35. 35. 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201635 Paperin, kartongin ja pehmopaperin tuotantotrendit Lähde: RISI Pohjois-Amerikka (miljoonaa tonnia) Eurooppa (miljoonaa tonnia) Kiina (miljoonaa tonnia) Aasian ja Tyynenmeren alue (milj. tonnia) 10 20 30 40 4 6 8 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 10 15 20 25 30 35 40 5 7 9 11 13 15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 5 15 25 35 45 55 2 4 6 8 10 12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik) 5 10 15 20 25 30 35 40 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas) Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik) Sisäpakkauskartonki (oik)
 36. 36. 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201636 Paperin, kartongin ja pehmopaperin käyttöasteet Lähde: RISI Pohjois-Amerikka Eurooppa Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 70 % 80 % 90 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pehmopaperi Sanomalehtipaperi Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki Sisäpakkauskartonki
 37. 37. 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201637 Paperin ja kartongin kulutuksen kasvutrendit Väestö kasvaa kehittyvillä markkinoilla nopeammin kuin kehittyneillä markkinoilla Kulutustaso henkeä kohti on kehittyvillä markkinoilla selvästi kehittyneitä markkinoita alemmalla tasolla Tämä luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia Paperin ja kartongin kulutus henkeä kohti vs. väestö Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 53 kg henkeä kohti Lähde: RISI 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 0 50 100 150 200 250 Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Japani Kiina MuuAasia Oseaania Afrikka Lähi-itä Kulutus henkilöä kohden, kg (vasen) Väestö, miljoonaa (oikea)
 38. 38. 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201638 Luo pitkän aikavälin kasvupotentiaalia sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla Pehmopaperin kulutuksen kasvutrendit Uudet tuotteet ja kulutusmallit lisäävät pehmopaperin kulutusta kehittyneillä markkinoilla Kehittyvien markkinoiden kulutus yhä pientä, mutta kasvussa Pehmopaperin kulutus henkeä kohti vs. väestö Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 4,5 kg henkeä kohti Lähde: RISI 0 5 10 15 20 25 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Itä-Eurooppa Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Japani Kiina MuuAasia Oseaania Afrikka Lähi-itäVäestö, miljoonaa (vasen) Kulutus henkilöä kohden, kg (oikea)
 39. 39. 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1.12.2007 1.3.2008 1.6.2008 1.9.2008 1.12.2008 1.3.2009 1.6.2009 1.9.2009 1.12.2009 1.3.2010 1.6.2010 1.9.2010 1.12.2010 1.3.2011 1.6.2011 1.9.2011 1.12.2011 1.3.2012 1.6.2012 1.9.2012 1.12.2012 1.3.2013 1.6.2013 1.9.2013 1.12.2013 1.3.2014 1.6.2014 1.9.2014 1.12.2014 1.3.2015 1.6.2015 1.9.2015 1.12.2015 1.3.2016 Eukalyptussellu (USD/t) Pohjoinen valkaistu havupuusellu (USD/t) Päällystämätön (USD/t) Kopiopaperi (EUR/t) Testlinerkartonki (EUR/t) 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201639 Sellun ja paperin hintatrendi Lähde: Bloomberg
 40. 40. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015 CIF ARA höyryhiili (USD/t) (vasen) Brent raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Maakaasu spot hinta NBP (GBp/therm) (oikea) 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015 European Energy Exchange, Phelix (EUR/MWh) (vasen) Nordpool Power (EUR/MWh) (vasen) UK:n peruskuorma (GBP/MWh) (oikea) 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201640 Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö Eurooppa Lähde: Bloomberg
 41. 41. 0 1 2 3 4 5 6 7 0 20 40 60 80 100 120 140 1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015 FOB Höyryhiili Richards Bay (USD/t) (vasen) WTI raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Henry Hub kaasu (USD/MMBtu) (oikea) 70 75 80 85 90 0 50 100 150 200 1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015 Sähkön spot hinta, PJM (USD/MWh) (vasen) Sähkön spot hinta, NEPOOL (USD/MWh) (vasen) USA:n hyödykekapasiteetin käyttöaste (oikea) 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201641 Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö Yhdysvallat Lähde: Bloomberg
 42. 42. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.11.2012 2.12.2012 2.1.2013 2.2.2013 2.3.2013 2.4.2013 2.5.2013 2.6.2013 2.7.2013 2.8.2013 2.9.2013 2.10.2013 2.11.2013 2.12.2013 2.1.2014 2.2.2014 2.3.2014 2.4.2014 2.5.2014 2.6.2014 2.7.2014 2.8.2014 2.9.2014 2.10.2014 2.11.2014 2.12.2014 2.1.2015 2.2.2015 2.3.2015 2.4.2015 2.5.2015 2.6.2015 2.7.2015 2.8.2015 2.9.2015 2.10.2015 2.11.2015 2.12.2015 2.1.2016 2.2.2016 2.3.2016 European Energy Exchange (EEX) spot hinta (EUR/t) 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201642 Euroopan hiilipäästöoikeudet Lähde: Bloomberg
 43. 43. 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201643 Olennainen huomautus TÄRKEÄÄ: Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko Valmetin (jäljempänä ”Yhtiö”) tai sitä edustavan henkilön toimesta sekä kyselytilaisuuksia, jotka seuraavat suullisia esityksiä (nämä yhdessä jäljempänä, ”Informaatio”). Informaatiota saavana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Mahdollisten sijoittajien tulee suorittaa omat itsenäiset tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellistaa tilaa ennen Yhtiön arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen tekemistä. Informaatio ei ole suunnattu tai tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi missään valtiossa tai muulla lainkäyttöalueella mikäli Informaation jakelu tai käyttö olisi vastoin lakia tai määräyksiä tai vaatisi rekisteröintiä tai lisensiointia tällaisella lainkäyttöalueella. Informaatio ei ole tarjous merkitä tai ostaa Yhtiön arvopapereita eikä se muodosta suositusta koskien mitään arvopapereita. Mitään Yhtiön arvopapereita ei ole tarjottu tai myyty, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä mitään Yhtiön arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään vuoden 1933 Yhdysvaltojen Arvopaperilain (muutoksineen) (jäljempänä ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S – säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakeja noudattaen. Informaatio sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja arvioihin Yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista, tulevaisuuden tuloksesta ja liiketoiminnasta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä jotka eivät ole Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden strategiaan sekä Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön. Informaatio on annettu tämän dokumentin päivämääränä. Informaatiota ei ole itsenäisesti vahvistettu eikä sitä tulla päivittämään. Yhtiö ei tule erikseen päivittämään tai tarkistamaan Informaatiota. Tiedossa käytetyt markkinatiedot, joita ei ole johdettu mistään tietystä lähteestä, ovat Yhtiön arvioita eikä niitä ole itsenäisesti vahvistettu.
 44. 44. Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016 28. heinäkuuta 2016 www.valmet.com/sijoittajat Pääomamarkkina- päivä 20. syyskuuta 2016 Helsinki Lisätietoa tulossa!

×