Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hrvatski jezik, Kocerin, Maja Smolic

328 views

Published on

eTwinning projekat KNJIGA O MOM GRADU

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hrvatski jezik, Kocerin, Maja Smolic

 1. 1. UVOD U HRVATSKI JEZIK • Najstariju gramatiku hrvatskog jezika napisao je isusovac Bartol Kašić početkom 17. stoljeća. Knjiga je objavljena u Rimu 1604. godine. • Već 1630.-ih godina Biblija je prevedena na hrvatski jezik. • Hrvatski jezik je skupni naziv za nacionalni standardni jezik i skup narječja kojim govore Hrvati. • Hrvatski je službeni jezik Republike Hrvatske, jedan od tri službena jezika BiH i također jedan od 24 službena jezika EU. • Hrvatskim jezikom priča 5 546 590 ljudi.
 2. 2. GRAMATIKA U HRVATSKOM JEZIKU • U hrvatskom jeziku imamo sedam padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ i instrumental. • Razlikujemo promjenjive vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice i neki brojevi) i nepromjenjive (prilozi, prijedlozi, veznici, čestice i usklici). • Osnove gramatike hrvatskog jezika su: FONETIKA I FONOLOGIJA (glasovi, fonemi, alofoni, glasovne promjene i naglasci) , MORFOLOGIJA (morfemi i alomorfi) , SINTAKSA (rečenica, podjela rečenica i rečenični dijelovi).
 3. 3. NARJEČJA • Hrvatski jezik ima tri narječja: štokavsko, kajkavsko, čakavsko. • Štokavsko narječje je izabrano za osnovu modernog hrvatskog standardnog jezika koji je nadopunjen velikim fondom riječi kajkavskog, čakavskog i ikavskog narječja. • U kajkavskom ima mnogo germanizama i mađarizama, a u čakavskom talijanizama.
 4. 4. IKAVSKI GOVOR • Ikavski govor ili ikavica jedan je od načina govora u hrvatskom jeziku. Ovim govorom se najviše služe Hrvati iz BiH, ali je mozaično raširen od Trsta do Subotice i u većem dijelu Istre. • Nekada se ikavicom govorilo u Trebinju, Nevesinju i Ljubinju, te u Popovu polju. • Neistražen je slučaj današnjih Srba iz sela Azbukovice, među kojima se sačuvao ikavski govor. • Neki primjeri ikavice u Hercegovini su: ˝mliko˝, ˝uvik˝, ˝nedilja˝, ˝dite˝, ˝lipo˝, ˝misto˝, ˝triba˝… • Smatramo da se ikavica treba očuvati kao spomen naših predaka.
 5. 5. PISMA U HRVATSKOM JEZIKU • U hrvatskom jeziku imamo tri pisma: glagoljica, ćirilica i latinica. • Sve do 12. stoljeća u hrvatskom jeziku se pisalo glagoljicom, a nakon 12. stoljeća počinje se pisati ćirilicom, koju u literaturi 20. stoljeća nazivamo bosančicom. • Od 14. stoljeća sve se više služi latičnim pismom. • U 16. i 17. stoljeću hrvatska čakavska i osobito štokavska književnost doseže europsku literarnu razinu.
 6. 6. STEĆCI • Stećak je vrsta kamenog srednjovjekovnog nadgrobnog spomenika. Naziv mu potječe od prezenta participa glagola »stajati«, tj. »stojeći«. • Stećci su nastali u srednjem vijeku i oslikavaju tadašnji život. Većinom se nalaze u BiH, ali ima ih i u jugoistočnoj Hrvatskoj, jugozapadnoj Srbiji i sjeverozapadnoj Crnoj Gori.
 7. 7. STEĆCI
 8. 8. STEĆCI NA KOČERINU • Nadgrobni stećci na Kočerinskom polju su nijemi svjedoci brojne naseljenosti ovog kraja. • Najbrojniji stećci nalaze se u blizini kočerinskoga i mamićkoga groblja. • Na ledini s južne strane OŠ Kočerin se nalazi nekropola od 23 stećka u obliku ploče.
 9. 9. STEĆCI U DVORIŠTU OŠ KOČERIN
 10. 10. NAJSTARIJI SPOMENICI ČAKAVSKOG NARJEČJA • Istarski razvod je pravni dokument o razgraničenju teritorija između susjednih komuna u Istri. • Vinodolski zakonik je hrvatski pisani popis običajnog prava koji datira iz 1288. godine. • • Istarski razvod Vinodolski b c zakonik
 11. 11. BAŠČANSKA PLOČA • Baščanska ploča datira otprilike iz 1100. godine, a potiče iz crkve sv. Lucije kod Baške na otoku Krku. Pronađena je 15. rujna 1851. godine zahvaljujući baščanskom kleriku Petru Dorčiću. • Ploča je bila ugrađena u pod crkvice sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške. Danas je u crkvici sv. Lucije stavljena kopija. • Spomenikom je dokumentirano darovanje zemlje kralja Dmitra Zvonimira mjesnom benediktinskom samostanu. • Stjepan Ivšić nazvao ju je ˝dragi kamen hrvatskog jezika˝.
 12. 12. BAŠČANSKA PLOČA
 13. 13. HUMAČKA PLOČA • Humačka ploča spada među najstarije spomenike pismenosti u BiH. Pisana je na hrvatskom jeziku starohrvatskom ćirilicom s uporabom pet slova na glagoljici. • Natpis na Humačkoj ploči govori o crkvi arhanđela Mihajla koju gradi određeni Krsmir sa ženom Pavicom. • Natpis ima 80 slova u 25 riječi. • Vjeruje se da potječe iz 10. stoljeća.
 14. 14. HUMAČKA PLOČA
 15. 15. KOČERINSKA PLOČA • Kočerinska ploča potječe iz 1404. godine. Na njoj Viganj Milošević piše svoju oporuku, odnosno nadgrobni natpis. • Pisana je hrvatskim jezikom, odnosno zapadno – štokavskim ikavskim govorom i hrvatskom ćirilicom. • Ukrasi na stećku majstorski su izvedeni i ornamentirani: oko čitave plohe stećka, rub je urešen vinovom lozom, a unutar tog ornamenta nalazi se veliki križ. I strane križa su ornamentirane vinovom lozom, a u prostoru među stranicama križa nalaze se polumjesec i rozeta. • Vignjov grob se i danas nalazi na Kočerinskom polju.
 16. 16. KOČERINSKA PLOČA Va ime o(t)ca i sina i svetago d(u)ha amin'. Se leži Vign' Milošević' služi banu S- tipanu i kralu T- (vart)ku i kralu Da- biši i kralici Grubi i krala Ostoju i u t- o vrime doide (i) svadi se Ostoja kral' s hercegom' i z Bosn(o)m' i na Ugre po(id)e Ostoja to v- rime mene Vigna doide kon'čina i legoh' na svo- m' plemenitom' pod' Kočerinom' i molu vas' nenast- upaite na me ja s(a)m' bil' kakovi este vi ćete biti kako- v' sam' ja. •
 17. 17. ALEJA HRVATSKE ĆIRILICE NA KOČERINU • Zbog neprimjećenosti važnog kulturnog spomenika, nekropole Lipovci, došlo se na ideju izgradnje Aleje hrvatske ćirilice čime bi se povezalo nekropolu Lipovce i središte Kočerina. • Udruga Stećak je bila nositelj i implementator projekta uređenja nekropole Lipovci koji je vrlo uspješno odrađen. Autor ideje, autor projekta, voditelj i izvođač projekta je bio Grgo Mikulić. • Aleja hrvatske ćirilice je urađena tako što je na pet mjesta lokalne ceste Kočerin – Lipovci izgrađeno pet postaja sa trideset slova. Površina slova izgleda kao ručno rađeni kamen. • Prema Lipovcima, uz lokalnu cestu, posađen je drvored za pravi smisao Aleje. • 28. lipnja 2013. godine, kako je i planirano, postavljena su zadnja slova na petoj postaji.
 18. 18. ALEJA HRVATSKE ĆIRILICE NA KOČERINU
 19. 19. VLADIMIR NAZOR – HRVATSKI JEZIK U tebi sam vijek svoj proživio, Drevni i lijepi jeziče Hrvata: Rođen na morskom pragu tvojih vrata, Polako sam te, uz trud, osvojio. Povede ti me i gdje nisam bio. Na vrhu gore i na kraju gata, U kolibici, u kući, od zlata. Svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome Zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće, Rojevi riječi u govoru tvome. Pa, uzdignut nad zipkom i nad grobom Da u tebi dišem i da živim s tobom, I onda, kada me više biti neće.
 20. 20. Nadamo se da Vam se svidjela ova naša mala prezentacija o našem jeziku, narječju i govoru. Lijep pozdrav od NOVINARSKE SEKCIJE OŠ Kočerin! 

×