Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nazioarteko jardunaldiak bizitza iturri, uraren paisaiak. Egitaraua

362 views

Published on

“Bizitza iturri, uraren paisaiak”
Ura kudeatzeko Komunitate eta Sistema tradizionalak 2013ko uztailak 12-13, Gasteiz. Araba. Euskadi. Espainia
www.vallesalado.com

Gatz Haranean oraindik bizirik dauden duela milaka urteko tradizioek, mendeetan biziraun duen kudeaketa jakintsuak eta sortu ziren eta egun arte eboluzionatuz joan diren gizarte egiturek paisaia iraunkor eredu ezin hobea bihurtu dute, toki garapenaren indar sustatzaile gisa baliatu behar dena.

Añanako Gatz Harana Fundazioak hausnarketa bat planteatu nahi du Nazioarteko Jardunaldi hauetan Uraren Paisaiarekin eta ura kudeatzeko sistema tradizionalekin loturiko aspektuen gainean, erabateko garrantzia baitute komunitateentzat. Era berean, beraien esperientzia partekatu nahi dute uraren existentzian, ugaria edo urria izan, oinarrituriko beste sistema batzuekin, era horretan nazioarteko oihartzuna lortzeko, lankidetza eta elkarlanerako loturak ezartzeko nahiak zuzenduta.

Ura, bizitza iturri, izango da Jardunaldi hauetan bizimoduak baliabide horren erabileraren ulermenean oinarritzen duten komunitateen protagonista, euren elikaduraren biziraupena ez ezik, ezagutzen, tradizioen, kulturaren, finean, nortasunaren biziraupena ere ziurtatzen dituena.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nazioarteko jardunaldiak bizitza iturri, uraren paisaiak. Egitaraua

  1. 1. Nazioarteko Jardunaldiak “Bizitza iturri, uraren paisaiak” Ura kudeatzeko Komunitate eta Sistema tradizionalak 2013ko uztailak 12-13, Gasteiz. Araba. Euskadi. Espainia www.vallesalado.com
  2. 2. Añanako Gatz Harana (Araba, Euskadi) 2014n UNESCOren Munduko Ondare eta Munduko Nekazaritza Ondare Sistema Burutsua (GIAHS) izateko aurkezturiko hautagaitza dela-eta, Aña- nako Gatz Harana Fundazioak ura omenduko du, berari esker sortu baitziren tokiko bizimodu, kultura eta paisaia bitxiak. Añanako Gatz Haranarentzat ura bizitza iturri da eta, horregatik, bat egiten du era berean UNESCOK “Ura, bizitza iturri” izendaturiko 2005-2015 Hamarkadaren karietara ospatzen ari diren ekitaldiekin. Munduko Nekazaritza Ondare Sistema Burutsua (GIAHS) proiektua 2002an jaio zen Nazio Ba- tuen Erakundearen baitan Nekazaritza eta Elikadurarako, FAO, kontinente guztietan nekazaritza sistema bitxi, tradizional eta burutsuak babesteko eta laguntzeko. Programak sistema hauen eta euren paisaien nazioarteko ezagutza eta aitortza sustatzen ditu, nekazari, artzain, arrantzale eta beste biztanleria batzuen belaunaldiek sortu, moldatu, manten- du eta heredatu dituztenak. Pertsona horiek egun jarraitzen dute erabiltzen tokiari egokituriko eta sarri oso-oso burutsuak diren jardunbide eta teknikak, munduko ondare natural eta kultu- ralari aparteko moduan lagundu eta laguntzen jarraitzen diotenak. Ekimenak ikuspegi integratua sustatzen du, toki garapena eta ustiapen iraunkorra uztartzen dituena urari lehentasuna ematen dioten eta giza zorroztasunaren aberastasuna eta egoera mota orori egokitzeko gaitasuna erakusten dituzten leku, paisaia, kultura eta herri bitxietan. Munduko Nekazaritza Ondare Sistema Burutsuen baitan oso paisaia desberdinak aurkitzen dira, esaterako, Nekazaritza eta Artzaintza Masai Sistema (Kenya eta Tanzania), Gafsako Oasia (Tunisia), Chiloéko Nekazaritza (Txile), Andeetako Sistemak (Peru), Ifugaoko Arroz Terrazak (Fi- lipinak) edo Aohaneko lur lehorretako nekazaritza sistema (Txina). Añanako Gatz Haranaren asmoa Munduko Nekazaritza Ondare Sistema Burutsu bihurtzea da. Munduan 25 leku baino ez daude GIAHS izendatuta, gehienak Asian, Afrikan eta Iberoame- rikan kokatuak. Europan oraindik ez dago batere. Bestetik, 2005etik 2015era “Ura, bizitza iturri” Hamarkada ospatzen ari da, UNESCOk hala izendatua uraren kultura berri bat sustatzeko. Ekimen horren erronka nagusia da arreta epe luzera baliabide hidrikoen kudeaketa iraunkorra bermatuko duten politika eta jarduera proakti- boetara bideratzea, kalitateari zein kantitateari dagokienez. Hamarkada 2000. urtean egindako Milurteko Goi Bileran adosturiko Milurteko Garapen Hel- buruen baitan dago. Helburu horien artean, urari dagokionez, edateko ura eskuratu ezin duten lagunen ehunekoa murriztea eta baliabide hidrikoen ustiapen jasangaitzarekin bukatzea dau- de, nazioei eskatuta baliabide hidrikoen kudeaketa integratu eta aprobetxamendu eraginko- rreko planak garatzeko.
  3. 3. Esparru honetan, Añanako Gatz Haranak hainbat topaketa eta mintegi antolatu ditu bere izaera bitxiarekin loturiko zenbait gairen inguruan. Besteak beste, ura nabarmentzen da, jakina, lurraldearen izateko arrazoia den heinean. Urak Gatz Haranaren ezaugarri fisikoak ezarri ditu, baina baita ondare, kultura, ekonomia, elikadura, gizarte eta abar aldetik inte- res handiko paisaia kultural gisa bereizten dituen ezaugarri guztiak ere. Gatz Haranean oraindik bizirik dauden duela milaka urteko tradizioek, mendeetan bizi- raun duen kudeaketa jakintsuak eta sortu ziren eta egun arte eboluzionatuz joan diren gizarte egiturek paisaia iraunkor eredu ezin hobea bihurtu dute, toki garapenaren indar sustatzaile gisa baliatu behar dena. Añanako Gatz Harana Fundazioak hausnarketa bat planteatu nahi du Nazioarteko Jar- dunaldi hauetan Uraren Paisaiarekin eta ura kudeatzeko sistema tradizionalekin loturiko aspektuen gainean, erabateko garrantzia baitute komunitateentzat. Era berean, beraien esperientzia partekatu nahi dute uraren existentzian, ugaria edo urria izan, oinarrituriko beste sistema batzuekin, era horretan nazioarteko oihartzuna lortzeko, lankidetza eta elkarlanerako loturak ezartzeko nahiak zuzenduta. Ura, bizitza iturri, izango da Jardunaldi hauetan bizimoduak baliabide horren erabileraren ulermenean oinarritzen duten komunitateen protagonista, euren elikaduraren biziraupena ez ezik, ezagutzen, tradizioen, kulturaren, finean, nortasunaren biziraupena ere ziurtatzen dituena. Sistema hidriko bitxien kudeatzaileen arteko lankidetzari lagundu• Uraren paisaien balio kultural eta naturalen inguruko eztabaida sustatu adituen ar-• tean Ondare tipologia honi buruz sentsibilizatu• Sistema hidrikoen kudeaketan aplikatzeko etorkizuneko ereduetarako oinarri gisa ba-• lioko duten esperientziak partekatu Munduko Nekazaritza Ondare Sistema Burutsuak (GIAHS) programaren inguruko• ezagutza sustatu Gatz Haraneko ondarea ezagutzera eman• Jardunaldien helburuak
  4. 4. 1. Ura eta bioaniztasuna Saio honetan uraren erabilera jakintsuaren eta bioaniztasunaren eta baliabide naturalen mantentzearen artean zuzeneko harremana dagoela frogatzen duten hainbat eredu azalduko dira. Era berean, zenbait arrisku eta mehatxu nagusi aztertuko dira, esaterako, kutsadura eta gehiegizko ustiapena. 2. Ura eta elikadura Saio honen barnean munduko eskualde ezberdinetako ur sistemen adibideak izango dira, gizakiarentzako elikagai ekoiz- penari lotuak. Programa lau saioren inguruan dago egituratuta 3. Ura eta kultura Saioa uraren paisaia hauek erabiltzen eta bizitoki dituzten herri eta komunitateekin dago lotuta, beraz, ondare kulturalari, material zein ez-materialari, dagozkion esperientziak jasotzen ditu. 4. Ura eta paisaia Urak paisaia ugariren sorkuntza baldintzatu du, dela asko egoteagatik, dela gutxi egoteagatik, paisaiaren funtsezko osagai bihurtuta. Paisaia-ikuspegiak aukera ematen du modu holistikoan paisaia hauen pertzepzioan eta kudeaketan bat egiten duten hainbat ikuspegi barne hartzeko.
  5. 5. Programa zehatza Día 1 – Viernes 12 de julio 09,00 - 09,30 Partaideen harrera 09,30 - 10,00 Inaugurazioa agintarien eskutik 10,00 - 10,45 Inaugurazioko hitzaldia: Josefina Maestu, NBEren Ura Sustapen eta Komunikaziorako programak Hamarkadaren esparruan ezarritako “Ura, bizitza iturri” 2005-2015 Ekintzarako Nazioarteko Ha markadari laguntzeko Nazio Batuen Bulegoaren Zuzendaria 10,45 - 11,00 Atsedenaldia - Kafea 1. saioa. Ura eta bioaniztasuna 11,00 - 11,30 Saioaren aurkezpena eta koordinazioa: Alberto Hernández. “Gizakia eta Biosferari buruzko Programa”ren laguntzailea” (MAB), UNESCO 11,30 - 12,00 Goran Gugic. Lonjsko Poljeko Parke Naturalaren Zuzendari Gerentea. RAMSAR “Hezeguneei buruzko kon bentzioa”, Kroazia 12,00 - 12,30 Maher Mahoub. Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Batasuna – Lankidetza Mediterraneorako Zentroa (UICN) – Afrikako Iparraldea Programaren Koordinatzailea 12,30 - 13,00 Dave Pritchard. RAMSAR barneko Kultura Taldearen Koordinatzailea. “Hezeguneei buruzko kon bentzioa” 13,00 - 13,30 Mahai-ingurua eta ondorioak 2. saioa. Ura eta elikadura 15,00 - 15,30 Saioaren aurkezpena eta koordinazioa. Parviz Koohafkan. Nekazaritza Ondarearen Munduko Fun dazioaren Presidentea eta GIAHS Elkartearen Koordinatzailea. 15,30 - 16,00 Alejandro Argumedo. ANDES Elkartearen Zuzendari Elkartua. Andeetako nekazaritzaren ordezkaria. Peru. 16,00 - 16,30 Deyin Luo. Beijingeko Unibertsitateko Tsinghua Arkitektura Eskolako Irakaslea. Honghe Hani arroz terrazen UNESCOren Munduko Ondarea, TxinaProfesor eyin Luo. Profesor of School of Architecture, Tsinghua University, Beijing UNESCO??? 16,30 – 16:45 Mahai-ingurua eta ondorioak 16,45 - 17,00 Atsedenaldia eta kafea 3. saioa. Ura eta kultura 17,00- 17,30 Saioaren aurkezpena eta koordinazioa. Stefano de Caro. Ondasun Kulturalen Kontserbazio eta Zaharberritzerako Ikerketen Nazioarteko Zentroaren (ICCROM) Zuzendari Nagusia) 17,30 - 18,00 Semsar Yazdi. Qanaten eta Egitura Hidrauliko Historikoen Nazioarteko Zentroaren Zuzendaria, Iran, UNESCOren Munduko Ondarea 18,00 - 18,30 Luis Pablo Martínez. Murtziako Baratzeko Gizon Zintzoen Batzordea hautagaitzaren eta Valentziako Baratzeetako Ur Auzitegiaren Koordinatzailea. UNESCOren Ondare Kultural Ez-materiala 18,30 - 19,00 Pietro Laureano. Jakinduria Tradizionalaren Nazioarteko Institutuaren (ITKI) Presidentea 19,00 - 19,30 Mahai-ingurua eta ondorioak 20,00 - 21,00 Bisita Gasteizko Santa Maria Katedralera. Nahitaezkoa izena aurretik ematea: 945 35 14 13
  6. 6. 2. eguna – Larunbata, uztailak 13 4. saioa. Ura eta paisaia 09,30 - 10,00 Saioaren aurkezpena eta koordinazioa. Begoña Bernal. Monumentu eta Lekuen Nazioarteko Batzordeko (ICOMOS) Espainiako Batzorde Nazionalaren Idazkari Nagusi Albokoa 10,00 - 10,30 Bartolomé Deyá. Serra de Tramuntanaren Zuzendari Nagusia. UNESCOren Munduko Onda rea, Espainia 10,30 - 11,00 Eriberto Eulisse. Uraren Zibilizazioa Nazioarteko Zentroaren Zuzendaria, Italia 11,00 - 11,30 Roberto López de Eguílaz. Añanako Gatz Harana Fundazioaren Zuzendari Gerentea. 2014n UNESCOren Munduko Ondare izateko hautagaitza, Espainia 11,30 - 12,00 Mahai-ingurua 12,00 - 12,30 Ondorioak eta bukaerako adierazpena Carol Westrik. Monumentu eta Lekuen Nazioarteko Batzordea (ICOMOS) Mónica Luengo. Paisaia Kulturalen Nazioarteko Batzorde Zientifikoaren (ICOMOS-IFLA) Presidentea 12,30 - 12,45 Amaiera 5. saioa. Saio praktikoa. Añanako Gatz Harana 16,30 - 17,00 Joanaldia Añanako Gesaltzara: autobusa+bisita+argi-soinuzko ikuskizunerako sarrera: 15 €. Nahitaezkoa aurretik izena ematea: 945 35 14 13 17,00 - 19,30 Bisita teknikoa Gatz Haranera 22,00 - 23:30 “Gatz Haranaren memoria” argi-soinuzko ikuskizuna 00,30 Itzulera Gasteizera
  7. 7. Antolatzailea Fundación Valle Salado de Añana Arabako Foru Aldundia Añanako Udala Gatzagak Elkartea Babeslea Kutxabank Laguntzaileak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Saila Eusko Jaurlaritza Gasteizko Udala Unesco Etxea Mahai Teknikoa Mónica Luengo Alberto Plata Informazioa eta izen-emateak Dohainik. Leku kopuru mugatua Añanako Gatz Harana Fundazioa +34 945 35 14 13 info@vallesalado.com info@unescoetxea.org Kongresuaren egoitza: Artium Museoa. Hitzaldi Aretoa Frantzia kalea 24. Gasteiz. 01002 AÑANAKO GATZ HARANA FUNDAZIOA FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA www.vallesalado.com

×