Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Концепція розвитку системи надання електронних послуг в Україні

1,231 views

Published on

d

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Концепція розвитку системи надання електронних послуг в Україні

 1. 1. Концепція розвитку системи надання електронних послуг в Україні м. Київ 16 червня 2015 року
 2. 2. Концепція розвитку електронних послуг Основні проблеми запровадження е-послуг  несформованість нормативно-правової бази, що регулює сферу надання е-послуг;  неврегульованість питання електронної ідентифікації та автентифікації;  відсутність міжвідомчої електронної взаємодії при наданні адміністративних послуг;  складність та зарегульованість поточних порядків надання адміністративних послуг у традиційний спосіб, що ускладнює запровадження таких послуг в електронній формі;  брак довіри до електронного середовища як з боку суб’єктів надання адміністративних послуг, так і з боку суб’єктів звернення;  невизначеність формату електронного документа, згідно якого суб’єкт звернення має подавати документи, необхідні для отримання адміністративної послуги в електронній формі;  відсутність сформованого бачення щодо створення єдиної інформаційно- телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує надання електронних послуг на основі єдиних принципів та правил;  низький рівень готовності працівників органів влади та громадян до запровадження електронних послуг
 3. 3. Оптимізація порядків надання послуг (реінжиніринг) Визначення та планування етапів розвитку електронних послуг Формування єдиної ІТ-інфраструктури надання електронних послуг Розвиток цифрової грамотності та навичок громадян Концепція розвитку електронних послуг Основні напрями реалізації Концепції
 4. 4. Реінжиніринг  скорочення кількості документів, що вимагаються від суб’єкта звернення, за рахунок запровадження міжвідомчої електронної взаємодії, відкриття доступу до державних інформаційних ресурсів або визнання окремих документів надлишковими.  скорочення кількості та спрощення процедур, що передбачені порядком надання адміністративної послуги.  запровадження електронних форм взаємодії суб’єктів звернення та суб’єктів надання адміністративної послуг при: - ідентифікації та аутентифікації суб’єкта звернення; - поданні заяви та інших документів; - отриманні інформації про хід розгляду заяви; - отриманні результату адміністративної послуги; - здійсненні оплати за надання адміністративної послуги;  визначення окремих процедур, що передбачені порядком надання адміністративної послуги, які можуть бути автоматизовані.  скорочення термінів виконання окремих процедур, що передбачені порядком надання адміністративної послуги, та загального терміну надання адміністративної послуги. Концепція розвитку електронних послуг
 5. 5. Stage 4 to connected services повна автоматизація всіх процедур: інформування, результат, оплата Stage 3 to transactional services можливість подачі документів в електронній формі Stage 2 to enhanced information services можливість доступу до електронних форм документів Stage 1 to emerging information services можливість доступу до інформації щодо порядку надання послуги Етапи розвиту е-послуг Концепція розвитку електронних послуг
 6. 6. Заявники Е-кабінет Подача документів в е-формі е-взаємодія Інформування про хід розгляду справи Видача результату Обробка е-документів  Електронні консультації  Запис на прийом  Оцінка якості  е-звернення Електронні платежі Ідентифікація/ автентифікація Електронна послуга Типові процедури при наданні е-послуг Концепція розвитку електронних послуг
 7. 7. Концептуальна модель системи надання е-послуг Концепція розвитку електронних послуг
 8. 8. Концепція розвитку електронних послуг Архітектура єдиної ІТ-інфраструктури
 9. 9. Реєстраційний портал Електронний кабінет платника податків Кабінет адміністративних послуг Електронні дозволи у будівництві Концепція розвитку електронних послуг Існуючі портали надання електронних послуг

×