Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hrvatsko kraljevstvo u X.st.
Tomislav 
 Prva polovica X.st. 
 Mađari 
 Pustoše Panonsku Hrv. i ubili njenog kneza 
 Krenuli prema Primorskoj Hrv. 
...
Crkveni sabori u Splitu 
 Razlozi sazivanja sabora: 
 Dalmatinski gradovi po upravom Bizanta 
 Crkva u dalmaciji je pod...
 925.g. – crkveni sabor u Splitu 
 928.g. – crkveni sabor u Splitu 
 Ninska biskupija je ukinuta 
 Rasprava o slavensk...
Stjepan Držislav (969. – 996./997.) 
 Borbe za prijestolje nakon Tomislava 
 Miroslav 
 Mihovil Krešimir II. 
 Jača bi...
 Majka Stjepana Držislava - kraljica Jelena 
 darovala crkve sv.Stjepana i sv.Marije splitskoj crkvi 
 Toma Arhiđakon (...
Pregled gradiva
Pregled gradiva
Hrvatsko kraljevstvo u x.st.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hrvatsko kraljevstvo u x.st.

2,264 views

Published on

Tragom prošlosti 6

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hrvatsko kraljevstvo u x.st.

  1. 1. Hrvatsko kraljevstvo u X.st.
  2. 2. Tomislav  Prva polovica X.st.  Mađari  Pustoše Panonsku Hrv. i ubili njenog kneza  Krenuli prema Primorskoj Hrv.  Tomislav porazio Mađare  Pripojio Panonsku Hrv. do Drave, na istoku Slavoniju do Bugarske granice  Bizant ↔ Bugarsko Cartvo  Tomislav stao na stranu Bizanta  Bugarski car Simeon poslao vojsku na Hrvatsku → Tomislav pobjedio  Bizant mu daje upravu nad dalmatinskim gradovima i otocima  Tomislav je time prvi hrvatski vladar koji je vladao područjem od rijeke Drave do Jadranskog mora  Papa Ivan X. ga u pismu naziva kraljem  Legenda – kralj Tomislav je okrunjen 925.g. na Duvanjskom polju
  3. 3. Crkveni sabori u Splitu  Razlozi sazivanja sabora:  Dalmatinski gradovi po upravom Bizanta  Crkva u dalmaciji je podvrgnuta salonitanskom nadbiskupu  Tomislav dobio sve to na upravu  Sada mora uspostaviti crkveno jedinstvo u Dalm. i Hrv. – postaviti samo jednog crkvenog poglavara – metropolita
  4. 4.  925.g. – crkveni sabor u Splitu  928.g. – crkveni sabor u Splitu  Ninska biskupija je ukinuta  Rasprava o slavenskom bogoslužju  Svećenici ne smiju zaređivati svećenike glagoljaše ako ne znaju latinski  Glagoljaši smiju služiti misu ako nema svećenika koji znaju latinski
  5. 5. Stjepan Držislav (969. – 996./997.)  Borbe za prijestolje nakon Tomislava  Miroslav  Mihovil Krešimir II.  Jača bizantski utjecaj  Širi se utjecaj Venecije  Stjepan Držislav – dinastija Trpimirovića  Bizantski saveznik – upravlja dalmatinskim gradovima i otocima  Prvi hrvatski vladar za kojeg se zna da je okrunjen  Bizantski car mu je poslao oznake kralja – krunu, mač i žezlo  Knin – središte
  6. 6.  Majka Stjepana Držislava - kraljica Jelena  darovala crkve sv.Stjepana i sv.Marije splitskoj crkvi  Toma Arhiđakon (splitski kroničar) kaže da su u tim crkvama pokapani hrvatski kraljevi  U XIX.st. – pronađena je ploča njenog sarkofaga – podaci o kraljevima dinastije Trpimirovića i njoj
  7. 7. Pregled gradiva
  8. 8. Pregled gradiva

×