Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HPSS i "novi kurs"

846 views

Published on

Tragom prošlosti 7

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

HPSS i "novi kurs"

  1. 1. Nove političke snage potkraj XIX. i početkom XX. st.
  2. 2. Stvaranje Hrvatske pučke seljačke stranke - HPSS • Hrvatsko seljaštvo  Nepismeno  Velikobrojno  Nema pravo glasa  Ne razumiju hrv.-mađ. odnose  Odbacuju mađarizaciju
  3. 3. • Braća Radić (Stjepan i Antun)  Prepoznali snagu seljaštva  Antun Radić pokrenuo novine za seljaštvo – Dom  1904.g. – osnovali su Hrvatsku pučku seljačku stranku – HPSS  Nije problem organizirati seljaštvo – problem je to što oni nemaju pravo glasa  Prvi zadatak HPSS – borba za opće pravo glasa
  4. 4. Dalmacija i Istra • Autonomaši – samo u Zadru • Hrvatski je službeni jezik u Dalmatinskom saboru i većini škola • 1912. u cijeloj Dalmaciji • Stranka Prava – u Dalmaciji  Frano Supilo i Ante Trumbić  Zahtjev za preuređenjem monarhije u trojnu (trijalističku) monarhiju (Ugarska – Austrija – Južni Slaveni)  Južni Slaveni = Slovenija, Hrvatska i BiH
  5. 5. • Novi smjer politike u Dalmaciji (poč. XX.st.)  Supilo i Trumbić  Politika „novog kursa”  Poduprijeti Mađare protiv Austrije, a Hrvatska i Dalmacija bi se ujedinile – Riječka rezolucija 1905.g.  Srpski političari su se priključili ovoj politici – žele ravnopravnost hrvatskog i srpskog naroda  Hrvatsko – srpska koalicija  Samo HPSS nije ušao u tu koaliciju  Slom politike „novog kursa” – Mađari se dogovorili s Bečom  Koalicija je preživjela

×