Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PARIWARA BASA JAWA

Dening :
Valentina Kania Prameswara 8H / 36
Yolanda Junita 8H / 38
SMP PL BINTANG LAUT SURAKARTA
2011 ...
Rap Pariwara Basa Jawa
Jalangkung
Jalangkung jalangseng
jalangkung ayo teko
cahe alim ningo rusuh
buneg tenan dadi nyadal ...
kancane kesurupan
di bledhig sing kasrupan
malah oyak-oyakan
bengi-bengi ning kuburan
bengak bengok
jerat jerit
keweden di...
Rap Pariwara Basa Jawa
Kepiye

Bel mlebu sekolah marake kesel
Opo meneh sing mulang marai mangkel
Buku – buku ning meja ke...
Rap Pariwara Basa Jawa
Penek Jambe
Wingenane nggone pak lurah
duwe gawe nyunatke anake
sing cilik dewe
nganakne pesto dira...
regu ndisik dewe cacahe wong pitu
urut jejer seko sing lemu tekan sing kuru
regu liyane do nunggu
pengin lek melu, lek maj...
PARIWARA

Pariwara yaiku katrangan migunakake media kanggo martakake bab wigati marang warga
masyarakat lan duwe ancas tar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan pariwara

1,201 views

Published on

  • Be the first to comment

Laporan pariwara

  1. 1. PARIWARA BASA JAWA Dening : Valentina Kania Prameswara 8H / 36 Yolanda Junita 8H / 38 SMP PL BINTANG LAUT SURAKARTA 2011 / 2012
  2. 2. Rap Pariwara Basa Jawa Jalangkung Jalangkung jalangseng jalangkung ayo teko cahe alim ningo rusuh buneg tenan dadi nyadal mung dewean ra nduwe soco ugo akeh pikiran de’e bingung piye arep dolanan ujug-ujug kepikiran dolanan ning kuburan janji nggawe jalangkung karo kanca-kancane nggawe dolanan sing jare ono senine mbengi iki malem jum’at kliwon saiki podo nyiapke gawe pitakon siwure colongan kranjange colongan klambine colongan kabeh ra konangan 2x Reff : dolanan jalangkung dolanan jalangkung ojo nganti do suwung mêrgo dolanan jalangkung dicekel wong loro ming ora kudu ngono dimantrani supoyo isi salah siji sing ndelok rumongso wedi teko arawahe pancen rodo suwi marai mrinding mergo kahanan wis sepi jalangkung-e dadi abot sing ngundang wae gawe pitakonan pengin tenan pengasihan supoyo do kedanan bola bali ditakoni ningo piye? ra mangsuli dadine, sing takon malah do mutung jalangkung dibuang men arwahe lunga do ra ngira arwahe isih tetep ana
  3. 3. kancane kesurupan di bledhig sing kasrupan malah oyak-oyakan bengi-bengi ning kuburan bengak bengok jerat jerit keweden dioyak setan krungu rame-rame ning njaratan bengi-bengi wong sing ronda ning kono bêbarêngan niliki weruh wong peplayon gage di endek-e banjur do takon “nah keweden to? opo masalahe?” sing kesurupan mau, terus di tambakne wis kapok kabeh dolanan jalangkung malam minggu ijen yo ben, anggere ora suwung 4x Reff Rap Pariwara Basa Jawa 1 : Jalangkung Lagu kasebut kalebu pariwara layanan masyarakat amarga ora golek bathi saka isine lagu. Paedah : Lagu iki bisa nambah ilmu bab budhaya ing Jawi kang wis suwe ditinggalake. Kabudayan iki uga nambah wawasan supaya kita luwih ati-ati njaga pikiran lan polahe dhewe. Kita uga dikandhani yen budhaya iki kurang becik amarga ngajari awake dhewe nyolong duwene wong liya. Awake dhewe uga ora kena golek masalah sing aneh-aneh sing kira-kira kurang becik dilakoni. Awake dhewe kudu nambah iman lan percaya marang Gusti yen kabeh wis diatur.
  4. 4. Rap Pariwara Basa Jawa Kepiye Bel mlebu sekolah marake kesel Opo meneh sing mulang marai mangkel Buku – buku ning meja ketok okeh lan kandel-kandel Ra marai bocah niat malah marake anyel Ngelak ngelu ngelih ra penak rasane Nambahke keselmumet rasane Kaya lara ndase Matane garik sak larik Reff : Jarene muride kudu nggateke gurune Jarene muride kudu nggateke gurune Jarene muride kudu nggateke gurune Jarene muride kudu nggateke gurune Yen diwulang ora tau gateke pelajaran Gawene mung ganggu kancane sing sinau tenanan Tangane gerayangan sikile petakilan Kancane mung iso mbatin wong edan Wis sing mulang ora penak Kuncine yo ngarang dewe Yen ndikte sakpenake nyeneni yo sakarepe Ra mudeng yen muride wis anyel Reff Rap Pariwara Basa Jawa 2 : Kepiye Lagu kasebut kalebu pariwara layanan masyarakat amarga ora golek bathi. Paedah : Lagu iki nyritakake bab kagiyatan sing biasane dilakoni bocah-bocah ing sekolahan. Bocahbocah biasane ora karep yen mlebu sekolah, sadurunge wis males sik. Ditambah maneh yen gurune esuk-esuk wis nesu lan ketok galak. Nanging, sak kepiye gurune lan sanajan abot sekolahe, muridmurid kudu nglakoni kanthi seneng lan tenanan. Bocah-bocah tetep kudu ngajeni gurune, nggatekake gurune, lan nggarap tugase kanthi tenanan. Gurune uga kudu siyap karo muride supaya kahanan ing sekolah bisa nyenengake lan tertib.
  5. 5. Rap Pariwara Basa Jawa Penek Jambe Wingenane nggone pak lurah duwe gawe nyunatke anake sing cilik dewe nganakne pesto diragati gedhe seko nanggap wayang golek tekan penek jambe mbeleh sapine dinggo syukuran dinggo nambah ragate, ngedol panenan dasare wong sugih, opo wae iso angger ono duwit, kabeh lawang mengo ceritane, pestane, kabare, tekan ndeso tonggo jarene sing paling rame do nonton penek jambe nganti saking senenge do lali awit sore Reff Nonton penek jambe seneng jarene ning nggone pak lurah sing nyunatke anake melu penek jambe akeh hadiahe sopo sing entuk mesti seneng rasane penek jembe, do ngerti dewe tontonan sing nyenengke yo kanggo sing ndelok yo sing mainke angel munggahe lunyu kayune yen tekan nduwur seneng banget rasane kudu wong akeh supoyo iso munggah rabakal iso yen mung dewe le munggah wong akeh wae mlorote bola bali opo meneh dewean malah koyo wong edan le penek jambe mulaine wis awan akeh sing melu cacahe we las-lasan do nglumpuk ninglapangan sing wis diresiki disiapke ket wingi Reff Menek wit jambe angel munggahe punji-punjinan dinggo pancikan kesel awake
  6. 6. regu ndisik dewe cacahe wong pitu urut jejer seko sing lemu tekan sing kuru regu liyane do nunggu pengin lek melu, lek maju, kesusu regu pisanan munggahe cepet tenan sing ndelok keplok, mbengok, rame tenan durung ono limang menit wis tekan nduwur njumuki hadiah sing cacahe pitu likur regu liyane ndangak ro kukur-kukur gumun karo sing ning nduwur bajigur! hadiahe werno-werno regu sing menang, do pesto sing ndelok melu rame surak-surak senenge Reff Rap Pariwara Basa Jawa 3 : Penek Jambe Lagu iki uga kalebu pariwara layanan masyarakat amarga ora golek bathi saka lagu kuwi. Lagu iki nyritakake bab salah siji budaya ing Jawa, yaiku penek jambe. Biasane penek jambe dianakake yen ana kagiyatan-kagiyatan penting kaya sunatan, pitulasan, lan liya-liyane. Lagu iki duwe paedah kanggo kita yaiku supaya awake dhewe nguri-uri budaya iki lan ora ditinggalake wae. Penek jambe iku nyenengake, eman-eman yen putu-putune awake dhewe suk mben ora ngerti bab budaya iki. Budaya iki uga nglatih awake dhewe supaya bisa kerja bakti lan ora mentingke awake dhewe.
  7. 7. PARIWARA Pariwara yaiku katrangan migunakake media kanggo martakake bab wigati marang warga masyarakat lan duwe ancas tartamtu kanthi tetembungan kang mentes, padhet, ringkes, lan narik kawigaten. Pariwara miturut isine diperang dadi telu, yaiku : a. Pariwara layanan masyarakat Yaiku pariwara kang ora mbutuhake bathi, bakune paring pawarta kanggo warga saka pamarentah marang warga utawa saka warga marang warga, tuladhane pariwara KB, puskesmas, wong ilang, lsp. b. Pariwara niaga Yaiku katrangan kang isine nawakake barang dagangan kanthi ancas golek bathi, tuladhane pariwara obat, papan pomahan, motor, lsp. c. Pariwara lowongan pedamelan Yaiku katrangan babagan kabutuhan perusahaan / instansi kang butuh pegawe anyar. Ing kliping punika, wonten maneka warna tuladha pariwara-pariwara yaiku niaga, layanan masyarakat, uga lowongan pedamelan. Nanging kawula nyuwun pangapunten manawi tuladha saking lowongan padamelan boten pati sae

×