Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elektronikus médiumok és tananyagok (L(N)MP_PD110G2)            Készítette: Valcsák LászlóKonnektivista kurzus...
http://www.facebook.com/  https://picasaweb.google.com/home  https://mail.google.com  www.google.co.huTanulói szemlélte...
B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök,        szemléltetés, számonké...
Idő         Tartalom                     Az órai tevékenység                 ...
Idő          Tartalom                     Az órai tevékenység               ...
Idő          Tartalom                      Az órai tevékenység               ...
Idő         Tartalom                    Az órai tevékenység                  ...
Idő         Tartalom                    Az órai tevékenység                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Halozati oravazlat

467 views

Published on

Elektronikus médiumok és tananyagok (konnektivista) kurzus beadandó feladata

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Halozati oravazlat

 1. 1. Elektronikus médiumok és tananyagok (L(N)MP_PD110G2) Készítette: Valcsák LászlóKonnektivista kurzus IKT SZITOSZDr. Forgó Sándor 2012. Hálózatalapú óravázlat A) Óravázlat fejrésze I. ALAPADATOKIskola típusa: 8 évfolyamos gimnáziumOsztály: 7.Óra helye a tantervben:7-8.(dupla óra)Tantárgy:InformatikaTéma, témakör:Az elektronikus levelezés használata, eszközei és szabályaiÓra típusa: vegyes (a meglevő ismeretek rendszerezése és kiegészítése, új ismeretek feldolgozása éskészségek fejlesztése)Elsajátítandó fogalmak jegyzéke:e-mail,e-mail cím szerkezete, azonosító, postafiók, levelezőkiszolgáló, protokollok, címzett, tárgy, másolat, titkos másolat, melléklet, spam, netikett. II. FEJLESZTÉSI CÉLOKAz ismeretek, ismeretkörök tudása: a tanulók ismerjék meg az elektronikus levélküldés folyamatát,alapvető eszközeit ás a levélírás szabályait.A képességek, készségek: legyenek képesek meglevő vagy most létrehozott postafiókjukat használnilevelek küldésekor és fogadásakor. Tudjanak mellékletet csatolni a levélhez.Tudják a spam levelek ellen megfelelő védelmet biztosítani.Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: levelek írásakor tudatosan használják a netikett szabályait.Nyilvános megnyilvánulás közben legyenek figyelemmel személyes adataik és intim szférájukvédelmére. III. MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁKHagyományos osztálytermi módszerek: egyéni megfigyelés, gyűjtőmunka,értelmezés, tanárimagyarázat, egyéni vélemények, csoportmunkaA számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek:probléma- és felfedező tanulás, közösen alehetséges levelező szolgáltatók megtalálása, Postafiók létrehozásnak (regisztráció, bejelentkezés, jelszóhasználat) folyamatában közös tevékenység.Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: 1. Közösségi terek használata (Gmail, Google, Googlegroups, Facebook, Wikipedia). 2. Közösségi tartalomfejlesztés (Picassa, Slideshare, GoogleDrive). 3. Tartalom aggregálás (megjelenés a létrehozott levélben). 4. Internet, iskolai hálózat és számítógépek használata.Tanári inspiráció alapján a tanulók megfelelő aktivitása, a tevékenységorientált feladatok során, azinterneten megtalált információk szintézise. IV. FORRÁSOK ESZKÖZÖKHagyományos források: papíron elkészített és sokszorosított feladatok.(csak vésztartalékként)Digitális források: online weblapok, esetleg digitális táblához készített feladatok.Tantermi eszközök: digitális tábla, projektor, hálózatba kötött számítógépek, internet eléréssel. (Mindentanuló részére külön gép van biztosítva).Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: https://drive.google.com https://www.youtube.com 1
 2. 2. http://www.facebook.com/ https://picasaweb.google.com/home https://mail.google.com www.google.co.huTanulói szemléltető eszközök: böngészők, kereső eszközök, web alapú postafiókok.Tanári szemléltetőeszközök: létező postafiókok felhasználói felülete, GoogleDrive, Picasa Web felülete. V. FELHASZNÁLT IRODALOMHagyományos, papíralapú: Informatika tankönyv 7. osztály (Mozaik kiadó)- Ez képezi az óránfeldolgozott tananyag szakmai alapját, a gyerekeknek nincs saját tankönyvük, de a tanterembenmegtalálhatók, kölcsönözhetők.Elektronikus (offline, online):Netikett, Google kereső, Youtube 2
 3. 3. B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekinetetl a hálózatalapú módszerek alkalmazásáraIdő Tartalom Az órai tevékenység módszerei, tevékenységi adat, név, Gondolatmenet, részfeladat, formái fogalom, eszközei szemléltetései módszertani szakaszok (tantermi, jelenség offline, online)0,5 JELENTÉS1 I. MOTIVÁCIÓ Az elmúlt órákon megismerkedtünk a Hálózat, Tanteremben Projektor, Kezdőképer- legfontosabb hálózati eszközökkel, a szolgálta- rendszerezés kívetítés nyőn a Gmail-es hálózatok típusaival. tások frontális felület kívetítve Ma ez egyik, általatok is igen kedvelt e-mail fiók, tevékenység- és legismertebb hálózati ben szolgáltatással foglalkozunk. ehhez egy előzetes felmérést végzek el. Van-e köztetek olyan, akinek nincs saját e-mail fiókja? (várhatóan ilyen nem lesz.)2 II. KORÁBBI ISMERETEK ÁTTEKINTÉSE Mivel kell rendelkeznünk ahhoz, Internet Frontális hogy megnyissuk e-mail osztály- fiókunkat? munka, (internet elérés) kérdések, válaszok Hogyan csatlakozik a Hálózati Asszociatív Projektor, Áttekintő ábra számítógépünk a hálózathoz? eszközök, kérdések, kívetítés kivetítve v. a (vezetékkel v. vezeték nélkül, router kiszolgá- csoportosítás táblára majd névszerver,kiszolgálók stb.) lók, felrajzolva szerverek Mi biztosítja az internet elérést? Szolgál- (internet előfizetés, szolgáltató stb) tatónál előfizetés Mi azonosítja egyértelműen Hálózati Projektor, számítógépünket a hálózaton? kártya, kívetítés Az IP és MAC (IP cím vagy a jobbak emlékezni IP cím, címek fognak a MAC címre is, ezek MAC, felfedéséhez egyedisége.) egyedi szükséges azonosító. műveletek kivetítése III. ÚJ ISMERETEK FELDOLGOZÁSA3 PROBLÉMAFELVETÉS 3
 4. 4. Idő Tartalom Az órai tevékenység módszerei, tevékenységi adat, név, Gondolatmenet, részfeladat, formái fogalom, eszközei szemléltetései módszertani szakaszok (tantermi, jelenség offline, online) Milyen részekből áll valós e-mail E-mail Részekre Tábla Táblára felírva cím? azonosító, bontás, valós e-mail (azonosító, szolgáltató neve és a kettőt Abakusz elemzés címek elválasztó ún. abakusz jel). (@) Hogyan választunk azonosítót? Tanári Tábla A „tabu” Milyen hosszú legyen? bemutatás. karakterek Bemutatok néhány egyedi azonosítót! Kérdések. felírása a táblára Gyűjtőmun- Melyiket nem lehet használni és ka. miért? Értékelés, (vannak ún. tabu karakterek, nem lehet (önértékelés) használni ékezetes betűketsem).4 KORÁBBI ISMERETEK AKTÍVI- ZÁLÁSA Hogyan tudunk bejelentkezni az Iskolai Bejelentke- Számítógépen iskolai hálózatba? hálózat, zés az iskolai (azonosító+jelszó) tartomány hálózatba. A tanulók bejelentkeznek saját (domain) azonosítójukkal és a hozzátartozó profil Tanulók jelszóval az iskolai tartományba. egyéni online tevékenysége Mitől lesz biztonságos egy jelszó? Erős jelszó, Közösségi www.youtu Számítógépen Nézzünk meg egy filmet, ahol jelszó oldalak be.com internet - pontosan egy volt hacker ad hossza online böngésző tanácsokat! használata használatával, http://www.youtube.com/watch?v=M9 Frontális filmlejátszás sb06aXUAk osztály- A megtekintés után megbeszéljük a munka jelszóval kapcsolatos tanácsokat Megbeszélés (Ne kötődjön személyünkhöz, hobbinkhoz stb., kezeljük titkosan)7 ÚJ ISMERETEK FELDOLGOZÁSA Jelszavunk érvényességére is Jelszó Internet www.googl Számítógépen ügyelnünk kell! hossza, online e.co.hu internet - Milyen gyakran változtassuk erős jelszó, használata. böngésző meg jelszavunkat? jelszó Keressés az használatával Milyen hosszú legyen érvényes- interneten. jelszavunk? ségi Online időtartama tevékenység: Feladat: Ezzel kapcsolatasan levél tárgya levélírás keressetek információkat az interneten, majd véleményeteket 4
 5. 5. Idő Tartalom Az órai tevékenység módszerei, tevékenységi adat, név, Gondolatmenet, részfeladat, formái fogalom, eszközei szemléltetései módszertani szakaszok (tantermi, jelenség offline, online) írjátok meg egy e-mailben az admin@misulink.hu címre! A levél tárgya a biztonságos jelszó legyen! A levelek beérkezése után Bizton- Frontális megbeszéljük a biztonságos jelszó ságos, erős osztály- kritériumait. jelszó munka (min. 8 karakter, nagybetűket, kritériuma tanári kisbetűket és számjegyeket is karakterek, kérdések, tartalmazzon és kéthavonta számjegyek egyéni változtassuk meg) és azokat akik válaszok, legjobban megközelítették ezeket a értékelés kritériumokat megdícsérem.10 Hozzunk létre új postafiókot! E-mail, Előzetes http://www. Számítógépen Ehhez nézzünk meg egy videót: postafiók megbeszélés youtube.co internet - http://www.youtube.com/watch?v=O ügyfél, után, m böngésző MQBKDv3J_4 megadott használatával profil, lépéseket www.gmail Feladat: Egy Gmailes postafiók jelszó, követve .com létrehozása A videó nézésével téma, (minta után) folyamatosan lépésről-lépésre, egyéni a feladat megfelelő azonosítóval és jelszóval. beállítások. végrehajtása (Itt az azonosítóra vonatkozó konvenció a következő: ega.7c.név) E6 ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS Használjuk új postafiókunkat! Melléklet Áttekintés www.gmail Számítógépen Feladat:Jelentkezz be új csatolás, (rendszere- .com internet - postafiókodba! Rövid áttekintést küldés zés), Hálózati böngésző követően írj egy levelet a egyéni meghajtó használatával postmester.ega@gmail.com címre! A munka, Számítógép Számítógépen levélben írd le nevedet, osztályodat!A online offline található fájl FORRÁS meghajtón található a eszköz üzemű webnevek.doc nevű fájl, ebben vannak használatával lemeze a mai órán használt weboldalak linkjei. Ezt a fájlt mellékeld a levélhez!10 ÚJ ISMERETEK FELDOLGOZÁSA A levelek beérkezése utána feladók Csoport, Önálló https://docs Számítógépen bekerülnek egy csoportba, majd a Google tevékenysé- .google.co internet - csoport tagjai egy link segítségével Drive, gek, m böngésző hozzáférést kapnak egy Google Drive Link kompetencia Tanulói használatával dokumentumhoz. Ezt a linket szinten füzet válaszként visszaküldöm! történő (Erre a szünet add lehetőséget.) alkalmazása: (levél Sikeresen megkaptam új megnyitása, 5
 6. 6. Idő Tartalom Az órai tevékenység módszerei, tevékenységi adat, név, Gondolatmenet, részfeladat, formái fogalom, eszközei szemléltetései módszertani szakaszok (tantermi, jelenség offline, online) postafióktokből a levelet! Már megosztás válaszoltam is rá! elérése, Feladat: A válaszlevélben egy megtekintés, GoogleDrive dokumentum linkjét feladat küldtem meg! A dokumentum megoldás). megnyitása után tanulmányozzátok át Online a tartalmát! A dokumentumban a tartalmak levelező kiszolgálókról és a használata, protokollokról olvashatsz! feldolgozás, (A feldolgozás önállóan történik). lényeg- kiemelés. jegyzetelés, kivonat készítése4 RÉSZÖSSZEFOGLALÁS Feladat:A fentiek ismeretében töltsd ki kiszolgáló, Információ- https://docs Számítógépen a GoogleDrive tesztet, melyet itt protokoll, szerzés .google.co internet - találsz: SMTP, (online). m böngésző https://docs.google.com/spreadsheet/gf Online teszt használatával POP3, orm?key=0Au15LtkgdXQSdG0xTnR kitöltése Tesztfeladatok CdFZpSVNfRjVhbkMzaUJNSWc&hl port egyénileg. =hu Egyéni (ön) Gyors, egyéni értékelés értékelés, (Helyes válaszok: 1. POP3; 2. 25; 3. tanári Biztonságos). megerősítés, Jó válaszokért Internet jutalom percek1 ÚJ ISMERETEK FELDOLGOZÁSA9 Az elektronikus levelezésnek is Netikett Online https://docs Számítógépen vannak szabályai! Megosztottam levelezés tevékenység: .google.co internet - veletek egy GoogleDrive szabályai interneten m böngésző1 Az órákon bevett gyakorlat, hogy a jó válaszokért bónusz perceket lehet kapni, melyek időközönként (pl. az órákvégén) szörfözéssel tölthetők el. 6
 7. 7. Idő Tartalom Az órai tevékenység módszerei, tevékenységi adat, név, Gondolatmenet, részfeladat, formái fogalom, eszközei szemléltetései módszertani szakaszok (tantermi, jelenség offline, online) dokumentumot, ahol ezek a megosztott megoszott füzet, használatával szabályokat –ezt nevezik találóan dokumen- dokumnetum űrlap NETIKETTnek is - gyűjtöttem egybe. tumhoz elérése, összesítő hozzáférés megnyitása, (online) Feladat: A sok-sok szabályból több kivetítése jelöljétek be a betartható szabályokat! felhasználó A feladat itt érhető el: egyidejű https://docs.google.com/spreadsheet/gf munkája. orm?key=0Au15LtkgdXQSdHY3TUd A megoldá- zT2l4Zy1WZ2VnYlo4RzNwTFE&hl= sok közös hu értékelése, a A feladatot az űrlap kivetítésével többségi értékeljük. véleményé elfogadásá- val (offline).12 Most, hogy megismertükSpam, Frontális helyi Kívetítővel a levelezésünk”technikai hátterét”, és adatlopás, osztálymun- számítógép kezelői felület szabályait, vegyünk számba a káros vírusok, ka, tárhelye szemléltetése hatásokat is. probléma (offline) fájlok Milyen veszélyeket rejt csatolása, megoldás, ismeretlen feladótól érkező levél lehetőségek képek megnyitása? feltöltése, megvitatása. https://pica (spam, adathalászat, vírusveszély) saweb.goog megosztási Közösségi le.com Gyakran a túl nagy méretű levelek is lehetőségek tárhelyek (nyilvános, használata. gondot okznak. baráti kör Nyilvánosság Nincs más lehetőségünk, csak stb), gyakorlása: képeket küldeni egymásnak e- kommente- képek mail melékletként? lés. kommente- (igen, megosztással) lése Megosztáshoz használhatjuk a Gmail fiókhoz kapott Picasa Web-et is! Tanulói Tekintsük át ezt a felületet! munkák https://picasaweb.google.com közös értékelése A felhasználói felület fontosabb (offline) funkcióinak megmutatása. Feladat: Keressünk az évszakhoz megfelelő képeket a keresővel, majd lementés után töltsük fel ezeket a megosztási helyre! A tanulók letöltenek pár képet a merevlemezre, majd léttrehoznak egy mappát a Picasán és feltöltik azokat 7
 8. 8. Idő Tartalom Az órai tevékenység módszerei, tevékenységi adat, név, Gondolatmenet, részfeladat, formái fogalom, eszközei szemléltetései módszertani szakaszok (tantermi, jelenség offline, online) ebbe a mappába. A mappa megosztása legyen nyilvános!8 A feladat végrehajtása után bemutatom néhány tanuló munkáját és rögzítjük a Picasa Web használatának módját. IV. ÖSSZEGZÉS6 A mai alkalommal felfrissítettük Személyes Online http://www. Számítógépen levelezési ismerteinket, szokásainkat. adataink módban facebook.c internet - Befejezésül még egy feladat. védelme. közösségi om/ böngésző Feladat: Arra kérem a tanulókat, hogy Intim oldalon használatával az órán tanultakról és benyomásaikról szféra. hozzászólás Offline írjanak egy rövid bejegyzést Hozzászó- A másik módban FaceBook oldalukra vagy ennek lás ember feljegyzés hiányában írják le röviden egy fájlba Közösségi tiszteletére készítése a és mentsék el saját mappájukba! oldal nevelés számítógép Legyünk arra figyelemmel, hogy haszná- saját bejegyzésüket sokan olvashatják, latának mappájába ígytartsák szem előtt a nyilvánosság elvei alapvető szabályait! Kölcsönös Melyek ezeka szabályok? bizalom. (személyiségi jogok védelme, ne sértsünk meg másokat emberi mivoltukban stb).5 V. ÉRTÉKELÉS, Közösségi és DÍCSÉRETEK AZ ÓRA egyéni LEZÁRÁSA értékelés, dícséret 8

×