Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stichting Draagt Elkanders Lasten opgeheven

Onlangs heeft het bestuur van Stichting Draagt Elkanders Lasten besloten haar activiteiten te staken. De stichting is in 1919 opgericht om gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. In een brief heeft secretaris Pieter de Vente van Vakcentrale CNV de donateurs bedankt voor de bijdragen die geschonken zijn om de doelstelling van de stichting te bereiken. Donaties aan het CNV worden nu aangewend voor CNV Internationaal, dat zich inzet voor vakbondswerk in ontwikkelingslanden.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stichting Draagt Elkanders Lasten opgeheven

  1. 1. Stichting Draagt Elkanders Lasten STUKNUMMER DEL14-001 ARCHIEFKENMERK PLAATS VAN Utrecht 1/2 DATUM ONS KENMERK 25 augustus 2015 AANWEZIG AFWEZIG MK Aan de donateurs van Stichting Draagt Elkanders Lasten, Op 18 augustus van het vorig jaar is in de bestuursvergadering van Stichting Draagt Elkanders Lasten (hierna: de Stichting) het besluit genomen om de activiteiten van de Stichting te beëindigen. De Stichting de rechtsopvolger is van de vereniging Algemeen Sociaal Fonds ter bevordering van de volksgezondheid “Draagt Elkanders Lasten” die werd opgericht op 1 juli 1919 en onderdeel uitmaakte van het CNV. De Stichting had tot doel om de volksgezondheid in het algemeen en in het bijzonder de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor een ieder toegankelijk te maken. Het bestuur van de Stichting heeft geconcludeerd dat dit doel intussen bereikt is en heeft de middelen van de Stichting aangewend om de overgang van de rechtshulpactiviteiten van het CNV (Stichting Rechtshulp en de Onderlinge Verzekerings Maatschappij CNV U.A.) naar Centraal Beheer Achmea mogelijk te maken. Als oud-bestuurder van de Stichting en vanuit mijn functie als Algemeen Secretaris Penningmeester van de CNV Vakcentrale, wil ik u van harte danken voor de jarenlange financiële steun die wij van u hebben mogen ontvangen. Zonder uw bijdragen was het niet mogelijk geweest voor de Stichting om haar doel te bereiken. Mocht u het werk van het CNV in financiële zin blijven steunen, dan zullen wij uw donaties aanwenden voor het werk dat Stichting CNV Internationaal doet om het vakbondswerk in een aantal ontwikkelingslanden te versterken. drs. P. de Vente MMO Algemeen Secretaris Penningmeester Bestuur Stg. Draagt Elkanders Lasten

×