Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gebruikt u                     chemicaliën?                     Gebruik ze dan vei...
WAT MOET UW BEDRIJF DOEN?               WAT ZIJN DE VIJF OPTIES VOOR UW                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gebruik chemicaliën veilig


Gebruikt u chemicaliën? Gebruik ze dan veilig!

WAT WERKNEMERS MOETEN WETEN EN DOEN

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gebruik chemicaliën veilig

 1. 1. Gebruikt u chemicaliën? Gebruik ze dan veilig!VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN ENBLOOTSTELLINGSSCENARIOSWAT WERKNEMERS MOETEN WETEN EN DOENAls uw bedrijf gevaarlijke stoffen WAAROM MOET U ACTIE ONDERNEMEN?gebruikt die in het kader van Het is belangrijk voor uw gezondheid. Als uwREACH zijn geregistreerd, komt bedrijf REACH niet naleeft, kan het groteu binnenkort nieuwe, gevolgen voor u hebben omdat u de chemische stoffen misschien niet veilig gebruikt.uitgebreideveiligheidsinformatiebladen WAT KUNT U DOEN?tegen. Dit is een van debelangrijkste vernieuwingen van Laat deze folder aan uw werkgever zien zodat hij weet wat er gedaan moet worden als hijREACH om ervoor te zorgen dat uitgebreide veiligheidsinformatiebladenu en andere werknemers deze ontvangt. Omdat u in uw bedrijf wordtstoffen veilig kunnen gebruiken. blootgesteld aan chemische stoffen, bent u op de juiste plek om uw werkgever te helpen zijn wettelijke plichten te vervullen.WAT IS ER NIEUW AAN DE UITGEBREIDEVEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN? Zorg ervoor dat u en andere werknemers in uw bedrijf de maatregelen uit de uitgebreideDe uitgebreide veiligheidsinformatiebladen veiligheidsinformatiebladen begrijpen enhebben een bijlage met blootstellingsscenario’s. toepassen. Als u daar problemen bij ondervindt,Blootstellingsscenario’s bevatten praktische vraag uw werkgever dan om training. Dit is eenadviezen over de omstandigheden waaronder verplichting op grond van de wet op dede chemische stoffen veilig kunnen worden bescherming van werknemers.gebruikt, zoals de nodige maatregelen voorrisicobeheer en afvalverwijdering. Dezeinformatie komt uit dechemischeveiligheidsbeoordeling die in hetkader van REACH is uitgevoerd voor allegebruiksvormen in de levenscyclus van de stof.HOE ZIJN DE NIEUWE REGELS NUTTIGVOOR U?De nieuwe regels helpen uw gezondheid en hetmilieu te beschermen. De extra informatie in deblootstellingsscenario’s kan worden gebruikt omhet veilig gebruik van chemische stoffen tebevorderen, de blootstelling aan gevaarlijkestoffen te verminderen en beroepsziekten tevermijden. De nieuwe regels die door REACHzijn ingevoerd, vullen de bestaandearbowetgeving aan. © EU-OSHA/Simona Palijanskaite
 2. 2. WAT MOET UW BEDRIJF DOEN? WAT ZIJN DE VIJF OPTIES VOOR UW BEDRIJF?Als uw bedrijf een uitgebreidveiligheidsinformatieblad ontvangt, moet uw Optie 1: Vraag de leverancier uw gebruikwerkgever enkele stappen nemen. Zorg dat uw op te nemen in zijnveiligheidsmanager hiervan op de hoogte is. veiligheidsinformatieblad Hij moet uw bedrijf dan voorzien van eenStap 1: Controleer of de gebruiksvormen die herzien blootstellingsscenario voor uw gebruik.uw bedrijf met de stof hanteert, worden Uw werkgever moet de leverancier voldoendebehandeld in rubriek 1.2 van het informatie geven over uw gebruiksvormen enveiligheidsinformatieblad en in het de gebruiksomstandigheden zodat deblootstellingsscenario. leverancier de beoordeling kan maken.Stap 2: Als uw gebruiksvormen worden Optie 2: Pas de werkzaamheden van uwbehandeld, vergelijk dan de voorwaarden bedrijf aan aan de gebruiksomstandighedenvoor veilig gebruik, beschreven in het zoals beschreven in de blootstellingsscenarios.blootstellingsscenario, met de feitelijke Dit kan als volgt:gebruiksomstandigheden in uw bedrijf. • toepassen van de voorgeschrevenAls er iets in stap 1 of 2 niet klopt, dan voorwaarden voor veilig gebruik,moet uw bedrijf actie ondernemen dooreen van deze vijf opties te kiezen • aanpassen van de samenstelling of het ontwerp van uw product en • aanbevelen van de desbetreffendeWAAR KAN IK MEER INFORMATIE EN voorwaarden voor veilig gebruik aan uwONDERSTEUNING VINDEN? klanten.ETUC biedt specialistische REACH-webpaginas: Optie 3: Zoek een andere leverancierhttp://www.etuc.org/r/830 die u een blootstellingsscenario kan leveren dat uw gebruik en voorwaarden voor veilig gebruikECHA levert richtsnoeren, IT-tools en behandelt.handleidingen:http://echa.europa.eu/downstream, evenals Optie 4: Zoek een alternatieve technischegegevens over alle geregistreerde stoffen: oplossing en stop het gebruik van dehttp://echa.europa.eu/registered-substances betreffende stof.Nationale REACH-helpdesks bieden praktischadvies in plaatselijke talen: Optie 5: Voer eenhttp://www.echa.europa.eu/nationalhelp/ chemischeveiligheidsbeoordeling uit Controleer eerst of er een vrijstelling geldt. ZoEU-OSHA levert informatie over de beheersing van niet, dan moet uw bedrijf zijn eigende risicos van het gebruik van gevaarlijke stoffen chemischeveiligheidsrapport opstellen voorop het werk: http://osha.europa.eu/topics/ds gebruiksvormen en voorwaarden voor veilig gebruik. Uw bedrijf moet hetHet door de EU gefinancierde Substitution Support chemischeveiligheidsrapport actueel enportal is een bron van informatie over alternatieve beschikbaar houden voor inspectie op verzoekstoffen en technologieën: http://subsport.eu van de nationale autoriteiten.

×