Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
67e verslag CNVJaarverslag 2010          67e verslag CNV		                    1
67e verslag CNV		2
Het mission statement van het CNV luidt als volgt:Belangen behartigen als roeping en taakHet Christelijk Nationaal Vakverb...
Inleiding  Het CNV beleefde in 2010 wederom een opmerkelijk   In de aanloop naar 2011 werd de werkorganisatie van  ...
Kort voor de zomer werd door sociale partners       Er is in het verslagjaar door zeer velen hard gewerkteen Pensioe...
Inhoudsopgave  1.	 Het jaar in vogelvlucht		      8  4.	 Dienstencentrum			          38        ...
5.	 Vereniging				            52	  5.1. Rechtsvorm en doel		       52	  5.2. Algemeen en Dagelijks Bes...
Het jaar in vogelvlucht  11 januari 2010                     een toekomstbestendig stelsel van aanvu...
20 februari 2010                          Het CNV betreurt de val van het kabinet, omdat de   ...
misch herstel daardoor niet belemmerd wordt.       en sociale innovatie. Daarmee moeten we ons geld   Het CNV wil...
10 mei 2010De Algemene Vergadering kiest Jaap Smit tot voor-zitter en Pieter de Vente tot secretaris-penning-meester van h...
helpen, maar we zijn er nog niet. Alle maatregelen   komst goed op elkaar blijven aansluiten. Dit akkoord   die de eco...
vertrek van Paas als Verbondsvoorzitter trad VanBoggelen op als waarnemend voorzitter en in diehoedanigheid speelde hij ee...
fondsen enorm last hadden van de bankencrisis heb-   Zij willen echter wel het einde van hun loopbaan zelf   ben pensi...
kan noodzakelijk worden om in te grijpen,” zegt CNV-voorzitter Jaap Smit.Minister Donner wil de mogelijkheid creëren dat b...
20 september 2010                   mensen met lagere inkomens. Gezinnen die de   In zijn concept-arb...
Het CNV wil een innovatief arbeidsmarktbeleid,      zadeld mogen worden met hoge schuldenlasten enwaarbij geëxperime...
10 november 2010                    voeren van een Social Media Protocol, valt onder het   Afgelopen...
67e verslag CNV		          19
2. Bestuurscentrum                   besproken worden: nieuwe pensioencontracten,           ...
vatting gedeelteijk arbeidsgeschikten (WGA), baan-           mobiliteit en dekking partnerpensioen, schrappenSL...
is er gewerkt aan de rapportage door de commissie   gens de resultaten vast in een eigen CNV-manifest.   Internationa...
ILO, PERC, EZA, raadgevende comités, Raad WSBVC,overleg Europarlementariërs en de InternationalTrade Union Confederation (...
AIDS bestrijding, globalisatie, werknemersrechten,   Andere activiteiten van Beleid waren het geven van   rol verenigd...
is de afdeling betrokken geweest bij het maken van    www.veiligengezondwerken.nl gevuld met informatiepowerpointpresen...
2.2	 Communicatie                    2.2.1	Intranet en internet                    ...
de bondsbladen geplaatst. De eindredactie van de      uit verschillende cadeaubonnen: vanaf novemberSeniorenkrant voo...
In 2010 zijn twee rapportages voor de ACP opgele-  •	 Stimuleren gebruik niet-ledenonderzoek / DVD    verd. Daarnaast...
•	 Diverse onderzoeken	 In 2010 heeft de afdeling ook aan een aantal extra verzoeken kunnen voldoen. Zo heeft de afdeling...
3. CNV Internationaal                  3.1	 CNV programma Sterke 		                   ...
op hun werkplek van vòòr het arbeidsconflict. Een     moeten blijven, anders lopen dit soort zaken vast.aantal werkne...
# Training                       Federatie IDEA (informele economie)   Door training van 175 vakb...
zijn de autoriteiten zich meer bewust van de rechtenvan de werkers in de formele economie. Dankzij depubliciteit bij diver...
2. 	 Zuid-Zuid uitwisseling met SBSI (Indonesië)    (textielbond) op bezoek geweest bij VLISCO (tex-   De stand van z...
3.2	 CNV programma Lobby en 	              3.3	 CNV programma Draagvlak-		  Beleid            ...
de overheid en de werkgevers instemden met een     Halverwege 2010 ging de nieuwe website van CNV   kleine verhoging...
Tot slotOok in 2010 was internationale solidariteit een be-langrijk werkterrein voor het CNV. Daarbij besteed-den wij veel...
4. Dienstencentrum   4.1	 CNV Ledenservice   	   4.1.1	CNV Opleiding en Training   CNV Opleiding en Training is sc...
Daarnaast biedt CNV Opleiding en Training een be-   Eind 2010 is CNV Vertrouwenspersonen gevraagdperkt bondsbreed schol...
Ieder jaar worden de 1000 vrijwilligers speciaal op-   geleid om de kwaliteit hoog te houden. Nieuw was   het thema ‘v...
4.1.4	CNV 65plus en ODP                 4.1.5	CNV JubilarissenTweemaal per jaar wordt een seniorenkrant ge...
4.1.6	HRM vrijwilligers                                                  ...
4.1.8	Feestelijke bijeenkomst                tieve keuze worden gemaakt of en in welke vorm hetJaarlijks or...
4.2	 CNV Rechtshulp                   schrijven aan de wijziging van de verzekeringsvoor-        ...
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Cnv jaarverslag 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cnv jaarverslag 2010

Het CNV beleefde in 2010 wederom een opmerkelijk jaar. CNV Vakmensen ontstond na een fusie tussen de CNV BedrijvenBond en CNV Hout & Bouw. Op de Tiberdreef in Utrecht werd druk verbouwd en verhuisd om dit ook qua huisvesting mogelijk te maken, maar het meest opvallende was toch wel het aantreden van een volledig nieuw dagelijks bestuur van de Vakcentrale.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cnv jaarverslag 2010

 1. 1. 67e verslag CNVJaarverslag 2010 67e verslag CNV 1
 2. 2. 67e verslag CNV 2
 3. 3. Het mission statement van het CNV luidt als volgt:Belangen behartigen als roeping en taakHet Christelijk Nationaal Vakverbond heeft als taak de Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensenbelangen van mensen te behartigen op het gebied van zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaam-werk en inkomen. Met een open, deskundige en per- heid een centraal begrip is. Medewerkers, vrijwilligerssoonlijk betrokken stijl werken wij primair voor CNV- en leden van het CNV wenden hun talenten aan om dezeleden. idealen om te zetten in diensten op maat, aansprekende producten en opvallende acties. Om dit te bereikenHet CNV vindt inspiratie in het christelijk sociaal den- voert het CNV een permanente dialoog met de leden,ken, dat zijn wortels heeft in het evangelie. Van daaruit de samenleving en internationale organisaties op hetgeloven wij dat ieder mens als streven en doel heeft om gebied van mens en werk.‘tot bestemming te komen’. In onze prestatiegerichteen steeds complexere samenleving wil het CNV hieraan Het CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven.bijdragen door mensen weerbaar en wendbaar te ma- Voor iedereen die zich inzet voor het CNV willen wij eenken bij het verrichten van werk. Dit zowel op materieel inspirerende en uitdagende omgeving vormen waarinals immaterieel gebied. ieder zijn talenten kan ontwikkelen. 67e verslag CNV 3
 4. 4. Inleiding Het CNV beleefde in 2010 wederom een opmerkelijk In de aanloop naar 2011 werd de werkorganisatie van jaar. CNV Vakmensen ontstond na een fusie tussen de vakcentrale gestroomlijnd zodat de uitgaven in de de CNV BedrijvenBond en CNV Hout & Bouw. Op pas gingen lopen met de inkomsten. de Tiberdreef in Utrecht werd druk verbouwd en Niet alleen intern waren het bijzondere tijden. verhuisd om dit ook qua huisvesting mogelijk te Ook in de wereld buiten het CNV traden behoorlijke maken, maar het meest opvallende was toch wel het veranderingen op. In februari viel het kabinet- aantreden van een volledig nieuw dagelijks bestuur Balkenende. Die val leidde tot vervroegde van de Vakcentrale. De waarnemend voorzitter, verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. Bert van Boggelen nam, als laatste van het vorige Een minderheidskabinet bestaande uit VVD en CDA bestuur, afscheid, Jaap Smit en Pieter de Vente met zogenoemde gedoogsteun van de PVV. Het maakten hun entree en de AB-leden die de CNV kabinet sloot een regeerakkoord waarin voor 18 Vakcentrale tijdelijk ondersteunden, pakten hun miljard aan ombuigingen en bezuinigingen werden oorspronkelijke functies weer op. Het stof van deze aangekondigd – beleid dat op onderdelen kon ‘generatiewisseling’ in bestuurlijke zin daalde pas rekenen op forse kritiek van het CNV. in de herfst van het jaar neer toen ook Maurice Limmen, als beleidsbestuurder, aantrad. 67e verslag CNV 4
 5. 5. Kort voor de zomer werd door sociale partners Er is in het verslagjaar door zeer velen hard gewerkteen Pensioenakkoord gesloten. In dat akkoord om het CNV een levende beweging te laten zijn. Dewordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de betrokkenheid van bondsvoorzitters bij het dagelijkslevensverwachting – stijgt de levensverwachting dan werk van de vakcentrale heeft de samenhangstijgt de pensioenleeftijd, en zal de pensioenleeftijd binnen het Algemeen Bestuur versterkt en dat biedtin 2020 worden verhoogd tot 66 jaar. Het debat rond perspectief voor voortgaande samenwerking in dede totstandkoming van dit Pensioenakkoord riep veel toekomst.discussie op en vroeg de nodige inzet van het CNV.Het ledenaantal van het CNV groeide in 2010 zeer Pieter de Ventebescheiden van 336.720 naar 339.337. De ledendaling Algemeen secretarisdie in eerdere jaren optrad, zette zich niet door, maarde gewenste en noodzakelijke groei van het aantalleden vond niet plaats. 67e verslag CNV 5
 6. 6. Inhoudsopgave 1. Het jaar in vogelvlucht 8 4. Dienstencentrum 38 4.1. CNV Ledenservice 38 2. Bestuurscentrum 20 4.1.1. CNV Opleiding en Training 38 2.1. Beleid 20 4.1.2. CNV Vertrouwenspersonen 2.1.1. Beleidsontwikkeling 20 WAO/WIA 39 2.1.2. Ondersteuning vereniging 24 4.1.3. CNV Belastingservice 39 2.1.3. Projecten 25 4.1.4. CNV 65plus en ODP 41 4.1.5. CNV Jubilarissen 41 2.2. Communicatie 26 4.1.6. HRM vrijwilligers 42 2.2.1. Intranet en internet 26 4.1.7. Vrijwilligersjournaal 42 2.2.2. Schriftelijke en grafische 4.1.8. Feestelijke bijeenkomst 43 diensten (eigen media) 26 4.1.9. Vrijwilligersportaal 43 2.2.3. CNV Zelfstandigen 27 4.1.10. CNV Vertegenwoordigingen 43 2.2.4. Marketingactiviteiten 27 4.2. CNV Rechtshulp 44 2.2.5. Onderzoek 27 4.2.1. Rechtshulpverlening 44 4.2.2. Onderlinge Verzekerings- 3. CNV Internationaal 30 maatschappij Rechtshulp CNV 46 3.1. CNV programma Sterke 4.3. CNV Beheerorganisatie ICT 47 Partnerorganisaties 30 CNV Info 49 3.2. CNV programma Lobby en Beleid 35 4.4. Facilitaire ondersteuning 50 3.3. CNV programma Draagvlak- versterking 35 67e verslag CNV 6
 7. 7. 5. Vereniging 52 5.1. Rechtsvorm en doel 52 5.2. Algemeen en Dagelijks Bestuur 56 5.3. Werkorganisatie 58 5.4. Ondernemingsraad (OR) 58 5.5. Organisatie 59 5.6. Personele ontwikkelingen 61 5.7. De financiering 62 5.8. Samenwerking 64 5.9. Methoden 646. Ledenontwikkeling 687. Financiën 70 67e verslag CNV 7
 8. 8. Het jaar in vogelvlucht 11 januari 2010 een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensi- Waarnemend CNV-voorzitter Bert van Boggelen oenen – stelt het CNV dat de commissie te somber is toont zich in zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de CNV in de berekeningen met welke prijsstijging de pensi- Nieuwjaarsreceptie in het Utrechtse Geldmuseum oenpremie gepaard gaat. bezorgd over het afnemende vertrouwen in onze sa- Het CNV roemt met de commissie de kernwaar- menleving, terwijl dat vertrouwen toch de kern vormt den van ons pensioenstelsel: collectief, solidair van de manier waarop wij in ons land met elkaar en verplicht. Vergeleken met het buitenland doet moeten omgaan. Hij bepleit herstel van onderling Nederland het niet slecht. “Het is daarom zaak dat vertrouwen en in samenhang daarmee een andere we verstandig en duurzaam blijven beleggen, want visie op de manier waarop mensen met elkaar om- solidariteit is nog steeds de beste individuele keuze gaan en een andere manier waarop mensen met het voor een pensioen,” aldus wnd. CNV-voorzitter Bert produceren van goederen omgaan in relatie tot ons van Boggelen. natuurlijk milieu. Duurzaamheid moet een centraal thema worden in het beleid van het CNV. 16 februari 2010 ‘Het kabinet moet stoppen met ruziën en het land 27 januari 2010 gaan regeren. Dat is hard nodig nu dagelijks mensen In een reactie op het pensioenrapport van de com- hun baan verliezen en er nog zwaardere tijden aan- missie Goudzwaard - Een sterke tweede pijler - Naar komen,’ dat zegt Bert van Boggelen naar aanleiding 67e verslag CNV 8
 9. 9. 20 februari 2010 Het CNV betreurt de val van het kabinet, omdat de aandacht de komende maanden niet langer uitgaat naar het oppakken van de problemen waar ons land mee geconfronteerd wordt, maar met verkiezings- campagnes en de kabinetsformatie. 15 maart 2010 Het CNV wil dat politieke partijen in hun verkiezings- programma’s geen rekeningen doorsturen naar volgende generaties. Mensen moeten weer centraal staan en niet regels en systemen. Vanuit een christe- lijk-sociale visie ligt daarbij de nadruk op duurzaam- heid, persoonlijke verantwoordelijkheid en solidari- teit tussen generaties en tussen rijk en arm, zodat devan een dreigende val van het kabinet vanwege de saamhorigheid in de samenleving vergroot wordt. Ditkwestie Uruzgan. betekent dat het CNV het houdbaarheidstekort van de overheid generatieneutraal wil aanpakken. Als het even kan in twee kabinetsperiodes, mits het econo- 67e verslag CNV 9
 10. 10. misch herstel daardoor niet belemmerd wordt. en sociale innovatie. Daarmee moeten we ons geld Het CNV wil investeren in slimmer werken in de col- verdienen. lectieve sector, waardoor het houdbaarheidstekort Bezuinigingen kunnen volgens het CNV gevonden verkleind wordt. Duurzaam consumeren en produ- worden in onder meer een drastische vergroening ceren wordt het onderscheidende kenmerk van onze van het belastingsstelsel, het afschaffen van rente- samenleving en bedrijfsleven. aftrek voor ondernemingen, een hervorming van de woningmarkt en een kritische blik op de taken van de overheid. 16 maart 2010 Met een realistische en offensieve strategie die per- spectief biedt op een duurzame samenleving voor 13 april 2010 mens en milieu antwoordt het CNV op de jongste Het Algemeen Bestuur van het CNV draagt Jaap Smit CPB-cijfers. Investeren in productiviteit en het verho- voor aan de Algemene Vergadering als kandidaat- gen van de overheidsinkomsten gaan hand in hand, voorzitter van het CNV. Jaap Smit is algemeen direc- zodat geen onbetaalde rekeningen blijven liggen voor teur van Slachtofferhulp Nederland. Eric de Macker volgende generaties. –voorzitter van CNV Publieke Zaak en voorzitter van Het CNV wil de productiviteit verhogen door meer de selectiecommissie: “Wij zijn erg blij met Jaap mensen aan een baan te helpen, door slimmer te Smit. Hij is een krachtige persoonlijkheid die geloof- werken en door te investeren in onderwijs en innova- waardig overkomt en die midden in de samenleving tie. Nederland moet de ambitie hebben om koploper staat.” te worden op het terrein van duurzame technologie 67e verslag CNV 10
 11. 11. 10 mei 2010De Algemene Vergadering kiest Jaap Smit tot voor-zitter en Pieter de Vente tot secretaris-penning-meester van het CNV voor een periode van vier jaar.Jaap Smit zal op 1 juni beginnen, Pieter de Vente perdirect.12 mei 2010Het CNV wil dat banken de economie stimulerendoor elkaar en ondernemers makkelijker kredietente verstrekken. De Nederlandse economie groeitweer een beetje en de winsten van banken en verze-keraars groeien weer aanzienlijk. De overheid hielpde banken toen zij het moeilijk hadden en nu kunnenbanken iets terugdoen door de economie een impulste geven.CNV bestuurder Jaap Jongejan: “De overheid kan zelfaan het herstel van de economie bijdragen door ver-trouwenwekkende signalen af te geven. Maatregelenals de deeltijd WW en het pakket crisismaatregelen 67e verslag CNV 11
 12. 12. helpen, maar we zijn er nog niet. Alle maatregelen komst goed op elkaar blijven aansluiten. Dit akkoord die de economie positief stimuleren zijn nodig en waarborgt dat in de nabije toekomst in zowel de AOW kunnen voor veel mensen net het verschil maken als de arbeidspensioenen rekening wordt gehouden tussen een baan en een werkloosheidsuitkering en met het feit dat Nederlanders gemiddeld langer le- dat betekent in een huishouden meer dan alleen met ven en creëert ruimte voor een flexibele uittreedleef- minder geld rondkomen.” tijd in beide pijlers, dus ook bij de AOW. De afspraken in dit akkoord worden in de loop van 2010-2011 nader uitgewerkt. Dit betreft ook de af- 4 juni 2010 spraak om een beleidsagenda te ontwikkelen om de Om de houdbaarheid van het integrale Nederlandse arbeidsparticipatie en de arbeidsmobiliteit van ou- pensioenstelsel te waarborgen, zijn naar oordeel dere werknemers substantieel te verbeteren. van sociale partners belangrijke aanpassingen no- dig. Daarom hebben zij in de Stichting van de Arbeid onder de naam Pensioen Akkoord Voorjaar 2010 af- 5 juni 2010 spraken gemaakt over noodzakelijke aanpassingen Onder de titel “Bert and Breakfast” wordt tijdens van de arbeidspensioenen in de tweede pijler. In een uitgebreide ontbijtbijeenkomst afscheid geno- samenhang daarmee hebben zij ook voorstellen ge- men van wnd. CNV-voorzitter Bert van Boggelen. daan voor de toekomstbestendigheid van de AOW in Nu het nieuwe dagelijks bestuur is aangetreden, de eerste pijler. vertrekt Van Boggelen. In 1999 werd hij gekozen tot De twee pijlers in het Nederlandse pensioengebouw algemeen-secretaris en penningmeester, een functie zijn op elkaar afgestemd en moeten ook in de toe- die hij een reeks van jaren vervulde en waarin hij tal van veranderingen binnen het CNV initieerde. Na het 67e verslag CNV 12
 13. 13. vertrek van Paas als Verbondsvoorzitter trad VanBoggelen op als waarnemend voorzitter en in diehoedanigheid speelde hij een belangrijke rol in delopende discussies over de toekomstige vormgevingvan ons pensioenstelsel. Hij bepleitte daarbij metsucces de koppeling van de pensioenleeftijd aan destijgende levensverwachting.14 juni 2010Pensioenfondsen zijn gebaat bij besturen die zowelwerknemers als gepensioneerden vertegenwoordi-gen. Pensioen is namelijk uitgesteld loon en daaromeen zaak van partijen die cao’s afsluiten. Vertegen-woordiging door belangengroepen ondermijnt desolidariteit in besturen. De deel-nemersraad is hetorgaan dat adviseert en daar kunnen jong, oud enandere doelgroepen hun stem laten horen.Vertegenwoordigers van werknemers hebben in hunachterban leden van 14 tot en met 104 jaar. Juisthet CNV heeft daarom solidariteit tussen generatieshoog in het vaandel staan. Toen vorig jaar pensioen- 67e verslag CNV 13
 14. 14. fondsen enorm last hadden van de bankencrisis heb- Zij willen echter wel het einde van hun loopbaan zelf ben pensioenfondsbesturen hun verantwoordelijk- kunnen bepalen zonder daarvoor al te veel te hoeven heid genomen voor jong en oud. inleveren. Het pensioenakkoord biedt hen ruimte Daar waar De Nederlandse bank wilde afstempelen daarvoor en er zijn mogelijkheden om aanvullende heeft juist het CNV in pensioenfondsen gepleit om afspraken te maken in CAO’s. rekening te houden met ouderen die geen mogelijk- Veelgehoorde opmerkingen gaan over de situatie heid hebben om een teruggang in pensioen te com- op de arbeidsmarkt van oudere werknemers. In het penseren. Ons advies aan ouderenorganisaties en de najaar wil het CNV daarover afspraken maken met politiek is dan ook om een plaats op te eisen in het werkgevers. Naast werkgelegenheid gaat het ook bestuur van de Nederlandse bank! om bijvoorbeeld een beter loopbaanbeleid. Iemand die bijvoorbeeld jong begint in een zwaar beroep zou tijdig de kans moeten krijgen omin aanmerking te 13 juli 2010 komen voor een andere of aangepaste baan. Leden van het CNV zijn in meerderheid positief over het akkoord over AOW en pensioenen. Dat is de uitkomst van ledenbijeenkomsten en digitale en- 19 augustus 2010 quêtes. Zij willen dit onderwerp niet overlaten aan Het CNV wil dat pensioenfondsen ruimte blijven de politiek, maar stellen wel als voorwaarde dat de houden om hun dekkingsgraad binnen drie tot vijf arbeidsmarktpositie van oudere werknemers moet jaar te herstellen. “Uiteraard moet het wel verant- verbeteren. woord blijven. Veertien pensioenfondsen verkeren Leden erkennen dat de kosten om de pensioenen te nu in zeer zwaar weer en als ze omvallen hebben betalen stijgen als mensen gemiddeld ouder worden. mensen helemaal niets meer. Hoe pijnlijk ook, het 67e verslag CNV 14
 15. 15. kan noodzakelijk worden om in te grijpen,” zegt CNV-voorzitter Jaap Smit.Minister Donner wil de mogelijkheid creëren dat bijecht noodlijdende pensioenfondsen ingegrepen kanworden. Dit signaal moet serieus genomen worden,maar uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid bij depensioenfondsen.Smit: “Voor verreweg de meeste gepensioneer-den verandert er helemaal niets, maar voor eenklein deel kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Veelbedrijfstakpensioenfondsen hebben op hun eigenwebsite al informatie geplaatst over de eigen stand 8 september 2010van zaken. Als onze leden zich afvragen hoe het met Het Algemeen Bestuur van het CNV draagt Mauricehun pensioen gaat adviseer ik ze om de website van Limmen voor als lid van het dagelijks bestuur van hetuw eigen pensioenfonds te bezoeken. We zullen het CNV. De Algemene Vergadering neemt op 27 sep-overleg tussen DNB en de betrokken pensioenfond- tember aanstaande een besluit over zijn verkiezing.sen afwachten. De CNV-bestuurders in de pensioen- Limmen zal in het dagelijks bestuur de portefeuillefondsen zullen zich ervoor inzetten dat niet gekort Beleid krijgen. Hij werkt op dit moment als lande-wordt op de pensioenuitkeringen.” lijk bestuurder zakelijke dienstverlening bij de CNV Dienstenbond. 67e verslag CNV 15
 16. 16. 20 september 2010 mensen met lagere inkomens. Gezinnen die de In zijn concept-arbeidsvoorwaardennota Duurzaam verdeling van zorg en werktaken nu net op orde heb- werk loont stelt het CNV in 2011 te gaan voor koop- ben, krijgen te maken met een forse bezuiniging op krachtbehoud en een loonvraag neerleggen van de kinderopvang. En het voornemen om 4.000 extra 1,5%, het inflatiepercentage. Als er extra ruimte is ambtenaren te ontslaan zonder overheidstaken te kan die - tot een maximum van 2,5% -  ingezet wor- schrappen is ondoordacht. “Hierdoor dreigt een den voor bestrijding van jeugdwerkloosheid, verster- bezuinigingssamenleving, waarin het perspectief king van de arbeidsmarktpositie van ouderen, pro- ontbreekt”, zegt CNV-voorzitter Jaap Smit. blemen in de pensioenfondsen, het in voorkomende De aangekondigde bezuinigingen in de collectieve zo nodig van werk naar werk helpen van ambtenaren sector en het voornemen om vierduizend mensen te en sociale innovatie. ontslaan bovenop de ruim twaalfduizend die al wa- In sectoren waar meer loonruimte en/of een tekort ren voorzien vindt het CNV een voorbeeld van eerst aan arbeidskrachten is, kan dit gevolgen hebben bezuinigen en vervolgens maar zien hoe, en waarop. voor de loonontwikkeling.  De overheid moet in een tijd van bezuinigingen, betrouwbaarheid uitstralen. Bijvoorbeeld richting gezinnen waarin ouders hun werk en hun gezin zo goed mogelijk proberen te combineren. Ouders die 21 september 2010 dit geregeld hebben worden nu geconfronteerd met In zijn commentaar op de Miljoenennota - Onrustige bezuinigingen op de kinderopvang. Als er geld op stilte voor de storm? – maakt het CNV duidelijk on- verkeerde plekken terecht komt wil het CNV dat dit gelukkig te zijn met de manier waarop het kabinet aangepakt wordt. Werkende ouders moeten echter Balkenende nog op de valreep de lasten verdeelt. wel weten waar zij aan toe zijn. Hogere zorgkosten komen vooral op het bordje van 67e verslag CNV 16
 17. 17. Het CNV wil een innovatief arbeidsmarktbeleid, zadeld mogen worden met hoge schuldenlasten enwaarbij geëxperimenteerd kan worden met nieuwe dat bezuinigd moet worden. De koopkrachtplaatjesbeleidsvormen. Dit is nodig vanwege ontwikkelingen blijven binnen de perken, maar teleurstellend is datop de arbeidsmarkt. Daar zijn op tal van plaatsen mensen die niet in staat zijn te werken er meer opveel mensen nodig, zowel in de marktsector (bijv. achteruit gaan dan werkenden.chauffeurs, technici) als in de collectieve sector (het Er bestaat een groot risico dat de grote groep die nietonderwijs, de veiligheid en de zorg). Onze samen- kan werken of die de kans niet krijgen om te werken,leving is gebaat bij gemotiveerde mensen die in die zoals wajongers en wsw’ers uitgesloten worden.sector werken of willen werken. Bezuinigingen op Dit risico is zo groot, omdat de medemenselijkheidde salarissen en arbeidsvoorwaarden in de publieke steeds meer uit de samenleving is verdwenen ensector werken averechts. door de overheid is overgenomen. De overheid kan deze taak niet teruggeven aan een samenleving die daar niet op is ingericht.15 oktober 2010 Onduidelijk is welke functies en taken de overheidIn een reactie CNV op regeerakkoord - Reorganisatie krijgt, dus het CNV is benieuwd wat de kleinere over-BV Nederland mist sociaal plan – spreekt het CNV heid minder gaat doen. Ambtenaren die hun baanwaardering voor een aantal punten in het regeerak- kwijtraken moeten aan ander werk geholpen worden.koord uit, zoals het handhaven van de duur en de Eenzijdig ingrijpen in de lonen van ambtenaren pasthoogte van de WW, het onverkort overnemen van het niet bij het CNV.pensioenakkoord en het in stand houden van de ont- Het CNV zal deze wankele coalitie met gedoogsteunslagbescherming. kritisch volgen.Het CNV vindt dat volgende generaties niet opge- 67e verslag CNV 17
 18. 18. 10 november 2010 voeren van een Social Media Protocol, valt onder het Afgelopen zomer stelde het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. (WOR CNV zijn richtlijnen voor het artikel 27)  gebruik van social media be- schikbaar. De belangstelling voor het document overtreft 15 december 2010 de verwachtingen. Bin- De vakbonden CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV nen een uur na publicatie werd het honderd keer en FNV Bondgenoten overhandigen vandaag, tijdens gedownload en inmiddels is het aantal downloads de bijeenkomst in Den Haag, een ultimatum aan Mi- de tienduizend ruim gepasseerd. nister Kamp en Staatssecretaris Bleker. In die brief De aanpassingen in het protocol zijn tot stand geko- wijzen ze op de enorme problemen bij zowel TNT men door de input, opmerkingen een aanvullingen Post als bij de nieuwe postbedrijven. CNV-voorzitter die we op vele manieren hebben ontvangen. We zijn Smit spreekt de aanwezige leden toe. Hij toont begrip speciale dank verschuldigd aan de mensen die be- te hebben voor de ontwikkelingen op de postmarkt, reid waren deel te nemen aan een expert-meeting op maar hij roept de politiek op zijn verantwoordelijk- 1 september 2010. heid voor de mensen te nemen. Het CNV heeft dit protocol in eerste instantie voor eigen gebruik opgesteld. Omdat het een thema is dat de laatste tijd vaak in de media komt, is besloten om dit protocol algemeen beschikbaar te stellen. Deze code kan geheel of gedeeltelijk worden overgeno- men, voor gebruik in de eigen organisatie. Het in- 67e verslag CNV 18
 19. 19. 67e verslag CNV 19
 20. 20. 2. Bestuurscentrum besproken worden: nieuwe pensioencontracten, een nieuw Financieel Toetsings Kader (FTK) en 2.1 Beleid verbeteren van de arbeidsparticipatie van ouderen. De afdeling Beleid heeft over deze 3 onderwerpen ook nieuwe standpunten ontwikkeld. Zo werden er 2.1.1 Beleidsontwikkeling binnen het CNV 9 criteria vastgelegd waar nieuwe De toekomst van het Nederlands pensioenstelsel pensioencontracten aan moeten voldoen en werd er heeft een groot deel van de discussies in Den Haag een notitie over duurzame inzetbaarheid geschreven. beheerst. In 2009 lukte het de SER niet om met een Het CNV-ledenpanel is ingezet ten behoeve van onze unaniem advies te komen over de verhoging van de standpuntontwikkeling. AOW-leeftijd. De politiek leek weer aan zet, maar in De discussie over het pensioenakkoord speelde zich 2010 besloten sociale partners in de Stichting van de vooral in de Stichting van de Arbeid af, maar er werd Arbeid om samen aan tafel te gaan zitten: dit leidde overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Za- tot het pensioenakkoord juni 2010. Begin 2010 heeft ken en met de kroonleden van de SER. het CNV standpunten ontwikkeld over hoe de AOW en het aanvullend pensioen toekomstbestendig ge- In de Stichting van de Arbeid is naast het werk in het maakt kunnen worden, daar ontstond de gedachte pensioendossier ook aandacht besteedt aan andere om niet de leeftijd zondermeer te verhogen, maar onderwerpen: mensen die minder dan 35% arbeids- om de pensioenleeftijd te koppelen aan de (stijgende) ongeschikt zijn, loondoorbetaling na 104 weken ziek- levensverwachting. Omdat het pensioenakkoord te en werkhervatting, opbouw vakantiedagen tijdens van juni 2010 en aantal afspraken bevatten tot na- ziekte, medezeggenschap (OR), pensioenopbouw dere uitwerking moesten er 3 onderwerpen verder Wajongers, implementatie EOR-richtlijn, Werkher- 67e verslag CNV 20
 21. 21. vatting gedeelteijk arbeidsgeschikten (WGA), baan- mobiliteit en dekking partnerpensioen, schrappenSLAG MET ARBO beleidsregels arbowet, en de premiegroepen WW. Over al deze thema’s hebben beleidsmedewerkersbassadeur veiligegehad met Kamerleden, ambtenaren van contact en gezonde werkplek’’ Ministeries en andere betrokken partijen.zo ingericht zijn datdheid van werknemers afdeling BeleidPrijs per deelnemer in de De heeft het CNV, behalve CNV-leden: gratiset dat er in uw organisatie van de Arbeid, ook vertegenwoordigd in de Stichting komen, maar het is niet Niet-leden: €150,- Sociaal-Economische Raad. In 2009 werden er door et uw kennis invloed kanes. Soms worden de het kabinet een aantal adviesaanvragen gegeven in: regels Deze training wordt gedaan die • Voorschoten: 14 oktober 2010middelen niet gebruikt. 2010 in de SER uitgewerkt werden: “Bio-based in • Utrecht: 5 november 2010 ug of collega’s blijven thuis “positie zelfstandige ondernemers”, “Tij- economy”, p het werk. Wat zijn dan van de samenleving”, “arbeidsmobiliteit 2010 den • Zwolle: 11 november publieke u zelf om hier wat aan te • Maarssen: 18 november 2010 en private sector” en “Duurzame Ontwikkeling”. In 2010 kwamen hier twee nieuwe aanvragen bij: “Be- volkingsdaling” en “ZZP’ers in de bouw en fysiekeeen interactief karakter: gen inbreng en het uitwisselenNiet alle adviesaanvragen is belasting”. van ervaringen. Tevens waren eind aar te netwerken. Na afloop heeft u kennis een SER-advies. 2010 al beantwoord met opgedaan hoe unt herkennen en bent uzijn de gesprekken over gesprek Ook beter in staat om het een SER-advies uit ei-k met uw collega’s en leidinggevenden. gen beweging gestart. Het gaat hierbij om het SER-advies over de “Toekom- stige arbeids-marktpositie van jongeren”. Daarnaaste trainingen zijn voor CNV-leden met een functie in de OR of een functie 67e verslag CNV ls kaderlid. Bent u geen CNV-lid? Dan kunt u ook deelnemen tegen een 21peciaal tarief, en zo kennis maken met de dienstverlening van het CNV.
 22. 22. is er gewerkt aan de rapportage door de commissie gens de resultaten vast in een eigen CNV-manifest. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Onder- Het manifest bevat de belangrijkste C NV standpun- nemen. ten die het CNV terug wilden zien in de programma’s Er werd ook begonnen met het opstellen van een van de politieke partijen. advies over het op middellange termijn te voeren Het manifest is in aanloop naar de verkiezingen sociaal-economisch beleid met het oog op de Tweede uitvoerig onder de aandacht gebracht bij de verschil- Kamerverkiezingen in 2011. De val van het kabinet- lende politieke partijen en vormde tevens de basis Balkenende maakte het nodig te verkiezingen te voor CNV-reacties op de partijprogramma’s van ver- vervroegen naar de zomer van 2010. Dat bracht de schillende politieke partijen. SER ertoe om op bestuurlijk niveau na te gaan of het Het manifest bevatte o.a. een voorstel om de be- mogelijk zou zijn een versneld advies uit te bren- staande spaarloon- en levensloopregeling samen gen, waarmee een kabinets(in)formateur rekening te voegen tot een nieuwe regeling, die de naam ‘vi- kon houden. Ondanks intensieve pogingen om een taliteitsregeling’ kreeg. Tijdens de formatie van het verkort Middellange termijnadvies uit te brengen, kabinet-Rutte kreeg deze gedachte een plaats in het slaagde de SER daarin niet. regeerakkoord. De CNV-inzet voor het middellange termijnadvies De afdeling Beleid heeft het CNV niet alleen in de was in hoge mate gebaseerd op het Politiek Manifest, nationale polder vertegenwoordigd, maar ook in- dat tijdens een bestuurdersconferentie op 9 en 10 ternationaal. Concreet gaat het om de volgende maart was opgesteld. De val van het kabinet dwong overlegcircuits en netwerken op overstijgend en in het CNV om zijn politieke wensen in sneltreinvaart themawerkgroepen niveau: Europees Economisch vast te stellen. De afdeling verzorgde de input voor en Sociaal Comité (EESC), Europees Verbond van deze conferentie, nam daaraan deel en legde vervol- Vakverenigingen (EVV, ookwel afgekort als ETUC), 67e verslag CNV 22
 23. 23. ILO, PERC, EZA, raadgevende comités, Raad WSBVC,overleg Europarlementariërs en de InternationalTrade Union Confederation (ITUC). In 2010 zijn op Eu-ropees niveau o.a. de volgende onderwerpen bespro-ken: Europese Arbeidstijdenrichtlijn, wereldwijdeeconomische crisis, voorbereiding stukken voor con-gres ETUC (eens in de vier jaar), zwangerschapsver-lof en vaderverlof, campagne tegen de bezuinigings-maatregelen, economisch en sociaal governance,pensioenen, lidmaatschapsverzoeken ETUC, ener-giebeleid, recht tot staken, migrerende werknemers,life long learning en Europese ondernemingsraden.Veel van deze onderwerpen zijn besproken in de ver-gaderingen van de executive committee van de ETUC.Op voordracht van het CNV is eind 2010 Bartho Pronk– oud CNV-medewerker - benoemd als voorzitter vande EZA, een netwerk van Christelijke werknemersor-ganisaties in de EU.Op internationaal niveau zijn o.a. de volgende onder-werpen besproken: economische crisis, jonge werk-nemers, duurzaamheid, klimaatverandering, migre-rende werknemers, gezondheid en veiligheid, HIV/ 67e verslag CNV 23
 24. 24. AIDS bestrijding, globalisatie, werknemersrechten, Andere activiteiten van Beleid waren het geven van rol verenigde naties, gendergelijkheid en samenwer- een aantal presentaties, zoals over maatschappelijk king met christelijke organisaties. Van 20 – 25 juni verantwoord ondernemen en de OR, het organiseren namen medewerkers van de afdeling beleid deel aan van een symposium over het pensioenkeurmerk, het congres van de ITUC in Vancouver, Canada. Op ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardennota, lobby dit congres werd aandacht besteed aan Economic rondom miljoenennota, het uitbrengen van 5 Duide- governance op wereldniveau en aan de positie van lijk Overs en 18 Polder Ins&Outs met als doel bonden jongeren op de arbeidsmarkt. inzicht geven in de relevante ontwikkeling op de be- Tijdens de jaarlijke ILO conferentie in Geneve, die leidsdossiers van de afdeling Beleid. Verder is ge- plaats vond gedurende de eerste drie weken van juni, participeerd in de Taskforce Kinderopvang. Ook ver- was het CNV betrokken bij de formulering van een zorgde medewerkers van beleid een workshop over verdrag voor ‘domestic workers’. Dit ILO verdrag zal duurzaamheid voor MOSZ, een vakbond in Hongarije. in 2011 verder uitgewerkt worden. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft adviezen 2.1.2 Ondersteuning vereniging uitgebracht over het combineren van arbeid en zorg In 2010 is de commissie Sociaal Politieke Aangele- en over zelfsturing in de re-integratiepraktijk. Het genheden (SPA) elf keer bijeen geweest, het Coördi- RWI deed daarnaast onderzoek naar o.a. Wajongers natoren Overleg Arbeidsvoorwaarden (CCA) één keer, op de werkvloer, het arbeidsmarktbeleid van ge- en de Werkgroep Pensioenen acht keer. De afdeling meenten, ondersteuning van zzp’ers door gemeenten Beleid voert het secretariaat van deze commissies. en werkende armen. Op verzoek van het vrijwilligersgroep voor activitei- ten voor senioren “Onder dezelfde paraplu” (ODP) 67e verslag CNV 24
 25. 25. is de afdeling betrokken geweest bij het maken van www.veiligengezondwerken.nl gevuld met informatiepowerpointpresenties over de zorg en pensioenen over veilig en gezond werken en de arbocatalogus enen hebben beleidsmedewerkers drie prestaties voor voorzien van een “Wizard voor arbocatalogi”.groepen senioren in het land voor hun rekening ge- Een ander project is het project Arbeidsvoorwaardennomen. en mobiliteit. Het project wordt samen met de FNV en de MHP uitgevoerd. Het CNV levert de project- leider en is aanvrager van het hele subsidiebedrag.2.1.3 Projecten In 2009 werd een kenniscentrum Werk en VervoerDe afdeling Beleid ondersteunt en coördineert het opgericht ten behoeve van het bevorderen van af-CNV-brede project arbocatalogi. In 2010 heeft het spraken op het gebied van mobilieitsmanagement.CNV zich toegelegd op de verdere totstandkoming, Het doel van het kenniscentrum is om werknemershet complementeren, en het implementeren van en vakbondbestuurders te ondersteunen bij initi-deze catalogi. In dit kader heeft een projectmede- atieven die leiden tot minder files en duurzamerwerker bondsbestuurders bijgestaan in de ontwik- reizen. In 2010 lanceerde het kenniscentrum eenkeling van arbocatalogi in diverse sectoren (bij o.a. mobiliteitsscan voor vakbondsbestuurders en OR-verzekeraars, huisartsen, beveiliging, zuivel, afval). leden. Er werd ook een expertmeeting georganiseerdDaarnaast is er een Duidelijk Over over de implemen- over arboknelpunten en tijd- en plaatsonafhankelijktatie van de arbocatalogus gemaakt, zijn er 11 trai- werken, en de resultaten van de expertmeeting zijnningen ‘Ambassadeur veilige en gezonde werkplek’ gebruikt voor het schrijven van een handreiking. Ookgeorganiseerd in samenwerking met CNV is er een toolbox ontwikkeld met stappenplannen enOpleidingen en Training en is de website goede voorbeelden. 67e verslag CNV 25
 26. 26. 2.2 Communicatie 2.2.1 Intranet en internet Het oude intranet is in 2010 vervangen. Het nieuwe In 2010 zijn de afdelingen Marketing en Communi- systeem is eenvoudiger te beheren en in de toekomst catie binnen de CNV Vakcentrale nauw gaan samen- gemakkelijker uit te breiden. Grootste directe winst- werken. Een van de belangrijkste argumenten hier- punt voor de CNV medewerkers, is dat het intranet voor was een inhoudelijk argument. De vakgebieden vanuit huis te raadplegen en te beheren is. liggen zo dicht bij elkaar dat het onlogisch was dat In 2010 heeft onze internetsite, www.cnv.nl, een deze twee afdelingen gescheiden waren. Daarnaast hoognodige vernieuwing ondergaan. Op basis van kreeg de afdeling voor 2010 ook de opdracht mee om een onderzoek, waarbij doelstellingen, vragen aan extra te bezuinigen. Deze bezuiniging is gerealiseerd CNV Info, gebruikersonderzoek en bezoekcijfers door in de loop van het jaar een aantal vacatures niet met elkaar vergeleken zijn, is een nieuw plan voor meer in te vullen de inhoud van de site gemaakt. Alles is herschreven en een aantal projecten niet uit te voeren dus ook en opnieuw ingedeeld. Ook de lay-out heeft upgrade niet te voorzien van menskracht. De komst van het gekregen zodat de site een moderne en toeganke- nieuwe DB zorgde voor nieuwe plannen die ook weer lijke aanblik heeft gekregen. Er wordt meer gebruik gevolgen hebben voor deze afdeling. Het team heeft gemaakt van mogelijkheden voor bezoekers om de zoveel mogelijk het werkplan uitgevoerd en daarmee site te delen in hun eigen sociale netwerken. De ont- voldaan aan het hoofddoel, namelijk het gevraagd en wikkelingen worden in 2011 verder doorgevoerd. ongevraagd adequaat kunnen inspelen op kansen om het CNV-profiel in de externe en eigen media te ver- sterken en daarmee een duidelijker gezicht aan het 2.2.2 Schriftelijke en grafische diensten CNV te geven naar leden en niet-leden. (eigen media) Veel van de artikelen van CNV-Persburo zijn door 67e verslag CNV 26
 27. 27. de bondsbladen geplaatst. De eindredactie van de uit verschillende cadeaubonnen: vanaf novemberSeniorenkrant voor oudere leden draagt bij aan het 130 nieuwe leden tot eind december;behouden van deze leden. De grafische vormgevingin opdracht van bonden is een populaire faciliteit die • Belastingservice met introductie en de communi-bovendien zorgt voor het behoud van een uniforme catie over nieuw afsprakensysteem:CNV-huisstijl. • In opdracht van de afdeling Ledenservice is de gids ‘Rondom overlijden’ ontwikkeld. Hiervan zijn – te-2.2.3 CNV Zelfstandigen gen betaling - binnen een half jaar 1.000 exempla-In 2010 was de afdeling verantwoordelijk voor de ren aangevraagd door leden.projectleiding en de communicatie en marketingactiviteiten voor het label CNV Zelfstandigen. Dezewerkzaamheden zijn binnen begroting en naar tevre- 2.2.5 Onderzoekdenheid uitgevoerd. Eind 2010 is besloten om deze Het onderzoek binnen de vakcentrale bestaat uit eentaken in het vervolg niet meer bij de CNV Vakcentrale breed palet van activiteiten in het kader van dienst-te beleggen. verlening, kennis over onze leden en beleidsonder- steund ledenonderzoek.2.2.4 Marketingactiviteiten • WWU (Wat wilt u?) structureelHoogtepunten dit jaar waren: Op verzoek van bonden adviseren, begeleiden en• Guus Meeuwis concerten - member get member uitvoeren van WWU-onderzoeken onder bestaande actie (april, mei): 201 nieuwe leden; leden, resultaten analyseren en bestuurders en• Doorlopende member get member actie met keuze marketeers adviseren. 67e verslag CNV 27
 28. 28. In 2010 zijn twee rapportages voor de ACP opgele- • Stimuleren gebruik niet-ledenonderzoek / DVD verd. Daarnaast is in 2010 met een tweede meting kleuren herkennen gestart bij CNV Onderwijs en is een start gemaakt Naast kennis over de eigen leden (ledenonderzoe- met de voorbereidingen van een tweede meting ken: Wat wilt u?) weten we na een groot onderzoek begin 2011 bij CNV Dienstenbond. in 2007 ook veel over niet-leden. Niet alleen ‘tra- ditionele’ kenmerken zoals leeftijd en sector maar • Ledenpanel juist ook informatie over (werk)beleving, waarden Zes keer per jaar wordt er online een ledenpanel en houding ten aanzien van vakbonden. De mensen geraadpleegd. Sinds eind 2009 is het panel repre- die op basis van deze kenmerken op elkaar lijken sentatief voor het CNV. Bonden en vakcentrale worden in een groep cq segment ingedeeld. kunnen vragen aanleveren, ieder onderzoek wordt   In samenwerking met de ACP heeft de Vakcentrale uitgebreid geanalyseerd en op een A4-tje samen- op 15 juni 2010 een workshop georganiseerd over gevat. Interessante uitkomsten worden via com- het ‘kleuren denken’ voor medewerkers en kader- municatie doorgespeeld aan de pers. leden van de ACP die betrokken zijn bij de werving. • Monitoren ledenontwikkeling • De klant centraal-meting klanttevredenheid In 2010 heeft het Secretarissenoverleg besloten De kwaliteit van de verschillende diensten wordt om in 2011 te starten met een proef voor het moni- vanaf januari 2009 op een uniforme manier geme- toren van de ledenontwikkelingen. ten. De afdelingen waarom het gaat zijn: CNV Info, Rechtshulp Plus, Belastingservice, CNV Internati- onaal, Opleiding en Training, Jubilarissen en Ver- trouwenspersonen. 67e verslag CNV 28
 29. 29. • Diverse onderzoeken In 2010 heeft de afdeling ook aan een aantal extra verzoeken kunnen voldoen. Zo heeft de afdeling de CNV Onderwijs Academie geadviseerd en begeleid bij een marktonderzoek voor deze dienst. En in op- dracht van CNV Vakmensen en CNV Dienstenbond is een onderzoek uitgevoerd onder OR-leden. Hoe ervaren de OR-leden de huidige dienstverlening en waar heeft men (nog meer) behoefte aan? 67e verslag CNV 29
 30. 30. 3. CNV Internationaal 3.1 CNV programma Sterke Partnerorganisaties De werkzaamheden en activiteiten van CNV Interna- tionaal waren ook in 2010 ingebed in drie program- 1. Gerealiseerde arbeidsverbeteringen door mid- ma’s (Sterke Partnerorganisaties, Lobby en Beleid, del van dienstverlening en overeenkomsten met en Draagvlakversterking). Het doel is dat deze waar derden mogelijk onderling aan elkaar zijn verbonden. Deze geïntegreerde werkwijze is sinds 2009 versterkt toe- Federatie C.CAWDU (textiel) aangesloten gepast, conform de intenties die daarover zijn vast- bij de confederatie CLC gelegd in de VMP-aanvraag voor de periode 2009- 2012 van het CNV. Voor de illustratie daarvan wordt # Werving, training en opbouw vakbond in dit verslag verwezen naar het zelfstandige verslag In elf bedrijven in de textiel werden 3244 werkne- over de werkzaamheden van CNV Internationaal. mers als nieuw lid ingeschreven (75% vrouw). Er werden 528 werknemers gekozen tot kaderlid (60% vrouw) en er deden 275 mensen (85% vrouw) mee aan basisvakbondstraining. In 11 fabrieken vonden vakbondsverkiezingen plaats. Vijf bedrijfsbonden waren al geregistreerd en 6 hebben een registratie- procedure lopen bij het Ministerie van Arbeid. # Effectievere geschillenbehandeling Na onderhandelingen en dienstverlening bij geschil- len, zijn 143 kader(leden) (80% vrouwen) weer terug 67e verslag CNV 30
 31. 31. op hun werkplek van vòòr het arbeidsconflict. Een moeten blijven, anders lopen dit soort zaken vast.aantal werknemers ontving financiële compensatie. Daarnaast is het belangrijk bij dit soort geschil-De verhoudingen tussen werkgevers en vakbon- len goed te weten wat de werknemers willen enden zijn verbeterd, evenals de arbeidsvoorwaarden verwachten, en waarom. Met die kennis kan betervoor de werknemers: na onderhandelingen werd onderhandeld worden en kan het resultaat beterstukloonverhoging gerealiseerd en verbetering van naar hen worden toegelicht.moederschapsverlof, vermindering van gedwongen - Voorheen namen mannen het voortouw in dezeoverwerken, verhoging ziekengeld, betere arbeids- fabrieken. Nu er ook vrouwen gekozen zijn tot vak-omstandigheden (veiligheid en gezondheid); ook het bondsleider, durven zij ook op te komen voor devakbondsrecht ‘vrijheid van organisatie’ werd beter werknemersbelangen en doen dat met verve.toegepast.# Geleerde lessen: Federatie CTSWF (toerisme) aangesloten- Werving vraagt veel tijd en energie voor het leggen bij de confederatie CLC van contact met mensen in de bedrijven. De terug- houdendheid en angst voor ontslag wordt minder # Verdeling ‘service charge’ zodra ze meer kennis hebben van vakbondsrech- De CTSWF is er door onderhandeling in geslaagd om ten. de werknemers in een aantal grote hotels rechtmatig- Bij geschillenbehandeling blijkt dat als we een te laten meedelen in de opbrengst van de 5% ‘service individueel probleem collectief kunnen maken, charge’. Dit leidde tot salarisverhoging voor 2000 en vervolgens oplossen, dat snel resultaat geeft. werknemers (50% vrouw) en vastlegging van de af- Daarnaast geeft de C.CAWDU aan dat ze flexibel spraken (inclusief bijv. 13e maand bonus) in de CAO. 67e verslag CNV 31
 32. 32. # Training Federatie IDEA (informele economie) Door training van 175 vakbondsleiders (125 vrouwen) aangesloten bij de confederatie CLC is de CTSWF er in geslaagd de kwaliteit van de belan- genbehartiging te verbeteren. Met name het aantal # Geschillen vrouwelijke leiders is met deze trainingsslag aan- In Phnom Penh en in vier provincies heeft IDEA 73 in- zienlijk toegenomen, dat is belangrijk in een sector dividuele en 3 collectieve geschillen opgelost tussen waar veel vrouwen werken. Zij zijn onmiddellijk be- kleine handelaren en de autoriteiten. Voorbeelden trokken in lopende onderhandelingen en activiteiten. hiervan zijn: (a.) bij het ‘Naga Casino and Hotel’ is er een collectief geschil opgelost tussen 25 tuktuk- en # Geleerde lessen: motortaxi-rijders en het hotel inzake de parkeer- - Het is bij onderhandelingen belangrijk om de ver- plaats waar zij op klanten wachten, (b.) in individuele klaringen van het management goed te volgen. gevallen behartigde de bond de belangen van een - Het is belangrijk onderhandelingen goed voor te motortaxirijder die was gearresteerd en ondersteun- bereiden en het is nuttig als één persoon dit proces den ze een tuktukrijder die bij een ongeluk gewond vanuit de vakbond coördineert. was geraakt, (c.) het derde voorbeeld betreft steun - Het is in een sector waar veel vrouwen werken cru- aan een straatverkoper die met geweld van zijn ver- ciaal dat vrouwen in het leiderschap van de vakbond koopplek was verwijderd. gaan meedraaien, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Daarnaast zijn er onderhandelingen geweest met 5 staatsinstellingen waaronder de Anti Corruption Unit (ACU), het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Belastingdienst en provinciale overheden. Hierdoor 67e verslag CNV 32
 33. 33. zijn de autoriteiten zich meer bewust van de rechtenvan de werkers in de formele economie. Dankzij depubliciteit bij diverse acties (bijeenkomsten en radio)zijn 642 werkers (25% vrouw) zelf meer bewust vanhun rechten en meer betrokken bij de oplossing er-van.# ContributieIn deze sector is de inning van contributie zo mo-gelijk nog lastiger dan bij andere bonden. Door 80kleinschalige bijeenkomsten te organiseren metnadruk op de voordelen van lidmaatschap, is IDEA erin geslaagd 980 mensen betalend lid te maken.# Geleerde lessen:- In deze sector is netwerken en het onderhouden van goede contacten erg belangrijk.- Grotere bijeenkomsten rond Vrouwendag of Dag van de Arbeid zijn effectief bij promotie en belan- genbehartiging, want leden zien de bond aan het werk, werken mee en brengen issues aan. 67e verslag CNV 33
 34. 34. 2. Zuid-Zuid uitwisseling met SBSI (Indonesië) (textielbond) op bezoek geweest bij VLISCO (tex- De stand van zaken in deze samenwerking is in april tielprinters in Helmond). Verder zijn er gesprekken in Jakarta (Indonesië) besproken. In oktober zijn in geweest met de Schone Kleren Campagne (CCC), die Utrecht nieuwe plannen gemaakt, met name voor actief strijdt voor textielwerkers in Cambodja, en de kennisvergaring door de CLC over vakbondswerk in Belgische vakbondscollega’s van ACV. sectoren waar de CLC nog niet sterk is, maar wel veel kansen ziet. Voor het nieuwe meerjaren werk- plan 2011-2014 heeft de CLC aangegeven de intentie te hebben de landbouwbond (FAPD) meer aandacht en ondersteuning te geven, met name in het traject dat zij willen opgaan met de werknemers van plan- tages. Door tussenkomst van het CNV zal de FAPD verkenningsmissies gaan uitvoeren naar partneror- ganisaties die daar al meer ervaring mee hebben, zoals de NWC in Sri Lanka of de SBSI in Indonesië. 3. Kennis en netwerken Tijdens het bezoek aan Nederland in oktober heeft de CLC-delegatie gesproken met de CNV-voorzitter en de voorzitter van CNV Vakmensen in de hoedanig- heid van textielbond. Daarnaast is Mr Athit Kong in zijn hoedanigheid als vice voorzitter van de C.CAWDU 67e verslag CNV 34
 35. 35. 3.2 CNV programma Lobby en 3.3 CNV programma Draagvlak- Beleid versterkingCNV Internationaal heeft in 2010 (o.a. met steun van Vanaf de start van de campagne ‘Eerlijke Kleding?CNV Vakmensen) haar partnervakbond in Cambodja Draag het uit!’ in eerste helft van 2010 zijn diversezowel in woord (door brieven en via haar website digitale media ingezet, in combinatie met en inen social media) als in financieel opzicht, gesteund aanvulling op schriftelijke media, met het doel metbij een staking in de kledingsector na het stuklopen name jongeren en CNV-leden te betrekken bij devan de onderhandelingen over het minimumloon. De problematiek in de kledingindustrie en de rol die zijstaking heeft in eerste instantie tot een confrontatie daarin kunnen spelen. Het thema bleek zeer actueelgeleid waarbij veel leden van de partnervakbond van in Cambodja gedurende heel 2010 vanwege de voort-CNV Internationaal in hun baan zijn geschorst, maar durende onderhandelingen en de strijd van Cam-inmiddels hebben vakbonden en werkgevers met bodjaanse werknemers in de kledingindustrie voorsteun van de overheid toch weer om de tafel gezeten verhoging van het minimumloon naar een leefbaarom te praten over het opheffen van de schorsing. niveau.Dat is nu voor 80% van de mensen gelukt. Daarnaast Via een digitale schrijfactie zijn bezoekers actiefhebben de werkgevers ook met een beperkte loons- betrokken doordat zij per mail een brief kondenverhoging ingestemd. verzenden aan de Cambodjaanse overheid en aan Cambodjaanse bedrijven om aan te dringen op (a.) een leefbaar minimumloon voor de kledingarbeiders en (b.) het respecteren van de arbeidsrechten. De Cambodjaanse vakbonden wisten te bereiken dat 67e verslag CNV 35
 36. 36. de overheid en de werkgevers instemden met een Halverwege 2010 ging de nieuwe website van CNV kleine verhoging van 5 dollar per maand. Internationaal de lucht in waar alle informatie over de campagne ‘Eerlijke Kleding? Draag het uit! en de Via haar weblog deed Nederlandse jongere Margo situatie in de kledingindustrie in Cambodja centraal Kosters verslag van haar voorbereiding en reis naar te vinden is, waaronder een checklist die consumen- Cambodja. Deze weblog was ook te volgen via haar ten kunnen gebruiken als zij Eerlijke Kleding willen Twitteraccount en de Hyvespagina van CNV Interna- kopen. Uit reacties van bezoekers blijkt waardering tionaal. De reportage die van die reis is gemaakt is voor de informatie en dat men inderdaad graag wil te zien op You Tube, Vimeo en via de website van CNV weten waar Eerlijke Kleding te koop is. Internationaal. Via nieuwsberichten op de website en de digitale CNV Wereldnieuwsbrief werden actuele Nieuw op de website zijn onder andere de landenpa- ontwikkelingen gevolgd. gina’s, die bedoeld zijn om een overzicht te bieden van nieuws en informatie rond het werk van CNV Ook op de websites van CNV Vakcentrale en diverse Internationaal per land. Zo ook in Cambodja; de lan- bij het CNV aangesloten bonden, werden regelmatig denpagina Cambodja bevat informatie over de sa- berichten geplaatst over de ontwikkelingen in de menwerking met de partnerorganisatie en de onder- situatie van de werknemers in de kledingsector in steunde projecten. Ook de documentaire ‘The worker Cambodja. Met name ook door CNV Vakmensen, de can wait’, de weblog van Margo Kosters en nieuws en CNV-bond die werkenden in de Nederlandse kleding- interviews zijn daar te vinden. Algemene gegevens sector organiseert. over bevolking, inkomen en een landkaartje maken   het beeld compleet. 67e verslag CNV 36
 37. 37. Tot slotOok in 2010 was internationale solidariteit een be-langrijk werkterrein voor het CNV. Daarbij besteed-den wij veel aandacht aan onze manier van werken.Onze werkprocessen zijn daarom ook verbeterd endaar hebben onze partners baat bij. De afstemmingtussen het werk van de bonden en van CNV Interna-tionaal is van belang en zal gedurende 2011 opnieuwaandacht krijgen in de strategieformulering voor hettijdvak na 2012. 67e verslag CNV 37
 38. 38. 4. Dienstencentrum 4.1 CNV Ledenservice 4.1.1 CNV Opleiding en Training CNV Opleiding en Training is scholingspartner van de bonden en verzorgt in opdracht van de bonden scho- ling van leden, kaderleden en niet-leden (maatwerk). In 2010 zijn in opdracht van de bonden en enkele onderdelen van de vakcentrale diverse trainingen op van kadergroepen, maar ook voor de platforms in de maat uitgevoerd. regio. De cursus ‘Ambassadeur veilige en gezonde werk- Voor de ACP is de cursus loopbaanperspectief 3 maal plek’ voor CNV Vakcentrale was een groot succes. In gegeven in het najaar 2010. Omdat er nog mensen op plaats van de geplande 3 cursussen zijn er 6 cursus- de wachtlijst staan, heeft ACP besloten in 2011 nog 6 sen gegeven. cursussen te laten verzorgen door CNV Opleiding en De cursus ‘Met pensioen, wat nu te doen?’ is in op- Training. dracht van CNV Vakmensen in het najaar diverse In totaal hebben 503 personen deelgenomen aan de keren uitgezet. De cursus ‘Effectief vergaderen’ voor maatwerktrainingen voor bonden. Door de ingezette CNV Vakmensen werd ook steeds vaker aangevraagd groei is voor 2011 een stijging van trainingen te ver- door bestuurders bijvoorbeeld t.b.v. het verbeteren wachten. 67e verslag CNV 38
 39. 39. Daarnaast biedt CNV Opleiding en Training een be- Eind 2010 is CNV Vertrouwenspersonen gevraagdperkt bondsbreed scholingsprogramma aan voor mee te denken en een rol te spelen in de pilot vanalle leden van het CNV. In totaal hebben daaraan 440 CNV Onderwijs voor een uitgebreide dienstverleningpersonen deelgenomen. aan zieke leden van CNV Onderwijs. De pilot start in april 2011.4.1.2 CNV Vertrouwenspersonen WAO/WIADe Vertrouwenspersonen WAO/WIA begeleiden leden 4.1.3 CNV Belastingservicebij de keuring en geven informatie. Daarnaast bege- CNV Belastingservice biedt hulp bij het invullen vanleiden Vertrouwenspersonen leden in het traject van de aangifte inkomstenbelasting. De jaarlijkse belas-de eerste twee ziektejaren (Poortwachter). tingzittingen vinden in het voorjaar plaats, verspreidIn totaal is er 341 gebruik gemaakt van deze dienst- over het hele land. Naast de zittingen wordt het heleverlening. Hiervan betrof 85 aanvragen de begelei- jaar door belastingaangiften ingevuld en wordt indiending in kader van Wet Poortwachter. nodig nazorg verleend.In 2010 is regelmatig overleg geweest tussen de Naast de inkomstenbelasting worden ook ander-coördinator van CNV Vertrouwenspersonen en de soortige formulieren ingevuld die relevantie vertonenjuristen, individueel dienstverleners en sociaal ju- met inkomstenbelasting, bijvoorbeeld aangiften bui-ridisch medewerkers over de dienstverlening aan tenland, toeslagen en formulieren op het gebied vanindividuele leden. de domeinen van CNV 65plus (inkomen, gezondheid,Voor de vertrouwenspersonen zijn in 2010 twee lan- vervoer en wonen).delijke bijeenkomsten geweest en een evaluatiebij-eenkomst over de Poortwachterdienstverlening. 67e verslag CNV 39
 40. 40. Ieder jaar worden de 1000 vrijwilligers speciaal op- geleid om de kwaliteit hoog te houden. Nieuw was het thema ‘vrijwilliger als ambassadeur’ in de cur- Belastingaangifte? sus. Hierbij is ingegaan op het klantgericht en ser- Samen met het CNV vicegericht werken als belastinginvuller. heb je dit snel geregeld! In 2010 zijn alle afspraken voor het eerst via 1 cen- traal nummer (CNV Info) gemaakt. Bovendien was • Deskundige invullers het voor het eerst mogelijk voor leden om zelf hun • Meteen weten waar je aan toe bent • Aangifte direct naar Belastingdienst afspraken online te boeken. Eenderde van de afspra- • Bij jou in de buurt ken zijn online geboekt. Tweederde van alle afspra- ken zijn telefonisch gemaakt via CNV Info. In totaal zijn 32796 aangiften ingevuld. Dit is inclusief fiscaal Maak een afspraak via www.cnv.nl/belastingservice partners. In verband met aanvullingen/wijzigingen of bel met CNV Belastingservice en/of vragen naar aanleiding van de aangifte is 1293 030 -751 10 50 maal contact geweest met leden. Met het Ministerie van Financiën zijn gesprekken gevoerd over de VIA (vooringevulde aangiften) en hoe het CNV daar als intermediair mee kan gaan werken. CNVD-10-advBELSERV-DEF.indd 1 04-01-11 11:41 67e verslag CNV 40
 41. 41. 4.1.4 CNV 65plus en ODP 4.1.5 CNV JubilarissenTweemaal per jaar wordt een seniorenkrant ge- In totaal zijn 6116 jubilarissen gehuldigd (951 extramaakt, die bonden kunnen sturen naar hun senio- dan opgenomen in het werkplan). Voor deze jubi-renleden. Daarnaast wordt via CNV Belastingservice larissen zijn 103 feestelijke bijeenkomsten geor-hulp geboden bij het invullen van formulieren op het ganiseerd, verspreid over het hele land. De 60- engebied van inkomen, gezondheid, wonen en vervoer). 70-jarige jubilarissen worden thuisbezocht. In totaalHiervan is in 2010 30 maal gebruik gemaakt.De seni- zijn er 770 huisbezoeken geweest. Deze jubilarissenorenkrant is volgens planning tweemaal verschenen. worden tevens uitgenodigd voor de bijeenkomsten.De bonden hebben in 2010 besloten dat zij zelf ge- Steeds meer bonden laten het huldigen verzorgenheel verantwoordelijk zijn voor de communicatie met door CNV Ledenservice.de seniorenleden. Hiermee komt de seniorenkrant tevervallen.De werkgroep Onder Dezelfde Paraplu (ODP) heeftin het najaar weer diverse bijeenkomsten georgani-seerd verspreid over het hele land. In totaal zijn 16bijeenkomsten gehouden met als thema Pensioenen Zorgkosten, die bezocht zijn door in totaal 465personen. 67e verslag CNV 41
 42. 42. 4.1.6 HRM vrijwilligers In totaal hebben ca 50 vrijwilligers de introductie- Ruim 1500 vrijwilligers zijn actief voor CNV Leden- dagen bezocht. De waardering is hoog: gemiddeld service. Vrijwilligers zetten zich in voor verschillende een 8,4. onderdelen in de dienstverlening (Opleiding en Trai- ning, Belastingservice, Vertrouwenspersonen WAO/ WIA, Jubilarissen) en/of in een vertegenwoordigende 4.1.7 Vrijwilligersjournaal functie (Kamer van Koophandel, Ontslagadviescom- Het CNV Vrijwilligersjournaal is in 2010 in een geheel missie, lokale adviesraden/cliëntenraden UWV, IVR, nieuw jasje gestoken waarmee dit nieuwsbulletin be- etc). ter aansluit op de moderne communicatiebehoeften van organisatie én vrijwilligers. Het Vrijwilligersjour- In 2010 zijn voor het eerst introductiedagen voor naal heeft tot doel het versterken van de band met de nieuwe vakcentrale-vrijwilligers georganiseerd. Tij- vrijwilligers en hen betrokken te houden bij de vak- dens de bijeenkomsten krijgt men informatie over centrale. Het kleurige Journaal verscheen volgens de CNV organisatie, geschiedenis en identiteit en plan drie keer. over het vrijwilligersbeleid. Door de forse toestroom vanGoed geregeld! nieuwe vrijwilligers zijn er drie bijeenkomsten VOORJAAR 2010, JAARGANG 10, NUMMER 1 gehouden in plaats een, die oorspronkelijk gepland Nu het hoogseizoen voor de vrijwilligers van die je onopzettelijk toebrengt aan anderen of zijn vrijwilliger en ook vrijwilligers die opereren onder Vrijwilligersjournaal CNV Ledenservice weer is losgebarsten, zetten of haar eigendommen. De verzekering dekt dus de paraplu van een landelijke organisatie vallen www.cnv.nl we graag op een rij hoe de verzekeringen ook al niet de schade die jij zelf of je bezittingen onver- onder deze verzekering. Wil je weten of in jouw was. Doel van de bijeenkomsten is een bijdrage le- Het team van CNV Belastingservice. V.l.n.r.: Cynthia Crabbe, Leida van Boggelen, Elly ten Brink en Maud Strijbosch. weer zijn geregeld. Wel zo prettig om te weten hoopt oplopen. Ook dekt deze verzekering geen woonplaats een dergelijke verzekering van kracht als je op pad gaat voor het CNV! schade die is veroorzaakt door - of aan - auto’s en is? Informeer dan bij je gemeente of kijk of hun andere vervoermiddelen. website. veren aan de toerusting van de vrijwilligers. Gemoti- De collectieve ongevallenverzekering keert een bepaald bedrag uit bij opname in een ziekenhuis Bovenstaande verzekeringen zijn zg. secundaire Op www.cnvvrijwilligers.nl vind je onder het kopje bij een onder de dekking vallend ongeval, bij verzekeringen. Dat wil zeggen dat eerst jouw ei- ‘vrijwilligersbeleid / verzekeringen’ meer informa- blijvende invaliditeit en bij overlijden als gevolg gen verzekering aangesproken wordt. Als die niet tie en lees je ook hoe te handelen mocht je onver- veerde vrijwilligers zijn tenslotte een belangrijk visi- van een ongeval. Deze verzekering is van kracht tijdens het verrichten van vrijwilligersactiviteiten voor het CNV. Ook geldt de verzekering bij het voldoende soelaas biedt, komt de CNV-verzeke- ring in aanmerking. Een vrij nieuwe loot aan de stam is de vrijwilli- hoopt schade hebben opgelopen. gaan naar en komen van bijeenkomsten. Maar gersverzekering van de Vereniging Nederlandse tekaartje voor het CNV en zij dragen hiermee bij aan samBa alleen als je deze bijeenkomst bezoekt namens Gemeenten. Inmiddels heeft bijna 95% van de ‘samen Beter af’ het CNV of als CNV-lid. De verzekering geldt niet Nederlandse gemeenten deze verzekering afge- gedurende vakantie-uitstapjes en vakantiereizen, sloten. De verzekering is geldig voor alle vrijwilli- het versterken van het imago en het ledenbehoud. ook al zijn deze door het CNV georganiseerd. De verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid gers die in een bepaalde gemeente wonen óf daar actief zijn (geweest) als vrijwilliger. Je hoeft niet hÈt MagaZiNe OveR WeRKtheMa’s vaN De vaKBOND CNv 36 PagiN OveR PLeZieR a’s Heb jij al een date? Foto: Carla van Ee dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade vooraf bij de gemeente geregistreerd te staan als exclusief interview met iN Je WeRK arie Boomsma Hij of zij zit weer op jou te wachten! Veel leden en ook niet-leden (we hopen natuurlijk dat zij lid worden na het bezoeken van een NIEUW Ingekaderd belastingzitting) hebben namelijk hun ‘date’ al gemaakt voor een van de belastingzittingen. Tussen februari en april vinden deze van huisvrouw tot ondernemer ‘Ik zou niet anders op maar liefst 250 locaties in het land plaats. Een nieuw vrijwilligersjournaal. Een uiterlijk meer willen’ dat past bij modern vrijwilligerswerk, dat ‘Vrijwilligerswerk niet vrijwillig’ Cursus voor vrijwilligers Jan (67): Op 25 januari jl waren al 4000 afspraken met ons nieuwe Natuurlijk worden er beginnersfoutjes gemaakt. Zo boekt weliswaar door liefhebbers wordt gedaan, ‘ik voel me Vrijwilligersorganisaties vrezen dat vrijwilligerswerk bin- ‘Hou je staande in je vrijwilligerswerk’ is het motto van te goed maar in niets lijkt op amateurisme. Bij die online systeem door ‘de klanten’ zelf ingeboekt. In to- de doe-het-zelver soms twee afspraken in, terwijl hij (of nenkort niet meer vrijwillig is. Ze zijn bang dat gemeen- een cursus voor vrijwilligers aan de Volksuniversiteit om thuis te zitten’ mensen past ook modern vormgegeven in- 67e verslag CNV taal staan er nu zo’n 10500 afspraken ingepland. Nu de zij) en zijn (of haar) fiscaal partner maar één afspraakmo- formatie. ten mensen met een uitkering zullen dwingen vrijwilli- Enschede. Bron: De Twentse Courant Tubantia, 19 januari blauwe envelop op de deurmat ligt, zullen dat er snel veel ment nodig heeft. Wij bellen deze mensen dan op en los- Vrijwilligers zijn de kurk waarop het CNV in gerswerk te doen. Bron: Het Parool, 27 november 2009 201042 en verder: • Pimp je werkplek meer worden. Het online afsprakensysteem werkt goed. Het antwoord sen het probleempje samen met de klant op. Zoals het tot nu toe verloopt zijn we heel tevreden over veel opzichten drijft. Een van die kurken is de belastingservice. De komende tijd gaat een paar honderd mensen weer aan de slag • Gezond op je stoel • Onweerstaanbare muffins op de vraag van coördinatoren in het land ‘hoe staat het het nieuwe online afsprakensysteem. Het team van CNV • Win je droombaan onder het motto ‘leden helpen leden’. Er er voor met mijn zittingen? ’ kunnen we nu op ieder mo- Belastingservice, heeft dan ook genoeg reden voor een worden duizenden belastingformulieren in- Bijna een op de vijf Nederlanders is wel ergens actief als Participe gaat vrijwilligerswerk extra onder de aandacht ment opzoeken en…daar op in spelen als dat nodig blijkt. (voorzichtig) tevreden glimlach! gevuld. Ik vind dat altijd een mooi voorbeeld vrijwilliger. Maar dat varieert van twaalf procent in het brengen van 55 – plussers in Alphen door het opzetten van dienstverlening die bij het CNV past. Limburgse Kerkrade tot 43 in de Friese gemeente Nije- van een expertisebank. Vooral bij mensen die bijna met
 43. 43. 4.1.8 Feestelijke bijeenkomst tieve keuze worden gemaakt of en in welke vorm hetJaarlijks organiseert CNV Ledenservice een feeste- digitale platform een plek zal krijgen in het vrijwil-lijke vrijwilligersbijeenkomst voor zijn vrijwilligers in ligersbeleid van de vakcentrale.één bepaalde regio. Ontmoeting en overbrengen vanwaardering aan de vrijwilliger zijn de voornaamstedoelen van deze bijeenkomst. In 2010 werden de vrij- 4.1.10 CNV Vertegenwoordigingenwilligers uit de provincies Limburg, Brabant, Zeeland In 2010 zijn ontmoetingsbijeenkomsten georga-en Gelderland uitgenodigd. Zo’n 125 enthousiaste niseerd voor de vrijwilligers binnen de lokale ad-vrijwilligers bezochten op zaterdag 13 november de viesraden/cliëntenraden UWV en voor de Kamersbijeenkomst in voormalig klooster De Willibrord- van Koophandel. Vooral het netwerk Kamers vanhaeghe in Deurne en beleefden hier een aangename Koophandel vroeg extra aandacht. De Kamers vandag, waarop zij o.a. konden kennismaken met het Koophandel - in de besturen van de 12 regionalenieuwe Dagelijks Bestuur. Kamers is het CNV vertegenwoordigd - liggen onder vuur van met name de politiek. Uit een onderzoek van Berenschot dat begin 2010 bekend wordt, komt4.1.9 Vrijwilligersportaal ook een aantal aandachtspunten naar voren. Al metIn 2010 heeft afdeling Ledenservice zich bezonnen op al leverde dit genoeg munitie om onze vertegenwoor-het nut en functionaliteit van het vrijwilligersportaal digers meerdere keren bijeen te roepen.op internet. Van dit instrument, dan opgezet is omvrijwilligers een platform te geven voor onderlingeontmoeting en uitwisseling, blijkt zeer sporadischgebruik te worden gemaakt. In 2011 zal een defini- 67e verslag CNV 43
 44. 44. 4.2 CNV Rechtshulp schrijven aan de wijziging van de verzekeringsvoor- waarden per 1 januari 2010 waarin – voor het eerst CNV Rechtshulp voorziet in een grote behoefte van – een franchise werd opgenomen. Een en ander de leden. Ruim 3600 keer startte CNV Rechtshulp betekende dat een aantal zaken met een zeer gering een dossier en meer dan 4000 keer werd telefonisch belang niet langer in behandeling werd genomen. juridisch advies verstrekt. Vaak was dat voldoende Daarnaast is strakker gekeken naar de grenzen van om het probleem op te lossen of in goede banen te de verzekeringsvoorwaarden met als gevolg dat in leiden. De meeste dossiers liggen op het terrein van een groter aantal zaken dan voorheen verzekerings- het consumentenrecht en (letsel)schade. dekking niet werd toegekend. De genomen maatre- In de continuïteit van de aansturing van CNV Rechts- gelen zullen naar verwachting op termijn leiden tot hulp is voorzien door het aantrekken van een nieuwe een resultaatsverbetering maar kunnen mogelijk manager en een nieuwe controller. ook – en dan in negatieve zin – van invloed zijn op de klanttevredenheid. Het teruglopen van het aantal nieuwe dossiers heeft een gunstige werking gehad op de werkdruk. Deze 4.2.1 Rechtshulpverlening is gestabiliseerd op een aanvaardbaar niveau. In het Ten opzichte van vorig jaar is het aantal nieuwe dos- verlengde daarvan ontstond er ook ruimte om verder siers gedaald. In 2009 werden 4077 nieuwe dossiers aandacht te besteden aan – veelal vakinhoudelijke – gemeld; in 2010 was dat aantal 3629. Daarnaast opleidingen. Van de geboden gelegenheid is door de werden in 2010 – via CNV info – ruim 4000 telefoni- medewerkers in substantiële mate gebruikgemaakt. sche juridische vragen beantwoord. De daling van Van de medewerkers van CNV Rechtshulp mag het aantal meldingen is een belangrijke mate toe te kwalitatief hoogstaande dienstverlening worden ver- 67e verslag CNV 44

×