Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CNV Belastingzittingen 2014

17,950 views

Published on

Vanaf 17 december 8.00 uur kunt u een afspraak maken, online www.cnv.nl/belastingzittingen of telefonisch via T 030-751 1050

Published in: News & Politics
 • Heeft u een dringende lening of financiële diensten? Contact financialdepartment.online@gmail.com/http://charitycorporation.gnbo.com.ng
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

CNV Belastingzittingen 2014

 1. 1. 2014 CNV Belastingservice > Samen invullen
 2. 2. Aangifte doen? Wilt u belastingaangifte doen of deze laten controleren? Nee > Wanneer u zelf zorg draagt voor uw belastingaangifte heeft u wellicht iets aan de informatie op www.belastingdienst.nl Ja Heeft u hulp nodig van een ervaren CNV vrijwilliger die op de hoogte is van het laatste belastingnieuws? Ja Bent u lid van een CNV bond? Nee > Ja U kunt een afspraak maken. Lees verder voor meer informatie. Afspraak maken Telefonisch….én online Voor een bezoek aan een van onze belastingzittingen in het voorjaar 2014 kunt u tot twee dagen voor de betreffende zitting een afspraak maken via CNV Belastingservice (030-751 10 50). Dit speciale afsprakennummer is geopend vanaf dinsdag 17 december 2013, en dan iedere werkdag van 8.00 – 18.00 uur. Daarnaast is het ook mogelijk om vanaf 17 december 2013 zelf uw afspraak te maken via www.cnv.nl/belastingservice. Vergeet niet voor 1 april 2014 uw aangifte te laten invullen. Indien u door omstandigheden toch later moet laten invullen, houd u dan rekening met de gewijzigde voorwaarden omtrent uitstel, zie hiervoor onze site www.cnv.nl of www.belastingdienst.nl Nodig bij het maken van een afspraak Houd de volgende gegevens bij de hand als u een afspraak gaat maken: Uw (eventuele) e-mailadres; Naam van uw eigen CNV bond en eventueel die van uw fiscaal partner (CNV Vakmensen, CNV Jongeren, CNV Publieke Zaak, CNV Dienstenbond, CNV Onderwijs of CNV Kostersbond); Voor hoeveel personen moet er aangifte worden gedaan? 2 Op de zitting of bij uw afspraakbevestiging krijgt u een aanmeldingskaart voor het CNV-lidmaatschap. Als u deze inlevert op de zitting kunt u meteen gebruik maken van het veel lagere ledentarief. Let op! Informatie en hulp bij andere belastingzaken Bel CNV Info op 030 - 751 10 01 voor: > Alle inhoudelijke informatie, die niets te maken heeft met uw (gemaakte) afspraak. > Het melden van uw hulpvraag bij het invullen van uw: 1. Aanvraag en het doorgeven van wijzigingen huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget. 2. Aanvraag voorlopige aanslag (VA). 3. C- en M- formulieren. 4. Aangiften van grensarbeiders. 5. Aangiften i.g.v. overlijden (F-formulier). 6. Aangiften 1e jaar na echtscheiding. Deze formulieren worden dus niet op de Belastingzittingen ingevuld. U wordt na de zittingsperiode door een deskundige vrijwilliger teruggebeld voor het maken van een afspraak hierover. P-aangiften (ondernemers/ZZP-ers en eventuele partners) worden niet door CNV Belastingservice ingevuld.
 3. 3. Afspraakbevestiging Wanneer u via CNV Belastingservice telefonisch of zelf online een afspraak boekt, krijgt u via de mail of per post een bevesting van deze afspraak, de checklist en aanvullende informatie met betrekking tot de zittingen. Overigens vindt u de checklist, waarin staat welke gegevens u moet meenemen naar uw afspraak, ook verderop in deze gids en op www.cnv.nl/werkenprive/belastingen Heeft het CNV mijn DigiD code nodig? Nee. Wij hebben uw Digid code niet nodig. Wel hebben wij dit jaar voor het eerst uw machtigingscode nodig. Deze heeft u als het goed is ontvangen van de Belastingdienst. Heeft u of uw partner geen machtigingscode, dan dient u deze alsnog aan te vragen. In de bevestigingsbrief die u ontvangt bij het maken van uw afspraak, leest u hier meer over. De CNV belastingzitting Op de CNV belastingzittingen wordt u geholpen door deskundige vrijwilligers van het CNV. Voor het invullen van een aangifte wordt 45 tot 60 minuten gereserveerd. Wij vragen u om 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn en alle benodigde informatie mee te nemen (zie hiervoor de checklist op de volgende pagina en bij uw afspraakbevestiging). Uw aangifte wordt in uw aanwezigheid ingevuld en direct naar de Belastingdienst ingezonden. U ontvangt een kopie van uw aangifte op een USB-stick. Deze USB-stick dient u goed te bewaren, zodat u komende jaren kunt achterhalen hoe de aangifte is gedaan. In verband met risico op computervirussen gebruiken wij op onze belastingzittingen alleen de CNV USB-stick. Voor de aanschaf van een USB-stick betaalt u eenmalig een bijdrage van € 3,-. Nazorg Kosten Als tegemoetkoming in de organisatiekosten vragen wij een bijdrage per aangifte. De tarieven voor 2014 zijn: Voor leden Fiscaal partner aangifte € 10,- Aangifte 1 persoon € 7,- 1 voorlopige aangifte (VA) € 3,- CNV USB-stick € 3,- Gezamenlijk inkomen op of onder bijstandsniveau GRATIS Voor niet-leden: Fiscaal partner aangifte Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u een voorlopige aanslag. Hierop staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw gegevens. Mocht hier een groot verschil inzitten of krijgt u vragen van de Belastingdienst, neemt u dan contact met ons op voordat u de definitieve aanslag heeft (030 - 751 10 01). Wij zorgen er dan voor dat u snel en kosteloos wordt geholpen. CNV Belastingservice controleert uw aangifte en helpt u - indien nodig - verder. € 60,- Aangifte 1 persoon € 40,- LET OP! 1 voorlopige aangifte (VA) € 10,- CNV USB-stick € 3,- Het kan incidenteel voorkomen dat de aanslag afwijkt van hetgeen tijdens de zitting is berekend. Ons dringende advies is om bij een teruggave de gelden apart te zetten, totdat de definitieve aanslag binnen is. Het kan voorkomen dat u de teruggave moet terugstorten (met heffingsrente). De Belastingdienst geeft daarvoor altijd een reden op. Let op! Op de zitting of bij de afspraakbevestiging krijgen niet-leden een aanmeldingskaart voor het CNV-lidmaatschap. Als zij deze invullen en inleveren op de zitting, kunnen zij meteen profiteren van de lage ledenbijdrage. Zorg- en huurtoeslag CNV Belastingservice helpt u als lid kosteloos met de aanvraag en het doorgeven van wijzigingen van uw zorg/huurtoeslag. Veelal gebeurt dit direct op de zittingen. Indien nodig wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt. Heeft u in 2012 en 2013 zorg- en/of huurtoeslag ontvangen, neemt u dan deze beschikkingen mee naar de zitting. Zorg het hele jaar door Heeft u vragen over de fiscale gevolgen van veranderingen in uw leven (denk aan: eerste baan, samenwonen, aankoop woning, huwelijk, geboorte, kinderopvang, scheiding, overlijden etc), wilt u uw toeslagen alsnog aanvragen of wijzigen (ook bij wijzigingen in uw leven), of dient u alsnog aangifte te doen of een VA aan te vragen; aarzel niet maar neem contact met ons op via tel.: 030 - 751 10 01. U kunt ook mailen of chatten (zie voor meer info www.cnv.nl/contact) 3 N.B. Ondanks dat u de aangifte altijd samen met een deskundige vrijwilliger invult, bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Aan het invullen van de aangifte kunt u bij het CNV geen rechten ontlenen.
 4. 4. Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2013 Dit moet u meenemen naar een belastingzitting: Het CNV kan uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens – voor zover van toepassing – meeneemt naar de belastingzitting. Bewijs van lidmaatschap of adresdrager van uw vakbondsblad. Verzoek van de Belastingdienst tot het doen van aangifte 2013. Alle correspondentie/documenten die u van de Belastingdienst in 2013 hebt ontvangen. Burgerservicenummer (en dat van een eventuele partner en/of kinderen). De door u en uw partner ontvangen machtigingscode (indien u deze niet heeft, dient u deze op te vragen (zie hiervoor de toelichting, die u ontvangt wanneer u een afspraak maakt voor de zitting). Jaaropgaven of laatste loonstrook 2013 (en dat van een eventuele partner en/of kinderen). USB stick met de aangifte 2012. Laat u voor de eerste keer uw aangifte bij het CNV invullen, neem dan kopieën mee van uw aangifte 2012. De 5-cijferige code (elektronische handtekening), indien deze eerder is aangemaakt. Hebt u deze niet, dan zal deze samen met u op de zitting worden aangemaakt. Voor een optimale aangifte hebben we gegevens van u nodig. Neem zoveel mogelijk de originele papieren mee. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – mee moet nemen (ook eventueel die van uw partner en/of kinderen). Aanslag/teruggave (Voorlopige) aanslag/teruggave 2013. Voorlopige aanslag/teruggave 2014. Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Toeslagen De beschikking huur- en zorgtoeslag 2013. Voorlopige beschikking huur- en zorgtoeslag 2014. De definitieve beschikking huur en/of zorgtoeslag 2012. Ouderschapsverlof  Verklaring van de werkgever indien er sprake is van ouderschapsverlofkorting. Loon, uitkering of pensioen De jaaropgaven 2013 van u en uw partner. Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alfahulp of freelancer Jaaropgave inkomen 2013. Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten e.d. Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever. Eigen woning Geldige WOZ beschikking per 1-1-2013 (Let op: waardepeildatum 1-12012). Deze vindt u op uw Gemeentelijke aanslag, die u begin 2013 hebt ontvangen. Overzicht rijksbijdrage voor de eigen woning. Indien in 2013 een nieuwe hypotheek is afgesloten > LET OP: Hypotheekakte meenemen. Opgave van in 2013 betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten. Opgave van leningen door derden (familiebank) en de hiervoor betaalde rente ten behoeve van de eigen woning. In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing. Rekening(en) makelaar/taxateur in 2013. Afrekening(en) notaris in 2013. Opgave van ontvangen depotrente over 2013. De eigenwoning-schuld per 31-12-2013. Gegevens nog te koop staande vorige woning na aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning. Lijfrente Polis. In ieder geval het overzicht van de in 2013 betaalde premies. 4 Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet hebt. De opgave van uw pensioenaangroei 2012 en jaaropgave 2012 (factor A over 2012). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. Zonder deze informatie kunnen wij u uw aangifte niet invullen. Zoveel als mogelijk ook de opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (in verband met de reserveringsruimte). Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten  Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 01-01-2013, ook die van uw kinderen tot 18 jaar. Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 31-12-2012, ook die van uw kinderen tot 18 jaar. Jaaropgaven van de bank met daarop de saldi van effecten/aandelen etc. per 1-1-2013. Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen. Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten. De waarde van de vakantiewoning. De waarde van 2e en volgende woningen. De waarde van overige onroerende goederen (bijv. garagebox). Saldi van overige vorderingen (bijvoorbeeld leningen aan uw kinderen). Saldi van schulden. Opgaven van leningen van of aan derden (familiebank). Een opgaaf van uw aandeel per 1-1-2013 in het reservefonds van de V.v.E., waarvan u als eigenaar van een appartement lid van bent. Alimentatie Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie. Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten. Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten) Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist. Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende. Betalingsbewijs van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen, etc. Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten. Overzicht verplichte eigen risico (€ 350). Overzicht zelf genomen eigen risico. Eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist en/of apotheek. Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere specialisten/artsen onderbouwd met afsprakenkaarten of verklaring(en) of een specificatie van de hiervoor werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of ziekenauto. Reiskosten of gereden aantal kilometers in verband met ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan degene met wie u een huishouden voert en de enkele afstand meer was dan 10 km etc. en de zieke langer dan een maand wordt verpleegd). Studie Betalingsbewijzen en een overzicht van de gemaakte scholingskosten van u zelf en /of uw eventuele partner. Giften Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane giften. Let op gewone giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke giften zijn aftrekbaar als u ze schenkt aan een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet. Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u hierover meer lezen en de ANBI lijst raadplegen.   Weet u overigens dat CNV Internationaal ook de ANBI status heeft!
 5. 5. Regionale belastingzittingen > Groningen > Friesland > Drenthe Delfzijl • Gebouw ‘t Anker Bolsward • Us Gebouw Assen • (let op: nieuwe locatie) Wijkcentrum De Componist M.v. Coehoornsingel 21 • 18 mrt. 19.00 uur en 19 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ---------------------------------------- Groningen • (let op: nieuwe locatie) Wijkcentrum De Schakel Rijksweg 15 • 6 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 7 mrt. 10.00 uur en 13.30 uur ---------------------------------------- Groningen • Gebouw Elim Barkstraat 5 (Hoogkerk) • 26 mrt. 13.30 en 19.00 uur en 27 mrt. 13.30 uur ---------------------------------------- Grootegast • Goede Herderkerk De Gast 2 • 11 mrt. 19.00 uur ---------------------------------------- Hoogezand/Sappemeer • Wijkcentr. De Kern Rembrandtlaan 72 A • 17 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ---------------------------------------- Leek • Geref. Kerk De Hoeksteen Lindensteinlaan 1 • 13 mrt. 19.00 uur ---------------------------------------- Midwolda • Chr. Geref. Kerk Hoofdweg 175 A • 14 mrt. 13.30 uur ---------------------------------------- Onstwedde • De Ekkelkamp Kerklaan 7 • 31 mrt. 19.00 uur ---------------------------------------- Stadskanaal • De Hoeksteen Velingspad 1 • 24 mrt. 19.00 uur en 25 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ---------------------------------------- Uithuizermeeden • Het Anker Oude Dijksterweg 21 • 4 mrt. 19.00 uur --------------------------------------- Veendam • De Kandelaar Dr. Kuyperstraat 44 • 1 april. 13.30 uur en 19.00 uur ---------------------------------------- Winschoten • Gebouw Irene Venne 152 • 10 mrt. 13.30 en 19.00 uur ---------------------------------------- Winsum • De Poort Borgweg 36 • 5 mrt. 19.00 uur ---------------------------------------- Zuidhorn • De Gasthorn De Gast 58 • 20 mrt. 13.30 en 19.00 uur ---------------------------------------- Broereplein 8 • 17 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 25 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Paganinilaan 15 • 4 en 5 mrt. 13.30 en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Burgum • De Stryp Beilen • Het Valkenhof Bulthuissingel 7 • 27 febr. 19.00 uur en 10 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Witte Valkenstraat 4 • 24 mrt 19.00 uur ----------------------------------------------------- Dokkum • De Fontein Coevorden • Geref. Kerk De Hoeksteen Rabenhaupstraat 1 • 6 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Op de Keppels 3 (ingang) • 26 febr. 19.00 uur, 4 en 26 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Emmen • Kerk. Centrum De Opgang Zonnedauw 30 • 25 febr. 13.30 uur en 19.00 uur, 6, 13 en 25 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Hoogeveen • Herman Bavinckhuis Drachten • CNV regiokantoor Franeker • Gebouw De Rank Zilverstraat 34 • 3 mrt. 19.00 uur en 19 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Mantingerbrink 199 • 19 en 20 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------Stoekeplein 2 • 25 en 26 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 27 mrt. 13.30 uur ----------------------------------------------------- Klazienaveen • De Noorderbreedte Harkema • Geref. Kerk Het Lichtbaken Meteoor 3 • 11 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Warmoltsstraat 61 • 3 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 20 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Meppel • Gebouw Trias Groenmarktstraat 4 • 3 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Coehoorn van Scheltingaweg 1 •10 mrt. 19.00 uur en 26 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Helterbult 20 • 17 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Heerenveen • Trinitas Roden • Geref. Kerk De Helte Joure • Party zalencentrum ‘t Haske > Overijssel Vegelinsweg 20 • 13 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Almelo • Pniëlkerk Ds. L. Tinholtstraat 1 • 6 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Rembrandlaan 352 • 4 en 11 mrt. 19.00 uur en 27 mrt. 13.30 uur ----------------------------------------------------- Koudum • De Klink Leeuwarden • Kurioskerk Dalfsen • De Overkant Julianalaan 38 • 7 mrt. 13.30 uur, 18 en 24 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Kerkplein 22 • 12 en 26 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- W. Hofstraat 2 • 19 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Julianastraat 54 • 10 en 24 mrt. 19.00 uur en 12 mrt. 13.30 uur ----------------------------------------------------- Lemmer • Het Baken Oosterwolde • Het Anker Dedemsvaart • let op: nieuwe locatie) De Baron (v/h ‘t Centrum) J. Frankensingel 30 • 11 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Deventer • Geref. Kerk Open Hof ----------------------------------------------------- Enschede • Apostel Thomaskerk Jachthavenstraat 1A • 26 febr. en 20 mrt. 19.00 uur en 11 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Genemuiden • OVG Opleidingscentrum Oudwoude • Centrum Aldwâld De Wygeast 10-A • 5 mrt. 19.00 uur Sneek • Oosterkerk St. Annaparochie • De Binning Van Harenstraat 69 • 27 febr. 19.00 uur en 27 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------------- Wolvega • De Rank Kerkstraat 49 • 5 mrt. 19.00 uur K. de Grotelaan 361 • 13 en 20 mrt. 19.00 uur en 24 mrt. 13.30 uur ----------------------------------------------------T. de Keijserstr. 20 • 6 en 10 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur en 24 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------Nijverheidstraat 45 • 18 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------------- Goor • De Klokkenkamp Diepenheimseweg 2 • 26 mrt. 19.00 uur 5 -----------------------------------------------------
 6. 6. Hardenberg • Gebouw De Schakel Zwartsluis • Geref. Kerk Lage Doelen 5 • 4, 19 en 26 mrt. 19.00 uur en 18 mrt. 13.30 uur Het Singel 16 • 11 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- Hasselt • Het Teeuwland K. Doormanstraat 30 • 25 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Heino • ‘t Kerkhuus Canadastraat 2 • 17 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Nijmegen • (let op, nieuwe locatie) Wijkcentrum Ark van Oost Cipresstraat 154 • 5 en 12 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Thorbeckelaan 2 • 5 en 19 mrt. 19.00 uur, 6 en 27 ----------------------------------------------mrt. 13.30 uur en 19.00 uur Nunspeet • Veluvine F.A. Molijnlaan 186 • 11 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------> Gelderland Zwolle • Wijkcentrum SIO Hengelo • Wijkcentrum Sterrentuin Aalten • (let op, nieuwe locatie) Zuiderkerk Neptunusstraat 51 • 4, 11 en 27 mrt. 19.00 uur en 20 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Apeldoorn • Denksportcentrum Putten • Kerk. Centr. De Aker Ludgerstraat 64 • 13 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Fontanusplein 2 • 3 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Stationsstraat 4 • 19 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Dubbelbeek 24 • 5 en 26 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Kerkstraat 2 • 21 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Zandbergstraat 2, IJsselmuiden • 5, 10 en 26 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Honigkamp 25 • 3 en 10 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Zonnebrink 61 • 11 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Burg. Backxlaan 269 • 24 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Nijverdal • Het Vischnet Den Haagweg 1 • 17 en 24 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Grotestraat 70 • 3, 20, 24 en 25 mrt. 19.00 uur en 11 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Keizerweg 2 • 27 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Holten • De Kandelaar Kampen/IJsselmuiden • Ichthus College Nieuwleusen • Geref. Kerk Oldenzaal • Café De Boom Bentheimerstraat 43 • 18 mrt. 13.30 en 19.00 uur ----------------------------------------------- Ommen • De Kern Bouwstraat 19 • 5 mrt. 13.30 uur en 3 en 13 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Raalte • Zorggroep Raalte Zwanenwoerd 1 •6 en 18 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Arnhem-Noord • Bethlehemkerk Arnhem-Zuid • De Kandelaar De Heurne • Chr. school De Hove Doetinchem • (let op, Centrum De Wingerd nieuwe locatie) Kerkstraat 16 • 10 mrt. 18.30 uur en 13 mrt. 14.00 uur en 18.30 uur ----------------------------------------------- Vriezenveen • Verz.huis Weemelanden Koningsweg 24-26 • 6 en 19 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------- Vroomshoop • Geref. Kerk Centr. Irene Julianastraat 27 • 6, 17 en 20 mrt. 19.00 uur en 11 mrt. 13.30 uur ----------------------------------------------- Wierden • Ontmoetingscentr. Geref. Kerk Spoorstraat 7 • 25 mrt 19.00 uur en 17 mrt. 13.30 uur 6 Winterswijk • Zonnebrinkkerk Zaltbommel • Theater De Poorterij Nieuwstraat 2 • 11 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Zevenaar • De Carrousel Bizetstraat 1 • 3 mrt. 13.00 uur en 25 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Zoelen • Dorpshuis De Oude School Kerkelijk Kerkstraat 10 • 19 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur De Bongerd 4 (wijk De Huet) • 6 mrt. 13.00 uur en 31 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Ede • Open Hof ----------------------------------------------- Zutphen • Protestantse Gem. Zutphen, locatie De Wijngaard Wilhelminalaan 3 • 10 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Hoflaan 2 • 14 en 21 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Eibergen • (let op, nieuwe locatie) Kulturhus ‘t Spieker Kerkstraat 30 • 17 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Rijssen • Par. Ctr. De Rozengaarde Rozengaarde 59 • 5, 10, 17, 26 en 31 mrt. 19.00 uur ----------------------------------------------Elburg • ‘t Huiken ----------------------------------------------Lange Wijden 33 • 17 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur Staphorst • Hotel Waanders en 19.00 uur Rijksweg 12 • 4 en 20 mrt. 19.00 uur --------------------------------------------------------------------------------------------- Steenwijk • (let op nieuwe locatie) Verenigingsgebouw De Klincke Wapenveld • Verenigingsgebouw Elst • Onder de Toren > Flevoland Almere-Muziekwijk • Leger des Heils Pianoweg 117 • 27 febr. 19.00 uur, 6 en 20 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Dronten • Kerkcentr. Open Hof Copernicuslaan 1 • 4 mrt. 13.00 uur en Sint Maartenstraat 34 • 26 mrt. 13.00 en 19.00 uur 19.00 uur --------------------------------------------------------------------------------------------- Geldermalsen • Zalencentr. Ons Huis Emmeloord • Nieuw Jeruzalemkerk Herman Kuijkstraat 11 • 5 mrt. 13.00 en 19.00 uur Cornelis Dirkzplein 10 • 26 febr. 13.00 uur en ----------------------------------------------19.00 uur en 19 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------Harderwijk • Chr. Geref. kerk De Zaaier E. Den Herderstraat 1 • 28 mrt. 09.30 uur, Lelystad • Leger des Heilsgebouw 13.00 uur en 19.00 uur Snijdershof 1 • 13 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------en 8 apr. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------Heelsum • Zaal Rehoboth Koninginnelaan 25 • 24 mrt. 13.00 en 19.00 uur Urk • (let op, nieuwe locatie) Jeugdgebouw ----------------------------------------------Richel 4 • 11 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Nijkerk • (let op, nieuwe locatie) Kruiskerk Venestraat 44 • 13 mrt. 09.30 uur, 13.00 uur en 19.00 uur
 7. 7. > Utrecht Den Helder • De Draaikolk Groot Ammers • Hof van Ammers Amersfoort • Kerk. Centr. De Brug Dollardlaan 202 • 5 mrt. 10.00 uur en 13.00 uur --------------------------------------------------- Schuilenburgerweg 2 • 4 en 14 mrt. 09.00,13.00 en 19.00 uur en 20 mrt. 09.00 uur en 13.00 uur --------------------------------------------------- Haarlem • Koningkerk Bernhardstraat 15 • 25 mrt. 19.00 uur ------------------------------------------------- Kloppersingel 57 • 1 en 2 apr. 13.00 en 19.00 uur --------------------------------------------------- Talmastraat 9 • 3 mrt. 19.00 uur ------------------------------------------------- Kostverloren 3 • 11 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Loosdrechtseweg 263 • 18 en 19 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Sportlaan 2 • 3 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ------------------------------------------------- Duivenkamp 844 • 26 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Opaallaan 1192 • 2 en 3 apr. 13.00 en 19.00 uur --------------------------------------------------- Bunschoten • Kerk. Centr. Kostverloren Maarssenbroek • Kerkcentrum De Ark Hilversum • Bethlehemkerk Hoofddorp • kantoor CNV Vakmensen Hardinxveld • Het Hervormd Centrum Hellevoetsluis • Sporthal de Eendraght Hoogvliet • De Aanbouw Achterweg 12 • 20 mrt. 19.00 uur ------------------------------------------------- Katwijk • Herv. Gem. Katwijk aan Zee Nieuwegein • Kerk. Centr. De Bron Hoorn • (let op, nieuwe locatie) Wijkcentrum Grote Waal Buizerdlaan 1 • 19 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Grote Beer 3 • 4 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Huizen • Kerkcentrum ‘t Visnet Cascade 1 • 25 febr. 13.00 uur en 19.00 uur ------------------------------------------------- 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Alblasserdam • Wapen van Alblasserdam Meerkerk • Dorpshuis De Linde Dam 24 • 6 mrt. 19.00 uur --------------------------------------------------- Mesdagplein 2 • 13 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Alphen a/d Rijn • Kerk. Centr. De Bron Lindenstraat 1 • 26 febr. 19.00 uur ------------------------------------------------- Troubadourweg 2 (ingang bibliotheek) • 10 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Woudenbergseweg 44 • 12 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur en 19.00 uur Barendrecht • Triomfatorkerk Ring 13 • 10 mrt. 19.00 uur ------------------------------------------------- Naaldwijk • Geref. Ontmoetingskerk Gebroken Meeldijk 150 • 5 mrt. 19.00 uur --------------------------------------------------- Anjerlaan 47 • 19 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ------------------------------------------------- Voorstraat 74 • 17 en 24 mrt. 13.00 en 19.00 uur ------------------------------------------------- Krimpen a/d IJssel • De Pannenkoe De Ruyterstraat 7 • 25 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Leerdam • Het Oude Posthuys ----------------------------------------------Meent 57 • 19 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Zeisterweg 34 • 18 mrt. 09.00 uur en 13.00 uur ------------------------------------------------Zaandam • Noorderkerk --------------------------------------------------Heijermansstraat 127 • 11 en 12 mrt. Leiden • Kerk. Centr. De Regenboog Utrecht • Jeruzalemkerk (ingang Obbinklaan) 13.00 uur en 19.00 uur Watermolen 1 • 3 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Troosterlaan 65 • 3 en 24 mrt. 09.00 uur, 13.00 uur ------------------------------------------------en 19.00 uur, 7 en 21 mrt. 09.00 uur en 13.00 uur Maassluis • De Koningshof --------------------------------------------------> Zuid-Holland Uiverlaan 20 • 5 mrt. 19.00 uur Veenendaal • Petrakerk - Trefpunt ------------------------------------------------Dennenlaan 5 • 6 en 27 mrt. 09.00 uur, Odijk • De Meenthoek Woerden • Kruiskerk Zeist • Oosterkerk > Noord-Holland Alkmaar • Trefpuntkerk Capelle a/d IJssel • Kerkgebouw De Hoeksteen Rivierweg 15 • 26 mrt. 19.00 uur --------------------------------------------------- L. de Colignystraat 20 • 25 en 26 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Delft • Marcuskerk Noorddammerweg 1 • 11 en 12 mrt. 13.00 en 19.00 uur --------------------------------------------------- Den Haag • Triumfatorkerk Amstelveen • Noorddamcentrum Amsterdam-Noord • Bethelkerk Plejadenplein 44 • 25, 26 en 27 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Amsterdam-West • St. Pauluskerk P. Calandlaan 194 • 4 en 6 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- M. ter Braaklaan 2 (hoek Voorhofdreef) • 13 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------J. v. Stolberglaan 154 (hoek Ln v Nw Oost-Indië) • 27 febr. 13.00 uur, 6, 20 en 27 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur en 3 apr. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Dordrecht • (let op, nieuwe locatie) Andreaskerk Jacob van Heemskerckstraat 19 • 5 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur en 18 mrt. 19.00 uur --------------------------------------------------- Gorinchem • De Heul Middelharnis • Verenigingsgebouw De Hoeksteen Oud-Beijerland • Kerk. Centr. Maranatha Kerkstraat 57 • 6 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ------------------------------------------------- Papendrecht • De Palm Van der Palmstraat 3 • 4 mrt. 19.00 uur ------------------------------------------------- Ridderkerk • Zalencentrum Het Plein Koningsplein 2 • 11 en 25 mrt. 19.00 uur ------------------------------------------------- Rotterdam Alexander • De Verrijzeniskerk Springerstraat 340 • 27 febr. 13.00 en 19.00 uur ------------------------------------------------- Rotterdam Charlois • Tante Sjaar Mezenhof 1 (ingang Albatroslaan) • 24 mrt. 19.00 uur ------------------------------------------------- Rotterdam Kralingen • Gebouw Pro Rege Beverwijk • Vredevorstkerk Nieuwe Hoven 141 • 25 febr. 19.00 uur --------------------------------------------------- Oudedijk 113 • 24 febr. 19.00 uur en 3 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur ----------------------------------------------- Laan der Nederlanden 152 • 18 en 19 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur --------------------------------------------------- Kolkmanstraat 1-3 • 18 mrt. 13.00 en 19.00 uur ------------------------------------------------- Pliniusstraat 21 • 13 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Den Burg • (let op, nieuwe locatie) De Buureton Beatrixlaan 43 • 21 mrt. 10.00 uur en 13.00 uur Gouda • Le Patapouf Rotterdam Lombardijen • Petrakerk 7
 8. 8. Schiedam • (let op: nieuwe locatie) De Ark Eersel • Basisschool St. Willibrordus Tilburg • De Pelgrimshoeve Hargplein 101 • 27 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Pankenstraat 1 • 10 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- Pelgrimsweg 27 • 11 en 18 mrt. 12.30 en 19.00 uur -------------------------------------------------- Schoonhoven • Kerk. Centr. De Ark Groene Singel 10 (hoek Kerkweg) • 5 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Eindhoven • De Cabine (Bus 4, halte winkelc. Vaartbroek) Werkendam • De Kwinter Tarwelaan 54 • 25 febr., 11, 18 en 25 mrt en 1apr. Hooftlanden 1 • 3 mrt. 12.30 uur 09.30 uur en 13.30 uur, 7 en 21 mrt. 19.00 uur --------------------------------------------------------------------------------------------------- Zevenbergen • Hotel De Borch Sliedrecht • Dienstencentr. De Reling Industrieweg 13 • 17 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Escharen• (let op: nieuwe locatie) Het Dorpshuus IJshof 1 • 6 mrt. 12.30 uur -------------------------------------------------- Mr. Bongaardsweg 2 • 31 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- Spijkenisse • Clubhuis De Kempvis Hoogwerfsingel 10 • 18 mrt. 13.00 en 19.00 uur Helmond • ‘t Trefpunt Bethlehemkerk > Limburg -------------------------------------------------- Sperwerstraat 2 • 12 en 26 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- Brunssum • D’r Brikke Oave Vlaardingen • De Windwijzer Schiedamseweg 95 • 11 mrt. 13.00 en 19.00 uur Oss • City Hotel Oss Lindeplein 5A • 6, 20 en 27 mrt. 19.00 uur en 14 -------------------------------------------------- Raadhuislaan 43 • 25 febr. en 25 mrt. 19.00 uur mrt. 14.00 uur -------------------------------------------------- -------------------------------------------------Zoetermeer • 2B-Home Dr. J.W. Paltelaan 103 • 11 en 25 mrt. 13.00 uur Oss • Sociëteit Krinkelhoek Geleen • ‘t Plenkhoes 19.00 uur Oijenseweg 3 • 19 mrt. 09.30 uur Bachstraat 2 • 10 mrt. 19.00 uur en 17 mrt. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 14.00 uur -------------------------------------------------Zwijndrecht • Ver. Gebouw Eltheto Uden • De Eigen Herd Kerkstraat 49a • 10 mrt. 13.00 uur en 19.00 uur Rooijsestraat 32 • 26 mrt. 09.30 uur en 13.30 uur Kerkrade • Staaterhoes -------------------------------------------------- Schaesbergerstraat 27 • 12 mrt 14.00 uur en 19.00 uur en 19 mrt. 14.00 uur Veghel • Basisschool de Ark -------------------------------------------------> Zeeland De Dintel 2 • 11 en 18 mrt. 19.00 uur Maastricht • Ontmoetingscentrum ‘t Förtsje Goes • De Spinne J. Lunslaan 7 • 3 en 26 mrt. 19.00 uur, 12 en 18 mrt. 13.30 uur -------------------------------------------------- > Noord Brabant C.D. Vereekestraat 74 • 11 mrt. 13.30 uur en 25 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- Beukenlaan 27 • 12 mrt. 12.30 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Achilleslaan 6 • 5 mrt. 19.00 uur en 21 mrt. 14.00 uur -------------------------------------------------- Lennisheuvel 56 • 14 mrt. 12.30 uur -------------------------------------------------- Eisenhowerstraat 724 • 13 mrt. 14.00 uur -------------------------------------------------- Kapelle • De Vroone Middelburg • De Hoeksteen Roozenburglaan 22 • 10 en 17 mrt. 13.30 uur, 13, 19 en 24 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- Terneuzen • Speeltuin Leeuwenkwartier Leeuwenlaan 31 • 6 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Tholen • De Meulvliet Zoekweg 8 • 20 mrt. 13.30 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Vlissingen • Campus de Ruyter Van Hogendorpweg 58a • 4 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- Zierikzee • (let op: nieuwe locatie) Multifunctioneel Centrum oost Cuijk • ‘t Fort (achter Rest. De Beurs) Grotestraat 30 • 26 febr. en 19 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------8 Bergen op Zoom • (let op: nieuwe locatie) Partycentrum Rozenoord Boxtel • Gemeenschapshuis Orion Breda • (let op: nieuwe locatie) Gemeenschapscentrum De Wegwijzer Steendorpstraat 2 • 5 en 26 mrt. 12.30 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Roermond • Clublokaal RZ Sittard • Gem. Huis Limbrichterveld Tegelen • Cult. Centr. De Haandert Haandertstraat 6-8 • 10 mrt. 19.00 uur en 24 mrt. 14.00 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Fijnaart • Sports en Events De Parel Venray • Sportpark de Wieën Kantine Atletiekclub Pr. Margrietstraat 15 • 25 mrt. 12.30 uur -------------------------------------------------- Zuidsingel • 17 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- Kaatsheuvel • De Gildenbond Weert • Café Don Bosco Mgr. Volkertstraat 3 • 17 mrt. 12.30 en 19.00 uur Boshoverweg 60 • 25 mrt. 19.00 uur -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- Rijen • Cultureel Centrum De Boodschap Nassaulaan 62-64 • 19 mrt. 12.30 en 19.00 uur -------------------------------------------------- De Huybertstraat 35 • 27 mrt. 19.00 uur > Noord Brabant west Ebenistendreef 106 • 11 mrt. 14.00 uur en 19.00 uur en 18 mrt. 14.00 uur -------------------------------------------------- Roosendaal • HCR Merks Brugstraat 57 • 31 mrt. 12.30 uur en 19.00 uur -------------------------------------------------- Extra zittingen in Limburg voor de buitenlandse aangiften (C/M) en voor uw vragen naar aanleiding van uw eerder ingevulde aangifte(n). Voor een afspraak belt u naar CNV Info: 030 - 751 10 01. -------------------------------------------------- ‘s Hertogenbosch • Soc.Cult.Centr. De Helftheuvel Maastricht • Ontmoetingscentrum ‘t Förtsje -------------------------------------------------- Kerkrade • Staaterhoes Helftheuvelpassage 115 • 13 en 27 mrt. 12.30 uur Ebenistendreef 106 • 6 mei en 24 juni 19.00 uur -------------------------------------------------en 19.00 uur Schaesbergerstraat 27 • 22 mei 19.00 uur

×