Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zpusob Vyuky Marketingove Komunikace Na Pef Czu V Praze

776 views

Published on

Příklady výstupů praktické výuky v předmětu Marketingová komunikace na PEF ČZU v Praze. Pokud se chcete stát partnerem ve výuce, prosím kontaktujte mne.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zpusob Vyuky Marketingove Komunikace Na Pef Czu V Praze

 1. 1. Zážitkové učení v rámci kurzu Marketingová komunikace
 2. 2. Dalova pyramida učení• Lidé si pamatují:• 10 % Z TOHO, CO ČTOU• 20 % Z TOHO, CO SLYŠÍ• 30 % Z TOHO, CO VIDÍ• 50 % Z TOHO, CO SLYŠÍ A VIDÍ• 70 % Z TOHO, CO ŘEKNOU A NAPÍŠÍ• 90 % Z TOHO, CO UDĚLAJÍ
 3. 3. Zážitkové učení• 80 % lidského poznávání pramení z vlastních autentických zážitků.• Zážitkové učení představuje přirozený způsob učení, jakým se učí například malé děti mluvit.• Zážitek sám je čistě osobní, emocionálně zabarvený, neuchopitelný a nepřenosný.• Teprve racionálním zpracováním a zobecněním (reflexí) zážitků dochází k prakticky využitelné zkušenosti.
 4. 4. Zážitkové učení• zážitkové vzdělávání založeno na aktivitě studenta,• aktivní role cvičícího a studenta se střídá a prolíná.• cvičící ustupuje do role pozorovatele.• student přejímá osobní odpovědnost za výsledky učení,• mezi cvičícím a studenty vzniká vyvážená spolupráce.
 5. 5. Struktura kurzu Marketingová komunikace V ÝStandard Praktická cvičení Z K Plán U Plán Plán komunikaceKomunikační mix Internetová reklama Studentská konference komunikace MDA RIDE komunikace Allianz pivovar Klatovy M
 6. 6. Cíl kursuStandard Praktická cvičení• Naučit základní dovednosti • Naučit vybrané praktické marketingového dovednosti použitelné ve komunikačního mixu (reklamu, kterékoliv organizaci zabývající se podporu prodeje, public marketingovou komunikací. relations a osobní prodej). • Umožnit studentům plánovat,• možnit studentům kreativně provádět a organizovat konkrétní řešit praktické případové studie praktický úkol z oblasti a cvičné případy během marketingové komunikace jednotlivých bloků určených komunikačním nástrojům
 7. 7. Rozvíjené kompetence• Komunikace• Týmová spolupráce• Kritické myšlení• Učení se děláním• Kreativita a schopnost řešení problémů• Samostatnost a výkonnost• Zodpovědnost• Odborné kompetence
 8. 8. Rozvíjené dovednosti, znalosti• dovednost sestavit plán marketingové komunikace• dovednost provést analýzu obsahu sdělení, reklamního spotu• dovednost napsat tiskovou zprávu, zorganizovat tiskovou konferenci• dovednosti z přípravy a praktického provedení PPC reklamy (online reklama)• dovednost provést a využít marketingový výzkum
 9. 9. Náplň jednotlivých cvičení
 10. 10. Plán komunikace MDA RIDE• Úvod do problematiky sestavování marketingového plánu• Sestavení plánu na podporu prodeje – „veletrh Gaudeamus“• Klientský brief sdružení MDA RIDE• Vypracování návrhu pro komunikační kampaň k 2. ročníku benefiční jízdy MDA RIDE• Týmové vypracování tiskové zprávy, media katalogu, programu tiskové konference, reklamní kampaně na Facebooku• Realizace tiskové konference k 2. ročníku MDA RIDE
 11. 11. Studentská konference• Úvod do problematiky sestavování marketingového plánu• Sestavení plánu na podporu prodeje – „veletrh Gaudeamus“• Zadání Studentské konference, úvod do problematiky marketingové komunikace• Formulace cílů konference, identifikace a výběr cílových a zájmových skupin studentské konference• Formulace komunikačních cílů ve vztahu k vybraným cílovým, zájmový skupinám.• Návrh skladby komunikačního mixu a jeho realizace ve vztahu k formulovaným cílům a skupinám.
 12. 12. Studentská konferenceOblasti řešení:• tvorba identity konference (název, logo, slogan, symbol)• tvorba internetové komunikace (návrh webových stránek, texty,• tvorba reklamních materiálů (plakáty, letáky, TV prezentace)• zajištění mediální podpory ( výběr mediálního partnera METRO)• využití nástrojů PR (tvorba tiskové zprávy, komunikace s tiskovou mluvčí)• direct marketing (tvorba pozvánek pro vybrané zájmové skupiny, direct maily)
 13. 13. Studentská konference
 14. 14. Studentská konference
 15. 15. Plán komunikace Allianz• Úvod do problematiky sestavování marketingového plánu• Sestavení plánu na podporu prodeje – „veletrh Gaudeamus“• Analýza konkurence• Kreativní návrh• Vizualizace návrhu• Finanční rozpočet• Časový harmonogram
 16. 16. Internetová reklama• Techniky a postupy segmentace, identifikace cílových skupin• Techniky a postupy tvorby klíčových slov• Techniky a postupy tvorby inzerátů online reklamy• Techniky a postupy tvorby online reklamních kampaní• Osobní zodpovědnost studentů za průběh reklamní kampaně• Výsledek: Umístění v top 50 z cca 2400 týmů z celého světa
 17. 17. Plán komunikace pivovar Klatovy• Úvod do problematiky sestavování marketingového plánu• Sestavení plánu na podporu prodeje – „veletrh Gaudeamus“• Marketingový výzkum – praktické cvičení v Klatovech• Návrh identity vznikajícího minipivovaru v Klatovech formou kreativního návrhu• Nevšednosti cvičení
 18. 18. Využití příběhů při podpoře:Za krále Klacka se v dobách stříbrné horečky kutaly drahékovy. A to by nebylo, aby se neobjevil jeden nenechavec, kterýsi chtěl stříbro uzmout pro sebe. Počkal si, až všichni horníciz katakomb odejdou večer zpět ke svým rodinám, ukradlsvítilnu a vydal se kutat sám. Zapomněl však, že klatovskékatakomby jsou zrádné jako dva žejdlíky klatovského piva,netrvalo dlouho a již nevěděl, kde je. Co mu bylo platné, žeměl plné kapsy stříbra, když nevěděl jak zpět. Když v tom seobjevil…………………………………………………………………………………
 19. 19. Komunikační mix – standardní cvičení• Úvod do problematiky marketingového plánování• Sestavení plánu na podporu prodeje – „veletrh Gaudeamus“• Tvorba tiskové zprávy ke krizové události• Obsahová analýza tištěných médií• Analýza zájmových skupin• Analýza reklamních nástrojů• Product placement v praxi• Kreativní reklamní návrh• Praktický trénink dovedností osobního prodeje a péče o zákazníky
 20. 20. Studentská konference• Cílem konference je provést výměnu informací mezi studenty jednotlivýchcvičení.• Myšlenkou bylo nechat studenty prezentovat nabyté zkušenost, konfrontaciteoretických informací a jejich praktických zkušeností.• Na konferenci bylo přijato 63 příspěvků do části Komunikace v řízení 77 příspěvků do marketingové komunikace• K prezentování bylo vybráno 38 příspěvků.• Konference se účastnilo 184 studentů PEF a 15 hostů z řad pedagogů a jiných účastníků.• Deník Metro otiskl 12.5.2010 článek o konání konference.
 21. 21. Foto – studentskákonference
 22. 22. Výsledná zhodnocení

×