Sessie 5 - ppt reglementen

345 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie 5 - ppt reglementen

 1. 1. Jouwvoorbeelden mee?Hang ze op!Positief hier …Negatief daar …
 2. 2. 3 DAAGSE 2012Malle VVJ | Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw | Ossenmarkt 3 | 2000 Antwerpen T 03 821 06 06 | F 03 821 06 09 | E info@vvj.be | W www.vvj.be
 3. 3. Bereiken jereglementenwel het juiste doel?
 4. 4. Wat niet? Grammatica, duidelijke taal, schrijfstijl Is dit …. (in mijn reglement goed of slecht)? Is dit … beter dan …
 5. 5. Wat wel ? Op zoek naar subsidies als onderdeel, hefboom van jeugdwerkondersteuning. Welke soort vragen stellen we fundamenteel bij een verbetertraject.
 6. 6. Oefening 1
 7. 7. Op zoeknaar jouw vraag?
 8. 8. FF snel herhalen
 9. 9. Reglementen zijn een klein(?)onderdeel vanjeugdwerkondersteuning
 10. 10. Er is meereen heel ruime variatie in ondersteuningsvormen
 11. 11. Financiële • werkingstoelageondersteuning • kadervorming • Projectmiddelen • ophalen oud papier • startende initiatieven Toelage voor … • opruimacties feesten • jubileumactiviteiten • eenmalige sportactiviteiten • kampvervoer • bouwen en verbouwen • …
 12. 12. Materiële en logistieke • diverse uitleendienstenondersteuning • aanplakzuilen • andere promotionele middelen • lokalen verhuren • gebruik infra sport, cultuur, … • vervoer van materiaal • brandpreventie en bestrijdingsmateriaal • kopie en drukwerk • onderhoud en herstellingswerken • onderhoud omgeving • …
 13. 13. Inhoudelijkeondersteuning • vorming • beschikbaarheid voor informatie en advies • tijd voor een babbel • schouderklopje • advies en ondersteuning bij rekrutering • crisiscommunicatie • overleg met politieke actoren • …
 14. 14. TIP 1:Is voor … een reglement/ subsidie nodig?Is er een beter alternatief?
 15. 15. Wat is heteigenlijke doel van jeugdwerkondersteuning ?
 16. 16. Eengoed en functioneel kader creëren waarbinnenhet jeugdwerk zich optimaal kan ontplooien.
 17. 17. DUS
 18. 18. Ondersteuning die ingaat op de eigenheid van het jeugdwerk. ENingaat op evoluties in het jeugdwerk
 19. 19. Met steeds in hetachterhoofd
 20. 20. • een lokale overheid moet een gezond en evenwichtig ondersteuningsbeleid voeren?• heel bewust zijn van het effect op het jeugdwerk.• met de intentie om het jeugdbeleid te stimuleren, ondersteunen en desgewenst te faciliteren.
 21. 21. TIP 2a:Weet wat het doel is van je reglement!
 22. 22. Tip2b: Vergeet hetoorspronkelijke doel niet!
 23. 23. Wat is de eigenheid van hetjeugdwerk?
 24. 24. Eigenheid van het jeugdwerk:• afhankelijk van personen / trekkersfiguren• afhankelijk van betrokkenheid en engagement van mensen• Broos evenwicht  engagement• Relatief korte engagementen  continuïteit geen zekerheid• Fluctueus / golfbeweging• Eigen zeer wisselende agenda• flexibiliteit• wisselende draagkracht• ruimte voor experiment• ruimte voor fouten• ruimte om opnieuw het warm water uit te vinden• niet noodzakelijk efficiënt, zeer procesgericht• grote verscheidenheid in werkvormenvormen = een sterkte
 25. 25. TIP 3: Schrijf je reglement op het vel van(het bedoelde) jeugdwerk.
 26. 26. Er zijn effecten!Voor- en nadelen!
 27. 27. NEGATIEF POSITIEF• onuitgesproken • duidelijke afspraken verwachtingen • eerlijke verwachtingen• strakke regels • ondersteuning op vraag• starre, zakelijke • ondersteuning op maat ondersteuning • Flexibiliteit: afstemming en• beperkte bijsturing bewegingsvrijheid • Balans tussen draagkracht• eenheidsworst en draaglast•… • open communicatie, overleg • kansen • …
 28. 28. DROPZONEfebruari 2012
 29. 29. Bij geven hoort krijgen, en omgekeerd. “2 partijen ruilen iets waardevols”Gemeente zoekt Jeugdwerk zoektVervulling van zijn missie Vervulling van zijn missie via bepaalde waarden Een plaats, erkenning,relevantie in de samenleving bepaalde normen hiervoor ondersteuning geformuleerd in doelen ruimte (fysiek en psychisch) Wie zoekt nog ? Andere verenigingen, bedrijven, kleine lokale zelfstandigen, de buren, de kinderen Netwerking
 30. 30. waardevol
 31. 31. TIP 4: Vertrek vanuit een relatie met het jeugdwerk!ondersteuner vs ondersteunde partnership
 32. 32. Wat mis je als JD om goedejeugdwerkondersteuning te kunnen waarmaken?
 33. 33. Wat mis je als JD om goedereglementen te schrijven?
 34. 34. Oefening 2
 35. 35. De ijsberg!
 36. 36. Zijn er al vragen opgelost?
 37. 37. Nog meer ijsberg!
 38. 38. Nog zaken opgelost?
 39. 39. Nietopgelost?
 40. 40. Aan de wand
 41. 41. Uitsmijter(s) Maak verschil tussen: • erkenning als jeugdwerk • Jeugdraad lid • ondersteuningsvraag Het jeugdraad reglement: • regel niet alles in de statuten, • gebruik een huishoudelijk reglementOok met de jeugdraad kan je een convenant ofafsprakennota opmaken

×