sessie 44 ppt wegwijs_in_verzekeringen

348 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

sessie 44 ppt wegwijs_in_verzekeringen

 1. 1. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 11Praktische benaderingverzekeringenVereniging Vlaamse JeugddienstenInspecteur Eric Doms 30 mei 2013Overzicht• Inleiding• Brand• Ingebruikname lokalen• Alle Risico’s• Objectieve aansprakelijkheid voor Brand en ontploffing• Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid• Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisator• Contractuele Aansprakelijkheid• Bestuurdersaansprakelijkheid• Arbeidsongevallen• Lichamelijke Ongevallen• Omnium Dienstverplaatsingen• Varia
 2. 2. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 23INLEIDINGInleiding• WLVO (Wet land verzekeringsovereenkomst)• Minimumkader (modellen per tak)• Onderscheid• Verplichte verzekeringen• Noodzakelijke verzekeringen• Nuttige verzekeringen
 3. 3. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 3Verplichte Verzekeringen• Autoverzekering• Arbeidsongevallen• Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand enOntploffing• BA verzekering voor vrijwilligers (bij overheden,VZW’s)• Wielerwedstrijden• Mandatarissen (verschillende niveaus van wetgeving)• Medische experimenten• …• Staat of Gemeenschap vaak eigen verzekeraarNoodzakelijke verzekeringen• Brand• Niet wettelijk verplicht• Vaak wel contractueel (huurder/gebruiker)• Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid• = familiale uit privé-leven• Burgerlijke Aansprakelijkheid organisator• = specifiek voor evenementen
 4. 4. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 4Nuttige verzekeringen• Alle Risico’s• Omnium Dienstverplaatsing• Contractuele Aansprakelijkheid• Ingebruikname lokalen• Bestuurdersaansprakelijkheid• Lichamelijke ongevallen vrijwilligers• …8BRAND
 5. 5. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 5BRAND• (Nog) niet wettelijk verplicht• Vaak wel contractueel (huurder)• Noodzakelijke verzekering• Model WLVO : minimumwaarborgen• Verplichte Minimum Waarborgen• Brand, ontploffing, storm, water, ijs, sneeuw, hagel,elektriciteitsrisico, bliksem, aanrijding voertuig, natuurrampen,…• Facultatieve Waarborgen• Glasbraak, Diefstal, Vandalisme, Indirecte verliezen,bedrijfsschade,…BRAND• Gebouwen en inboedel eigendom overheid(gemeente..)• Verzekerd meestal met afstand van verhaal• Occasionele gebruiker (derden) moeten dan geen aparteverzekering hebben voor het gebouw en inboedel• Vrijstelling blijft ten laste van de gebruiker, indien dezeaansprakelijk is voor de schade• Afstand van verhaal (standaard?) enkel bij niet commercieelgebruik• De inboedel van derden is niet automatischverzekerd !!10
 6. 6. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 6BRAND• Gebouwen die men gebruikt of huurtAltijd huur- of gebruikersovereenkomst nakijken !• Begrip “huurgevaar”• Art. 1733 BW• Vermoeden van aansprakelijkheid• Begrip “Afstand van verhaal”BRAND• Wat te doen bij schade ?• Schadebeperkingsplicht – dringende maatregelen• Bij twijfel toch voorafgaand akkoord maatschappij vragen• Aangifte (extranet of formulier)• Reconditionering• Bewijzen schade• Defecte stukken bijhouden• Foto’s nemen• Oplijsten schade• Bestekken• Goedkeuring maatschappij alvorens herstellingen
 7. 7. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 7BRAND• Vragen14INGEBRUIKNAME LOKALEN
 8. 8. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 8Ingebruikname lokalen• Dekking huurderaansprakelijkheid art.1733 BW :Algemeen principe, wie iets gebruikt geeft dit “iets”in dezelfde staat terug als hij het gekregen heeft ..• Concertzalen, polyvalente zalen, turnzalen,…• Ook indien gratis ter beschikking gesteld• Vaak korte duurpolis• Ad hoc• Abonnementspolis• Bewijs betaling geldt als verzekering• Tenzij afstand van verhaal (maar dit is gevaarlijk)15Ingebruikname lokalen• Vragen16
 9. 9. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 917ALLE RISICO’SALLE RISICO’S• Elektronica / informatica• Muziekinstrumenten• Diefstal + Borgstelling• Tentoonstellingen• Films• Vestiaire• Machinebreuk• Allerlei• Politiehonden, drones, fietsen,…
 10. 10. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 10ALLE RISICO’S• Voorwerpen van jeugddienst : alles wat ontleendwordt , moet in dezelfde staat terugkomen !Schade tijdens gebruik is ten laste van degebruiker !....• Zowel voor voorwerpen die de jeugddienstontleent…..• Als voorwerpen die de jeugddienst gebruikt/huurt• De BA polis dekt nooit schade aan toevertrouwdevoorwerpen !!!!!ALLE RISICO’S• VRAGEN
 11. 11. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 1121OBJECTIEVEAANSPRAKELIJKHEID INGEVAL VAN BRAND OFONTPLOFFINGOBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID• Objectieve aansprakelijk = foutlozeaansprakelijkheid (wet 30 juli 1979 + KB’s)• “Swittelpolis” (bewijslast fout te moeilijk)• Lichamelijk en materiële schade van derden• Dus niet de materiële schade aan het gebouw• Wettelijk verplichte verzekering• i.f.v. oppervlakte• i.f.v. aard van de inrichting (25) (scholen, RVT’s,• Horeca, stations, stadions, polyvalente zalen,…)
 12. 12. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 12OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID• De “exploitant” is verantwoordelijk voor hetafsluiten van de verzekering.• Wie “exploitant” is, is een feitenkwestie”• Diegene die gezag, leiding en toezicht houdt opde infrastructuur• Controle door burgemeester• Zelfs occasioneel gebruik (korte duur polis)• Uitzonderingen : staat, gewesten,gemeenschappen = eigen verzekeraarOBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID• De verzekeraar overhandigt een attest• Slachtoffers hebben eigen recht tegenverzekeraar• Waarborgbedragen• 15.000.000 EUR – lichamelijke schade• 750.000 EUR – materiële schade• Geïndexeerd• Verplichte dekking terrorisme (Wet 1 april 2007)
 13. 13. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 13OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID• Gemeente heeft forfaitaire dekking voor geheelpatrimonium• Doch indien AGB : wel aparte dekking nodig perrisico25Objectieve aansprakelijkheid Branden Ontploffing• Vragen26
 14. 14. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 1427ALGEMENE BURGERLIJKEAANSPRAKELIJKHEID28ALGEMENE BURGERLIJKEAANSPRAKELIJKHEID Artikel 1382 – 1386Burgerlijk Wetboek• Artikels 1382 – 1386bis BW• of Buitenlandse wetgeving• = familiale uit privé-leven
 15. 15. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 15Wettelijke basis =buitencontractuele aansprakelijkheid• art. 1382 - 1383 : eigen daad• art. 1384 : §§§§2 en §§§§3 : andermans daad• art. 1384, §§§§1 : gebrek in de zaak• art. 1386 : eigenaar gebouw• art. 1385 : bewaarder/eigenaar dier• art. 1386bis : geestesgestoordenHet moet dus gaan om een “derde”30Artikel 1382Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schadewordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld deschade is ontstaan, deze te vergoeden.Artikel 1383Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke doorzijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid ofdoor zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.Buitencontractuele aansprakelijkheid
 16. 16. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 1631!!! ZEER BELANGRIJK !!!Drie voorwaarden moeten voldaan zijn om eenschadeclaim te kunnen indienen, te weten:1. er dient een FOUT te zijn gemaakt (ook een NALATIGHEIDof een ONVOORZICHTIGHEID)2. er dient SCHADE te zijn AAN EEN DERDE3. er moet een OORZAKELIJK VERBAND zijn tussen beidenBuitencontractuele aansprakelijkheidSchade• Is verschil tussen voor en na• Geen “verbetering”• Moet “bewezen” worden• Tegensprekelijk laten vaststellen
 17. 17. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 17Schade aan een “derde”• Het begrip “derde”• “Een juridisch vreemde persoon of instelling”• Afwezigheid contract• zowel geschreven als niet geschreven• Onderscheid contractuele – buitencontractueleaansprakelijkheid34Artikel 1384Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaaktdoor zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door dedaad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onderzijn bewaring heeft.De vader en de moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt doorhun minderjarige kinderen.…De onderwijzers en de ambachtslieden voor de schade door hun leerlingenen leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezichtstaan.De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders,onderwijzers en ambachtslieden bewijzen dat zij de daad welke tot hunaansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen beletten.
 18. 18. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 18Aansprakelijkheid voor Zaken• Art. 1384,§§§§ 1 “Men is aansprakelijk niet alleenvoor de schade welke men veroorzaakt door zijneigen daad, maar ook voor die welke veroorzaaktwordt door de daad van personen voor wie menmoet instaan, of van zaken die men onder zijnbewaring heeft”Aansprakelijkheid voor Zaken• Gebrek :• Elk intrinsiek kenmerk dat de zaak ongeschiktmaakt voor normaal gebruik• Bewaarder :• Diegene die zich voor eigen rekening van de zaakbedient met recht van toezicht, leiding en controle
 19. 19. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 19Aansprakelijkheid voor Zaken• Onweerlegbaar vermoeden in rechte :• Bewaarder blijft aansprakelijk, ook al had hij geenkennis van het gebrek en stond hij in voor goedonderhoud• Bevrijdigingsgronden :• Overmacht• Fout slachtoffer• Daad van een derde(vb. glasscherven na nachtelijke inbraak)Aansprakelijkheid voor gebouwen• Art. 1386 BW : schade door instorting gebouw• “De eigenaar van een gebouw is aansprakelijkvoor de schade door instorting ervan veroorzaakt,wanneer deze te wijten is aan een verzuim vanonderhoud of van een gebrek in de bouw”• Foutaansprakelijkheid• Ook aansprakelijkheid voor fout derden• Ook als men onwetend is over het gebrek en mendit noch kon vermoeden, noch kon vermijden
 20. 20. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 20Aansprakelijkheid voor Gebouw• Geheel of gedeeltelijke instorting• Het volstaat dat een min of meer belangrijk deelvan een gebouw afbrokkelt (terras, balkon,trap,…)• Vb. schoorsteen waait om, keldertrap zakt in• Niet dakpan, antenne of windhaan (feitenkwestie)• (BA-gebouw brandpolis)Uitsluitingen (niet limitatief)• Risico’s gedekt onder andere verzekeringen• Auto• Brand & Diefstal (roerende en onroerende goederen)• ABR – oprichting gebouwen• Bestuurdersaansprakelijkheid (fiscale, sociale,arbeidsrechtelijke conflicten)• Contractuele Aansprakelijkheid• …
 21. 21. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 21Rechtsbijstand• Passieve rechtsbijstand• Verdediging tegen schade-eis• Verzekerde wordt aangesproken• geen vrije keuze raadsman• Actieve rechtsbijstand• Invordering schade bij derde• Wel vrije keuze raadsman• Verdediging belangen – trapsgewijs• Briefwisseling, minnelijke regeling, procedure41ABA• Vragen42
 22. 22. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 2243BURGERLIJKEAANSPRAKELIJKHEIDORGANISATORBA – organisator• Principes zijn identiek als in ABA-polis• Wel specifiek voorwerp : nl. evenementen• Vragenlijst invullen bij polis ad hoc of duidelijkeomschrijving in permanente polis laten vermelden(risico-inschatting)• Wordt vermeld in speciale voorwaarden• i.f.v. Aantal deelnemers (capaciteit zaal)• i.f.v. aard activiteit (theater is geen rockconcert)44
 23. 23. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 23BA – organisator• Speciale vermelding spijzen en dranken• Speciale vermelding voorlopige installaties• Speciale vermelding vrijwilligers45BA-organisator• Vragen46
 24. 24. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 2447CONTRACTUELEAANSPRAKELIJKHEIDContractuele Aansprakelijkheid• Aanvulling op “BA” (buitencontractueel)• Dekking tot 12.500 EUR• Occasioneel karakter (geen huurschade)• Vaak samen met ingebruikname lokalen (brand)• Formule ad hoc• Formule abonnementspolis• Bewijs betaling geldt als verzekering•48
 25. 25. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 25Contractuele Aansprakelijkheid• Vragen4950ARBEIDSONGEVALLEN
 26. 26. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 26Arbeidsongevallen• Problematiek arbeidsweg• Problematiek externe oorzaak• Problematiek bij hospitalisatie (RIZIV)• Problematiek economische schade51Arbeidsongevallen• Vragen52
 27. 27. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 2753BESTUURDERS-AANSPRAKELIJKHEIDBestuurdersaansprakelijkheid - SitueringBestuursrisico’s• Persoonlijkeaansprakelijkheid vande bestuurders• Beschermingpersoonlijkpatrimonium van debestuurdersUitbatingsrisico’s (ABA)• Aansprakelijkheidinstelling/onderneming• Beschermingpatrimoniumonderneming54
 28. 28. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 28Bestuurdersaansprakelijkheid• Bestuurders• In rechte (de “officiële organen”)• In feite (de “achterman”)• Bestuursfouten• Inbreuken op wettelijke of statutaire bepalingen• Beheers- en controlefouten• Tewerkstellingsaangelegenheden (breed)• Pollutie55Bestuurdersaansprakelijkheid• Voorwerp van de verzekering• Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders (fout inde uitoefening van hun functie)• Burgerlijke verdedigingskosten• Voorschieten strafrechtelijke verdedigingskosten• Opzet niet gedekt !56
 29. 29. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 29Bestuurdersaansprakelijkheid• Vragen5758LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
 30. 30. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 30Lichamelijke Ongevallen• Indien geen arbeidsovereenkomst• Vrijwilligers• Leden Raad van Bestuur• Deelnemers activiteiten• Indien kinderen : best BA+LO gecombineerdLichamelijke Ongevallen• WAT ?• Ongeval : plotse gebeurtenis die een lichamelijkletsel veroorzaakt waarvan de oorzaak vreemd isaan het organisme van het slachtoffer• Geen hartaanval, hersenbloeding, infecties,• Gelijkgesteld met ongeval :• zonneslag, beten van dieren en insekten, verdrinking,bevriezing,…• Wel infecties t.g.v. ongeval
 31. 31. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 31Waarborgen Lichamelijke Ongevallen• Terugebetaling effectieve kosten• Medische kosten• Verplaatsingskosten• Begrafeniskosten• Vergoedingen• Overlijden• Niet voor kinderen onder de 5 jaar• Blijvende invaliditeit• Tijdelijke ongeschiktheidWaarborgen lichamelijke ongevallen• Medische kosten• Behandelingskosten• Dokter, ziekenhuis, apotheek, kinesist,…• Na tussenkomst ziekenfonds• Tot aan consolidatie letsel (max. 3 jaar)• Bij voorafbestaande toestand enkel verergering• Belang RIZIV-nomenclatuur• Indien niet opgenomen in RIZIV-barema, meestal beperkt totbepaald bedrag
 32. 32. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 32Waarborgen Lichamelijke Ongevallen• Tandprothesekosten• Forfaitaire uitkering per tand en per ongeval• Meestal verwijzing naar tarief arbeidsongevallen• Brilschade• Glazen : integrale vergoeding• Montuur : forfaitair of verwijzing tariefarbeidsongevallen• bril moet gedragen zijn op ogenblik ongevalWaarborgen Lichamelijke Ongevallen• Verplaatsingskosten• Forfaitair• Tarief arbeidsongevallen• Noodzakelijke verplaatsingen (om zich voormedische verzorging aan te bieden
 33. 33. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 33Waarborgen Lichamelijke Ongevallen• Begrafeniskosten• Forfaitaire uitkering• Rente al dan niet analoog met arbeidswetgevingVRAGEN
 34. 34. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 3467VRIJWILLIGERSVRIJWILLIGERS• Ook verzekerd ?• Burgerlijke aansprakelijkheid• Verplicht te verzekeren indien organisatie onderworpen is aanWet van 3/7/2005• In opdracht van organisatie• Ten behoeve van een activiteit• Onverplicht en onbezoldigd• Maatschappelijk doel• Lichamelijke ongevallen• Nog geen verplichting (vreemd genoeg)
 35. 35. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 35VRAGEN70OMNIUMDIENSTVERPLAATSING
 36. 36. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 36OMNIUM DIENSTVERPLAATSING• Geen woon-werkverkeer• Tenzij geassimileerd (vb. na vergadering directnaar huis i.p.v. over kantoor)• Opgave nummerplaten via extranet of forfaitairsysteem• Bijhouden registerOMNIUM DIENSTVERPLAATSING• Bij schadegeval• Aangifte (ongevalsformulier)• Ofwel derden betrokken (Europees aanrijdingsformulier)• Ofwel geen derden betrokken• ALTIJD getuigenverklaring of PV• Zelfs bij glasbraak (aandringen bij politie)• Verklaring hiërarchisch overste ter bevestiging vandienstverplaatsing
 37. 37. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 37OMNIUM DIENSTVERPLAATSING• Bij schadegeval• Eigen omnium heeft voorrang• O.D. is subsidair• Eventueel wel tussenkomst voor vrijstelling• Geen tussenkomst in BA-verzekering wanneerongeval in fout (bonus-malus)• Herstelling bij erkende hersteller – geen vrijstellingOMNIUM DIENSTVERPLAATSING• VRAGEN
 38. 38. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 387576GESTELDE VRAGEN
 39. 39. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 39Gestelde Vragen• Schade bij tentoonstellingen• Door bezoeker• Door kunstenaar• Aan bezoeker• Tentoonstellingen op verplaatsing77Gestelde Vragen• Verzekeringen GC of CC t.o.v. gemeente• Verzekeringen GC of CC t.o.v. VGC• Materiaal van derden verzekeren• Gezelschappen• Artiesten• Speciale clausules ?78
 40. 40. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 40Gestelde Vragen• Begrippen aansprakelijkheid• Burgerlijke aansprakelijkheid• Objectieve aansprakelijkheid• Huurdersaansprakelijkheid• Afstand van (verhaal) huurdersaansprakelijkheid• Schade aan kledij,brillen• Personeel• bezoekers7980VARIA
 41. 41. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 41VARIA - Algemeen• Assistanceverzekering• Annulatieverzekering• Bagageverzekering• Sportverzekering• Lichamelijke Ongevallenverzekering• Alle Bouwplaats Risico’s verzekering• ControleverzekeringVARIA• Vragen
 42. 42. 30-5-2013VVJ vormingsdriedaagse 2013 4283HARTELIJK DANK VOOR UWAANDACHT

×