sessie 34 - ppt BBC voor gevorderden

688 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

sessie 34 - ppt BBC voor gevorderden

 1. 1. BBC-actuaCIPAL praktijkseminaries – maart 2012
 2. 2. Inhoud• Regelgeving• Digitale rapportering• Planlastvermindering 2
 3. 3. Bijsturing regelgeving• Organieke decreten – Duur van de financiële nota van het meerjarenplan – Duur investeringsenveloppe – Budgethouderschap • Nadruk op taakstelling • Geen koppeling met bevoegdheid voor aangaan van verbintenissen 3
 4. 4. Bijsturing regelgeving• Organieke decreten – Geen tussenkomst externe audit • Kascontroles • Ambtsbeëindiging secretaris, FB, BH • Vaststelling jaarrekening • Vaststelling aansprakelijkheden – Samenstelling jaarrekening – Digitale rapportering • Beleidsrapporten • Kwartaalrapportering 4
 5. 5. Bijsturing regelgeving• Organieke decreten – AGB, APB, OCMW-verenigingen (hfdstk 1) • MJP, budget, jaarrekening en boekhouding volgens BBC • Geen vrijstelling voor autonome bedrijven onderworpen aan ondernemingsboekhouding • Jaarrekening autonoom bedrijf – Controle door commissaris-revisor – Vaststelling door RvB – Goedkeuring door gemeenteraad • Digitale rapportering • Aanpassing statuten en werking tegen 1.1.2014 • Algemene invoering BBC vanaf boekjaar 2014• Evaluatie en bijsturing BVR & MB 5
 6. 6. Digitale rapportering• Informatiebehoeften raadsleden – Meerjarenplan • Bepaling van het beleid (op hoofdlijnen) – Budget • Bepaling van het beleid (concretisering) • Autorisatie (toekenning van kredieten) – Jaarrekening • Evaluatie van het beleid • Evaluatie van de autorisatie• Informatiebehoeften Vlaamse overheid – Planlastvermindering – Beleidsinformatie – Europese rapporteringsverplichtingen (ESR) – Externe audit – Toezicht 6
 7. 7. Digitale rapportering• Onderscheid tussen: – Beleidsrapport voorgelegd aan de raadsleden – Digitaal rapport voor de Vlaamse overheid• Beide rapporteringen worden opgemaakt op basis van dezelfde registraties 7
 8. 8. Digitale rapportering• Onmiddellijk na de toezending van een beleidsrapport naar het toezicht moet daarvan een digitaal rapport gezonden worden naar ABB – ≠ digitale afdruk van het beleidsrapport – = digitale versie van de geconsolideerde registraties – bestandsformaat en wijze van aanleveren wordt bepaald bij MB 8
 9. 9. BBC-DR: bestandsstructuur AR BV ESC TC Actie IE DRC BEAlgemene Beleids- Econom. Transactie- Invester.- Deelrap- Budget.Rekening veld sectorcode code enveloppe portcode Entiteit BDM IND VBP Beleids- Vlaamse Indicator domein bel.sprior. AP BP Beleids- Actieplan plan IND Indicator BDS Beleids- doelst. IND Indicator
 10. 10. Digitale rapportering• Lokaal bestuur – Aanmaak gevalideerd bestand – Verzending • Automatisch via FTP naar Beheerplatfom Bestandsuitwisseling (BPBU) • Manueel via ABB-portaal naar BPBU• ABB – Ontvangst bestand – Validatie in BPBU – Verwerking in database – Ontsluiting van de gegevens • Vlaamse overheid (ABB, sectorale administraties …) • Lokale besturen • Derden
 11. 11. Digitale rapportering Beleids- rapport Dig. Toez. BP BBC- BU DWH BBC-DR SW ABB Digitaal rapport Lokaal bestuur Vlaamse Overheid
 12. 12. Digitale rapportering Planlast INR/ESRDWH BeleidsinfoABB Toezicht Externe audit
 13. 13. Beleidsinfo(SBOV-studie Jesse Stroobants & Geert Bouckaert) Websites Algemene Beleids- met lokale achtergrond- rapporten data informatieGemeentelijke profielschetsen BBC-DR Lokale statistieken Centraal informatieplatform Exploitatie met lokale data Bestuurskracht Benchmarking Lokale => => besturen Verantwoorden Vergelijken
 14. 14. PlanlastverminderingDoelstelling: Planlasten op de besturenverminderen door:• de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan• de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies 14
 15. 15. Planlastvermindering• Proces toekenning sectorale subsidie – De Vlaamse regering maakt de Vlaamse beleidsprioriteiten kenbaar aan de besturen evenals de hoogte van het subsidiebedrag (30.10.2012) – De besturen maken hun strategische meerjarenplanning op en nemen daarin beleidsdoelstellingen en actieplannen op om mee te werken aan de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten – De besturen bezorgen ABB de digitale rapportering van hun meerjarenplan (15.1.2014) 15
 16. 16. Planlastvermindering• Proces toekenning sectorale subsidie – De Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB – De SA evalueren de geplande beleids- doelstellingen en actieplannen – De SA berichten uiterlijk op 30 april de besturen over de aanvaarding van hun subsidie-aanvraag – Dit proces wordt om de 6(/3) jaar hernomen 16
 17. 17. Planlastvermindering• Proces evaluatie toegekende subsidie – De besturen maken hun jaarrekening op – Uiterlijk op 31 juli bezorgen de besturen ABB de digitale rapportering van hun jaarrekening – Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde informatie uit de datawarehouse van ABB – De SA evalueren de gerealiseerde beleids- doelstellingen en actieplannen 17

×