ppt_beleid_plannen_zonder_jbp

701 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
275
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ppt_beleid_plannen_zonder_jbp

 1. 1. Beleid plannen zonder JPB2014-2019
 2. 2. Wat gaan we doen?De tijd tiktEigen rolPositie van de JDDe stem van kinderen en jongeren in het beleidMissie en visieDoelstellingenIndicatorenSamenwerking >< integraal werkenDe bril van het beleid en de manager: centen?JBP: weg ermee?
 3. 3. De tijd tikt…
 4. 4. De tijd tikt ….
 5. 5. JC =Vaak is het helemaal niet zo duidelijk wateen jeugdconsulent allemaal voor julliekan doen. Afhankelijk van de uren diehij/zij heeft zullen andere zaken prioriteitkrijgen. http://www.klj.be/
 6. 6. Welke rol heb/krijg jij?
 7. 7. Rollen
 8. 8. Versterken van rol
 9. 9. Wat kan je doen om je rol te versterken?
 10. 10. Positie jeugddienst1. Uitvoerend georiënteerde jeugddienst2. Op jeugdwerk georiënteerde jeugddienst3. Jeugddienst georiënteerd op kinderen en jongeren in de vrije tijd4. Jeugddienst georiënteerd op breder jeugdbeleid5. Jeugddienst georiënteerd op geïntegreerd jeugdbeleid
 11. 11. Jij, de gemeente en de politiek
 12. 12. Weet wat je kan wat je mag en wat je wil !!!!!
 13. 13. De stem
 14. 14. Stelling 1100den enquêtes vertellenwat kinderen en jongerendenken over een beleid
 15. 15. Stelling 2de jeugdraad, is het summumvan inspraak, goed dat zij nogzijn opgenomen in hetnieuwe decreet
 16. 16. Stelling 3een bureau in het stadhuisis geen goede plek omjongeren te leren kennenen te weten wat er leeft
 17. 17. Stelling 4als jeugddienst zijn wij destem van kinderen enjongeren, het is onze taak omdeze te laten horen in hetmeerjarenplan
 18. 18. Stelling 5een jeugdparagraaf (bij CBSof GR beslissingen) is eenideaal instrument omkinderen en jongeren te latenageren in het beleid
 19. 19. Doelgroepenbeleid ?
 20. 20. Federaal niveau Vlaams niveau P Provinciaal niveau Lokaal niveau Domein/veld Een aantal domeinen/velden Categorieën Educatie Sociaal Cultureel Openbare Senioren -Rusthuis -Kunst ruimteWerkgelegenheid, -Educatiegezondheidszorg, -Inburgering -Sport -Mobiliteit Migrantenrechtzaken, -Vormingfinanciën,adviesraden… … -Toegankelijk -Media -Verkeer Personen met een handicap… heid -Toerisme … -Omgeving -Verenigin- … gen …Jeugdraden, Kinderop Sportclubs, Speelterreinen,gezondsheids- Scholen, museum, muziekschool, vang, fietspaden,voorzieningen voor bib. , voetpaden, Kinderen en jongerenkinderen, teken- jeugdwel jeugdwerk,jeudgwerkvoor- academie, … zijn, … openbarezieningen, … … ruimte, …
 21. 21. Missie
 22. 22. Missie
 23. 23. MissieWat ? Beknopte omschrijving van een hogere doelstelling kernachtig vatten van de bestaansreden to the point, wezenlijk, beknopt en eenvoudigWaarom ? fundament in beleidsontwikkeling interne afstemming, de neuzen in dezelfde richting toetssteen voor intern keuzes en beleidskeuzes
 24. 24. Mogelijke ingrediënten- de bestaansreden, de essentie van het bestaan- doel en of mikpunt- beschrijving van het eindresultaat op lange termijn- definiëren wat men wil bereiken- omschrijving van de primaire stakeholders- de verantwoordelijkheid van eigen bestuur versus stakeholders- uniciteit- de fundamentele én gedeelde waarden, overtuigingen of principes
 25. 25. VisieIn een visie verduidelijkt men hettoekomstbeeld dat men van zichzelf heeft inrelatie tot de omgeving, de plaats die men inde omgeving wil innemen en de functie diemen in de omgeving wil vervullen.– langetermijnperspectief– bindende functie (waar staan wij voor)– sturende functie (waar willen we naartoe)
 26. 26. Waarover ?• visie op de organisatie• visie op de organisatiestructuur / cultuur• visie op lokale groepen• visie op vrijwilligerswerk• visie op lokale ondersteuning van groepen• visie op jeugdwerk en jeugdwerkondersteuning• visie op lokaal jeugdbeleid• visie op kinderen en jongeren in de samenleving• visie op spelen• visie op veiligheid en avontuur• visie op jeugdcultuur• …
 27. 27. Beleid
 28. 28. DoelstellingenDoelstellingen zeggen iets over een wenselijke toestand:ze geven aan hoe de situatie moet zijn binnen een bepaaldetijdsperiode. Ook kunnen heel wat doelstellingen er op gericht zijn omde huidige toestand te behouden. Grosso modo kunnen doelstellingengericht zijn op:• Continueren: voortzetten van een beleid• Verbeteren of bijsturen: zwaktes en leemtes in het huidige beleid wegwerken• Innoveren: nieuwe doelen formuleren, nieuwe zaken op de rails zetten• Saneren: niet haalbare of niet langer relevante zaken schrappen Een goede doelstelling bepaalt nog niet welke acties je concreet wil doen, door wie of met welke middelen!
 29. 29. DoelstellingenStrategische doelstellingen (algemene definitie) maken duidelijk hoe de missie en de visie uitgevoerd zullen worden. Elke doelstelling kan beschouwd worden als een aparte concrete ambitie, die na voltooiing een stuk van de opdracht (missie) en de ambitie (visie) heeft waargemaakt. Strategische doelstellingen spreken vaak over een wenselijk einddoel, bijvoorbeeld: – Onze stad is een kindvriendelijke stad – Elke inwoner vindt ruimte in onze gemeente – …Prioritaire doelstellingen (uit BBC): Het besluit over BBC onderscheidt prioritaire beleidsdoelstellingen en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. Enkel over de prioritaire doelstellingen wordt gerapporteerd in de beleidsrapporten. Deze prioritaire doelstellingen zullen idealiter beantwoorden aan de definitie van strategische doelstellingen.Operationele Doelstellingen zijn een meer concrete/gedeeltelijke vertaling van de ambitie die verwoord staat in de strategische doelstelling. Een deel van de strategische doelstelling wordt omgezet in specifieke, meetbare, aanvaardbare, realistische, tijdgebonden (SMART) sub-doelstellingen. Deze worden op hun beurt geconcretiseerd door concrete acties (processen of projecten).
 30. 30. Hoe formuleren?
 31. 31. Beleid
 32. 32. Plaats van…
 33. 33. Evaluatie
 34. 34. Nadenken over effecten!Wat wil je bereiken?Hoe ga je dat meten?Waarom kies je voor die doelstelling?…. INDICATOREN
 35. 35. Indicatoren OUTPUTOUTCOME
 36. 36. IndicatorenPRODUCT PROCES
 37. 37. Verkokering versus integraal
 38. 38. Verkokering versus integraal
 39. 39. Geïntegreerd werkenOp zoek naar kruispuntenbinnen breed jeugdbeleid ………
 40. 40. Door de bril van
 41. 41. MAT/POLITICI- Hoe ga je verantwoorden dat je jouw budget waard bent?- Hoe inzetten van middelen (financieel, personeel, materiaal) ?- Meer doen met hetzelfde geld? Kan dat?- Wat zijn uw kerntaken, schrappen op welke basis?- En wat met werkdruk en invulling takenpakket?

×