sessie 33 ppt beleidsinteractie en participatie: de jeugdraad

196 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

sessie 33 ppt beleidsinteractie en participatie: de jeugdraad

 1. 1. Wat gaan we doen? • Wat verandert er allemaal op het vlak van jeugdparticipatie en de jeugdraad? • Goede dynamiek in de jeugdraad • JR en particpatie
 2. 2. Jeugdparticipatie vanaf 2013: wat verandert er?
 3. 3. Meerjarenplan (BBC) en planlastdecreet • Geen sectorplanning wel integrale planning. • Neuzen in 1 richting • Lange termijn-/management-denken/ • Juiste niveau
 4. 4. • Verdeelt middelen: – Jeugdwerkondersteuning (vb.brandveiligheid) – Jeugdcultuur – MKJ • Legt participatie en inspraak vast Decreet lokaal jeugdbeleid
 5. 5. Wat verandert vanaf 2013 niet? • De samenstelling van de jeugdraad wijzigt niet – Afgevaardigden van het jeugdwerk – Geïnteresseerde jeugd – Mandatarissen kunnen geen lid zijn
 6. 6. • Jeugdraad kan te allen tijde op eigen initiatief advies geven • Het CBS moet motiveren waarom een beslissing afwijkt van een advies*
 7. 7. Wat verandert wel vanaf 2013? • De ondersteuning van de jeugdraad – NU duidt de gemeente een ambtenaar aan die het secretariaat waarneemt – VANAF 2013 bepaalt de gemeenteraad de wijze waarop de jeugdraad zal ondersteund worden
 8. 8. Hoe doenze’t bij jullie?
 9. 9. Wat zou je willen? Wat verwacht je van de gemeente? Afsprakennota?
 10. 10. • NU moet het CBS advies vragen aan de jeugdraad - JBP (3jaar) - verantwoordingsnota (jaarlijks) • VANAF 2013 toont het CBS aan dat het advies vraagt - over alle aangelegenheden betrekking jeugdbeleid, - ook bij de opmaak van het meerjarenplan Wat verandert nog vanaf 2013?
 11. 11. Wat verandert nog vanaf 2013? Participatie in brede zin • NU is jeugdraad één van de schakels in een participatieproces in het kader van het JBP • VANAF 2013 is jeugdraad de enige verplichte schakel
 12. 12. Wat moet er geregeld zijn?Decreet 6 juli 2012 • Erkenning door GR • GR bepaalt de voorwaarden tot samenwerking met de JR door: – maatregelen recht op informatie – ondersteuningswijze JR – wijze van uitbrengen gemotiveerd standpunt – maatregelen mbt openbaarheid van de adviezen en de werkzaamheden van de JR
 13. 13. Wat regel je best? Afspraken in GR beslissing Relatie JR-GR ≠ statuten Extern JR ≠ huishoudelijk reglement Intern JR
 14. 14. Wat verandert nog vanaf 2013? DUS • Er ligt geen termijn vast voor de jeugdraad om een advies te formuleren op het meerjarenplan • Het CBS moet enkel advies vragen over het meerjarenplan, tussentijds niet. • Geen informatieplicht over planningsproces • Geen bezwaarprocedure meer
 15. 15. Alles netjes op rij
 16. 16. Tijdslijn (1) • 2 januari 2013: start legislatuur – Installatie gemeenteraad – Nieuw CBS wordt aangesteld – Start opmaak meerjarenplan • Eerste helft 2013: erkenning van de jeugdraad – Gemeenteraad erkent de jeugdraad – Statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota herbekijken?
 17. 17. Tijdslijn (2) • Juni 2013: Verantwoordingsnota 2012 – Voorlaatste jaar van het JBP – Advies van de jeugdraad • Eind 2013: meerjarenplan – Advies (wellicht) in oktober of november – Goedkeuring van het meerjarenplan op de gemeenteraad (nov-dec) • Juni 2014: Verantwoordingsnota 2013
 18. 18. Wat is de jeugdraad eigenlijk? Waarom is er een JR volgens het bestuur ? Waarom vind de JR dat ze er zijn?
 19. 19. DOEL: Decreet 6 juli 2012 Adviesorgaan dat opgericht is om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente.
 20. 20. BASISTAAK: Decreet 6 juli 2012 Het college van b&s toont aan dat ze advies vraagt over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. Het college van b&s motiveren bij het nemen van beslissingen waarom het college het advies van de jeugdraad niet of maar gedeeltelijk volgt.
 21. 21. Doel volgens de jeugdraad zelf?
 22. 22. Waar is uw JR goed in?
 23. 23. Wat doet uw JR allemaal?
 24. 24. • Goede Inspraak • Meer interactie : JR - doelgroep/ gemeente- JR • Brengt K & j perspectief • Biedt meer wederzijds begrip • Leidt naar participatie?
 25. 25. De flairtest • Wat is goede inspraak? JD ≠ JR? Wie kan dit binnen de JR? – Meerjarenplan 0 of 1 punt – Andere SC vragen 0 of 1 punt – Eigen JR insteken 0 of 1 punt – Gevoel JD 0 of 1 punt – Gevoel JR 0 of 1 punt • Meer interactie: – JR/ doelgroep - JR heeft interactie met : minimum 3 groepen: 1 punt vanaf 4 groepen: 2 punten – Gemeente/JR - De gemeente heeft interactie met de JR Enkel via de JD 0,5 punt Ook met de schepen van jeugd 0,5 punt Ook met andere schepenen 1 punt SC antwoord degelijk op een advies 1 punt
 26. 26. • Brengt K & J perspectief binnen – Enkel de JR toont dit soms te hebben 0,5 punt – Ook de JD toont dit soms te hebben 0,5 punt – Andere ambtenaren tonen dit soms te hebben 1 punt – Schepen van Jeugd toont dit soms te hebben 1 punt – Schepencollege toont dit af en toe te hebben 1 punt – Schepencollege toont dit geregeld 2 punten • Biedt wederzijds begrip JR→ Gemeente X ….. 1 punt Gemeente → JR X …. 1 punt Gemeente ↔ JR X …. 1 punt X …. 1 punt X …. 1 punt
 27. 27. Uw score?
 28. 28. Wie is de jeugdraad?
 29. 29. •Binnenhalen •Begeleiden •Belonen •Behouden •Beëindigen
 30. 30. Dynamiek in de jeugdraad Beleid Groep Extern
 31. 31. Beleid GroepExtern
 32. 32. Beleid • Prioriteiten • Talent • Informatie • Argumenten • Draagvlak • Constructief
 33. 33. Groep • Vergadercultuur • Samen • Locatie • Sfeer • Kansen
 34. 34. Extern • Communicatie • Imago • Logo • Ongeorganiseerde jongeren
 35. 35. JR ondersteunen Jeugdraad = vrijwilligers = jongeren = dynamiek die lijkt op jeugdwerk ?
 36. 36. Eigenheid • afhankelijk van personen en trekkersfiguren • afhankelijk van betrokkenheid en engagement • fluctueus: continuïteit is geen zekerheid • wisselende agenda • flexibiliteit • wisselende draagkracht • ruimte voor experiment • ruimte voor fouten • ruimte om opnieuw het warm water uit te vinden • niet noodzakelijk efficiënt, zeer procesgericht • …
 37. 37. Kernvraag?
 38. 38. Wat heeft de JR nodig? Wat heeft de JD nodig? Wat heeft de gemeente nodig?
 39. 39. 3 vragen 1 antwoord Doel = Participatie klimaat verbeteren
 40. 40. Voorbeelden

×