Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wim Van Dongen

1,133 views

Published on

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wim Van Dongen

 1. 1. APE deelname Nederland Brussel 17 februari 2016 wim.van.dongen@nationaalarchief.nl (APEF)
 2. 2. totaal aantal archiefinstellingen met content in APE per land
 3. 3. totaal aantal inventarissen in APE per land
 4. 4. totaal aantal bestanddeelbeschrijvingen in APE per land
 5. 5. totaal aantal links naar scans in APE per land
 6. 6. Nederlandse content in APE per 17/03/2016 archiefinstellingen 14,70 % (721 – 106) beschrijvingen 5,80 % (247,1 miljoen – 14,3 miljoen) inventarissen 12,97 % (455,299 – 59,073) links naar scans 13,01 % (218,1 miljoen – 28,3 miljoen)
 7. 7. 219 Nederlandse archiefinstellingen per 17/03/2016 in APE: 119 / 106 http://archiefwiki.org/wiki/Categorie:Archieven
 8. 8. aansluiten NL instellingen: start Tijdens het APEnet project (2009-2012) draaiden al drie Nederlandse archiefinstellingen mee in een soort pilot: • Regionaal Archief Alkmaar • Regionaal Archief Leiden > Erfgoed Leiden en omstreken • Regionaal Archief Zutphen Pas bij aanvang van het APEx project (2012-2015) was het mogelijk om actief andere (onafhankelijke) archiefinstellingen te werven Eerste stap: onafhankelijk PR kanaal regelen > http://www.archief20.org
 9. 9. http://www.archief20.org/group/archieven-portaal-europa
 10. 10. aansluiten NL instellingen: start • Individuele archiefinstellingen benaderen via de vragenlijst van het APEx project https://www.surveymonkey.com/s/apexwp5dutch1 • Individuele archiefinstellingen die interesse toonden bezoeken om het Archieven Portaal Europa (en het Dashboard) te demonstreren • Maandelijkse workshops organiseren om geïnteresseerden vrijblijvend kennis te laten maken met het Dashboard
 11. 11. http://www.apex-project.eu/index.php/en/outcomes/publications
 12. 12. Erik Visscher (GA Schiedam): "Wij willen meedoen omdat het Gemeentearchief Schiedam geen goede mogelijkheid heeft om toegangen te presenteren en doorzoekbaar te maken. Verder willen we door mee te doen ons werk met EAD een impuls geven. Zo vergroten we onze kennis." Caroline de Hart (SA Heusden): "Voor het Streekarchief zijn met name de zoekmogelijkheden die het Archievenportaal biedt van belang. Op de website van het Streekarchief is het niet mogelijk de inventarissen integraal te doorzoeken. Via het Archievenportaal kan dat wel. Daarnaast speelt uiteraard een rol dat onze inventarissen op deze manier via een breder platform vindbaar zijn." Etienne van den Hombergh (RA Zutphen): "Regelmatig worden archief- diensten – en dus ook RAZ – gevraagd deel te nemen aan portals, waarbij best wel veel input wordt gevraagd. Ik heb daar moeite mee, want wie onderhoudt dat allemaal? Wie zorgt ervoor dat op die portal de meeste actuele inventarissen worden gepresenteerd? Bij het APE-project zag ik echter meer en betere kansen."
 13. 13. Caroline de Hart (SA Heusden): "Het uploaden van de inventarissen naar het Dashboard van het Archieven Portaal werkt heel intuïtief. Het invoeren van een archievenoverzicht is vrij omslachtig, maar op dat punt wordt gewerkt aan een verbeterde versie." Walther Hasselo (RA Leiden): "Ik heb ervoor gekozen om Archives Portal te vullen via het dashboard in combinatie met een harvesting via OAI-PMH uit ons gegevensmagazijn. Harvesting en verwerking liep soepel, alle 771 inventarissen zijn nu beschikbaar." Etienne van den Hombergh (RA Zutphen): "Sommige functionaliteiten worden door het gemeentelijk netwerk niet gefaciliteerd. Zo draait de [DPT] tool via Java niet – of als ie draait, dan is ie niet stabiel. En hier knap ik wel wat af: ben ik nou een archivaris die zich eigenlijk alleen met inhoud, structuren en dienstverlening moet bezighouden of wordt er ook nog wat technische bagage van mij verwacht?"
 14. 14. Erik Visscher (GA Schiedam): "Wim van Dongen had enkele fouten in onze toegangen geconstateerd. Die heb ik geprobeerd zelf te begrijpen, maar daar kwam ik nog niet uit. We hebben nu een aantal toegangen klaar om toe te voegen. Ik was er nog niet aan toe gekomen om dat te doen, maar nu ik er even voor ging zitten, ging het heel vlot." Ivo Zandhuis (interviewer/auteur): "Het antwoord op de vraag van Etienne van den Hombergh – 'Wordt er ook technische bagage van me verwacht?' – is dus: nee. De country manager is aangesteld om archiefdiensten juist daarbij te ondersteunen." Etienne van den Hombergh (RA Zutphen): "De techniek wordt aan de beheerskant gladgestreken, zowel van de kant van APE als van RAZ. Ik zie dat met veel optimisme tegemoet." Caroline de Hart (SA Heusden): "Onze ervaringen met het Archievenportaal zijn erg positief."
 15. 15. eerste evaluatie door NL instellingen • deelname ófwel omdat de instelling zelf geen goede website c.q. zoekmachine heeft, ófwel omdat een aanvullend/breder publicatie platform gewenst is naast de eigen website • deelname aan juist dit portaal vanwege de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat het niet al te veel extra werklast met zich mee brengt • de techniek en het gebruik van standaarden is soms toch nog wel een struikelblok, maar de Country Manager biedt hulp en er is een mogelijkheid om ‘feedback’ te geven t.b.v. doorontwikkeling • ervaringen over het algemeen positief, al in 2013 (!)
 16. 16. strategie wijziging NL Country Manager • midden 2014: evaluatie van de tot dan toe gevolgde werkwijze (het 1:1 benaderen van archiefinstellingen): • tijdrovend • veel enthousiasme, weinig concrete aansluitingen • weinig archiefinstellingen met eigen ICT afdeling/medewerkers • weinig kennis van techniek / gebruik van standaarden • grote afhankelijkheid van software leveranciers • Nieuwe strategie: software leveranciers benaderen voor het fine-tunen van de exports vanuit hun systemen, zodat hun ‘klanten’ gemakkelijk kunnen aansluiten bij het Archieven Portaal Europa
 17. 17. ScopeArchiv (2) onafhankelijk (6) De Ree (42) Picturae (2) DEVENTit (3) Axiell (1) via leverancier: in onderhandeling: Picturae (57) De Ree (1) mogelijke interesse: onafhankelijk (1) 219 Nederlandse archiefinstellingen
 18. 18. aansluiten NL instellingen: vervolg 2Software leverancier: Instellingen in APE: Inventarissen: Beschrijvingen: Links naar scans: De Ree - Groningen 43 40,069 9,466,772 20,145,562 Software: - MAISFlexis / Archieven.nl Picturae - Heiloo 58 5,835 894,069 2,516,553 Software: - Memorix Archieven onafhankelijk 5 13,169 3,974,839 5,721,855 Software: - diversen 106 59,073 14,335,680 28,383,970
 19. 19. aansluiten NL instellingen: vervolg 2
 20. 20. aansluiten NL instellingen: vervolg 2 ScopeArchiv (2) DEVENTit (3) Axiell (1) Hoe verder? • meer ‘klanten‘ van De Ree en Picturae aansluiten en de export van hun systemen optimaliseren • pilots met (inter)nationale leveranciers afronden: – DEVENTit / Axiell / ScopeArchiv • ScopeArchiv gebruikende instellingen bijschakelen • Institution Manager community uitbouwen • documentatie uitbreiden en vertalen  Wiki • portaal doorontwikkelen samen met DTR project – bouwen van een API  ‘ Open Data‘ ondersteuning – EAC-CPF verwerking verbeteren  authority file system – nadere toegankelijkheid integreren  EAD3 ?
 21. 21. cloud Nationaal Archief OAI-PMH METS webservice EAD+METS service in Memorix Archieven
 22. 22. http://wiki.archivesportaleurope.net
 23. 23. What has already been achieved? http://development.archivesportaleurope.net/ApeApi/#!/search/search
 24. 24. hartelijk dank voor uw aandacht! vragen? wim.van.dongen@nationaalarchief.nl Skype: wim.v.dongen Twitter: @dongensis

×