Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wat doet Sociare voor de   cultureelerfgoedsector?1.  Sociare: wat, wie en hoe?2.  Als werkgeversfederatie behartigt...
1. Sociare:Wat, wie en hoe?
Sociare: wat? Erkende werkgeversfederatie Nederlandstalige socioculturele sector (329, 329.01, 329.03) Dienstverlening...
Sociare: wie zijn de leden?    PC 329 (kb 28 oktober 1993)Geen winstgevend doel en één of meerdere vande volgende activ...
Sociare: wie zijn de leden?     PC 329 (kb 28 oktober 1993)4. de niet-commerciële media5. samenlevingsopbouw, lokale d...
Sociare: wie zijn de leden?     PC 329 (kb 28 oktober 1993)10. de niet-commerciële toeristische organisaties;11. de o...
PSC 329.01?         Kb 21 september 2004Het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sectorvan de Vlaamse Gemee...
Sociare: Hoe?Inspraak van de leden         AV      765 wgs, 13.671 wns -> individuele (416), collectieve (2...
Voorbereiding standpunt Tot 2011: swovs -> sectoraal werkgeversoverleg per deelsector Sinds 1 januari 2012: thematische...
Samenwerking sectorfederaties Sectorfederaties -> sectorale belangen bv. over subsidies Sociare -> werkgeversmateries ...
2. Als werkgeversfederatie   behartigt Sociare de  belangen van haar leden    op drie niveaus
1. Intersectoraal -> federaal, Vlaams, Brussel2. Sectoraal -> PC’s en fondsen3. Organisatie -> ondersteuning bij overleg ...
Intersectoraal federaal  Organen:NAR, CRB, ...     unisoc Akkoorden:  IPA           Sociare,     ...
Intersectoraal: federaal NAR:  Werkgeversfederaties en vakbonden  Adviezen over wetgeving op komst  Cao’s voor priv...
Intersectoraal Vlaams   Organen:   SERV          Verso(Vesoc, resoc, serr, …)   Akkoorden:    VIA   ...
Intersectoraal: VlaamsVIA = Vlaamse Intersectorale Akkoorden socialprofitsector -> Vlaamse Regering, vakbonden en Verso V...
Intersectoraal Brussel Organen:ESRBHG …       BCSPO Akkoorden BNPAK           Sociare,         ...
Sectoraal PC 329  FOD WASO         Voorzitter   secretaris           PC 329.003 vakbonden     ...
Sectoraal PsC 329.01   FOD       Voorzitter   secretaris  WASO         PC 329.013 vakbonden     ...
Sectoraal PsC 329.03   FOD  WASO       Voorzitter   secretaris         Fed./bico         PC 3...
PC = paritair comité   PsC = paritair subcomité Afsluiten cao’s bv. woonwerkverkeer, barema’s en eindejaarspremie, flex...
Sociale fondsen             Vesofo  FeBi        VSPF         VIVO        (incl. Spaar/...
Conclusie “Sociare bevordert vanuit een zo sterk  mogelijke representatieve positiede belangen van de werkgevers van de ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wat doet Sociare voor de cultureelerfgoedsector?

3,482 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Wat doet Sociare voor de cultureelerfgoedsector?

 1. 1. Wat doet Sociare voor de cultureelerfgoedsector?1. Sociare: wat, wie en hoe?2. Als werkgeversfederatie behartigt Sociare de belangen van haar leden in …
 2. 2. 1. Sociare:Wat, wie en hoe?
 3. 3. Sociare: wat? Erkende werkgeversfederatie Nederlandstalige socioculturele sector (329, 329.01, 329.03) Dienstverlening:  Advies en info aan leden (telefoon, mail, consulting, procesbegeleiding, extranet)  Vorming Belangenbehartiging:
 4. 4. Sociare: wie zijn de leden? PC 329 (kb 28 oktober 1993)Geen winstgevend doel en één of meerdere vande volgende activiteiten uitoefenen :1. de cultuurcentra en gemeenschapscentra2. de bibliotheken, mediatheken, ludotheken,die voor iedereen toegankelijk zijn; deinformatie- en documentatiecentra enarchiefcentra3. de sportverenigingen, sportcentra ensportclubs
 5. 5. Sociare: wie zijn de leden? PC 329 (kb 28 oktober 1993)4. de niet-commerciële media5. samenlevingsopbouw, lokale diensteneconomie, integratie6. sociaal-cultureel volwassenenwerk en basiseducatie7. bescherming en educatie inzake het leefmilieu, deleefomgeving of het cultureel en historisch erfgoed en deverenigingen inzake de educatie ervan8. het landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd jeugdwerk; dejeugdcentra, de jeugdhuizen, de jeugdclubs, de jeugddiensten ende jeugdateliers9. de organisaties voor beroepsopleiding, beroepsvervolmakingen beroepsherscholing
 6. 6. Sociare: wie zijn de leden? PC 329 (kb 28 oktober 1993)10. de niet-commerciële toeristische organisaties;11. de organisaties voor ontwikkelingssamenwerking ofontwikkelingseducatie;12. de organisaties ter bevordering van een gedachtengoed;13. de musea en de ermee verbonden educatieve diensten;14. de verenigingen ter bevordering van plastische en literairekunst of tot organisatie van evenementen of tentoonstellingenvan werken die met deze kunsten verband houden;15. de organisaties die de in bovenvermelde punten opgesomdeorganisaties begeleiden of ondersteunen.
 7. 7. PSC 329.01? Kb 21 september 2004Het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sectorvan de Vlaamse Gemeenschap= organisaties PC 329 met maatschappelijke zetel in:1. Vlaamse Gewest2. Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en die erkend zijn en/of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie of die, al naar gelang het geval, wegens hun activiteiten of hun organisatie moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap
 8. 8. Sociare: Hoe?Inspraak van de leden AV 765 wgs, 13.671 wns -> individuele (416), collectieve (22) en toegetreden leden (327) RvB: standpuntbepaling Bureau
 9. 9. Voorbereiding standpunt Tot 2011: swovs -> sectoraal werkgeversoverleg per deelsector Sinds 1 januari 2012: thematische adviesgroepen  Oprichting door RvB  Geven advies aan RvB -> standpuntbepaling  Bv. Sectorconvenant (22 mei)
 10. 10. Samenwerking sectorfederaties Sectorfederaties -> sectorale belangen bv. over subsidies Sociare -> werkgeversmateries overlapping en ad hoc samenwerking-> Op weg naar meer gestructureerde samenwerking
 11. 11. 2. Als werkgeversfederatie behartigt Sociare de belangen van haar leden op drie niveaus
 12. 12. 1. Intersectoraal -> federaal, Vlaams, Brussel2. Sectoraal -> PC’s en fondsen3. Organisatie -> ondersteuning bij overleg binnen de organisatie (va, cpbw, or)
 13. 13. Intersectoraal federaal Organen:NAR, CRB, ... unisoc Akkoorden: IPA Sociare, …
 14. 14. Intersectoraal: federaal NAR:  Werkgeversfederaties en vakbonden  Adviezen over wetgeving op komst  Cao’s voor privésector IPA: interprofessionele akkoorden  Werkgeversfederaties, vakbonden en federale regering  Uit te voeren via cao’s in PC’s  Bv. vormingsinspanningen
 15. 15. Intersectoraal Vlaams Organen: SERV Verso(Vesoc, resoc, serr, …) Akkoorden: VIA Sociare, …
 16. 16. Intersectoraal: VlaamsVIA = Vlaamse Intersectorale Akkoorden socialprofitsector -> Vlaamse Regering, vakbonden en Verso VIA 1 (’98): budget wegwerken anomalieën VIA 2 (’00): loonharmonisering, dac-regul., aanmoed.premies, extra verlof, vorming, managementsteun, av oudere wns VIA 3 (’05): 2de pensioenpijler, eindejaarspremie, managementsteun, werkdrukvermindering oudere wns VIA 4 (‘11): o.a. eindejaarspremie, managementsteun, onderzoek werkvolume, functieclassificatie
 17. 17. Intersectoraal Brussel Organen:ESRBHG … BCSPO Akkoorden BNPAK Sociare, …
 18. 18. Sectoraal PC 329 FOD WASO Voorzitter secretaris PC 329.003 vakbonden Sociare (Fr. en Vl.) Cessoc
 19. 19. Sectoraal PsC 329.01 FOD Voorzitter secretaris WASO PC 329.013 vakbonden Sociare (Vl.)
 20. 20. Sectoraal PsC 329.03 FOD WASO Voorzitter secretaris Fed./bico PC 329.033 vakbonden Sociare (FR. Vl.) Cessoc
 21. 21. PC = paritair comité PsC = paritair subcomité Afsluiten cao’s bv. woonwerkverkeer, barema’s en eindejaarspremie, flexibiliteit, vorming, av-dagen, extra verlof, rsz- bijdragen risicogroepen Verzoenende opdracht Adviserende opdracht
 22. 22. Sociale fondsen Vesofo FeBi VSPF VIVO (incl. Spaar/pensioenfonds APEFSociale-maribel- Socialemaribel- Fonds Fonds fonds fonds risicogroepen Financ. 2de pp329.03 329.01
 23. 23. Conclusie “Sociare bevordert vanuit een zo sterk mogelijke representatieve positiede belangen van de werkgevers van de socioculturele sector - o.a. cultureelerfgoedsector PC 329- en haar leden in het bijzonder, doorbelangenbehartiging en dienstverlening, opdat zij hun maatschappelijkedoelstelling in optimale omstandigheden zouden kunnen nastreven.” 23

×