Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

1,481 views

Published on

Ellen Simons

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

 1. 1. 1<br />2010<br />De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool<br />Ellen Simons<br />Leer- en Innovatiecentrum<br />
 2. 2. 2<br />Avans Hogeschool<br />3 locaties<br />24.000 studenten<br />103 bachelor programma’s<br />5 master programma’s<br />1 Leer- en Innovatiecentrum<br />22 onderzoekskringen<br />2.000 medewerkers<br />Den Bosch<br />Breda<br />Tilburg<br />
 3. 3. Traditioneelonderwijs<br />
 4. 4. Modern onderwijs<br />
 5. 5. De invloed van de leeromgeving <br />“We know that space can have a significant impact on teaching and learning. Exactly how we bring together space, technology, and pedagogy will continue to evolve.”<br />Diane G. Oblinger, Space as a change agent in Learning Spaces, Educause, 2006<br />“Spaces are themselves agents for change. Changed spaces will change practice.”<br />JISC, Designing Spaces for Effective Learning: A guide to 21st century learning space design, 2006<br />5<br />
 6. 6. Consequentiesvoormediatheek<br />Adequate middelen<br />Mediatheekpersoneelwordtdeel van onderwijsproces<br />Mediatheekmoetveranderen in eenrijkeleeromgeving<br />
 7. 7. 7<br />7<br />Visie op leren en onderwijs leidend<br />
 8. 8. 8<br /><ul><li>Leren doe je mét anderen en ván anderen, samen en individueel.
 9. 9. Leren is een actief proces van brengen en halen
 10. 10. Leren is bewust worden, leren is betekenis geven aan wat je meemaakt
 11. 11. De omgeving creëert de mogelijkheden tot leren
 12. 12. De leeromgeving zorgt ervoor dat studenten binding voelen met Avans
 13. 13. Door kennis competent</li></li></ul><li>Van mediatheek naar<br />De nieuweleeromgeving<br />9<br />
 14. 14. 10<br />
 15. 15. Bezoekersaantallen 2007-2010<br />11<br />
 16. 16. 12<br />Positie van Leercentrum<br />Slechts een voorziening of een belangrijk element in de visie van de instelling op leren en onderwijs?<br />
 17. 17. Faciliteit of strategisch instrument?<br />“A learning space should be able to motivate learners and promote learning as an activity, support collaborative as well as formal practice, provide a personalised and inclusive environment, and be flexible in the face of changing needs.” JISC<br />13<br />
 18. 18. Belangrijk element in de strategische visie op leren en onderwijs<br />“What is important is that designs of physical spaces are linked to the institution’s strategic vision for teaching and learning, and that this is articulated in every detail of the design and shared with all stakeholders, including learners.” <br /> JISC<br />14<br />
 19. 19. Positie Xplora binnen Avans Hogeschool<br />Xplora is onderdeel van het <br />Leer- en Innovatiecentrum (LIC):<br />Draagt zorg voor een geïntegreerde leeromgeving<br />Adviseert academies over het aanpassen van onderwijsprogramma’s gericht op het optimaal gebruik maken van de leeromgeving<br />
 20. 20. 16<br />Organisatorische consequenties<br />Positie: van de zijlijn naar de middenstip<br />Nieuwe rol: informatiespecialisten<br />Rol van informatiespecialisten vergelijkbaar met onderwijskundigen<br />Mediatheek wordt onderdeel van het <br /> Leer- en Innovatiecentrum<br />
 21. 21. Partner in onderwijs<br />Intensieve contacten met academies i.v.m. aansluiting wensen gebruikers<br />Relaties tussen Xplora en academies opbouwen en onderhouden<br />Belangrijke rol voor informatiespecialist<br />
 22. 22. Nieuwe manier van werken<br />Contactpersonen per academie<br />Onderwerp/academie teams<br />Pro-actieveaanpak<br />Nauwe samenwerking met onderwijskundigen<br />Gebruikersonderzoeken en klankbordgroepen<br />
 23. 23. Consequenties voor personeel<br />Relatie met student<br />Relatie met docent<br />Andere competenties<br />Nieuwe functies<br />Scholingsprogramma<br />
 24. 24. Personeelsplan 2005-2008<br /><ul><li>Nieuwe functiebeschrijving opgesteld samen met teamleden (2005)
 25. 25. Reorganisatie (juli/oktober 2005)
 26. 26. Goedkeuring College van Bestuur </li></ul> Personeelsformatieplan 2005-2008 <br /><ul><li>Nieuwe functiebeschrijvingen
 27. 27. Uitbreiding personeel in 2006/2007 met 18 fte’s</li></ul> 35 fte’s 53 fte’s)<br />Scholingsprogramma opgestart (2005-heden)<br />
 28. 28. Scholingsprogramma 2005-heden<br />Scholingstraject i.s.m. bibliotheekacademie: wiki’s, weblogs, vodcast/podcast, google-scholar/printing, Collectievorming, zoekmachines, digitale auteursrechten, projectmanagement, etc.) <br />Adviesvaardigheden en onderhandelingstechnieken<br />Onderwijskunde<br />Cultuurverandering van beheersen naar student centraal stellen<br />Resultaat- en klantgericht werken<br />E-learning<br />Bredere kennis van de leeromgeving<br />Engels<br />Web 2.0<br />Presentatietechnieken<br />Didactische vaardigheden<br />21<br />
 29. 29. Nieuwe ontwikkelingen 2010-2012 <br />Doorontwikkeling Xplora<br />Uitbreiding Xplora Den Bosch<br />Nieuw “Technisch” Xplora in Breda<br />Invoering PDCA-cylus<br />
 30. 30. Conclusie (1): Gebruikersonderzoekstudenten 2008-2010:<br /><ul><li>8.000 respons</li></ul>Hoge gebruikersgraad<br />Vooral gebruikt voor werken in groepen en pc-applicaties<br />Attractieve en uitnodigende omgeving<br />Hoog niveau van services<br />Grote vraag naar aanwezigheid docenten<br />Vraag naar meer groepswerkplekken<br />Vraag naar meer pc’s en meer stopcontacten<br />Vraag naar meer stiltewerkplekken<br />
 31. 31. Conclusie (2): mediatheekopgegaan in Leer- en Innovatiecentrum<br />Wederzijds voordeel: <br /><ul><li>Informatiespecialisten meer inzicht gekregen in onderwijsprocessen
 32. 32. Onderwijskundigen hebben meer inzicht in de relatie tussen informatie en kennis </li></li></ul><li>Conclusie (3): Algemeen<br /><ul><li>Xplora is zelfs bekend buiten het eigen werkveld
 33. 33. Xplora is een succesvol concept (1,4 miljoen bezoekers per jaar)
 34. 34. Betrokkenheid en scholing personeel belangrijk
 35. 35. Continue doorontwikkelen
 36. 36. Student populatie gestegen van 19.000 naar 24.000 studenten sinds opening nieuwe gebouwen in 2006</li></li></ul><li>Observatie 1<br />Ontwerpen van faciliteiten en gebouwen in het onderwijs dienen gebaseerd te zijn op strategische beleid op leren en onderwijs<br />
 37. 37. Observatie 2<br />“Leren en begrijpen/doorgronden ” <br /> gebeurt (of niet) in het hoofd van de student<br />De taak van de hogeschool is dit proces actief te stimuleren<br />De traditionele manier van klassikaal lesgeven is maar één van de vele manieren om dit te laten gebeuren. <br />
 38. 38. Observatie 3<br />Verandert het onderwijsconcept?<br /> verander de faciliteiten ook!<br />Verandert het onderwijsconcept fundamenteel?<br /> Verander de ‘ervaring’ door aanpassing van de faciliteiten in een architectonisch opvallende manier! <br />
 39. 39. Xplora Breda<br />29<br />
 40. 40. Observatie 4<br />Kopieer echter niet blindelings de succesverhalen van andere onderwijsinstellingen:<br />uw studenten hebben mogelijk andere behoeften omdat hun situatie anders is<br />(Voorbeeld: ervaring Avans Hogeschool)<br />
 41. 41. Voorbeeld: ervaring Avans Hogeschool<br />Basisbehoeften van Avans studenten bleken anders te zijn dan die van studenten uit Sheffield<br />Karakterisering Nederlandse studenten:<br /> 70% wonen nog thuis<br /> hebben thuis excellente ICT faciliteiten<br />Uitkomst:<br /> Xplora heeft nooit 24/7 openstelling gehad<br /> Weinig interesse voor weekend-openstelling<br />
 42. 42. Informatie:<br />Ellen Simons<br /> E-mail: pmg.simons@avans.nl<br />Video “Xplora, Ontdek ‘t zelf”:<br />http://www.surfmedia.nl/app/video/Q3Dg2YHLOYJXzoP0PT0qoiD6/play?format_id=9Ms915slAUpnILkziACYCmI5&mode=url<br />Artikel :The New Learning Environment: Impact on Staff and Students / Ellen Simons<br />Liber Quarterly, october 2010 http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000507/article.pdf<br />

×