Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorstelling Vvbad 20070416

1,381 views

Published on

Presentatie met voorstelling van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw (VVBAD), gemaakt voor een gastcollege aan de Bibliotheekschool Gent in april 2007

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voorstelling Vvbad 20070416

 1. 1. De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen VVBAD vzw <ul><li>Bruno Vermeeren </li></ul><ul><li>beleidsmedewerker </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 2. 2. VVBAD <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 3. 3. missie <ul><li>De VVBAD wil de medewerkers van bibliotheken, archieven en documentatiecentra, ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en van hun gebruikers. </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 4. 4. waarden <ul><li>recht op vrije toegang tot informatie. </li></ul><ul><li>belangen behartiging van de sector en zijn gebruikers. </li></ul><ul><li>alert ten aanzien van culturele, economische, juridische, politieke, sociale, technologische ontwikkelingen. </li></ul><ul><li>democratisch en pluralistisch, politiek- en levensbeschouwelijk ongebonden , gelijke behandeling van mannen en vrouwen. </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 5. 5. doelstellingen <ul><li>deskundigheid bevorderen </li></ul><ul><li>belangen behartigen </li></ul><ul><li>netwerken en overleggen </li></ul><ul><li>communiceren </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 6. 6. deskundigheidsbevordering (extern) <ul><li>publicaties </li></ul><ul><ul><li>Biblotheek- & archiefgids </li></ul></ul><ul><ul><li>Info </li></ul></ul><ul><ul><li>www.vvbad.be </li></ul></ul><ul><ul><li>andere: Archiefkunde, … </li></ul></ul><ul><li>studiedagen: Focus, Informatie, … </li></ul><ul><li>studiereizen: Denemarken, Avans, … </li></ul><ul><li>vakbibliotheek </li></ul><ul><li>onderzoek: Topstukken, Max Wildiers </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 7. 7. <ul><li>sector verkennen </li></ul><ul><li>uitwisseling tussen sectoren </li></ul><ul><li>instroom nieuwe vrijwilligers </li></ul><ul><li>interne vorming </li></ul><ul><ul><li>bestuursleden </li></ul></ul><ul><ul><li>personeel </li></ul></ul>deskundigheidsbevordering (intern) Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 8. 8. <ul><li>recht op informatie vrije toegang tot informatie </li></ul><ul><li>promotie VVBAD in de sector </li></ul><ul><li>beleid </li></ul><ul><li>onderwijs </li></ul>belangenbehartiging Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 9. 9. <ul><li>stimuleren van samenwerking en overleg in de sector ( beheersovereenkomst Vlaamse Gemeenschap) </li></ul><ul><li>promotie van de sector ( Vlabidoc ) </li></ul><ul><li>contact met belendende sectoren bv. erfgoedsector </li></ul><ul><li>expertise aanbieden </li></ul>netwerken en overleggen Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 10. 10. <ul><li>extern </li></ul><ul><ul><li>naar de sector </li></ul></ul><ul><ul><li>naar het beleid: Bibscoop </li></ul></ul><ul><li>intern leden - bestuursleden </li></ul>communiceren Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 11. 11. VVBAD <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 12. 12. structuur <ul><li>opgericht in 1921 </li></ul><ul><li>vzw </li></ul><ul><li>ledenvereniging: </li></ul><ul><ul><li>personen </li></ul></ul><ul><ul><li>instellingen </li></ul></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 13. 13. structuur Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007 AHD WDI SB OB RvB WAU WLOA VJB WSO VMB Leden Red OKBV EBV Secr
 14. 14. structuur <ul><li>zie www.vvbad.be > ‘over VVBAD’ </li></ul><ul><li>( www.vvbad.be/node/102 ) </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 15. 15. VVBAD <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 16. 16. middelen: inkomsten Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 17. 17. middelen: uitgaven Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 18. 18. VVBAD <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 19. 19. netwerk: internationaal <ul><li>beroepsverenigingen </li></ul><ul><ul><li>overkoepelend: Ifla, Eblida </li></ul></ul><ul><ul><li>sectoraal: ICA, IASL </li></ul></ul><ul><ul><li>informeel: Ensil </li></ul></ul><ul><ul><li>buitenlands: NVB, KVAN, Cilip, … </li></ul></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 20. 20. netwerk: Belgisch/Vlaams <ul><li>overheid (administraties & kabinetten) </li></ul><ul><li>beroepsverenigingen uit de sector (ABD-BVD, Prodoc.edu, …) </li></ul><ul><li>steunpunten (VCOB, CBV, CultuurLokaal, …) </li></ul><ul><li>belangenbehartigers (VVSG, VVP, VMV …) </li></ul><ul><li>samenwerkingsverbanden (VOWB, …) </li></ul><ul><li>FWI’s (KBR en ARA) </li></ul><ul><li>belendende sectoren (Stichting Lezen, Canon Cultuurcel, …) </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 21. 21. netwerk: regionaal <ul><li>overheid (provinciaal) </li></ul><ul><li>beroepsverenigingen uit de sector (BVL, …) </li></ul><ul><li>steunpunten (SBB’s, …) </li></ul><ul><li>samenwerkingsverbanden (KAPA, OB’s…) </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007
 22. 22. netwerk: lokaal <ul><li>hoofdzakelijk via onze leden (instellingen én personen) </li></ul>Bibliotheekschool Gent - 16 april 2007

×