Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

de (gewijzigde) samenstelling van de studentenpopulatie in het hoger onderwijs

1,664 views

Published on

Lezing: de (gewijzigde) samenstelling van de studentenpopulatie in het hoger onderwijs
Spreker: Jasper Delanoy, VLOHRA
VVBAD-studiedag 'De nieuwe gebruiker'
Datum: 27 mei 2010
Locatie: Arteveldehogeschool Gent

 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

de (gewijzigde) samenstelling van de studentenpopulatie in het hoger onderwijs

 1. 1. <ul><li>“ de (gewijzigde) samenstelling van de studentenpopulatie in het hoger onderwijs” </li></ul><ul><li>Jasper Delanoy </li></ul><ul><li>beleidsadviseur </li></ul><ul><li>Vlaamse Hogescholenraad </li></ul>‘ De nieuwe gebruiker’ – 27 mei 2010 – VVBAD
 2. 2. inhoud <ul><li>bedenkingen – obstakels </li></ul><ul><li>cijfergegevens (studentenmonitor 2009) </li></ul><ul><ul><li>algemeen </li></ul></ul><ul><ul><li>doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>internationale mobiliteit </li></ul></ul><ul><li>uitdagingen voor de toekomst? </li></ul>
 3. 3. bedenkingen - obstakels <ul><li>onduidelijkheid over de doelgroep(en) </li></ul><ul><ul><li>VLOR-registratie </li></ul></ul><ul><ul><li>definities </li></ul></ul><ul><li>gegevensverzameling </li></ul><ul><ul><li>databank hoger onderwijs (DHO) </li></ul></ul><ul><ul><li>privacywetgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>ongelijke registratiesystemen </li></ul></ul>
 4. 4. studentenmonitor 2009 doelstellingen <ul><li>Aanleveren van vergelijkbare data en informatie om de socio-economische levensomstandigheden van studenten in Europa te beschrijven en in kaart te brengen. </li></ul><ul><li>Voorzien in een gestandaardiseerd en gestructureerd monitoringsinstrument, waarmee de effecten van beleidsmaatregelen voor specifieke groepen studenten geïdentificeerd kunnen worden. </li></ul><ul><li>Beschrijven van de huidige situatie en met behulp van internationale vergelijkingen de obstakels voor een inclusieve Europese Hogeronderwijsruimte identificeren . </li></ul>
 5. 5. algemeen geslacht
 6. 6. algemeen leeftijd
 7. 7. algemeen nationaliteit nationaliteit (%)   Hogeschool Universiteit HO niet geboren in België, evenals ouders 3 5 4 niet geboren in België, één of beide ouders wel 1 2 2 geboren in België, ouders niet 3 2 3 geboren in België, vader niet 3 4 3 geboren in België, moeder niet 2 3 3 geboren in België, evenals ouders 87 85 86
 8. 8. algemeen op kot? afstand instelling in km?
 9. 9. doelgroepen <ul><li>VLOR-doelgroepen: </li></ul><ul><li>studenten met een functiebeperking; </li></ul><ul><li>allochtone studenten; </li></ul><ul><li>nieuwkomers; </li></ul><ul><li>internationale studenten; </li></ul><ul><li>anderstalige studenten; </li></ul><ul><li>werkstudenten; </li></ul><ul><li>beursstudenten; </li></ul><ul><li>studenten uit een kortgeschoold milieu; </li></ul><ul><li>studenten met een niet-traditionele vooropleiding; </li></ul><ul><li>herintreders; </li></ul><ul><li>studenten met gezinslast </li></ul>
 10. 10. doelgroepen functiebeperkingen
 11. 11. doelgroepen functiebeperkingen
 12. 12. doelgroepen functiebeperkingen Last van functiebeperking Instelling houdt rekening met functiebeperking
 13. 13. doelgroepen geboorteland ‘ De nieuwe gebruiker’ – 27 mei 2010 – VVBAD
 14. 14. doelgroepen studenten met een vreemde nationaliteit continent 2004-2005 2007-2008 2008-2009 Europa 5747 6652 7923 EU 5085 5887 7130 nt-EU 662 765 793 Afrika 1122 1257 1582 Amerika 574 607 782 Azië 2469 2572 3299 Oceanië 35 11 49 andere 28 16 18 totaal 9975 11115 13645
 15. 15. doelgroepen studenten met een gezinslast – ouderschap
 16. 16. doelgroepen vooropleiding
 17. 17. doelgroepen beursstudenten
 18. 18. doelgroepen werkstudenten <ul><li>aandeel 25-64-jarigen (basisopleiding of initiële LO) </li></ul><ul><li>2004: 7,1% </li></ul><ul><li>2009: 9,2% </li></ul>
 19. 19. doelgroepen studenten uit een kortgeschoold milieu (opl. niveau ouders)
 20. 20. internationale mobiliteit % buitenlandervaring
 21. 21. internationale mobiliteit taal opleiding
 22. 22. Uitdagingen <ul><li>flexibilisering </li></ul><ul><li>democratisering </li></ul><ul><li>hervorming hoger onderwijs </li></ul><ul><li>LLL </li></ul><ul><li>internationalisering </li></ul><ul><li>... evaluatie flexibilisering </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Besluit </li></ul>

×