Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verzamelen of verliezen: deponeren van digitale publicaties?

415 views

Published on

Verzamelen of verliezen: deponeren van digitale publicaties? - Sam Capiau

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verzamelen of verliezen: deponeren van digitale publicaties?

 1. 1. Sam Capiau Vlaamse Erfgoedbibliotheek Informatie aan Zee | 2015-09-17 Verzamelen of verliezen: Deponeren van digitale publicaties uit Vlaanderen
 2. 2. 2015/09/17 2 Inhoudstafel  Onderzoeksrapport  Probleemstelling  Haalbaarheidsonderzoek  Conclusies  Literatuuronderzoek  Omgevingsanalyse Vlaanderen  Volgende stappen  Proeftuinproject
 3. 3. 2015/09/17 3 Probleemstelling  Einde van 20e eeuw: digitale publicatie-explosie  Verantwoordelijkheid duurzame bewaring?
 4. 4. 2015/09/17 4 Probleemstelling  Digitale informatiemaatschappij in Vlaanderen
 5. 5. 2015/09/17 5 Haalbaarheidsonderzoek  Uitbreiden wettelijk depot “Legal deposit is a statutory obligation which requires that any organization, commercial or public, and any individual producing any type of documentation in multiple copies, be obliged to deposit one or more copies with a recognized national institution.” (Lunn, UNESCO guidelines for legal deposit, 2000)  In 19/28 (68%) landen uit Europese Unie zijn online publicaties een onderdeel van de depotwetgeving (Niet in Slovakije, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Cyprus, Bulgarije, Italië, Nederland en België)
 6. 6. 2015/09/17 6 Haalbaarheidsonderzoek  Situatieschets België  Wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek (KBR) voor gedrukte publicaties (1965)  Vrijwillig depot KBR voor elektronische online publicaties (2008)  Verouderde technologie  Aandeel commerciële uitgevers beperkt “Dit voorstel strekt er nog niet toe de toepassingssfeer uit te breiden tot de publicaties die beschikbaar zijn op internet. Het feit dat alles zo snel verandert zou het erg moeilijk maken om de wet toe te passen en controle uit te oefenen. […] Er zijn dus tal van ingewikkelde vragen die pas wettelijk kunnen worden opgelost als er diepgaand is nagedacht over het internet.” (senator François Roelants du Vivier, 2004)
 7. 7. 2015/09/17 7 Haalbaarheidsonderzoek  Departement CJSM: onderzoek  Inventariseren buitenlandse voorbeelden  Haalbaarheid van een deponeringskader van Vlaamse digitale publicaties in kaart brengen
 8. 8. 2015/09/17 8 Projectorganisatie  Stuurgroep  Opvolgen en aansturen onderzoek  Bekrachtigen conclusies en beleidsaanbevelingen
 9. 9. 2015/09/17 9 Methodologie  Externe omgevingsanalyse  Literatuuronderzoek  Buitenlandse voorbeelden
 10. 10. 2015/09/17 10 Methodologie  Interne omgevingsanalyse  Interview Koninklijke Bibliotheek van België  Schriftelijke enquête in de Vlaamse boeken-, bibliotheek- en cultureel-erfgoedsector  Twee focusgroepen
 11. 11. 2015/09/17 11 Conclusies externe omgevingsanalyse
 12. 12. 2015/09/17 12 Depotwetgeving  Tijdloze definities Depotwetgeving Noorwegen, 1989 Depotwetgeving Frankrijk, 2006 Depotwetgeving Duitsland, 2006
 13. 13. 2015/09/17 13 Depotwetgeving  Breed verzamel- en selectiebeleid  Digitale publicaties reguliere uitgevers  Identificatie via ISBN/ISSN  .epub, .pdf  Internetmedia / webarchivering  Websites  Blogs  Sociale media  …
 14. 14. 2015/09/17 14 Depotwetgeving  Selectie  Digitaal – fysiek  Persoonlijke data  Publicatietypes
 15. 15. 2015/09/17 15 Depotwetgeving  Acquisitie  Harvesting  Deponering DepotwetgevingVerenigd Koninkrijk, 2013 Depotwetgeving Duitsland, 2006
 16. 16. 2015/09/17 16 Depotwetgeving  Terbeschikkingstelling  Aantal locaties  Aantal simultane gebruikers  Tijdelijke embargo’s
 17. 17. 2015/09/17 17 Depotwetgeving  Aanpassen en implementeren depotwetgeving is een stapsgewijs proces
 18. 18. 2015/09/17 18 Depotwetgeving  Proactieve houding nationale bibliotheken  Proef- en pilootprojecten rond de deponering en bewaring van (nieuwe) digitale publicatietypes  Samenwerkingsverbanden met uitgevers  Voorbeelden  Frankrijk: sinds 2000 loopt een project rond de deponering van digitale kranten met beperkt aantal krantenuitgevers  Duitsland: overeenkomst met belangenbehartiger van Duitse uitgevers in 2001  Nederland: herbekijken van overeenkomst met Nederlands Uitgeversverbond i.h.l.v. e-publicaties in 2005
 19. 19. 2015/09/17 19 Depotwetgeving  Rol van de regio’s  Nationale wetgeving  Frankrijk  Verenigd Koninkrijk  Nationale + regionale wetgeving  Duitsland  Australië
 20. 20. 2015/09/17 20 Conclusies interne omgevingsanalyse
 21. 21. 2015/09/17 21 Consensus  Erkenning van de probleemstelling  Deponeringskader = meerwaarde  Wettelijk verankerd  Selectie  Digital only is prioriteit  Digitale versies boeken, kranten, tijdschriften
 22. 22. 2015/09/17 22 Consensus  Terbeschikkingstelling  Auteursrechtwetgeving  Praktische organisatie  Een rol weggelegd voor de KBR  Mede-aansturing door de regio’s  Inhaken op bestaande processen en initiatieven van organisaties
 23. 23. 2015/09/17 23 Uitdagingen  Individuele auteursrechthebbenden  Hoe bereiken en betrekken?  Return?  Selectie  Parallelle publicaties?  Internetmedia?  Druk- of bronbestanden?  Wat is ‘Vlaams’?
 24. 24. 2015/09/17 24 Uitdagingen  Terbeschikkingstelling  Digitale beveiliging  Praktische organisatie  Verschillende bestuursniveaus en organisaties  Budgetten
 25. 25. 2015/09/17 25 Eindrapport Het rapport is online beschikbaar: http://www.vlaamse- erfgoedbibliotheek.be/bron/3510
 26. 26. 2015/09/17 26 Vervolg proeftuinproject voorbereiden
 27. 27. 2015/09/17 27 Proeftuinproject  I.s.m. Bibnet en VIAA een proeftuinproject in Vlaanderen voorbereiden  Projectsubsidie voor een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject  Toegekend budget: 62.820 €  Looptijd: 1 september 2015 – 30 september 2016
 28. 28. 2015/09/17 28 Proeftuinproject  Wat?  Vrijwillige samenwerking tussen beperkt aantal uitgevers en een depotinstelling  In afwachting van een wettelijke en structurele oplossing  Al doende antwoorden en inzicht geven
 29. 29. 2015/09/17 29 Proeftuinproject  Doelstellingen  ≠ volledigheid  Keuzes en afspraken maken  Procedures en workflow verfijnen  Selectie  Terbeschikkingstelling  …  Sensibiliseren  Input geven voor een wettelijke aanpak in de toekomst
 30. 30. 2015/09/17 30 Proeftuinproject  Resultaat = plan van aanpak om het proeftuinproject op te starten  Rollen en verantwoordelijkheden  Stappenplan  Timing  Begroting
 31. 31. 2015/09/17 31 Verdere toekomst? proeftuinproject realiseren, evalueren en bijsturen volwaardig deponeringskader
 32. 32. Contactgegevens sam@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

×