Marketing voor bibliotheken Een middel tot duidelijke profilering en doelgroepenwerking Veerle Aendekerk, Link Inc
Marketing <ul><li>Productbeleid </li></ul><ul><li>Het eigen aanbod afstemmen op de behoeften en wensen van (potentiële) ko...
Ook diensten en ideeën vermarkten? <ul><li>Levenslang leren </li></ul><ul><li>Informatiegeletterdheid </li></ul><ul><li>L...
Reclametechnieken schieten te kort <ul><li>In elk geval: een overtuiging verpakken tot slogan: dat werkt niet </li></ul><...
Valkuil bij initiatieven rond gedragsverandering <ul><li>De doelstelling om mensen op vrijwillige basis achter een bepaald...
Mensen maken keuzes … <ul><li>… stellen een gedrag wanneer ze het zélf belangrijk vinden </li></ul><ul><li>… betrekken z...
Sociale marketing <ul><li>De toepassing van commerciële marketingconcepten en -technieken om positieve maatschappelijke o...
Baby K <ul><li>Van een mug een olifant maken? </li></ul><ul><li>Een geslaagde reclamestunt? </li></ul><ul><li>Een olifant...
Missie van de Zoo van Antwerpen <ul><li>… Na meer dan 160 jaar is deze romantische Engelse tuin nog steeds een unieke ont...
Hoe verhoudt de zoo zich tot het publiek, en vice versa <ul><li>Er is een draagvlak voor de werking van de zoo … </li></ul...
Aanbodontwikkeling rond Baby K <ul><li>Product = een website waar je de geboorte live kon meemaken, emotionele betrokkenh...
De impact van Baby K voor de zoo <ul><li>Geen doel op zich </li></ul><ul><li>Een middel om het draagvlak voor de zoo te ve...
A piece of cake voor de zoo? <ul><li>Er waren heel wat praktische bezwaren </li></ul><ul><ul><li>Staan wetenschappers open...
De Baby K’s van een bibliotheek <ul><li>Er wordt een doelgroepgericht aanbod ontwikkeld </li></ul><ul><ul><li>Sprinters </...
Marketingbeleid voor bibliotheken <ul><li>Is niet: een optelsom van acties </li></ul><ul><li>Is wel: planmatig en weloverw...
Sociale marketing <ul><li>De missie of globale doelstelling van een organisatie vormt het uitgangspunt </li></ul><ul><l...
De missie <ul><li>Nadenken over de bestaansreden van een initiatief bakent meestal erg goed het actieterrein af. </li></ul...
Een duidelijke missie … <ul><li>… vergemakkelijkt de globale profilering van een organisatie </li></ul><ul><li>HOB wil de...
Een duidelijke missie … <ul><li>… vergemakkelijkt het detecteren van doelgroepen en het maken van keuzes voor middelen </l...
Naar een missie en profilering voor openbare of schoolbibliotheken <ul><li>Aanknopingspunten </li></ul><ul><ul><li>Het dec...
Doelgroepbepaling <ul><li>Finale doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>Kinderen, jongeren, gezinnen, … </li></ul></ul><ul><ul>...
Altijd aandacht voor de marketingmix <ul><li>Voorbeeld KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) in Schaarbeek </li></ul><ul><...
Ook een aanbod naar medestanders <ul><li>De bibliotheek is, gezien het publieksbereik, een gegeerde partner </li></ul><ul>...
Inzichten uit SWOT-analyse met bibliotheken in Vlaams-Brabant <ul><li>Een sterk netwerk </li></ul><ul><li>Een trouw publie...
De bib van Wevelgem: partner in vrijetijdsbeleid <ul><li>Samen met het cultureel centrum: vier sfeervolle culturele avond...
(Regionale) samenwerking tussen bibliotheken: een troef? <ul><li>Ja, om dienstverlening en aanbod uit te bouwen, delen van...
Marketing- en communicatieplan <ul><li>Op het niveau van de organisatie: corporate profilering </li></ul><ul><ul><li>Hoe w...
Marketing- en communicatieplan <ul><li>Doelgroepenwerking </li></ul><ul><li>Wat moeten onze finale en intermediaire doelgr...
Aanbod ontwikkelen op maat van de doelgroep <ul><li>Voorbeeld: doelgroep ‘leerkrachten’ voor een (school)bibliotheek: de e...
Productbeleid: plannen en opvolgen <ul><li>Zonder de missie uit het oog te verliezen </li></ul><ul><li>Oxfam wereldwinkels...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Veerle Aendekerk Marketing voor bibliotheken

1,853 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veerle Aendekerk Marketing voor bibliotheken

 1. 1. Marketing voor bibliotheken Een middel tot duidelijke profilering en doelgroepenwerking Veerle Aendekerk, Link Inc
 2. 2. Marketing <ul><li>Productbeleid </li></ul><ul><li>Het eigen aanbod afstemmen op de behoeften en wensen van (potentiële) kopers door werk te maken van een evenwichtige marketingmix </li></ul><ul><li>Product-Prijs-Plaats-Personeel-Promotie in balans </li></ul>
 3. 3. Ook diensten en ideeën vermarkten? <ul><li>Levenslang leren </li></ul><ul><li>Informatiegeletterdheid </li></ul><ul><li>Leesbevordering </li></ul><ul><li>… een andere benadering dan een commercieel product? </li></ul>
 4. 4. Reclametechnieken schieten te kort <ul><li>In elk geval: een overtuiging verpakken tot slogan: dat werkt niet </li></ul><ul><li>‘ Varieer in het verkeer’ </li></ul><ul><li>‘ Vrachtwagens, gewoon groter’ </li></ul>
 5. 5. Valkuil bij initiatieven rond gedragsverandering <ul><li>De doelstelling om mensen op vrijwillige basis achter een bepaald ideeëngoed te scharen is bijzonder ambitieus </li></ul><ul><li>Nieuwe groepen mensen winnen voor een idee is moeilijk </li></ul><ul><li>Mensen gedragen zich niet altijd in overeenstemming met de kennis waarover ze beschikken of de gevoelens die ze koesteren </li></ul>
 6. 6. Mensen maken keuzes … <ul><li>… stellen een gedrag wanneer ze het zélf belangrijk vinden </li></ul><ul><li>… betrekken zich op een idee wanneer ze de kans krijgen om het een plaats te geven in hun eigen leven </li></ul><ul><li>‘ Wat kost dit aanbod mij, en wat krijg ik ervoor in de plaats?’ </li></ul>
 7. 7. Sociale marketing <ul><li>De toepassing van commerciële marketingconcepten en -technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. </li></ul>
 8. 8. Baby K <ul><li>Van een mug een olifant maken? </li></ul><ul><li>Een geslaagde reclamestunt? </li></ul><ul><li>Een olifant als merk of product? </li></ul><ul><li>… of meer? </li></ul>
 9. 9. Missie van de Zoo van Antwerpen <ul><li>… Na meer dan 160 jaar is deze romantische Engelse tuin nog steeds een unieke ontmoetingsplek voor jong en oud. In deze verfijnde omgeving komt u alles te weten over de wonderen der natuur. Het is een plek waar u de drukte van een wereldstad achter u kan laten en tegelijk dichter dan ooit kan komen bij de fauna en flora van onze planeet ...  </li></ul>
 10. 10. Hoe verhoudt de zoo zich tot het publiek, en vice versa <ul><li>Er is een draagvlak voor de werking van de zoo … </li></ul><ul><li>… maar dat vertaalt zich niet altijd in steun en participatie </li></ul><ul><li>De zoo zoekt andere manieren om mensen een aanbod te doen </li></ul><ul><li>Met de inzet van sociale marketing: mensen de kans geven om zich te betrekken, bijv. op de bescherming van diersoorten </li></ul>
 11. 11. Aanbodontwikkeling rond Baby K <ul><li>Product = een website waar je de geboorte live kon meemaken, emotionele betrokkenheid, opstapje naar dierenwetenschap </li></ul><ul><li>Prijs = zeer laagdrempelig </li></ul><ul><li>Personeel = van de verzorgers … tot medestanders in de media </li></ul><ul><li>Plaats = eerst thuis … later in de zoo? </li></ul><ul><li>Promotie = via medestanders </li></ul>
 12. 12. De impact van Baby K voor de zoo <ul><li>Geen doel op zich </li></ul><ul><li>Een middel om het draagvlak voor de zoo te vergroten </li></ul><ul><ul><li>Meer aandacht voor wetenschappelijke opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer aandacht voor soortenbescherming </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer bezoekers </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijdragen tot (internationale) reputatie </li></ul></ul>
 13. 13. A piece of cake voor de zoo? <ul><li>Er waren heel wat praktische bezwaren </li></ul><ul><ul><li>Staan wetenschappers open voor verbreding naar het publiek? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onzekerheid over geboortedatum? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat als het misliep? </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing een plaats geven in het beleid van een organisatie is een keuze die inzet vraagt. </li></ul></ul>
 14. 14. De Baby K’s van een bibliotheek <ul><li>Er wordt een doelgroepgericht aanbod ontwikkeld </li></ul><ul><ul><li>Sprinters </li></ul></ul><ul><ul><li>Bib-dating </li></ul></ul><ul><ul><li>Boekengeschenk voor tweejarigen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar zijn deze inspanningen echt hefbomen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is het sop de kolen waard? </li></ul></ul>
 15. 15. Marketingbeleid voor bibliotheken <ul><li>Is niet: een optelsom van acties </li></ul><ul><li>Is wel: planmatig en weloverwogen werk maken van de profilering van de bibliotheek en haar aanbod </li></ul>
 16. 16. Sociale marketing <ul><li>De missie of globale doelstelling van een organisatie vormt het uitgangspunt </li></ul><ul><li>Vervolgens wordt bepaald met wie en voor wie de organisatie deze missie wil waarmaken </li></ul><ul><li>En welke instrumenten, aanbod , producten hiertoe ontwikkeld worden. </li></ul>
 17. 17. De missie <ul><li>Nadenken over de bestaansreden van een initiatief bakent meestal erg goed het actieterrein af. </li></ul><ul><li>De globale doelstelling wordt bepaald vanuit de eigenheid, en rekening houdende met omgevingsfactoren. </li></ul>
 18. 18. Een duidelijke missie … <ul><li>… vergemakkelijkt de globale profilering van een organisatie </li></ul><ul><li>HOB wil de band tussen de Vlaamse Gemeenschap en Brussel versterken: Muntpunt, the place to bru </li></ul><ul><li>Wijk De Brugse Poort, Gent: Een bib voor iedereen, door samen te werken met de buurt, experimenteren met dienstverlening </li></ul>
 19. 19. Een duidelijke missie … <ul><li>… vergemakkelijkt het detecteren van doelgroepen en het maken van keuzes voor middelen </li></ul><ul><li>Brussel: een verblijfsbibliotheek met een salon in de stad en een stadsstudiezaal, op maat van de ‘Dansaertvlamingen’ en de pendelaars </li></ul><ul><li>Gent: netwerk met buurtorganisaties </li></ul>
 20. 20. Naar een missie en profilering voor openbare of schoolbibliotheken <ul><li>Aanknopingspunten </li></ul><ul><ul><li>Het decreet en trends in bibliotheekbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Het beleidsproject, bijvoorbeeld de profilering van een gemeente als woongemeente of vrijetijdsgemeente </li></ul></ul>
 21. 21. Doelgroepbepaling <ul><li>Finale doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>Kinderen, jongeren, gezinnen, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Kansarmen, anderstaligen, … </li></ul></ul><ul><li>Intermediaire doelgroepen of medestanders </li></ul><ul><ul><li>Andere culturele of vrijetijdsinstellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Socio-culturele organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Scholen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotheekpartners </li></ul></ul>
 22. 22. Altijd aandacht voor de marketingmix <ul><li>Voorbeeld KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) in Schaarbeek </li></ul><ul><li>Product: kinderen bespreken samen boeken </li></ul><ul><li>Prijs: gratis, maar tijdsinvestering ouders </li></ul><ul><li>Plaats: kindvriendelijke bib?! </li></ul><ul><li>Personeel: eigen personeel vs vrijwilligers </li></ul><ul><li>Promotie: via scholen, gemeente, … </li></ul>
 23. 23. Ook een aanbod naar medestanders <ul><li>De bibliotheek is, gezien het publieksbereik, een gegeerde partner </li></ul><ul><li>Zoeken naar win/win met </li></ul><ul><ul><li>Cultureel centrum </li></ul></ul><ul><ul><li>Verenigingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Scholen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 24. 24. Inzichten uit SWOT-analyse met bibliotheken in Vlaams-Brabant <ul><li>Een sterk netwerk </li></ul><ul><li>Een trouw publiek </li></ul><ul><li>Een ruim bereik </li></ul><ul><li>Laagdrempelig en sociaal </li></ul><ul><li>Maar: </li></ul><ul><ul><li>Imagoprobleem, zeker bij medestanders </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkte inzet van mensen en middelen </li></ul></ul>
 25. 25. De bib van Wevelgem: partner in vrijetijdsbeleid <ul><li>Samen met het cultureel centrum: vier sfeervolle culturele avonden op vier locaties, voor een beperkt publiek </li></ul><ul><li>Denkpistes: </li></ul><ul><ul><li>Infostand in de bibliotheek van de sportdienst, en omgekeerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Wevelgems boekenfeest, i.s.m. d e jeugdraad </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 26. 26. (Regionale) samenwerking tussen bibliotheken: een troef? <ul><li>Ja, om dienstverlening en aanbod uit te bouwen, delen van knowhow, middelen bundelen, grotere uitstraling, … </li></ul><ul><li>Maar: samenwerking is geen doel op zich, wel een middel om de eigen profilering en het eigen productbeleid te versterken </li></ul>
 27. 27. Marketing- en communicatieplan <ul><li>Op het niveau van de organisatie: corporate profilering </li></ul><ul><ul><li>Hoe willen we in de wereld staan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe zetten we onze mensen en middelen in? </li></ul></ul><ul><ul><li>Missie </li></ul></ul><ul><ul><li>Globale profilering </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandachtspunten: inrichting van de bibliotheek, vorming personeel, … </li></ul></ul>
 28. 28. Marketing- en communicatieplan <ul><li>Doelgroepenwerking </li></ul><ul><li>Wat moeten onze finale en intermediaire doelgroepen WETEN en DOEN? Welk AANBOD stellen wij daartegenover? </li></ul>
 29. 29. Aanbod ontwikkelen op maat van de doelgroep <ul><li>Voorbeeld: doelgroep ‘leerkrachten’ voor een (school)bibliotheek: de eindtermen rond informatievergaring vragen een andere aanpak dan de klassieke rondleiding in de biblioteek. </li></ul><ul><li>Instrumenten om aanbod onder de loep te nemen en te verfijnen </li></ul><ul><ul><li>SWOT-analyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketingmix </li></ul></ul>
 30. 30. Productbeleid: plannen en opvolgen <ul><li>Zonder de missie uit het oog te verliezen </li></ul><ul><li>Oxfam wereldwinkels </li></ul><ul><ul><li>Fair trade producten verkopen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerlijke wereldhandelsverhoudingen promoten? </li></ul></ul>

×