Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van Vaerenbergh Jan

1,018 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van Vaerenbergh Jan

 1. 1. VVBAD_Focus Beroep_Hasselt_9 sept Jan Van Vaerenbergh Landmark Libraries
 2. 2. <ul><li>Competenties + management </li></ul><ul><li>Een integraal personeelsbeleid </li></ul><ul><li>Horizontaal en verticaal: </li></ul><ul><ul><li>verticaal: personeelsbeleid wordt gekoppeld aan de missie, de visie en de ruimere organisatiestrategieën. </li></ul></ul><ul><ul><li>horizontaal worden twee zogenaamde ´levenscycli´ geïncorporeerd: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>de levenscyclus van de organisatie: inspelen op verandering, groei of krimp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de levenscyclus of de carrière van de werknemers: de verschillende aspecten van personeelsbeleid </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul>
 4. 4. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren
 5. 5. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren  plaatsen
 6. 6. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren  plaatsen  ontwikkelen
 7. 7. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren  plaatsen  ontwikkelen    ui tstromen  belonen  beoordelen
 8. 8. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren  plaatsen  ontwikkelen    ui tstromen  belonen  beoordelen
 9. 9. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren  plaatsen  ontwikkelen    ui tstromen  belonen  beoordelen
 10. 10. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren  plaatsen  ontwikkelen    ui tstromen  belonen  beoordelen
 11. 11. <ul><li>De missie, de visie en de kerncompetenties van de organisatie… </li></ul><ul><li>.. vertalen naar benodigde kennis, vaardigheden, motivatie medewerkers … </li></ul><ul><li>en geven richting aan </li></ul>selecteren  plaatsen  ontwikkelen    ui tstromen  belonen  beoordelen
 12. 12. <ul><li>DRIE BOUWSTENEN </li></ul><ul><li>Organogram </li></ul><ul><li>Competentiematrix (generiek) </li></ul><ul><li>Organisatieprofiel & competentieprofielen (specifiek) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Vlaamse Gemeenschap </li></ul><ul><li>WIVO Human Resources </li></ul><ul><li>123management.nl </li></ul><ul><li>Zie pdf </li></ul>
 14. 14. Functie – of persoonsgebonden competentie Afdelings- of niveaucompetentie Kerncompetentie ‘corporate’
 15. 15. <ul><li>Opkomende + </li></ul><ul><li>Transitie = </li></ul><ul><li>Uitdovende – </li></ul><ul><li>Pdf CM </li></ul>
 16. 16. <ul><li>De ‘capaciteiten’ van iemand om: </li></ul><ul><li>in een bepaalde situatie, opdracht, taak of functie te (re)ageren </li></ul><ul><li>met de juiste mix aan kennis, vaardigheden en/of attitudes/eigenschappen </li></ul><ul><li>en hiervoor te kunnen putten uit een breed verworven arsenaal (vorming, ervaring) </li></ul><ul><li>Bespreekbaar en observeerbaar GEDRAG </li></ul>
 17. 17. <ul><li>De ‘capaciteiten’ van iemand om: </li></ul><ul><li>in een bepaalde situatie, opdracht, taak of functie te (re)ageren </li></ul><ul><li>met de juiste mix aan kennis, vaardigheden en/of attitudes/eigenschappen </li></ul><ul><li>en hiervoor te kunnen putten uit een breed verworven arsenaal (vorming, ervaring) </li></ul><ul><li>Bespreekbaar en observeerbaar GEDRAG </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Het competentieprofiel geeft duidelijk weer </li></ul><ul><ul><li>welke taken de functiehouder moet uitvoeren </li></ul></ul><ul><ul><li>welke competenties hij/zij daarvoor nodig heeft: wat moet men kennen, kunnen en willen om de taakomschrijving waar te maken? </li></ul></ul><ul><ul><li>welke resultaten er verwacht worden </li></ul></ul><ul><li>Rubrieken </li></ul><ul><ul><li>Identificatiegegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Positionering in het organogram </li></ul></ul><ul><ul><li>Doel van de functie </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaatsgebieden BCP SERV: indicatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Competenties BCP SERV: kennis – attitudes - sleutelvaardigheden pdf </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>een breed competentieprofiel voor de Vlaming in 2020 , </li></ul><ul><ul><li>met hierin o.a. bijzondere aandacht voor burgerzin, </li></ul></ul><ul><ul><li>talenkennis, ondernemerschap, internationale mentaliteit, </li></ul></ul><ul><ul><li>innovatie, veranderingsbereidheid en een gerichtheid op </li></ul></ul><ul><ul><li>duurzaamheid </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>een breed competentieprofiel voor de Vlaming in 2020, </li></ul><ul><ul><li>met hierin o.a. bijzondere aandacht voor burgerzin, </li></ul></ul><ul><ul><li>talenkennis, ondernemerschap, internationale mentaliteit, </li></ul></ul><ul><ul><li>innovatie, veranderingsbereidheid en een gerichtheid op </li></ul></ul><ul><ul><li>duurzaamheid </li></ul></ul> selecteren  plaatsen  ontwikkelen   ui tstromen  belonen  beoordelen
 21. 21. <ul><li>een breed competentieprofiel voor de Vlaming in 2020 </li></ul><ul><li>TOOLS </li></ul><ul><li>POP: persoonlijk ontwikkelingsplan / portfolio’s </li></ul><ul><li>EVC: erkenning (elders) verworven competenties </li></ul><ul><li>loopbaanrugzakje </li></ul><ul><li>werkplekleren </li></ul><ul><li>proeftuinen </li></ul><ul><li> Een rol voor de bibliotheek? </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Derde plek leren = als complement aan het schoolleren en het werkplekleren, voor bepaalde bevolkingsgroepen </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Derde plek leren = als complement aan het schoolleren en het werkplekleren, voor bepaalde bevolkingsgroepen </li></ul><ul><li>“ EVC’s moeten in elk leertraject gehonoreerd worden ” </li></ul><ul><li>“ De erkenning van elders verworven competenties en kwalificaties moet de waarde van niet-formeel leren, onder andere via het verenigingsleven, beter zichtbaar maken en valoriseren” </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Derde plek leren = als complement aan het schoolleren en het werkplekleren, voor bepaalde bevolkingsgroepen </li></ul><ul><li>“ EVC’s moeten in elk leertraject gehonoreerd worden ” </li></ul><ul><li>“ De erkenning van elders verworven competenties en kwalificaties moet de waarde van niet-formeel leren, onder andere via het verenigingsleven, beter zichtbaar maken en valoriseren” </li></ul><ul><li>Certicifering van leren in bib </li></ul><ul><li>Erkenning EVC’s in het algemeen </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Dank voor uw aandacht </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×