Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Didactiek van 23 dingen

2,245 views

Published on

Didactiek van 23 dingen
Eva Simon, Bibliotheekschool Gent
Informatie aan Zee
Vrijdag 11 september 2009
Kursaal Oostende
Zaal Delvaux

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Didactiek van 23 dingen

 1. 1. 23 DINGEN didactische aspecten van een e-leerprogramma
 2. 2. DRIE STELLINGEN
 3. 3. Meer dan ooit vraagt ICT een voortdurende bijscholing van het personeel.
 4. 4. Laten we het over aan de geeks die het zelf uitzoeken of pakken we het gestructureerd aan?
 5. 5. Is dat voor het personeel dan een lust of een last ?
 6. 6. EEN OPLOSSING
 7. 7. 23 DINGEN voortdurend aanpasbaar gestructureerd een lust? geen last
 8. 8. 23 DINGEN online leerprogramma web 2.0 in 23 hfdstn wereldwijd vertaald en bewerkt ontwikkeld door Helene Blowers
 9. 9. 23 DINGEN in Vlaanderen blog zonder coach elektronische leeromgeving (ELO) met coach
 10. 11. leren van elkaar spelen en delen leren door zelf te doen coach leert op afstand mee reflecteren en reageren
 11. 12. zelfstandig werken inventief en assertief zijn zich laten verrassen drempelvrees overwinnen ontdekken en proberen
 12. 13. tijd verliezen sukkelen zich gefrustreerd voelen vloeken
 13. 14. 23 DINGEN = e-leren
 14. 15. DRIE E-LEERVORMEN
 15. 16. VIRTUELE KLAS videoconferencing chat Voice over Internet discussieforums e-mail whiteboard
 16. 17. DIGITALE CURSUS cd-rom/dvd webcursus doordacht leerplan stap na stap
 17. 18. DIGITALE LEERBRONNEN podcasts vodcasts sociale software: blogs, wiki’s, online netwerken, … digitale naslagwerken e-boeken edugames
 18. 19. LEERSTIJLTEST Als je de leerstijlen van de lerenden kent, weet je ook welke e-leervormen het beste bij hen passen.
 19. 20. ELEC leerstijltest woestijnvossen terracotta potjes aubergines
 20. 21. in groep leren planning structuur direct contact met begeleider
 21. 22. zelfstandig op eigen ritme zelf oplossingen zoeken weinig of geen behoefte aan begeleiding
 22. 24. Ik probeer het toestel meteen uit. Ik laat me in de winkel uitleggen hoe het toestel werkt. Ik lees eerst de handleiding.
 23. 25. Ik trek erop uit en zie wel waar ik terechtkom. Ik kies voor een georganiseerde groepsreis. Ik bereid mijn vakantie voor aan de hand van een reisgids.
 24. 26. Profiel 23 Dingers (ELEC)
 25. 27. Ik leer liefst aan de hand van zelfgekozen digitale leerbronnen. Ik heb graag de ondersteuning van een virtuele klas. Ik kies voor leren via een gestructureerde digitale cursus.
 26. 28. 23 DINGEN als leerpad in ELO virtuele klas digitale cursus
 27. 29. Ik volg liefst een uitgetekende leerroute.
 28. 30. uitgetekende leerroute 100 stappen in een leerpad 40 uren in 10 weken afgelijnde opdrachten attest
 29. 32. Het gebruik van de leeromgeving heeft voor mij een meerwaarde in het leerproces.
 30. 33. Is de cursus te lang / te kort?
 31. 34. Ik heb nood aan begeleiding. Ik volg liefst een uitgetekende leerroute.
 32. 35. begeleiding <ul><ul><li>reacties op opdrachten via individuele blogs </li></ul></ul>forums via ELO aankondigingen via ELO
 33. 37. Zonder coaching/aanmoediging van de begeleider zou ik de eindstreep niet gehaald hebben.
 34. 38. Ik leer graag in groep. Ik heb nood aan begeleiding. Ik volg liefst een uitgetekende leerroute.
 35. 39. in groep circa 16 deelnemers reacties op opdrachten via individuele blogs aankondigingen via ELO forums via ELO samenwerking buiten ELO: wiki, Google Docs, chat
 36. 41. Door samenwerking en door opdrachten van anderen door te nemen heb ik extra kennis verworven of problemen vanuit een andere invalshoek bekeken.
 37. 42. Tijdens de cursus heb ik de begeleider en/of medecursisten om hulp gevraagd.
 38. 43. Ik wil kant-en-klare handleidingen.
 39. 44. kant-en-klare handleidingen
 40. 45. Vraag aan Helene Blowers Wat denkt u van het ontwikkelen van kant-en-klare stap voor stap instructies in de context van het 23 Dingen leerprogramma?
 41. 47. Ik heb tijd te kort. Er is te weinig interactie. Ik wil kant-en-klare handleidingen.
 42. 48. meer tijd voor interactie inhoud schrappen duidelijker onderscheid hoofd- en bijzaken doelstellingen verduidelijken minder opdrachten minder Engelstalige achtergrondinfo ideaal tijdstraject via agenda in ELO
 43. 49. 23 DINGEN als leerpad in ELO virtuele klas digitale cursus
 44. 50. 23 DINGEN als 23 blogberichten digitale leerbronnen digitale cursus
 45. 52. Ik verkies een meer informele vorm van leren. Ik kies graag zelf wat ik wil leren. Ik beschik over veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen.
 46. 53. <ul><li>- eigen leerdoelen vanuit ‘probleem’ </li></ul><ul><li>zelf leeractiviteiten </li></ul><ul><li>organiseren </li></ul><ul><li>- lerende centraal </li></ul><ul><li>informeel / onbewust (dagelijks leven) </li></ul><ul><li>leerdoelen opgesteld </li></ul><ul><li>vanuit werkveld </li></ul><ul><li>soepel leertraject </li></ul><ul><li>cursus centraal </li></ul><ul><li>- niet-formeel </li></ul><ul><li>- leerdoelen opgesteld </li></ul><ul><li>vanuit opleiding </li></ul><ul><li>vastgelegd leertraject </li></ul><ul><li>cursus centraal </li></ul><ul><li>- formeel </li></ul><ul><li>(attest) </li></ul>web 2.0 zelf verkennen 23 blogberichten leerpad in ELO
 47. 54. BEVRAGING VOORKENNIS Naast de leerstijlen van de lerenden bepaalt ook hun voorkennis welke manier van leren het beste bij hen past.
 48. 55. Ik kan vlot met een computer werken (algemene ICT-vaardigheden)
 49. 56. Ik volg de huidige ontwikkelingen op het internet zoals sociale software, gaming, mobiel internet, …
 50. 57. Ik maak actief gebruik van web 2.0 toepassingen zoals Flickr, Delicious, LibraryThing, Facebook, …
 51. 58. Een nieuwe e-leerder wil in zijn enthousiasme vaak te veel ineens doen en raakt na een tijdje zijn motivatie kwijt .
 52. 59. Een combinatie van verschillende leervormen (blended learning) is een goede manier om het geleidelijk aan op te bouwen.
 53. 60. 23 DINGEN @ bibschool 10 u contact 30 u afstand virtuele klas digitale cursus
 54. 61. Ik vind de 23 Dingen cursus geschikt voor afstandsleren.
 55. 62. Ik heb de leerstof intensiever doorgenomen dan ik bij louter klassikaal onderwijs gedaan zou hebben.
 56. 63. Ik heb meer kennis opgenomen dan bij louter klassikaal onderwijs het geval zou zijn geweest.
 57. 64. Afstandsleren heeft ervoor gezorgd dat ik ook andere competenties heb verworven, vb. zelf zoeken naar oplossingen, samenwerken, communiceren over een probleem, ...
 58. 65. Ik heb de agenda nauwlettend gevolgd. Zonder de agenda zou ik te lang bij alles blijven hangen zijn en was ik hopeloos achterop geraakt. Telkens ik vastzat heb ik van de forums gebruik gemaakt om een vraag te stellen. Ik had de cursus graag gezien als een lokaal, pc's en iemand die meteen te hulp komt.
 59. 66. Ik stond weigerachtig tegenover afstandsleren. Nu zou ik het op dezelfde manier opnieuw doen. Door afstandsonderwijs moet je zelf alles meer ontdekken, maar daar heb ik veel uit geleerd. Als je hier zonder structuur (leerpad) aan begint, mis je heel wat.
 60. 67. Ik heb het op mijn eigen tempo gedaan met alleen de einddatum in gedachten. Misschien toch overwegen om de basiscursus uit te breiden met een aantal dingen of meer keuze te laten.
 61. 68. Online leren is dé oplossing om bibliotheekpersoneel up to date te houden ivm web 2.0 en andere snel evoluerende ontwikkelingen op het net.
 62. 69. zelfstandig leren leren is belangrijk bouw geleidelijk op hou rekening met leerstijl en voorkennis kies voor geschikte (combinatie van) leervormen
 63. 70. basis + extra’s 60 uren sprongsgewijs + coach motiveert en organiseert samenwerkend leren blog met coach = semi-gestructureerde digitale cursus + ondersteuning virtuele klas basis 40 uren stapsgewijs + coach motiveert en organiseert samenwerkend leren erkend attest, pedagogisch kader leerpad in ELO = hyper-gestructureerde digitale cursus + ondersteuning virtuele klas
 64. 71. gratis, altijd beschikbaar ruime web 2.0 ervaring vereist motivering en samenwerkend leren op eigen initiatief web 2.0 zelf verkennen = zelfgekozen digitale leerbronnen gratis, altijd beschikbaar enige web 2.0 ervaring vereist motivering en samenwerkend leren op eigen initiatief blog zonder coach = semi-gestructureerde digitale cursus + zelfgekozen digitale leerbronnen
 65. 72. Dank u voor de aandacht! [email_address] slideshare.net/commissaresse

×