Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rijksarchief Vvbad 2008 04 25

2,215 views

Published on

Studiedag "Hoe kies/koos ik software voor het beschrijven van mijn archieven"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rijksarchief Vvbad 2008 04 25

 1. 1. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Software voor de beschrijving van archieven? Lucie Verachten 25 april 2008
 2. 2. Uitdaging <ul><li>19 archiefdiensten </li></ul><ul><li>+- 250 km archief </li></ul><ul><li>Nederlands, Frans, tweetalig Nederlands/Frans, Duits </li></ul><ul><li>Verschillende niveaus van ontsluiting van summiere beschrijving van het archiefbestand over toegang tot nadere toegangen </li></ul><ul><li>Retroconversie van bestaande toegangen </li></ul>
 3. 3. Uitdaging <ul><li>Nood aan: </li></ul><ul><li>Archiefbeheerssysteem </li></ul><ul><li>Zoekinstrument voor inventarissen, archievenoverzichten, gidsen, … </li></ul>
 4. 4. Uitgangspunten <ul><li>Gebruik maken van internationale normen ISAD(G), ISAAR(CPF) </li></ul><ul><li>Sinds 1992: ABS-Archeion: als archiefbeheerssysteem in Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat) </li></ul><ul><li>Uniformisering, standaardisering </li></ul><ul><li>Belangrijk uitgangspunt: informatie éénmaal invoeren, meermaals gebruiken </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheden voor informatie op verschillende niveaus </li></ul>
 5. 5. Beschrijving in verschillende niveaus ARCHIEVENOVERZICHT <ul><li>ARCHIEFBESTAND (Archiefblok) </li></ul><ul><li>REGISTRATIE EN IDENTIFICATIE </li></ul><ul><li>UNIFORM – UNIEK – ONVERANDERBAAR </li></ul><ul><li>elk archiefblok krijgt een uniek identificatienummer </li></ul><ul><li>elk archiefbestanddeel krijgt een uniek identificatienummer </li></ul><ul><li>archiefblok <>archiefbestand </li></ul><ul><li>fysieke eenheid <> intellectuele eenheid </li></ul>
 6. 6. Beschrijving in verschillende niveaus ARCHIEVENOVERZICHT <ul><li>MINIMALE GEGEVENS </li></ul><ul><li>Naam van het archiefblok </li></ul><ul><li>Uiterste data </li></ul><ul><li>Omvang (in meters en in aantal verpakkingseenheden) </li></ul>
 7. 7. Beschrijving in verschillende niveaus ARCHIEVENOVERZICHT BEHEERSINFORMATIE Wettelijke basis verwerving: neerlegging, aankoop, … Raadpleegbaarheid – openbaarheid Duplicaatcollecties (koppelen aan originelen) - kopies - microfilm - digitale kopies
 8. 8. Beschrijving in verschillende niveaus ARCHIEVENOVERZICHT <ul><li>TOEGANGEN </li></ul><ul><li>unieke identificatie van </li></ul><ul><li>- overdrachtslijsten </li></ul><ul><ul><ul><li>inventarissen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nadere toegangen </li></ul></ul></ul><ul><li>DOSSIER </li></ul><ul><li>- verwijzing naar centraal dossier </li></ul>
 9. 9. Beschrijving in verschillende niveaus ARCHIEVENOVERZICHT <ul><li>HISTORIEK VAN HET ARCHIEFBLOK </li></ul><ul><li>aanwinsten </li></ul><ul><ul><li>ook registratie van aankopen van archiefdocumenten die in een archiefblok ‘verzameling’ geplaatst worden </li></ul></ul><ul><li>verliezen </li></ul>
 10. 10. Beschrijving in verschillende niveaus ARCHIEVENOVERZICHT <ul><li>ARCHIEFVORMERS </li></ul><ul><li>unieke registratie </li></ul><ul><ul><li>Identificatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Naam – uiterste data </li></ul></ul><ul><li>koppeling aan archiefbestanddelen </li></ul><ul><li> archievenoverzicht </li></ul>
 11. 11. ABS-ARCHEION Waarom ABS-Archeion? Waarom bij ABS-Archeion gebleven? -Stabiele database: Oracle -Databasestructuur sluit zeer goed aan bij noden Unieke identificatie van archiefblokken, bestanddelen, … -Centraal beheer – decentrale invoer één systeem voor alle rijksarchieven -Meertaligheid: NL, FR, NL/FR,DE
 12. 12. ABS-ARCHEION <ul><li>mogelijkheid koppelen aan andere toepassingen </li></ul><ul><li>exportmogelijkheid </li></ul><ul><li>- on-line toegangen </li></ul><ul><li>- gedigitaliseerde documenten </li></ul><ul><li>- … </li></ul><ul><li>beperkt aantal functionaliteiten voor klassieke gebruikers maar veel eigen randapplicaties </li></ul>
 13. 13. ABS-ARCHEION: Richtlijnen <ul><li>RICHTLIJNEN VOOR UNIFORME INVOER </li></ul><ul><li>Voornamelijk bij decentraal invoer en centraal beheer duidelijke afspraken voor uniforme invoer. </li></ul><ul><li>Beperkingen in velden </li></ul><ul><li>Keuzelijsten </li></ul><ul><li>Controlevelden </li></ul><ul><li>Afspraken </li></ul>
 14. 14. Ervaring Rijksarchief <ul><li>ABS-Archeion </li></ul><ul><li>Sinds 1992 in Algemeen Rijksarchief </li></ul><ul><li>Sedert enkele jaren in Rijksarchieven in de Provinciën </li></ul><ul><li>2006-2007: prioriteit invoer ABS-Archeion </li></ul><ul><li>langdurig proces </li></ul><ul><li>systematisering, controle, identificatie, … </li></ul><ul><li>Uniformisering </li></ul><ul><li>Intussen: nieuwe versie </li></ul><ul><ul><li>client / server </li></ul></ul><ul><ul><li>Exportmogelijkheid naar EAD </li></ul></ul>
 15. 15. Ervaring Rijksarchief <ul><li>samenwerking Nederlandse archieven </li></ul><ul><li>gebruikersgroep </li></ul><ul><li>Intussen: nieuwe versie </li></ul><ul><ul><li>client / server </li></ul></ul><ul><ul><li>Exportmogelijkheid naar EAD </li></ul></ul>
 16. 16. Andere onderdelen: ABS-Archeion <ul><li>PLAATSING IN HET MAGAZIJN </li></ul><ul><li>- ONDERSTEUNING VAN DAGELIJKSE OPERATIES </li></ul><ul><li>- Verhuisoperaties </li></ul><ul><li>Bestandsopnames </li></ul><ul><li>Voorbereiding van toekomstige neerleggingen </li></ul><ul><li>(omvang elders bewaard) </li></ul><ul><li>Projecten materiële zorg – toegankelijk maken </li></ul>
 17. 17. Andere onderdelen: ABS-Archeion <ul><li>ONDERSTEUNING WERKING VAN LEESZAAL </li></ul><ul><li>STATISTIEK </li></ul><ul><li>BEVEILIGING GEGEVENS </li></ul>
 18. 18. Beschrijving in verschillende niveaus ARCHIEVENOVERZICHT ABS-ARCHEION ARCHIEFBEHEERSSYSTEEM = KERN DOORVERWIJZING NAAR ANDERE APPLICATIES Database EAD en EAC compatibele XML-documenten
 19. 19. Beschrijving in verschillende niveaus Toegangen Retroconversie van inventarissen Retroconversie van archievenoverzichten, gidsen Aanmaak nieuwe inventarissen Aanmaak archievenoverzichten, gidsen
 20. 20. Retroconversie
 21. 21. Retroconversie
 22. 22. Retroconversie
 23. 23. Retroconversie Keuze van de velden / tags Structurering van de beschrijvingen Inleidingen Koppeling / controle aan de hand van de gegevens uit ABS-Archeion
 24. 24. TOEGANGEN Structuur versus vormgeving <ul><li>Dubbele doelstellingen </li></ul><ul><li>toegang te publiceren via de website (zoeken naar archieven) </li></ul><ul><li>klassieke gedrukte inventaris publiceren </li></ul><ul><li>Geordend archief </li></ul><ul><li>Ongeordend archief </li></ul><ul><li>opleiding jonge archivarissen </li></ul>
 25. 25. TOEGANGEN Structuur versus vormgeving <ul><li>Ervaring uit retroconversie van toegangen </li></ul><ul><li>Koppeling met gegevens uit archiefbeheerssysteem (unieke identificatie, raapleegbaarheid, …) </li></ul><ul><li>Kennis XML </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid gebruiksvriendelijke software voor </li></ul><ul><ul><li>Invoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicatie </li></ul></ul>
 26. 26. TOEGANGEN Structuur en vormgeving Richtlijnen – opleiding en archivarissen Opmaakprofielen = lay-out Maar eveneens structurering Opmaakprofielen recupereren voor structurering Modeltoegang_NL.dot
 27. 27. TOEKOMST Resultaat: zoeken naar archieven (website) Koppeling naar gedigitaliseerde archieven ‘ Digitale leeszaal’ XML – editor aangepast voor EAD – EAC open source

×