Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auteursrecht: een stand van zaken

680 views

Published on

 • Be the first to comment

Auteursrecht: een stand van zaken

 1. 1. AUTEURSRECHT : EEN STAND VAN ZAKEN Joris Deene Advocaat - Everest Advocaten Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving
 2. 2. RECENTE ONTWIKKELINGEN 12/09/2013 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 2
 3. 3. Nieuwe Codificatie  Belgisch Economisch Wetboek  Boek XI : Intellectuele Eigendom  Titel 5 : Auteursrecht en naburige rechten  Wijzigingen?  Codificatie van bestaande wetgeving (nieuwe artikelnummering - art. XI.164-XI.293)  Uitzondering van ‘kosteloze uitvoering in het kader van schoolactiviteiten’ wordt verduidelijkt : binnen en buiten de gebouwen van de onderwijsinstelling (bvb. voorlezen van werken in gebouwen van bibliotheek)  Oprichting van Regulator: bevoegd om uitspraak te doen over het billijk en niet-discriminatoir karakter van de innings-, tariferings-, en verdelingsregels van de beheersvennootschappen.  12/09/2013 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 3
 4. 4. Nieuwe regeling leenrechtvergoeding  Nieuw koninklijk besluit (B.S. 27 december 2012), na veroordeling van België in 2011 door het H.V.J. (Vewa-arrest)  De leenvergoeding wordt berekend op basis van twee parameters, zijnde (i) collectie, en (ii) aantal uitleningen. De vergoeding voor de collectie is een jaarlijks forfait; voor uitleningen een bedrag per uitlening.  Kortingen voor: (i) publiek domein werken, (ii) werken die niet mogen uitgeleend worden, (iii) gecentraliseerde inning  Retroactieve toepassing (vanaf 2004). Stapsgewijze verhoging van de vergoeding tot 2017  In praktijk: net geen verdubbeling van de leenvergoeding 12/09/2013 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 4
 5. 5. Regeling verweesde werken (orphan works)  Europese Richtlijn van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (België dient deze richtlijn om te zetten tegen 29 oktober 2014)  Toepassingsgebied : gedrukte werken (boeken, tijdschriften) en cinematografische/audiovisuele werken (geen foto’s)  Voor wie? : openbare bibliotheken, archieven,…  Verweesd werk: indien na diligent search de rechthebbende niet wordt gevonden of gelokaliseerd  Toegestaan gebruik: handelingen in functie van openbaar belang met uitsluiting van commercieel gebruik  Vergoeding? : billijke compensatie (lidstaten keuzevrijheid) 12/09/2013 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 5
 6. 6. MEMORANDUM AUTEURSRECHT 15/09/2011 6Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving
 7. 7. Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S)  Website: www.auteursrechtensamenleving.be  Huidige leden  Bibnet  Faro  VVBAD  Luisterpunt  Universiteit Gent  Universiteit Hasselt  Vrije Universiteit Brussel  Lukas Arts in Flanders  OKO  Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) 12/09/2013 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 7
 8. 8. Inhoudelijk  Grenzen aan de uitbreiding van het auteursrecht  Een meer transparante beschermingsduur  Een grondige herwerking van de uitzonderingen ten behoeve van de gebruikers: minder restricties en meer flexibiliteit voor nieuwe vormen van informatiegebruik  Geen uitholling van de wettelijke uitzonderingen  Ruimte voor digitalisering van cultureel erfgoed  Transparante beheersvennootschappen  Ondersteuning voor open access en datamining in het onderzoek  Een eerlijk beleidskader voor het hergebruik van overheidsinformatie  + prioritaire eisen per beleidsniveau 12/09/2013 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 8
 9. 9. 15/09/2011 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 9 Conclusie Vragen ? Info : joris@deene.be
 10. 10. 15/09/2011 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving 10 VIAA

×