Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategische visie web 2.0

1,086 views

Published on

Strategische visie web 2.0
Jan Van Hee, Maarifa
Informatie aan Zee
11 september 2009
Kursaal Oostende
Zaal Mercator

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategische visie web 2.0

 1. 1. web20_strategisch090911 Structuur in de chaos : de strategische aanpak van Web2.0 Jan Van Hee www.maarifa.be Informatie 2009 Oostende Vrijdag 11 september 2009 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 1 web20_strategisch090911 Even voorstellen Jan Van Hee – Zaakvoerder Maarifa (stand 8-15) – Specialiseert zich in strategisch informatiemanagement – Adviseert en begeleidt bibliotheken en andere organisaties in het gebruik van interactieve webdiensten (web 2.0) 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 2
 2. 2. web20_strategisch090911 Probleemstelling Waarom zouden we interactieve webdiensten (web 2.0) moeten gebruiken in onze organisatie ? Wat met het overaanbod van mogelijkheden en applicaties ? Een aanzet tot een integrale en beleidsmatige aanpak Centrale vraag : “Moeten wij dit nu doen ?” Waar “bibliotheek” staat, denk gerust ook archief, documentatiedienst of een andere organisatie. 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 3 web20_strategisch090911 Informatie, internet en de chaostheorie 'We leven in een transitie naar een informatiesamenleving. Dat vraagt een nieuw vocabularium. Ik denk dat termen als chaos en zelforganisatie soms misschien oppervlakkig worden gebruikt, maar het gaat toch in de goede richting. Internet, dat is zelforganisatie. Het is een voorbeeld van iets spontaans, buiten elke traditionele aanpak. En het werkt toch.' Ilya Prigogine (1917-2003), grondlegger van de chaostheorie Zijn onderzoek toonde aan dat een wanordelijk systeem door minieme interne veranderingen toch een ordelijke staat kan verkrijgen. Hij had het hoog op met de menselijke creativiteit, dus alles komt wel op zijn pootjes ... 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 4
 3. 3. web20_strategisch090911 Moeten wij DIT nu doen ? Waarover gaat het = Web 2.0 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 5 web2.0 strategisch Web2.0 ? ● “Nieuwe”, interactieve en dynamische generatie webdiensten. ● Oneindig aanbod van ● Systemen ● Applicaties ● Kanalen ● Actoren ● ... ● Enig gemeenschappelijk element ? − Samenwerken en informatie delen 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 6
 4. 4. web20_strategisch090911 MOETEN wij dit nu doen ? Is het wel noodzakelijk ? Kunnen, willen of moeten we dit doen ? Analyseren ! 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 7 web2.0 strategisch Waarom web 2.0 implementeren ? Efficiëntie (meer effect met Performantie minder middelen) Enkele voorbeelden : Effectiviteit (beantwoorden aan de (nieuwe) rollen van de bibliotheek) Zuinigheid 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 8
 5. 5. web20_strategisch090911 Samenwerken via de kantoortoepassingen van Google Delen van agenda's en documenten ! 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 9 web2.0 strategisch Tagcloud op de website (Nashville public library) Voorbeeld Brussel : http://www.hob.be/nl/delicious/index.asp 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 10
 6. 6. web2.0 strategisch Ontsluiting via het publiek 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 11 web20_strategisch090911 Efficiëntie : Intranet 2.0 Efficiëntieverhoging, activering, corporate communicatie, empowerment, ... ● Wiki : ● Blog : – Versiebeheer – Vlakke communicatie – Mail beperken (skip levels) – Combinatie van push – Kennismanagement en pull Diensten : Rss, social bookmarking, slidecasts, ... Integraties : e-leeromgevingen, communities, virtuele omgevingen, ... 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 12
 7. 7. web20_strategisch090911 Efficiëntie : ja, maar ... Web 2.0 zorgt voor efficiëntie, maar gebruik web 2.0 ook efficiënt ! – Voorbeeld : bibliotheekblog : ● Schrijf niets wat reeds geschreven is ! – Web 2.0 gaat immers over hergebruik van content – Voorbeeld : openbare netvibes, delicious, ... ● “Less is more” 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 13 web2.0 strategisch Waarom web 2.0 implementeren ? Efficiëntie (meer effect met Performantie minder middelen) Effectiviteit (beantwoorden aan de (nieuwe) rollen van de bibliotheek) Enkele voorbeelden : Zuinigheid 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 14
 8. 8. web2.0 strategisch Bibliotheken en facebook 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 15 web2.0 strategisch Mash-up : get London reading http://www.getlondonreading.co.uk/Books-in-London 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 16
 9. 9. web2.0 strategisch Waarom web 2.0 implementeren ? Efficiëntie (meer effect met Performantie minder middelen) Effectiviteit (beantwoorden aan de (nieuwe) rollen van de bibliotheek) Zuinigheid Enkele voorbeelden : 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 17 web20_strategisch090911 Met Web 2.0 kun je besparen ● Serverruimte sparen ● Gratis (sociale) software ● Back-up 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 18
 10. 10. web2.0 strategisch Waarom web 2.0 implementeren ? Efficiëntie (meer effect met Performantie minder middelen) Effectiviteit (beantwoorden aan de (nieuwe) rollen van de bibliotheek) Bedreigingen Zuinigheid 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 19 web20_strategisch090911 Bedreigingen ● (nog meer) Verlies aan privacy ● Information-overload en informatiestress ● Tijdsversnelling ● Grens aan adaptief vermogen ● Verschraling van de usability van de verschillende toepassingen – diverse conventies – geen normeringen – wildgroei 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 20
 11. 11. web20_strategisch090911 Bedreigingen naar de organisatie ● Blijven toepassingen wel gratis ? ● Betaversie en daarna ? ● Inschatten van voordelen ? 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 21 web20_strategisch090911 Anticiperen : Trend-watching Jongeren leren ons veel over het informatiegedrag van de toekomst : – Microblogging – Gaming – Sociale netwerken – Video – Mobiel internet 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 22
 12. 12. web20_strategisch090911 Anticiperen : Scenarioplanning ● “Wat zou er gebeuren als ...” ● Scenarioplanning is een ideale techniek om in de (verre) toekomst te speuren naar kansen en bedreigingen. ● Wat : – coherente, plausibele en relevante verhalen over de toekomst over de gevolgen van bepaalde mogelijke gebeurtenissen of trends. – Anticiperen op toekomstige evoluties door het bouwen van scenario’s Bijv. : een positief, neutraal of negatief scenario 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 23 web20_strategisch090911 Een voorbeeld 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 24 Bron : www.vlaanderen.be
 13. 13. web20_strategisch090911 The Future of Public Libraries 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 25 Bron : http://librarybytes.com/ web20_strategisch090911 Samenstelling van de Web 2.0-portfolio : het BCG-model 20 % Hoog Stars Marktgroei Question 10 % marks Laag Dogs 0% Cash cows 10 x 1 0,1 x Hoog x Laag Relatief marktaandeel 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 26
 14. 14. web20_strategisch090911 BCG-model : een intuïtief voorbeeld voor een openbare bibliotheek 20 Question mark = Bouwen % Star = Vasthouden (hold Regionaal Hoog (build strategy) strategy) Regionale media- Bibcast Beeldbank platform Marktgroei (RSS) 10 % Cash Cow = Oogsten Dog = Desinvesteren (divest Literatuur- Bibblog (harvest strategy) strategy) blog Laag 0% 10 x 1 0,1 x Hoog x Laag Relatief marktaandeel 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 27 web20_strategisch090911 Unique Selling Proposition en ROI Unique Selling Proposition Return on Investment (ROI), – toegevoegde waarde Wat maakt mijn organisatie uniek ? – Wegen de – investeringen en de Wat kunnen inspanningen op klanten/gebruikers tegen het beoogde enkel bij/via ons resultaat ? vinden? – Het concurrentievoorde el vermindert door de stijging van het aantal organisaties met web 2.0- 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 implementatie 28
 15. 15. web20_strategisch090911 Moeten WIJ dit nu doen ? Zijn wij het meest geschikt niveau ? 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 29 web20_strategisch090911 WIJ ● Competenties, tijd en goesting ? ● Zoek de aangewezen schaalgrootte – Samenwerken ! – Heeft iedere bibliotheek een blog nodig ? – Gebruikerscommentaar op de lokale catalogus ? 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 30
 16. 16. web20_strategisch090911 Een indicatie van gewenste schaalgrootte 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 31 web20_strategisch090911 Een indicatie van gewenste schaalgrootte werklast Effectieve Snelheid schaalgrootte (onderhoud) return return Sociaal netwerk (Facebook) eerder laag eerder eerder klein hoog snel Foto- of videopagina eerder laag eerder snel klein hoog Blog zeer hoog eerder zeer groot hoog traag Interne wiki (kennisuitwisseling, hoog zeer hoog eerder eerder groot proceshandboek, ...) traag Externe wiki hoog eerder zeer zeer groot hoog traag Onlice officesoftware (Google eerder laag zeer hoog eerder klein agenda, docs, ...) snel Social bookmarks (Delicious) laag zeer hoog eerder klein snel 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 32 RSS (intern en extern) laag zeer hoog snel klein
 17. 17. web20_strategisch090911 Moeten wij dit nu DOEN ? Hoe pakken we dit aan ? 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 33 web20_strategisch090911 Factoren tot succesvolle implementatie Steun van het management Contextuele Kwaliteit van de werkgroep factoren Faciliteiten Systeem succes Attitude Gebruikers- Intrinsieke kwaliteit Vaardigheden Ervaren georiënteerde gebruiksvriendelijkheid factoren Gebruikerstevredenheid Mate van gebruik Gebaseerd op : Information Systems Success: Dimensions and Determinants / Rajiv Sabherwal, Anand Jeyaraj en Charles Chowa. - Sint Louis : University of Missouri, 2004. 35 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 - niet gepubliceerde workingpaper. - Terug te vinden op : http://www.devsmith.umd.edu/dit/news/pdf/MetaSEM2004Presented2004.pdf
 18. 18. web2.0 strategisch Aanpak introductie 1. Creëer een gemeenschapsgevoel 2. Hou het simpel (vooral de uitleg), begin simpel 3. Wek nieuwsgierigheid 4. Betrek iedereen, laat iedereen content aanleveren (UGC) 5. Zorg voor een diverse content-mix 6. Zorg voor een leerweg 7. Zorg voor een snelle (eerste) impact / quick win 8. Zorg voor constante ontwikkeling 9. “Let the outside in and the inside out” (Paul Lomax, twopointoh.co.uk) 10. Evalueer constant en stuur bij 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 36 web20_strategisch090911 “Let the inside out and the outside in” – RSS en Widget's – Promoot eigen content op websites van derden ● Cfr. : judoclubberlare.be – Vul aan met vreemde content ● Cfr. : Librarything 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 37
 19. 19. web20_strategisch090911 Evalueren en bijsturen 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 38 web20_strategisch090911 Moeten wij dit NU doen ? Innoveren of afwachten ? 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 39
 20. 20. web20_strategisch090911 NU ? ● Is het niet te vroeg (of te laat) ? ● Beschikken we momenteel over voldoende : – Middelen – Tijd – Visie – Goesting 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 40 web20_strategisch090911 Te laat ? ● “Jongeren verlaten Facebook” ● “Second Life is leeg” 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 41
 21. 21. web20_strategisch090911 Tot slot : een integratiemodel voor Web 2.0 in een organisatie Karakteris- Georgani- Geconsoli- Geoptimali- tieken Ad hoc Basis seerd deerd seerd Standaard- Standaard- Eigen vorm- Vorm vorm vorm geving Huisstijl Huisstijl Structurele Functionali- Standaard- Experimente- Aanpassin- aanpassin- Volledig op teiten vorm ren gen gen maat Functieom- Verantwoor- Organisatie Eenzaat Werkgroep schrijving ding Incorporatie Kwaliteits- Performan- bewaking Zelfevaluatie Standaarden Standaarden Usability tiemeting Beleidsplan- Doelgerichte Planning Geen Project Proces ning innovatie Interne trai- Training Zelfstudie Occasioneel ning Mentorschap Integraal Verantwoor- Kosten Ad hoc Budget ding Begroting Begroting 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 42 web2.0 strategisch Tot slot (2): waarom web 2.0 = 4 E's Efficiëntie (meer effect met Web 2.0 minder middelen) Effectiviteit (beantwoorden aan de (nieuwe) rollen van de bibliotheek) Economy (zuinigheid) Enthousiasme 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 43
 22. 22. web2.0 strategisch Meer info : www.maarifa.be Nog vragen ? Contact : jvanhee@maarifa.be skype : jan.maarifa Stand 8-15 13/09/09 Strategische aanpak van Web2.0 44

×