Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mossink

1,748 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Mossink

  1. 1. Verweesde werken 10 bouwstenen voor massadigitaliseringsprogramma’s
  2. 2. intro <ul><li>achtergrond bouwstenen; </li></ul><ul><li>zoektocht naar oplossingen; </li></ul><ul><li>Vooronderstellingen; </li></ul><ul><li>praktische oplossing voor probleem verweesde werken: </li></ul><ul><ul><li>10 bouwstenen; </li></ul></ul><ul><li>argumenten ter ondersteuning; </li></ul><ul><li>volgende stappen. </li></ul>
  3. 3. achtergrond <ul><li>concept richtlijnen opgesteld door FJC; </li></ul><ul><ul><li>gebruik door not-for-profit instellingen; </li></ul></ul><ul><ul><li>diligent search & aard van de zoektocht; </li></ul></ul><ul><ul><li>tijdsindicatie voor diligent search; </li></ul></ul><ul><ul><li>billijke vergoeding; </li></ul></ul><ul><ul><li>geen schadevergoeding bij mogelijke inbreuk; </li></ul></ul><ul><li>brandende vraag: </li></ul><ul><ul><ul><li>is diligent search een goede basis voor massadigitaliseringsprojecten? </li></ul></ul></ul>
  4. 4. zoektocht naar oplossing <ul><li>zoeken naar oplossing voor massadigitaliseringsprojecten uitgevoerd door culturele instellingen voor niet commercieel gebruik; </li></ul><ul><li>organiseren bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit museum-, bibliotheek-, archievenwereld en ministeries om gemeenschappelijke basis te bepalen; </li></ul><ul><li>voortzetten besprekingen met betrokken partijen; </li></ul><ul><li>met in achterhoofd: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>praktische oplossing vinden! </li></ul></ul></ul></ul>
  5. 5. basisveronderstelling <ul><li>verweesde werken vormen groot deel van collecties van bibliotheken/archieven; </li></ul><ul><li>vinden van rechthebbende voor toestemming op titelniveau is problematisch: </li></ul><ul><ul><li>capaciteit bibliotheken/archieven onvoldoende; </li></ul></ul><ul><ul><li>kosten diligent search torenhoog; </li></ul></ul><ul><li>onderscheid verweesde werken/werken die uit de handel zijn is irrelevant: </li></ul><ul><ul><li>beide categorieën werken vragen aanzienlijke inspanning om eigenaar te vinden; </li></ul></ul><ul><li>rechthebbenden hebben idealistisch & commercieel belang bij rijk geschakeerde culturele omgeving. </li></ul>
  6. 6. praktische oplossing <ul><li>sluit overeenkomst met uitgevers/collectieve rechtenorganisaties op nationaal niveau; </li></ul><ul><li>overeenkomst moet balans belangen betrokkenen weerspiegelen maar moet dure, onnodige workflow voorkomen; </li></ul><ul><li>basisprincipe: </li></ul><ul><ul><ul><li>digitalisering van documenten van bibliotheken/archieven voor preservering, toegang & voor gebruik voor onderwijs/ onderzoek; </li></ul></ul></ul><ul><li>10 bouwstenen voor concept overeenkomst: </li></ul><ul><ul><ul><li>http://sitegenerator.bibliotheek.nl/fobid/overig29/overig29.asp </li></ul></ul></ul>
  7. 7. ondersteunende argumenten <ul><li>bibliotheken willen voldoen aan regels auteursrecht & erkennen feit dat toestemming nodig is voor toegankelijk maken gedigitaliseerd materiaal; </li></ul><ul><li>maar </li></ul><ul><li>economische waarde grootste deel gedigitaliseerde & toegankelijk gemaakte werken laag; </li></ul><ul><li>in meeste gevallen rechthebbenden geen bezwaar tegen digitalisering en herpublicatie voor niet commercieel gebruik in een niet commerciële context; </li></ul><ul><li>bibliotheken willen samenwerken met rechthebbenden & hun organisaties om billijke vergoeding overeen te komen. </li></ul>
  8. 8. volgende stappen <ul><li>identificeren alle betrokkenen; </li></ul><ul><li>starten formalisering relaties tussen betrokken culturele instellingen; </li></ul><ul><li>onderhandelingen met uitgevers/collectieve rechtenorganisaties over overkoepelende licenties; </li></ul><ul><li>basisprincipe: </li></ul><ul><ul><li>digitalisering van documenten van bibliotheken/ archieven voor preservering, toegang & voor gebruik voor onderwijs/onderzoek. </li></ul></ul>
  9. 9. Dank u voor uw aandacht. Wilma Mossink [email_address] www.surf.nl

×