Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marnix van Berchum; The art of sharing: open acces - open arts

1,192 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marnix van Berchum; The art of sharing: open acces - open arts

 1. 1. The art of sharing: open access - open arts Marnix van Berchum
 2. 2. Nothing in science has any value to society if it is not communicated. Anne Roe, The Making of a Scientist, 1953
 3. 3. Het wetenschappelijke procesin de pre-digitale wereldinspiratieinformatieuitwisselenvastleggenpublicerenopslaan
 4. 4. Aardverschuiving(en)?http://thepaisano.files.wordpress.com/2008/03/webtimeline.jpg
 5. 5. Aardverschuiving(en)? http://www.youtube.com/watch?v=vZrf0PbAGSk
 6. 6. Gevolgen? Communicatie anno 2011 • Online • Multimediaal • Mobiel • Sociaal • Open
 7. 7. This environment offers a wealth ofopportunities for new kinds of data-and information-intensive, distributed, collaborative, interdisciplinary scholarship. Christine Borgman, Scholarship in the Digital Age, 2007
 8. 8. Indeed, we begin to see what some have called a “fourth paradigm” of science – beyond observation, theory and simulation, and into a new realm ofexploration driven by mining new insights from vast, diverse data sets. Riding the Wave, 2010
 9. 9. Het wetenschappelijke procesin de digitale wereld informatie inspiratie uitwisselen publiceren opslaan vastleggen...en niet noodzakelijk in die volgorde
 10. 10. Het wetenschappelijke procesin de digitale wereld informatie inspiratie uitwisselen publiceren opslaan vastleggen...en niet noodzakelijk in die volgorde
 11. 11. Het wetenschappelijke procesin de digitale wereld informatie inspiratie uitwisselen publiceren opslaan ? vastleggen...en niet noodzakelijk in die volgorde
 12. 12. Opslaan -dilemma‟s voor (onderzoeks)bibliotheken• Wat moet worden bewaard?• Hoe moet het worden bewaard?• Hoe moet het ontsloten worden?• Hoe garanderen we toegankelijkheid?• Hoe garanderen we duurzaamheid?• Hebben we de juiste kennis in huis?
 13. 13. Het wetenschappelijke procesin de digitale wereld informatie inspiratie uitwisselen publiceren opslaan vastleggen...en niet noodzakelijk in die volgorde
 14. 14. „trends‟ in wetenschap anno 2011(en wat doen onderzoeksbibliotheken er mee?)• Alternatieve publicatievormen• Communicatie wetenschappers verschuift van offline naar online• Meer internationale en interdisciplinaire samenwerking mogelijk (grenzen vervagen)• Door digitalisering meer data beschikbaar• Sterke roep om openheid en openbaarheid
 15. 15. Open Access van onderzoeksresultaten is het zonder beperkingen beschikbaar stellen via het internet van de resultaten(zowel publicaties als onderzoeksdata), in het bijzonder resultaten van onderzoekdat met publieke middelen in gefinancierd. Nederland loopt warm voor Open Access, 2010
 16. 16. • Peer reviewed tijdschrift• AUP & Universiteitsbibliotheek UvA• Online versie = open access• Abonnement op gedrukte versie mogelijk: printing on demand• Deelname project Verrijkte Publicaties
 17. 17. Artikel in JALC met GIS data www.jalc.nl
 18. 18. Meer verrijkte publicaties:www.surffoundation.nl/verrijktepublicaties/ http://www.youtube.com/watch?v=FHI4J94YUUk
 19. 19. Virtuele Kennis Centra (VKC)• Online samenwerkingsomgeving• Universiteitsbibliotheek Utrecht• 35 onderzoeksgroepen (communities): o.a. Cultural History, Cultures and Identities, Archaeology, Dendrochronology• Deels publiek, deels afgesloten• 3 peilers – communiceren – samenwerken – opslaan
 20. 20. Homepage van VKC Archaeologywww.uu.nl/university/library/NL/VKC/Pages/ActieveVKCs.aspx
 21. 21. JAR Online• (Nieuw) online peer reviewed tijdschrift• div. Universiteiten en Hogescholen• Open access• Interdisciplinair, actueel• database (Reseach Catalogue) + tijdschrift (Journal of Art Research)• Geen traditionele artikelen, maar “expositions” (zowel onderzoek/beschouwende teksten als audiovisueel materiaal)• Grens tussen kunst en kunstbeschouwing vervaagt
 22. 22. Research Catalogue
 23. 23. Homepage van JAR Onlinewww.jar-online.net
 24. 24. So the role of the library actually ischanging from a sort of super storage ofinformation into a provider of information.It‟s going from storage to publisher. http://www.youtube.com/user/UBUtrecht#p/a/u/1/_b4NB7594dA
 25. 25. Reacties? Vragen? m.vanberchum@uu.nl www.linkedin.com/in/marnixvb

×