Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitising Contempory Art: Impact van een grootschalig Europees digitaliseringsproject op participerende Belgische instellingen

501 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitising Contempory Art: Impact van een grootschalig Europees digitaliseringsproject op participerende Belgische instellingen

 1. 1. DCA is co-funded by the CIP-ICT Policy Support Programme of the European Union
 2. 2. 13 september 2013 Barbara Dierickx, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Digitising Contemporary Art Impact van een grootschalig Europees digitaliseringsproject op participerende Belgische instellingen Informatie Aan Zee 2013 DCA is co-funded by the CIP-ICT Policy Support Programme of the European Union
 3. 3. SAMENWERKING  DCA was een pilot B project binnen het Europese CIP- ICT PSP programma  25 partners uit 12 landen  21 content providers – Europese musea en andere kunstinstellingen  4 technische partners DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 3 Kick-off meeting in Brussel, januari 2011
 4. 4. DE FEITEN  Looptijd 30 maanden: 1 jan 2011 – 30 juni 2013  Budget van 3.947.286,00 Euro  50% co-financiering door Europa; Vlaamse matching funds voor PACKED, MuZEE en argos DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 4 Bezoek aan Fundacao Serralves (Porto) en Frissiras Museum (Athene) tijdens plenaire meetings
 5. 5. VOORDEEL CO-FINANCIERING  50% co-financiering door Europa; Vlaamse matching funds voor PACKED, MuZEE en argos  PACKED 275.581 50%= 137.790,50  MuZEE 230.355 50%= 115.177,50  argos 217.173 50%= 108.586,50  MAC 62.502 50%= 31.251  MRBAB 324.560 50%= 162.280  iMINDS 218.056 50%= 109.028 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 5
 6. 6. # PARTNERS / LAND 6 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 7. 7. TEAM Coordinator: PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed (Belgium), http://www.packed.be Technische partners: NTUA - National Technical University of Athens (Athene, Griekenland), http://www.ntua.gr Multimedia Lab Ghent University - iMinds (Gent, België), http://multimedialab.elis.ugent.be Ubitech – Ubiquitous Intelligent Technical Solutions (Athene, Griekenland), http://www.ubitech.eu DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySuppotProgrammeoftheEuropeanUnion 7
 8. 8. TEAM Content providers (cont.): • Griekenland: Frissiras Museum (Athene), http://www.frissirasmuseum.com MMCA - Macedonian Museum of Contemporary Art (Thessaloniki), http://www.mmca.org.gr National Gallery-Alexandros Soutzos Museum (Athene), http://www.nationalgallery.gr • Ijsland (associated country): National Gallery of Iceland (Reykjavik), http://www.listasafn.is RAM - Reykjavík Art Museum (Reykjavik), http://www.artmuseum.is • Letland: Latvian Centre for Contemporary Art (Riga), http://www.lcca.lv • Nederland: Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), http://www.mbvb.nl NIMk - Netherlands Institute for Media Art (Amsterdam), http://www.nimk.nl • Polen: WRO Art Center (Wroclaw), http://www.wrocenter.pl DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 8
 9. 9. TEAM Content providers: • Oostenrijk: Ars Electronica, http://www.aec.at • België: argos - centre for art and media (Brussels), http://www.argosarts.be MAC’s - Museum of Contemporary Art of the French Community of Belgium (Grand- Hornu), http://www.mac-s.be Mu.ZEE – Collection of the province of West Flanders and the City of Ostend (Oostende), http://www.muzee.be Royal Museum of Fine Arts of Belgium (Brussel), http://www.fine-arts-museum.be • Kroatië: MMSU - Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka (Rijeka), http://www.mmsu.hr • Duitsland: EMAF – European Media Art Festival (Osnabrück), http://www.emaf.de HfG – Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (Karlsruhe), http://www.hfg- karlsruhe.de transmediale (Berlijn), http://www.transmediale.de DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 9
 10. 10. BELGISCHE CONTENT PARTNERS DCA telt vier Belgische contentpartners: Mu.ZEE (Oostende), MAC’s (Grand-Hornu), argos en KMSKB (Brussel)  Wat heeft hun deelname aan dit Europees digitaliseringsproject hen geleerd?  Welke expertise heeft het hen opgeleverd?  Welke (onvoorziene) hindernissen moesten opgelost worden?  En hoe evalueren ze achteraf het hele traject? 10 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion Digitaliseringsworkshop Brussel, februari 2011
 11. 11. DOELSTELLING “Digitising European Contemporary Artworks and aggregating the created digital reproductions to Europeana – the single access point of Europe’s cultural heritage”  Digitaliseren werk gemaakt na 1945  Ongeveer 27.000 hedendaagse kunstwerken  En 2.000 contextuele documenten  # types: tekening, multimedia-installatie, sculptuur … DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 11
 12. 12. CONTENT TYPES 12 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 13. 13. DOELSTELLING  Niet louter ‘digitaliseren voor Europeana’ maar volgens credo ‘digitise one for all purposes’  Identificeren best practices voor  Digitalisering  Metadata attributie  Lange termijn bewaring  Aggregatie  En in sommige gevallen  Collectiebeheersysteem?  Rechtenbeheer?  Online ontsluitingsplatform? 13 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 14. 14. 14 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion http://www.dca-project.eu/deliverables
 15. 15. VOORBEREIDING Assessment van de aanwezige expertise bij de partners via gedetailleerde vragenlijst:  Kennis digitale formaten  Metadata praktijken  Beleid lange termijn bewaring  … DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 15
 16. 16. VOORBEREIDING Template van een digitaliseringsplan In te vullen op basis van eigen workflow + workflow document WP4  Tech parameters  Timing  Handling  … DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 16
 17. 17. VOORBEREIDING DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 17 Op basis van gedetailleerde contentlijst + status analoge materiaal planning opmaken
 18. 18. MONITORING DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 18
 19. 19. DELEN VAN INFORMATIE DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 19  Via intern communicatie- platform (iMinds)  Plenaire bijeenkomsten  Onderling partnercontact
 20. 20. http://www.dca-project.eu DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 20
 21. 21. DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion 21
 22. 22. ERVARINGEN DCA telt vier Belgische contentpartners: Mu.ZEE (Oostende), MAC’s (Grand-Hornu), argos en KMSKB (Brussel)  Wat heeft hun deelname aan dit Europees digitaliseringsproject hen geleerd?  Welke expertise heeft het hen opgeleverd?  Welke (onvoorziene) hindernissen moesten opgelost worden?  En hoe evalueren ze achteraf het hele traject? 22 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 23. 23. 23 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 24. 24. 24 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 25. 25. 25 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 26. 26. 26 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 27. 27. ALGEMEEN “Er werden veel pijnpunten blootgelegd in musea in Vlaanderen”  Gedeeld aanvoelen van een ‘ontbrekend ICT-gebeuren’  Geen geheel rond verschillende digi-projecten of initiatieven, weinig kennis aanwezig over opslag, digitalisering, collectiebeheersysteem, website …  Toch allen over eens dat DCA een grote inhaalbeweging mogelijk maakte die anders op Vlaams niveau niet (nooit?) gerealiseerd zou zijn – financieel + extra personeel 27 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 28. 28. EXPERTISE “Nu weet ik wat bet betekent om ‘een file in orde te krijgen’”  Inzet (andere) collectiemedewerkers bij digitalisering: meer dan louter ‘foto nemen’  Digitalisering kan niet als ‘extra’ actie gezien worden: ingebed in volledige werking  Welke metadata toevoegen, hoe bestand zinvol ontsluiten, ..  Gaandeweg klare kijk op hoe ver we staan – bleek vaak ‘nog niet zo ver’  Bezorgdheid om basisregistratie blijft: nog veel werk. Zijn we ons niet aan het vergalopperen? 28 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 29. 29. PERSONEEL “Als ik nu dingen op de website moet zetten, weet ik niet hoe”  Aanwerving projectmedewerkers vs inzet vast personeel  Impact op workload en continuïteit opgedane kennis  Na project terugvallen op (te) kleine bezetting  Financieel kader schept mogelijkheden, maar continuering is moeilijk: men kiest afgerond geheel te digitaliseren en is daar dan tevreden mee. Prioriteit vervalt 29 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 30. 30. INTERN  Meer awareness doorheen verschillende diensten in organisatie over wat registratie + digitalisering kan inhouden  Nood aan betere opslagcapaciteit & IT-omgeving zodat ook bv. publieksdienst gebruik kan maken van de beelden  Update registers: werken uit contentlijst blijken plots ‘onvindbaar’  Input meerdere departementen: curatoren voor cijfers, HR en financies betrokken, …  Gedeelde bezorgdheid tov. Europeana: door niet-optimale presentatie op Europeana is betrokkenheid curatoren niet altijd vanzelfsprekend 30 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 31. 31. ADMINISTRATIE  Goede coördinatie intern is noodzakelijk: groot budget -> grote selectie werken -> dertig maanden zijn zo voorbij  Door bijhouden van eigen timesheets beter zicht op eigen tijdsverdeling (ook naast project)  Administratief veeleisend: elke stap/uitgave dient verantwoord  Moeilijke balans tussen te veel en te weinig informatie naar Project Officer toe 31 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 32. 32. BESTENDIGEN OPGEDANE KENNIS “Omwille van dringende (tussen)deadlines moest je wel een strak werkschema opstellen en dat blijft nu behouden” Veel kennis ter beschikking, maar hoe geïmplementeerd bij de instellingen? Bv. wie zal fotobeheer opnemen, wijziging afspraken met subcontractor, … Technisch werk in onderaanneming: kennis vloeit niet door naar instellingen Processen die in-house al bestonden werden gefinetued, bv.  Rechten: nieuwe contracten die uitgebreider gebruik dekken of afspraken met SABAM (factuur wordt wel groter)  Documentatie: bv. aanmaak kunstenaarsdossiers met technische file over werk, digitaal materiaal, licentiecontracten, … 32 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 33. 33. VERSTERKING  Binnen instelling beter verantwoorden tegenover directie: zichtbaar resultaat op website, owv ondertekening nieuwe contracten, …  Stellen van voorwaarden naar aggregator of subcontractor toe  Bv. externe fotograaf: formaten herzien, databaseprovider: bepalen exportfunctionaliteiten, ….  Case study schrijven: van op eerste lijn zien hoe reproductie in zijn werk gaat (bv. ‘Office Baroque’ door argos: achter de schermen bij De Jonghe)  Contact tussen instellingen onderling: gelijkaardige problemen, gedeelde issues aanpakken (bv. Sabam) 33 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 34. 34. ERVARING PACKED vzw Hiernaast is er natuurlijk ook de vraag wat de coördinatie van het project heeft opgeleverd voor PACKED vzw. Welke ervaring en expertise die werd opgebouwd in DCA kunnen in de toekomst worden ingezet voor het cultureel-erfgoedveld waarop ze zich in haar dagelijkse werking richt als landelijk erkend expertisecentrum? 34 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 35. 35. UITVOERING PROJECT  Volledige opstart project vanaf nul: samenstelling consortium, schrijven aanvraagdossier, inhoudelijke invulling, … zonder verzekerde kans op slagen  Eenmalige stimuleringssubsidie vanwege overheid maar toch (te) zware investering indien project nadien niet gehonoreerd wordt -> geen toekomstige coördinatie meer  Extra medewerker bij PACKED om coördinatie volledig intern uit te voeren (1 coördinator 25% (RV), 1 partnercoördinatie 50% (BD) en 1 financieel coördinator 50% (CS)) 35 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 36. 36. UITVOERING PROJECT  Overzicht 21 contentpartners is niet eenvoudig:  Viermaandelijkse monitoring: lip service versus resultaten  Verschil in te verwachten kwaliteitsniveaus tussen partners  Relatie met Project Officer  Bereikbaarheid & ondersteuning  Affiniteit met onderwerp van het project -> verantwoording moeilijk te communiceren  Evaluatiegesprek met alle partners tijdens laatste plenaire bijeenkomst: gedeelde feedback cf. Belgische partners  Niet ingezet op vervolgtraject o.w.v. profiel consortium + EC stop digitaliseringsmiddelen 36 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 37. 37. VERRIJKING EXPERTISE  Rapporten ter publicatie op CEST:  Kleurmanagement n.a.v. D4.2  Technische eisen voor fotograferen van kunstvoorwerpen (2D/3D)  Case studies op DCA-website op basis van CEST-template  Survey Scoremodel: (statistisch) zicht op preserveringsbeleid in hedendaagse kunstinstellingen  Ervaringen met Europeana: verschuiving engagementen PACKED in toekomstige EU projecten Doe gerust beroep op onze ervaring via info@packed.be! 37 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion
 38. 38. Dank voor uw aandacht! www.digitisingcontemporaryart.eu www.dca-project.eu 38 DCAisco-fundedbytheCIP-ICTPolicySupportProgrammeoftheEuropeanUnion

×