Successfully reported this slideshow.

De (nieuwe) gebruiker

3

Share

Upcoming SlideShare
20080306 Tiro
20080306 Tiro
Loading in …3
×
1 of 44
1 of 44

More Related Content

More from Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

De (nieuwe) gebruiker

 1. 1. De (nieuwe) gebruikerGeneratie Einstein, anders dan vorigegeneraties?27 – 5 - 2010Annet Daems & Vicky FranssenMedia Expertise CentrumKHMechelen<br />
 2. 2. Thema van vandaag<br />“Web 2.0, Bibliotheek 2.0, sociale media, Google, ... We worden meer en meer om de oren geslagen met nieuwe technologieën en tools die ons het leven gemakkelijker zouden moeten maken. Dag na dag worden we aangespoord om mee te gaan met onze tijd en al deze nieuwigheden te omarmen en in onze diensten op te nemen. Hoe anders kan je de veranderende gebruiker adequaat bedienen ?” <http://www.vvbad.be/node/5377><br />Maar wie is nu die veranderende gebruiker en wat maakt hem dan zo anders dan de vorige generatie(s)?<br />
 3. 3. Beschrijving Generatie Einstein<br />7 kenmerken volgens Boschma & Groen (2006)<br />Mediasmart <br />Professionele ontvangers<br />Constant in contact met generatiegenoten<br />Emotionele functie van media/middelen<br />Verticale/hobby segmenten i.p.v. horizontale/demografische (leeftijd, nationaliteit)<br />Lezen én reageren: tweerichtingsverkeer<br />Respect voor authenticiteit (echtheid, oprecht, gezag)<br />Mediatraining nodig ! cf. ringtones & cf. boek<br />Bekijken films alsof ze producent zijn <br />Maken/kraken <br />Neem ze GSM af ^^<br />Probleem voor marketeers of niet ?<br />Docent hoeft geen vriend te zijn, en ons hoeft ons niet te kennen, respecteren rollen en willen gezag en autoriteit <De Morgen, maandag 10 mei “jongeren willen weer gezag” aldus Nederlandse vereniging Happy Chaos><br />
 4. 4. MEC: jongeren, UGC en nieuws<br />Hoe en in welke mate consumerenze (nieuwe) web 2.0 media-content? <br />Hoe en in welke mate consumerenze (traditioneel) nieuws?<br />Hoe interactiefzijnze in hun (nieuwe) mediagedrag? Participerenzeeffectiefaan UGC ?<br />
 5. 5. MEC: jongeren, UGC en nieuws<br />Wat is het seeding gedrag en niveau: share / send / comment / zelf content maken ?<br />Verschillen ze t.o.v. volwassenen ?<br />Jongeren = Y-generatie (1982-2001)<br />Volwassenen = X-generatie (1965-1980)<br />
 6. 6. Interessantebevindingenuitfocusgroepsessies<br />
 7. 7. MEC-onderzoek<br />Focus groups<br />5 groepen: 21 studenten a/d KHMechelen<br />14 vrouw, 7 man<br />10 ASO, 10 TSO, 1 BSO<br />8 COM, 5 IMS, 3 BM, 2 Interieur, 1 TRM, 1 Jou, 1 LSO<br /> 2 groepen: 14 scholieren uit Mechelse<br />10 man, 4 vrouw <br />7 ASO, 1 KSO, 3 TSO, 1 BSO, 2 ontbreken <br /> 5 kind van collega-lector, 4 allochtonen via H30 (hiphoppers) en 5 via Smartschool<br />
 8. 8. Jongeren zijn traditionele nieuwsconsumenten<br />+18: 50% consulteert dagelijks nieuws<br /> tv en internet<br /> radio 1/3<br /> krant zeer weinig (uit verveling)<br />-18: 33% consulteert dagelijks nieuws<br /> tv<br />Geen duidingprogramma’s <br /> “te laat of te oud” (-18 jarigen)<br /> Volt is OK qua format<br /> “Phara is mijne God” (+18 vr. COM studente) <br />
 9. 9. Men is tevreden over het huidige aanbod <br />Algemeentevreden<br />Geen genre datpositiefuitsteekt<br />Elk genre met eenpersoonlijkelink<br />regionaal, binnenlands, buitenlands<br /> ~ land van herkomst/toekomst<br /> ~ studiekeuze, interesses, …<br />Geenpolitiek, geeneconomie<br />Meerjongeren, trends, stijlen, cultuur<br />Voor -18: mag in eennew format <br />VOOR, niet DOOR jongeren<br />
 10. 10. Scannen meer dan diepgraven<br />Feiten: het weten is voldoende, meer hoeft niet<br />Meer maatschappijrelevante zaken <br />Geen accidenten/incidenten, is relevant voor slechts weinigen <br />Nieuws heeft een houdbaarheidsdatum<br />Te veel en te lang van hetzelfde gaat vervelen <br />Als ze meerwillen weten: wikipedia-like kort verloop hapklaar voorgeschoteld krijgen en/of zoals vader of docent geschiedenis/economie het samenvat en uitlegt <br />Kader<br />Samenvatting op zondag (-18 jarigen) zoals telenovelles<br />
 11. 11. Structuur en scheiding der zaken<br />Nieuws gescheiden van privé: niet op GSM<br />Geen humor voor hard/ernstig nieuws.<br />Voor -18 jarigen kan dit wel, zeker in speciale format<br />Showbizz, Faits Divers, ... = “zijbalk-nieuws”<br />Opinies/UGC: duidelijkheid dat het opinies zijn<br />Y heeft GEEN TIJD ergo willenDUIDELIJKHEID <br />
 12. 12. Ze zijn niet de ‘prosumers’ zoals gehoopt<br />Kennen/gebruiken RSS niet<br />1/3 lid van nieuwsbrief<br />Zullen niet betalen voor nieuws<br />Ze multitasken meestal switchend en schakelen zaken uit indien taak belangrijk wordt<br />
 13. 13. Authenticiteit, herkenning = vertrouwen<br />Vertouwen officiële <br /> nieuwskanalen<br />Minder/niet UGC <br /> (wiki en andere)<br />Willen bij UGC <br /> gatekeepers/supervisie<br />Wantrouwen UGC <br /> voor nieuws, zitten er <br /> niet op te wachten<br />Kan wel op jongerensites<br />
 14. 14. Internet isvoorcommunicatie en ontspanning<br />Allen MSN’en meest op internet <br />Bijna alle +18 SNS: Facebook<br />Helft -18 SNS<br />Liever geen nieuws op Facebook<br /> < conform Thelwall (2008) ><br />Ifso, dan via pull principe, geen push<br />
 15. 15. De internet-generatie moet nog komen?<br />Wel vaker op internet en web 2.0 dan ouders<br />Minder vaak tv, maar tv is bron voor nieuws<br />De nog jongere generatie is de netgeneratie<br />“Zij zijn er mee opgegroeid, wij niet”<br />“Zij komen uit facebooktijdperk, wij uit anoniem internettijdperk”<br />Bewust van digitale footprint/schaduw <br />Vanaf 16 jaar interesse in nieuws<br />
 16. 16. Interessante bevindingenuit interviews en literatuurstudie<br />
 17. 17. Interactiviteit is moeilijk<br />Blogs blijken niet op te leveren, wat verhoopt, behalve bij Netlog<br />Reacties op nieuwsartikels zijn vaak beperkt<br />Jongeren 12-18 hebben minder schroom en gaan meer reageren <br />‘lean backward ’ en ‘lean forward’ media; maar jongeren krijgen informatie graag hapklaar; <br /> maak applicaties<br /> zo gemakkelijk <br /> mogelijk <br />
 18. 18. Research Group for Media & ICT, UGent<br />Gratifications and Seeding Behavior of Online Adolescents<br />C. Courtois<br />P. Mechant<br />L. De Marez<br />G. Verleye<br />
 19. 19. resultaten<br />Slechts een minderheid van web 2.0 gebruikers participeren actief<br />20%–80% verdeling ts high and low-frequency seeders<br />Slechts een minderheid participeert actief (seeders) terwijl een meerderheid helemaal niet bijdraagt (free-riders of leechers)<br />
 20. 20. Enkele cijfers<br />YouTube: 6% vd gebruikers post 90% vd videos<br />Flickr: 20% vd gebruikes bezit meer dan 82 % van de foto’s<br />Wikipedia: 2% vd gebruikers is verantw. voor 60% vd artikels<br />in online communities: 90% vd gebruikers zijn ‘lurkers’ die nooit bijdragen en 9% draagt een beetje bij en 1% staat voor bijna alle bijdragen.<br />
 21. 21. Internet motivaties<br />motieven en functies om zelf bij te dragen aan het internet en web 2.0 applicaties volgens Courtois, Mechant, De Marez & Verleye (2009)<br />
 22. 22. Soorten ‘seeding’<br />Narrative-seeding (teksten)<br />Media-seeding (opladenvideo, clips, foto)<br />Metadata- seeding: (a) a tags, (b) scores, (c)reactie op content.<br />Hoejongergebruiker, hoemeer ‘seeding’<br />Vrouwenblijkenmeernarratieve en media-seeders te zijn<br />Hoelageropleiding, hoemeer media seeding, hoeminder narrative<br />
 23. 23. Eigenaardigheden<br />Online gebeurenishetverlengde van het offline gebeuren.<br />Je kan jongeren online alertmakendoorzeattent te maken op voorheninteressante offline evenementen.<br />De mix iscruciaal.<br />Je bereiktjongerenparadoxaalgenoeg op het internet doorzenaarbuiten te latenkomen en doorzeaan te spreken in hetverlengde van hun offline activiteiten – en omgekeerd.<br />
 24. 24. Toevallige conversatie door generatie X op Facebook, <br />op 24 mei 2010 <br />Lezen digitaal een boek, becommentariëren het, geven commentaar op elkaar(s voorstellen), stellen andere boeken aan elkaar voor … <br />web 2.0 en web 3.0 zonder technologie !<br />
 25. 25. Kan je jongeren bereiken met content?<br />Als je dicht genoeg bij hun leefwereld komt, zou dat moeten lukken <br />Focus op publiek, niet op content<br />Als de content leuk en aantrekkelijk is<br />Niet het gewone nieuws, wel experience content <br />Interactie is zeer belangrijk, dat ze hun gevoelens erover kunnen formuleren; maar vooral ook dat ze content kunnen delen<br />
 26. 26. Gen Y en video<br />Video’s over topics die jongeren aangaan, worden het meest bekeken; entertainment-gerichte content<br />Hoogste score: muziek video’s (15%)<br />Gevolgd door movie trailers (11%)<br />Entertainment news (8%)<br />Adult/erotic content (8%).<br />Veel bekeken content types zijn ook nationale nieuwsitems, fragmenten uit TV shows,sportfragmenten en volledige films<br />(Brian Haven, 2006, Forrester Research)<br />
 27. 27. Kritische succesfactoren<br />Jongeren op de juiste manier benaderen, volgenwat er in hun leefwereldgebeurt, de basis van eencommunityisgeven en nemen<br />Openstaanvoor de community, commentaarlatengeven, dingenkunnenlatenaanbrengen via forum, « what’s in for me » centraalzetten, ietskunnenwinnen, ergenskunnenaanmeedoen of geefzeconcretetips of adviesgeven<br />Betrouwbaarheid en niet te standaard, onderscheidend, verrassend, humor, anders<br />
 28. 28. Interessantebevindingenuitenquêtes:Y of generatieEinstein <-> X<br />
 29. 29. MEC-onderzoek<br />Online enquêtes<br />Y- generatie: 15 – 26 jaar N=149 <br />X- generatie: 30 – 50 jaar N=171<br />
 30. 30. Personalia respondenten<br />Personalia Einstein (jongeren)<br />48,3% man; 51,7% vrouw<br />Gemiddelde leeftijd: 18,52 jaar<br />Minimum 15 jaar en maximum 26 jaar<br />ASO (algemeen) 52%<br />TSO (technisch) 29% <br />BSO/KSO/DO 17,5%<br />
 31. 31. Personalia respondenten<br />Personalia X (volwassenen)<br />47,4% man; 52,6% vrouw <br />Gemiddelde leeftijd: 42,36 jaar (30 -50)<br />ASO (alg.) 51,5% <br />TSO (technisch) 37% <br />BSO/KSO 10% <br />== Y<br />> Y<br />< Y<br />
 32. 32. Tijd per MEDIUM<br />Oudere X minderinternet (algemeen & voor nieuws) dan jongere X<br />Oudere Y meerinternet dan jongere Y<br />Oudere Y meer kranten (betalend en gratis) & magazines dan jongere Y<br />
 33. 33. X: alleappl. dalen met leeftijd, exc. mail en websites <br />Y: Informatieve/ernstige internet appl. ↑ met de leeftijd funappl. ↓ met de leeftijd: MSN, YT, Games, Netlog (~literatuur)<br />
 34. 34. Attitudes jegensnieuws<br />LIKERTSCHAAL (5-punten)<br />↑ lft<br />↑ lft<br />↓ lft<br />Geen effect van leeftijdbinnen de X-gen<br />~FOCUS <br />
 35. 35. Interesse per genre <br />
 36. 36. Participatiegraad aan web 2.0 <br />oudere X nog minder dan jongere X<br />
 37. 37. “UGC voor nieuws zal snel leiden tot” <br />Exact dezelfde top 5 / 9<br />Alle postieve kansen van UGC voor nieuws werden lager gescoord (bv., kan de journalist helpen kritisch en alert te blijven, draagt bij tot, …)<br />
 38. 38. Conclusies<br />
 39. 39. Y versus X<br />Y consumeert minder nieuws, maar dit stijgt met leeftijd.<br />Y onderscheidt ‘fun’ en serieuze zaken<br />Volgen een ander patroon voor ‘fun’ dan voor nieuws<br />Prosumers van 2.0 voor de ‘fun’ en communicatie, niet voor nieuws en serieuze zaken<br />Zelfde attitudes tegenover UGC voor nieuws als X<br />Zelfde attutudestegenover nieuws zelf als X<br />
 40. 40. Generatie Einstein en nieuws<br />Jongeren praten niet over nieuws met vrienden/familie offline … waarom seeding online ?<br />Niet zo zeer minder nieuws, maar ander nieuws en ze consumeren het op een andere manier <br />
 41. 41. Generatie Einstein en nieuws<br />Authenticiteit== vertrouwen<br />Zevertrouwenofficiëlenieuwskanalen.<br />Zehebbenweinigvertrouwen in UGC.<br />Zewillengatekeepers/supervisiebij UGC voornieuws.<br />Corrigeert op taal en schrijffouten<br />Op groftaalgebruik<br />Indien het om commentaren/opiniesgaat, geefdatduidelijkmee<br />
 42. 42. Over Generatie Einstein<br />Vragenvoorpubliek<br />Een generatie mediaslimme jongeren kan enkel op een eigentijdse manier bereikt worden?<br />Zijn ze actieve producers van hun eigen leven en identiteit?<br />Hoe staan ze tegenover autoriteit en authenticiteit?<br />Wil je ze rechtstreeks bereiken, moet je naar Netlog, Facebook, MySpace, Hyves, …?<br />Is deze generatie jongeren anders dan vorige generaties? (generatie X)<br />
 43. 43. Generatienarcisme?<br />The Narcissism Epidemic<br />http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/30323494#30323494<br />
 44. 44. Merci!<br />annet.daems@khm.be<br />vicky.franssen@khm.be<br />

Editor's Notes

 • 50-50 distribution of men-womenHalf of the participants had a general secondary school educational degree; less then a third a technical …. And 17% a vocational, art of parttime …
 • Also mainly a 50-50 distribution men-womenCompressed !!!
 • Y(outh) Medium hierarchyforgeneralpurposes (descending order): internet – tv – mobile cellphone – radio Medium hierarchyfornewsconsumptionorconsultation (slightlyreversed): tv – internet – radio – payingnewspaperX:Tv – radio – internet (1’ till 1h/day, on average)  internet (30’ till 2h/dayon average)– tv (sameamount X and Y)– gsm – radio General top 3 and top 3 fornews is the sameforadults: tv – radio - internet  Y-gen: otherpattern in general vs. fornewsX-Y: newspapers is prettymuch == for Y and X !!! The decliningmarketfornewspapersmaybenotonly a youth-problemor a characteristic of adolescents !  NEWS = TRADITONAL PATTERNFor general internet use Y ≠ X; fornews Y = X.  NEWS = TRADITIONALAdults MORE newsthen ADOLESCENTS (tv and radio)
 • Y:Generalpurposes: in descending order: MSN, Google, Mail, Websites &amp; YT Y consults anewssite about a few times a month on average.Newspurposes: in descending order: newssites – Google – Mail – Websites butall lessthan a few times a month !!!X: General: Mail, google, websites and newssites ~Y minus MSN and YT …whichdecreaseswithagewithin Y, and continuessoafter Y, within X (see black boxes)News: exact samepattern as Y: newssites, Google, Mail and webitesansalsosimilarvalues !  NEWS = TRADITIONAL !!!
 • ~ conform the youth their predictions (focusgroup) and the literature: adults &gt; youthSame slightly positive attitude toward the ‘existing news offer’
 • ~ as the youth their predictions (focusgroup): econ and pol not interesting YET~ conform literatureNot very astonishing different mean values Adults only slightly &gt;&gt; adolescents
 • For all kinds of participation and effective use of web 2.0: Y &gt;&gt; XY: Especially watching ‘fun’ stuff of friends and commentingphoto’s of friends(red)X: same patterns as Y, but even less participation and effective use of web 2.0 (green)Y: news and web 2.0: noX: similar means on news and web 2.0: noNo seeding of news: no share/send, no comment, no posting themselves, if it’s there: 2 a 2,5 on 5 point scale. The older the adult, the less he shares/sends news of get it by these meansSee pattern: we did it for fun or seriously == post newsAlso, one likes ‘rather not’ to read comments and wants ‘rather not’ the possibility tot comment! But these averages are &gt;&gt; than their actual comment behavior
 • ×