Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De bib van de toekomst is een kleine bib

393 views

Published on

Informatie aan zee 2019

 • Thanks for the help. I also ordered from www.HelpWriting.net
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you’re looking for a great essay service then you should check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. A friend of mine asked them to write a whole dissertation for him and he said it turned out great! Afterwards I also ordered an essay from them and I was very happy with the work I got too.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Download or read that Ebooks here ... ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

De bib van de toekomst is een kleine bib

 1. 1. Hilke Arijs - Bibliothecaris Ternat PLEIDOOI VOOR DE OPENBARE BIBLIOTHEEK IN “KLEINERE” GEMEENTES
 2. 2. De lokale -kleine- bib heeft vandaag meer dan ooit een grote rol te spelen en beschikt over een gigantisch maatschappelijk potentieel.
 3. 3. High Tech Shelf Help: Singapore's Library Robot Zelfscan en slimme inleverbussen
 4. 4. Gent D E K R O O K Inspirerende voorbeelden Brussel MU NTP U NT Aalst U TO P I A
 5. 5. Kan een bibliotheek nog wel van tel zijn zonder dure fablabs en barrista’s die een groot publiek aantrekken?
 6. 6. 20 15 10 5 0 50 40 30 20 10 0
 7. 7. Voor iedereen.
 8. 8. V O O R L EE SFEESTJES Publiekswerking B O E KST A R T - B A B Y CA F E 3D E P L E K: FI L O SOFIE
 9. 9. Taalpunt Nederlands Leren, Praatcafé ... TA A L E D U CA TIE Samenlezen NT1 ... K W E TSBA R E D O E LGR O EPE N Contact sociaal werkers Sociaal Huis & OCMW K W E TSBA A R HEI D O P SPOR EN
 10. 10. Erfgoedwerking Toonmoment lokale harmonie Games in de bib Coderdojo Sm@rtcafé
 11. 11. Regionaal samenwerken volgens 3 pijlers P U B LI EKS - W ERK ING Leesclub Jeugdboekenmaand Boekstart Digitale week Bruegelvertekend Boekentoren van Babel .... V E R STE RKEN VAN DE L O K A LE W E R K ING Vormingen studiereis S TR UCTUREL E S A MENWERKI NG B ASI S - P R O C ESSEN Collectievorming Samenaankoop
 12. 12. B O E KENTO REN V A N B A B EL Regionale publiekswerking B R U E GEL V E R TE KEND Z E E Z U CHT
 13. 13. VI RTUELE B O E KENKA ST e-books ontlenen volgens het single use principe in 15 bibliotheken
 14. 14. Met e-id lezer Voorzien van office 365 software pakket Digitale kloof dichten Toeleiding naar het sm@rtcafé Digitaal spreekuur Hulp bij online aanvragen Voldoende bandbreedte sterk signaal Coderdojo Games in de bib
 15. 15. De kracht van kleine bibliotheken ligt net in het feit dat ze zeer lokaal gebonden zijn
 16. 16. WAAROM COMMUNITY MANAGED LIBRARIES NIET DE OPLOSSING ZIJN Plaats voor ontmoeting, vorming, mediawijsheid ... B I BLI OTHEKEN Z I J N ME E R D A N B O E KEN A L L E EN Experts in leesplezier, digitaal geletterd B I B MEDEW ERKER = I NFO R MA TI EPRO FESSIONA L (Basis) taken overlaten aan vrijwilligers vraagt ook een personeelsinzet V R I J W ILLIGERSWER KING O ND E R STEU NE N = VAL ORI SEREN
 17. 17. EEN SLIMME INVESTERING IN DE LOKALE BIB ZORGT ERVOOR DAT HET HART VAN DE PLAATSELIJKE GEMEENSCHAP BLIJFT KLOPPEN.
 18. 18. FA C E B OOK /bibliotheek.ternat I NSTA GR A M /bib_ternat

×