Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carine Dujardin, “Erfgoedwerking en bewaarbibliotheek in het digitale tijdperk”

1,373 views

Published on

Carine Dujardin, “Erfgoedwerking en bewaarbibliotheek in het digitale tijdperk”

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Carine Dujardin, “Erfgoedwerking en bewaarbibliotheek in het digitale tijdperk”

 1. 1. Erfgoedwerking en bewaarbibliotheek in het digitale tijdperk VRB-VVBAD studiedag, 6 mei 2015 Carine Dujardin (KADOC-KULeuven)
 2. 2. Erfgoedwerking en Bewaarbibliotheek • I. Maatschappelijke veranderingen uitdagingen voor de bibliotheek- en erfgoedsector • II. Case KADOC • III. Ook voor mij?!
 3. 3. Maatschappelijk veranderingsproces Uitdagingen voor de bibliotheek- en erfgoedsector
 4. 4. Maatschappelijke Verandering “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk” (Jan Rotmans, 2014)
 5. 5. Maatschappelijke Verandering
 6. 6. Uitdagingen voor erfgoed en bibliotheek “Wie niet digitaal is, is niet”
 7. 7. Uitdagingen voor erfgoed en bibliotheek • Erfgoed – Grijze literatuur papier  digitaal • Basisfuncties 1/ Verzamelen 2/ Bewaren 3/ Ontsluiten 4/ Onderzoek & Publieksgerichte valorisatie • Gebruiker
 8. 8. Oplossingen?! • Geloof • Creativiteit • Pragmatisme
 9. 9. Case KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
 10. 10. Digitaal beleid - Globale strategie Kerntaak - bewaren en ter beschikking stellen van religieus erfgoed – vertalen naar de 21ste eeuw // verwachtingen gebruikers erfgoedgemeenschappen Doelstelling -verzamelen – Harvesting – Digitaal archief -duurzaam bewaren - Digitaal depot (LIAS) -gebruikersschade vermijden – Preservatie -ter beschikking stellen – Virtuele leeszaal Tweesporenbeleid 1/ Retroactief: kerncollectie – “scan on demand” 2/ Actueel – e-born (archief, tijdschriften, websites, sociale media) Stappenplan Eigen middelen (digitaliseringsplan) Projectmiddelen (externe middelen)
 11. 11. Digitaal beleid - Globale strategie
 12. 12. Casus 1: “Scan on demand” • Fotokopie  Scan • Vraag gestuurd • Terugverdieneffect • Stappenplan  digitalisering van bewaarcollectie • Duurzaam bewaren “Waar Abraham de mosterd haalde”? (stadsarchief Amsterdam)
 13. 13. Casus 1: Virtuele Leeszaal • Inventarissen online • Verzoekprocedure online • Gebruiker betaalt 50 cent - gebruikerskopie watermerk (JPEG) 30 Euro - kwaliteitsvolle kopie (TIF) • Ter beschikking stelling digitaal depot – LIAS paswoord tijdelijke toegang (3 weken) beperkte toegang (scans) beveiliging (watermerk) • Duurzaam bewaren digitaal depot - LIAS
 14. 14. Casus 1: Demo • Demo LIAS: “zoeken in digitale collecties” • Zoeken naar informatie <>bron (archief, AV, boek, ICE) context (ODIS) • http://kadoc.kuleuven.be
 15. 15. Casus 1: Demo
 16. 16. Casus 2: Kerk en Leven • Meest gelezen weekblad van Vlaanderen • Meer dan een parochieblad • Kerk en Leven en zijn voorlopers (1910-nu) • Nationale pagina’s • Bisdomsedities • Lokale edities • Lokale Geschiedenis
 17. 17. Casus 2: Projectomschrijving • Twee digitaliseringstrajecten Nationale pagina’s Bisdomsedities Voorlopers van Kerk en Leven  externe firma Lokale parochiebladen via oproep KADOC-nieuwsbrief “laat je lokaal parochieblad digitaliseren”  intern m.m.v. vrijwilliger • Presentatietraject Tijdschriftenviewer
 18. 18. Casus 2: Resultaten • Project in cijfers -Nationaal + Bisdomstraject 35 + 40 titels 763.000 scans 2,78 Terrabyte PDF + JPEG + OCR -Lokale traject 12 titels 25.000 scans 86,9 Gigabyte JPEG + OCR
 19. 19. Casus 2: Demo
 20. 20. Casus 3: Harvesten van e-periodieken
 21. 21. Casus 3: Beleidsopties • KADOC-KU Leuven wil voor en met u verantwoordelijkheid opnemen in de zorg voor, het onderzoek en de waardering van het erfgoed dat de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in Vlaanderen (1750-) weerspiegelt. • Zorg voor erfgoed in context Materieel – Immaterieel Analoog – Digitaal Archief – Audiovisueel – Erfgoedbibliotheek Collectieplan zowel historische als actuele kernpublicaties
 22. 22. Casus 3: Beleidsopties • Kenmerken van digitale erfgoed -Diversiteit (E-periodieken, E-boeken, E-congressen, E-jaarverslagen, E-persberichten) -Onderscheid archief/bibliotheek? (websites, blogs, sociale media, mails, Youtube-filmpjes) -Exponentiële groei (online vs. fysieke drager; ”born-digital” vs. gedigitaliseerd; (commerciële uitgever vs. internet) -Volatiliteit  Gevaar voor “digitaal zwart gat”  Nood aan beleid • KADOC – beleid = STAPPENPLAN  harvesten van E-periodieken
 23. 23. Casus 3: Harvesten van E-periodieken • E-periodiek : operationele definitie Een periodieke publicatie die digitaal ter beschikking wordt gesteld -digital born -papier/digitaal -online of op fysieke drager Minimale vormvereisten -terugkerende titel -periodiciteit (min. 3X/jaar) -geen verzameling van links • Er wordt gestreefd naar een duurzame verwerving, bewaring en ter beschikking stelling van een representatieve kerncollectie van E- periodieken waarin elk themaveld waarop KADOC actief is, vertegenwoordigd is.
 24. 24. Casus 3: Digitaal erfgoed • E-periodieken (KYE) 1636 titels 669 titels actief beheer • E-books (KBE) 1366 titels • E-congressen/jaarverslagen (KXE) 62 titels • Digitale kopieën 257 titels
 25. 25. Casus 3: Harvesting in de praktijk • Collectieve verantwoordelijkheid • 13 themavelden (veldconsulenten) • Beheersinstrument - “Harvestbox” • Handleiding • 4 harvestingmethodes Mailbox e-pub@kadoc.kuleuven.be Organisatiewebsites Digitale platform http://issuu.com/about Netwerking – contact met organisatie  ga op zoek naar minst arbeidsintensieve methode
 26. 26. Casus 3: Demo
 27. 27. 8-5-2015 32
 28. 28. Casus 3: Demo
 29. 29. Ook voor mij?! Tips en trics voor kleine instellingen
 30. 30. Ook voor mij?! • Stappenplan – toetsen op haalbaarheid • Bescheiden middelen – vrijwilligers • Dienstverlening scannen ipv fotokopiëren mail website • Informatie: gratis databanken • Digitaliseringsprojecten • Samenwerkingsverbanden / projecten / vorming digitaal depot
 31. 31. Ook voor mij?! “The mission of librarians is to improve society through facilitating knowledge creation in their communities” (David Lankes)

×