Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calis Koen

1,584 views

Published on

Cabrio
Koen Calis
Informatie aan Zee
Kursaal Oostende, Ridderzaal
10 september 2009

 • Be the first to comment

Calis Koen

 1. 1. CABRIO Informatie aan Zee 10/09/2009<br />
 2. 2.
 3. 3. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Openbare Bibliotheek Brugge<br />Openbare bibliotheek- 40.000 leners, 1.200.000 uitleningen- 13 vestigingen- jarenlange partner in bovenlokale netwerkenErfgoedbibliotheek- Erfenis van kloosters en abdijen (handschriften, incunabels en oude drukken)- persoonlijke fondsen en Guido Gezellearchief - Brugensia (lokale geschiedenis en lokaal pantheon, Brugse boek- en drukgeschiedenis)<br />
 4. 4. Fysieke ambiance… ook digitaal?<br />Openbare Bibliotheek<br />Een nieuwe omgeving<br />Veranderde toegang - context van overvloedActieve participanten‘The power of many’Een open gedistribueerde omgeving<br />
 5. 5. Alle types gebruikers bedienen… ook digitaal?<br />ONTDEKKERS<br />PLEZIERMAKERS<br />INFOFREAKS<br />KOFFIEKLETSERS<br />
 6. 6. Acropolis adieu?<br />Toegang: Hybride omgeving (overvloed & onmiddellijkheid) <br />Gidsrol: Autoriteit?<br />Leefwerelden & niches<br />Actieve gebruikers<br />
 7. 7. geen gimmick!<br />
 8. 8.
 9. 9. zoeken op ‘Christine D’haen’<br />integratie van literaire blog en websites<br />= dynamiek in catalogus loopt mee met actualiteit<br />
 10. 10. zoeken op ‘planeten’ in jeugdcatalogus<br />integratie van OpenVlacc thesaurus<br />doorverwijzing naar lokale volkssterrenwacht<br />on line bronnen<br />thuisraadpleging!<br />
 11. 11. zoeken op ‘zwangerschap’<br />integratie van lokale informatie<br />(zelf gespiderd)<br />integratie van lokale evenementen en vormingsactiviteiten<br />(UitDatabank) <br />integratie van websites<br />(OpenVlacc)<br />
 12. 12. zoeken naar ‘gerechten’<br />integratie van OpenVlacc thesaurus<br />toegepast op lokale niet-bibliografische bronnen<br />
 13. 13. Bewaarcollecties<br />
 14. 14. zoekactie op lokale uitgever ‘verbeke-loys’<br />handschrift<br />literair archief<br />boekencollectie<br />gedigitaliseerde bron<br />
 15. 15. zoekactie op lokale auteur ‘Caroline Popp’<br />secundaire bronnen<br />primaire bronnen<br />(externe) beeldcollectie<br />(Stadsarchief Brugge)<br />
 16. 16. zoekactie op ‘provenance’<br />werken afkomstig uit de Abdij Ten Duinen<br />oude drukken<br />middeleeuwsehandschriften<br />
 17. 17. Openbare Bibliotheek Brugge<br />De digitale bibliotheek <br />INTEGREREN-intra muros en extra muros - analoog en digitaal - bibliografisch en andere - waarde creëren ADVISEREN - lokale meerwaarde / timing inbrengen - fysiek en digitaal op elkaar afstemmenMOBILISEREN - dynamiek en betrokkenheid- eigen kanaal optimaliseren - andere kanalen? Inside out / outside in<br />Naar Robin Murray ‘Library Systems: Synthesise, Specialise, Mobilise’ (Ariadne 48)<br />
 18. 18. Cabrio<br />INTEGRATIE<br />INTEGREREN<br />
 19. 19. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Externe bronnen <br />Algemene bronnen:Koppeling met Vlaamse Digitale Bibliotheek DBNL, De Papieren Man (gespiderd)Lastfm tipsDoorverwijzingen naar Biblion, Librarything, Google boeken, MuziekwebLokale bronnen:Cultuurdatabank In&Uit Brugge (import) Infogids Brugge (gespiderd)Beeldbank Brugge (OAI)<br />
 20. 20. Openbare Bibliotheek Brugge<br />De digitale bibliotheek <br />INTEGRERENADVISERENMOBILISEREN <br />LOKAAL<br />BOVENLOKAAL<br />Naar Robin Murray ‘Library Systems: Synthesise, Specialise, Mobilise’ (Ariadne 48)<br />
 21. 21. CDR via<br />maximaal inspelen op schaalvergroting<br />mash-up met OpenVlacc (Bibnet)<br />via<br />OpenVlacc<br />Lastfm via<br />CDR via<br />
 22. 22. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Inbreng Vlaamse Digitale Bibliotheek <br />Inhoud: Artikels, WebWijzer, persmappen(Mediargus), DigiLeen (CDR), tracks (CDR), …Dataverrijking en –correctieo.a. muziektitels, trefwoorden, FRBR…ThesaurusintegratieInnovatie: o.a. add-thisknopje, lastfm, relevantiesortering…Consortiumvorming en onderhandeling digitale rechten<br />
 23. 23. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Integratie: enkele vaststellingen<br />15% van de items zijn onmiddellijk digitaal beschikbaar (thuisgebruik!)&gt; In andere gevallen doorkoppeling naar reservering / ticketing&gt; Koppeling met Vlaamse /provinciale catalogus en IBL nog verder uit te werken &gt; Bibliotheekportalen!“Glocal”: combinatie van verticale en horizontale integratie&gt; Profiteren van schaalvergroting met respect voor lokale inbedding en dynamiek<br />
 24. 24. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Integratie: enkele vaststellingen<br />win-win&gt; Brugse bibliotheek (40.000 gebruikers) is prachtig kanaal voor externe aanbieders; Nieuwe vraag: Waar eindigt de bibliotheek? &gt; aanbod bibliotheek wordt verrijkt en wordt interessanter (Mattheus principe), ook voor mensen die bibliotheek niet onmiddellijk in het vizier hebbenhybride aanbod &gt; overkoepelende gidsrol&gt; focus op inhoud/gebruikersnood, niet op medium&gt; keuze voor medium pas binnen het systeem maken <br />
 25. 25. ADVISEREN<br />
 26. 26. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Adviseren<br />Ontdekken:Mensen verbinden met kennis en inspiratie- waarvan ze op voorhand niet wisten dat het bestond of dat ze er in geïnteresseerd waren- waarvan ze de behoefte op voorhand niet konden formulerenVereenvoudigen:- Overload en ruis reduceren<br />
 27. 27. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Adviseren<br />- Segmentatie in subsets- Slim zoeken en sorteren- Verrijking- Beschrijvende metadata &gt; selecties- Blog<br />
 28. 28. zoeken in de interne en externe data van de jeugdbibliotheek <br />(bv. kindertheater)<br />cover flow van aanwinsten specifiek voor subset<br />blog integratie specifiek voor subset op basis van blogcategorieën<br />subset menu<br /><ul><li> aangemaakte zoekacties
 29. 29. ontdekkingspagina’s
 30. 30. externe verwijzingen</li></li></ul><li>samenvatting van beschikbaarheidsgegevens<br />FRBR clustering van edities en talen<br />filmtrailers<br />interne adviesdata: beschrijvend + grasduinen (doorklikken, gekoppeld aan aanwinstenrangschikking)<br />linken naar externe adviesdata <br />(publiek domein + betalend)<br />
 31. 31. ontdekkingspagina’s als startpunt, <br />gekoppeld aan aanwinstenrangschikking<br />= telkens anders resultaat, naarmate collecties evolueren<br />
 32. 32. vinden zonder zoeken<br />SF and Fantasy<br />goed zicht op zoekresultaat<br />verfijnen op inhoudelijke criteria: onderwerp, genre, bekroning, mediavermelding, toptiens, reeks, auteur<br />= intuïtief combinaties maken van adviesdata<br />= long tail activeren<br />
 33. 33. grafische navigatie<br />Scandinavische fictie in vertaling<br />resultaatlijst die opnieuw verfijnd kan worden op genre, datum van uitgave, bekroningen….<br />lijst met trefwoorden geassocieerd met het gebied<br />Voorgemaakte zoekactie op (combinatie van) oorspronkelijke taal<br />
 34. 34. Openbare Bibliotheek Brugge<br />5. Blog<br />- aanbod verbinden met actualiteit van de bibliotheek, de stad en de algemene actualiteit- functioneert zelfstandig, maar heeft Cabrio als primair kanaal- centripetaal: bedoeling is aanbod te activeren- leidt tot conversaties - mikken op minstens 1 bericht per tabblad per week- op basis van agenda- op schermbasis en jaarbasis streven naar representativiteit, zowel wat het eigen aanbod, als wat de actualiteit betreft<br />
 35. 35. blog item:<br />‘echte leven’ verbinden met aanbod, long tail activeren op basis van de lokale / culturele actualiteit<br />fysieke cd<br />concert in Brugge<br />digitaal lenen<br />
 36. 36. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Advies: vaststellingen<br />vinden zonder zoeken: 1/3 van de queries is niet via de zoekbox (subsets: 40%)evenwicht zoeken tussen actualiteit en long taildiversiteit in adviesdata reflecteert diverse leefwereldenen mediavoorkeurengidsrol = eerder alternatieven duiden dan keuzes opleggen&gt;90% gebruik eerste pagina + verfijning of doorklikken naar nieuwe eerste pagina<br />
 37. 37. CACTUS CASE <br />Het jaarlijkse Cactusfestival te Brugge<br />… en de bibliotheek<br />
 38. 38. CACTUS CASE I<br />Informatie over het Cactusfestival in de catalogus<br />Doorklikken naar externe website<br />
 39. 39. CACTUS CASE II<br />via de blog & etalage<br />doorklikken naar zoekacties<br />Samenhang met fysieke bibliotheek: themastand en wedstrijd<br />
 40. 40. CACTUS CASE III<br />Navigeren op programmatie in de catalogus<br />Nagenieten met de bibliotheekcollectie<br />+ het lokale culturele veld aanwezig stellen binnen de bibliotheek<br />
 41. 41. CACTUS CASE IV<br />Streven naar wederkerigheid<br />Terugverwijzing naar de bibliotheek<br />
 42. 42. MOBILISEREN<br />
 43. 43. Conversatie stimuleren<br />
 44. 44. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Mobiliseren <br />Eigen kanaal-catalogus + blog: ontsluiting &gt; conversatie- 15% van de blogberichten krijgt een reactie- voortbouwen op bestaande gebruikersactiviteitMeer gebruik:- 7.000 à 9.000 unieke externe bezoekers per maand <br />(= ca. 40% van de fysieke bezoekers = vergelijkbaar met 40% drempel on line gebruikersactiviteiten)- meer gebruik per persoon tov vorige webopac<br />
 45. 45. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Mobiliseren <br />digitale bibliotheek<br />fysieke<br />bibliotheek<br />!<br />?<br />?<br />
 46. 46. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Mobiliseren <br />van binnen naar buiten<br />via addthis-knop en librarything inhaken op externe functionaliteitbibliotheekgebruik vloeit over naar andere sociale netwerken Andere kanalen: van buiten naar binnenruimer aanbod &gt; ruimere externe aandacht en macro-verwijzingenstreven naar meer microverwijzingen<br />
 47. 47.
 48. 48. blog items linken naar inhoud<br />blog reacties linken naar inhoud<br />
 49. 49. Rechtstreekse link naar Cabrio op stedelijke website<br />Zichtbaar zijn buiten de bibliotheek<br />
 50. 50.
 51. 51. Openbare Bibliotheek Brugge<br />Mobiliseren: nabije toekomst <br />RSS-feeds over de media heenMyDiscoveries: lijsten annoteren, taggen en waarderinggezamenlijk met andere bibliotheken <br />
 52. 52. Openbare Bibliotheek Brugge<br />www.brugge.be/cabriobibliotheekbrugge.wordpress.com (blog)twitter.com/cabrio_brugge (log)<br />

×